Utopie: Porovnání verzí

Odebráno 12 bajtů ,  před 1 měsícem
m
robot: kosmetické úpravy
m (robot: kosmetické úpravy)
* Na ostrově [[Utopie]] neexistuje soukromé [[vlastnictví]], převládá zde skromnost, komunitní život (společná práce, jídelny) a díky soběstačnosti je zde dostatek zdrojů pro každého obyvatele. – [[Lukáš Perný]] <ref>PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 81</ref>
* [[Utopie]] jsou realizovatelnější než ty „realistické politiky“, které jsou pouze pečlivě vypočítanou politikou funkcionářů. Směrem k utopiím směrujeme. – Nikolaj Alexandrovič Berďajev <ref>PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 12</ref> <br />''{{Cizojazyčně|en|Utopias are more realisable than those 'realist politics' that are only the carefully calculated policies of office-holders, and towards utopias we are moving. }}
* Ukazuje se, že [[utopie]] jsou mnohem uskutečnitelnější, než se dříve myslelo. A tak dnes stojíme před otázkou, která nás skličuje docela jinak: jak se uvarovat jejich definitivního uskutečnění? … Utopie jsou uskutečnitelné. Život kráčí k utopiím. A začíná možné nové století, století, kdy intelektuálové a vzdělané vrstvy budou snít o tom, jak se utopií uvarovat a jak se vrátit ke společnosti neutopické, méně dokonalé, leč svobodnější. – Nikolaj Alexandrovič Berďajev (úvodní citát knihy Aldouse Huxleyho, ''Konec civilizace'') <ref>HUXLEY, Aldous. Konec civilizace. Praha : ORFEUS Szalai & Smolan, 1993. ISBN 80-85522-27-6. S. 3 / orig. https://gutenberg.ca/ebooks/huxleya-bravenewworld/huxleya-bravenewworld-00-h.html</ref> <br />''{{Cizojazyčně|fr|Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois. Et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante: Comment éviter leur réalisation définitive?... Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un siècle où les intellectuels et la classe cultivée rêveront aux moyens d'éviter les utopies et de retourner à une societé non utopique, moins 'parfaite' et plus libre.}}
* Utopie jako ideální podoba sociálních poměrů je nejrozšířenější prvek v duchovním světe. – Aleksander Swietochowsky <ref>PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 12; Cit. podle: SZACKI, J. Utopie. Praha : Mladá fronta, 1971</ref>
* Na počátku 16. století napsal [[Thomas More]] dílo, jehož názvem definoval fenomén doprovázející lidstvo odpradávna - touhu po ideálním, dokonalém šťastném stavu lidského bytí v dokonalé zemi. Nazval ho [[utopie]]! Thomas More tímto dílem označil fenomén, který je nejrozšířenějším prvkem v duchovním světě člověka - cestu lidstva do země hojnosti. Místo [[štěstí]], po kterém všichni toužíme, ale možná ho nikdy nedosáhneme. – [[Lukáš Perný]] <ref>PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 7</ref>
* Možná [[utopie]] ani není správné slovo, protože jeho smysl je různými mínkami zmrzačení. – Deleuze-Guattari <ref>DELEUZE, G., GUATARRI, F. Co je filosofie?Praha : Oikoymenh, 2001, s. 89</ref>
* Naše loď nezakotví, dokud nedosáhneme břeh [[utopie]]. <ref>MUMFORD, L. The Story of Utopias. New York : Boni & Liveright, 1922</ref>
* [[Utopie]] jiného [[Spravedlnost|spravedlivého]], solidárního a rozmanitého světa funguje jako spojení, jako společná [[naděje]], kterou sdílejí [[Marxismus|marxisté]] a anarchisté, radikální [[Křesťan|křesťanékřesťan]]é a levicoví environmentalisté, jakož i značná část dělnických, rolnických, feministických a domorodých hnutím. – [[Michael Löwy]] <ref>NEUPERT-DOPPLER, A. Utopie: vom Roman zur Denkfigur. [s. l.]: Schmetterling Verlag, 2015</ref>
