Štěstí: Porovnání verzí

Odebráno 96 bajtů ,  před 1 měsícem
m
robot: kosmetické úpravy
(presun 1x: overene >> v dilech)
m (robot: kosmetické úpravy)
 
name="literarky" /><br
/>— [[Vratislav Brabenec]]
* Zda filozof, který vstoupil do paláce [[boháč]]e zamilovaného do rozkoši a zvolá: "Kolik je tu věcí, které nepotřebuji!", není blíže ke [[štěstí]] než majitel nechutných a odpor budících zbytečností? Proč bychom měli litovat národ, který má moudrost tohoto filozofa? — <ref>MABLY, B. G. Výbor zdíla. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1958, s. 13. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 124</ref> — [[Gabriel Bonnot de Mably]]
 
 
* Přílišné potřeby budí touhy zbytečné pro skutečné [[štěstí]] a naplňují mysl těmi najnesprávnejšími a najnezmyselnejšími předsudky nebo omyly. <ref>MABLY, B. G. Výbor zdíla. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1958, s. 26. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 124</ref> — [[Gabriel Bonnot de Mably]]
* [[Štěstí]] můžeme dosáhnout pouze při společném majetku. <ref>MABLY, B. G. Výbor zdíla. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1958, s. 35. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 126</ref> — [[Gabriel Bonnot de Mably]]
* [[Štěstí]], které nám příroda poskytuje, se vůbec nekupuje za peníze. <ref>MABLY, B. G. Výbor zdíla. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1958, s. 17. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 127</ref> — [[Gabriel Bonnot de Mably]]
* Cílem revoluce je štěstí co největšího počtu lid... ti, kteří touží jen zavést svou nadvládu namísto nadvlády jiné, protože kdyby byla revoluce ukončena, byla by jen velkým zločinem... štěstí je potřebné pro všechny a musí být rovnoměrně rozděleny mezi všechny. <ref>Gracchus Babeuf: Sprisahanie rovných. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 167, 171</ref> — [[Gracchus Babeuf]]
* Organizace společnosti, která by zajistila všem jednotlivcům, kteří ji tvoří, nejvyšší možnou míru štěstí, byla ze všech věcí, o kterou se kdy lidé snažili, nejdůležitější; její realizování však bylo nejméně snadné. Není divu, že snaha našich předchůdců, kteří provedli v této věci mnoho, dospěla jen k počátečním stadiu. <ref>SAINT-SIMON, H. de. Výbor z díla. Praha : Orbis, 1949, s. 78. Cit. podle Henri de Saint-Simon: Industriálna utópia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 181</ref> — [[Henri de Saint-Simon]]
* Mou jedinou osobní pohnutkou, která má na mé jednání vliv, je přání, abych vás a svých ostatních druhů viděl těšit se ze štěstí, které Příroda ve své svrchované hojnosti připravila. Kdyby byla světu dána moudrost, dávno by byl pochopil v průběhu staletí, že toto každým člověkem hledané slovo, tento dar, převyšující prostředky a kupní moc bohatství, byl světu vždy k službám ... ale prostředky štěstí, i když byly kolem nás v hojnosti rozesety, byly zastřené našemu zraku; nevědomost je bezpečně zahalila mrakem nejhrubších omylů. <ref>Robert Owen, Řeč v City of London Tavern, popsaná v londýnských listech, 1817. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 229</ref> — [[Robert Owen]]
* Dobrá, tělesná a mravní konstituce; naplněné potřeby; rozvoj duševních, tělesných a mravních sil; štěstí našich bližních; zvyšování znalostí; možnost stýkat se s těmi, ke kterými cítíme náklonnost a úctu; mobilita, svoboda vyjadřovat myšlenky; svoboda konání ve shodě s blahobytem společnosti a pravdomluvnost za každých okolností, to jest 12 podmínek lidského [[štěstí]] podle Roberta Owena. <ref>PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 249</ref> — [[Robert Owen]]
* Nikdo by se neměl vydat za [[štěstí]]m tak dychtivě, aby omezoval ostatní.<ref>Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 88</ref><br
/>— [[Thomas More]], ''[[Dílo:Utopie|Utopie]]''
* Ovšem nemyslí Utopijští, že v každé rozkoši spočívá [[štěstí]], nýbrž jen v rozkoši dobré a počestné. K ní je totiž podle jejich přesvědčení jakožto k nejvyššímu dobru puzena naše přirozenost samou [[Ctnost|ctnostíctnost]]í, v které stoupenci opačného názoru shledávají výhradně podstatu [[štěstí]]. Utopijští totiž vymezují [[ctnost]] takto: žít podle přírody - k tomu nás totiž určil [[bůh]] -, ale jít za takovým vedením přírody, které vesměs ve vyhledávání a odmítání věcí poslouchá rozumu. Dále rozum podněcuje lidi ze všeho především k [[Láska|lásce]] a úctě vůči božské velebnosti, jíž vděčíme i za to, že jsme, i že můžeme být účastni [[štěstí]]; za druhé nás napomíná a povzbuzuje rozum, abychom vedli život, pokud lze, co nejméně strastný a co nejradostnější a abychom ve jménu společenství stejné přirozenosti dopomáhali všem ostatním k dosažení téhož cíle. Nikdy totiž nebyl nikdo tak chmurným a strohým nohsledem ctnosti a nenávistným odpůrcem rozkoše, aby ukládaje ti námahy, bdění a strádání, zároveň ti nepřikazoval ze všech sil zmirňovat bídu a škody druhých a aby ve jménu lidskosti nepokládal za hodné chvály, je-li člověk člověku záchranou a útěchou.<ref
name="utopie" /><br
/>— [[Thomas More]], ''[[Dílo:Utopie|Utopie]]''
* Práce bez poznání je neužitečná, naše štěstí je nemožné bez štěstí ostatních.<ref
name="co-robit" /><br
/>— [[Nikolaj Gavrilovič Černyševskij]], ''Čo robiť?''
* Sladké [[iluze]], sladké [[přelud]]y. Poslední [[útočiště]] nešťastných! Ach, pokud je to možné nahraďte nám [[skutečnost]]! Jste přece ještě čímsi pro ty, pro které už [[štěstí]] neexistuje.<ref>Jean Jacques Rousseau: Júlie alebo Nová Heloisa</ref><br
/>— [[Jean-Jacques Rousseau]], ''[[Dílo:Julie aneb Nová Heloisa|Julie aneb Nová Heloisa]]''
24 734

editací