* Slovo [[utopie]] dnes slouží jako pohodlný způsob diskreditace. Pokud žijeme v době, kdy utopie je nadávka, pak to svědčí o nás samých, o tom, že doopravdy nevěříme ani ve stávající řád, ani v jeho alternativu. – Michael Hauser <ref> Michael Hauser: Proč potřebujeme utopii? - Deník Referendum</ref>
* Fiktivní svět, který umožňuje získat odstup od přítomnosti a vyjádřit ideálnost bytí v jiném životě, v jiném čase, v jiném prostoru, je téma prastaré. Teprve [[Utopie]] [[Thomas More|Thomase Mora]] z roku 1516 však kodifikuje žánr: co možná zevrubný popis institucí a mravů imaginární země, v níž ideální vláda řídí společenství šťastných jedinců. Politická správa (moudrý diktátor, ctnostná vládnoucí třída nebo rovnostářství a absence vší hiearchie), role náboženství (jeho zánik či osvícená, event. zbrusu nová religiozita), státní ekonomie (buď nulová, po vzoru edenské zahrady, nebo naopak striktně plánované hospodářství v rukou blahovolných expertů), vlastnictví (resp. způsob nabývání majetku), rodina (resp. sexualita) a výchova (resp. přístup ke vzdělání) budou napříště bezmála povinnými figurami. – Patrik Ouředník <ref>Patrik Ouředník: Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem.</ref>
* Obecně má [[utopie]] pozitivní význam jako útvar, který představuje ideální lidskou společnost, normativní společenský ideál (regulativní idea) dokonalé kvality. [[Utopie]] se přibližují k morálnímu, společenskému ideálu konkrétních společností. Každá společnost nutně předkládá určité představy o společenském [[Dobro|dobru]], což pouze dokazuje existenci utopismu jako univerzální ideje pro všechny [[Kultura|kultury]], které mají určité psané či nepsaná pravidla. – [[Lukáš Perný]] <ref>PERNÝ, L. Utópie a utopizmus – univerzálny produkt ľudského myslenia, kultúrno-umelecký text alebo plán na spoločenskú reformu? 2019</ref>
* Představy o utopické společnosti není nutné nechávat nedohledné budoucnosti. V myšlení i praxi se dají konkrétní [[utopie]] rozvíjet už dnes. – Jakub Ort <ref>https://a2larm.cz/2019/08/konkretni-utopie-jako-koncept-pro-radikalni-politiku/</ref>
* Utopisté (vizionáři budoucnosti) chtěli předběhnout dějiny a nastolit šťastnější svět, bez vykořisťování, nerovnosti, netolerance ... Měli schopnost vidět za roh, projektovat a předvídat. Utopisté chtěli a věřili, že lidstvo čeká svět harmonie, rovnosti, blahobytu a míru, kde všichni pracují společně pro společné blaho a kde má každý rovné příležitosti na naplnění materiálních a duchovních potřeb a realizaci svého štěstí. Kde věda a stroje slouží ve prospěch člověka. Utopisté věřili, že svět lze změnit. – [[Lukáš Perný]] <ref>JPERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020</ref>
* [[Utopie]] je virtuální prostor, nereálná realita, nepřítomná přítomnost, alterita bez identity. [[Utopie]] je vše, co se odehrává na jiném místě nebo v jiném čase, příslib, náznak, naděje, noční můra, zlý [[sen]]. Utopie je stav, který je nám navždy uzavřen, stav, k němuž nevyhnutelně směřujeme. – Patrik Ouředník <ref>Patrik Ouředník: Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem.</ref>
* Ty básnické a filozofické vize Slunečního státu, Atlantidy, [[Utopie]], Ikarie, tuzemských 'kolonií, falanstér nebo říší zakládaných na uspořádané společnosti, co jiné symbolizují Prometheus a Faust - a snimi desítky hrdinů a hrdiniek každé národní literatury - než různé projevy palčivé touhy lidstva po životě lepším, dokonalejším, krásnější a [[Spravedlnost|spravedlivějším]]? Touha po lepším životě je taková stará jako lidstvo samo. – Věra Macháčková <ref>JOHO, W. Sen ospravedlnosti. Praha :Svobodné slovo, 1963, s. 7. Cit. podle: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 381</ref>
24 734

editací