John Charles Ryle: Porovnání verzí

Přidáno 1 214 bajtů ,  před 4 lety
(oprava řadicích klíčů; úprava kategorizace)
}}</ref>
* Často jsem přemýšlel, že jedno z velkých tajemství oné podivuhodné pocty, kterou Pán Bůh udělil člověku, který není v našem obecenství (narážím na pana [[Charles Spurgeon|Charlese Spurgeona]]), je ona neobyčejná odvaha a smělost, se kterou vstupuje na kazatelnu, aby k lidem mluvit o jejich hříších a jejich duších. Nikdo nemůže říci, že to dělá ze strachu před někým, nebo aby se někomu zalíbil. Zdá se, že každé skupině posluchačů předkládá, co potřebují slyšet - bohatým i chudým, vysoce i nízce postaveným, pánům i rolníkům, učeným i nevzdělaným. S jedním každým jedná jasně a přímo, podle Božího Slova. Domnívám se, že tato smělost má hodně co do činění s úspěchem, kterému se Pánu Bohu zalíbilo dát jeho službě. Nestyďme se od něj v tomto ohledu poučit. Jděme a čiňme také tak. <br />{{Cizojazyčně|en|''I have often thought that one great secret of the marvelous honor which God has put on a man who is not in our denomination (I allude to Mr. Charles Spurgeon) is, the extraordinary boldness and confidence with which he stands up in the pulpit to speak to people about their sins and their souls. It cannot be said he does it from fear of any, or to please any. He seems to give every class of hearers its portion—to the rich and the poor, the high and the low, the king and the peasant, the learned and the illiterate. He gives to every one the plain message, according to God’s Word. I believe that very boldness has much to do with the success which God is pleased to give to his ministry. Let us not be ashamed to learn a lesson from him in this respect. Let us go and do likewise''.}} <ref>''Is all Scripture inspired?'' S. 73-74.</ref>
* Přišel jsem k závěru, že nikdo neučinil více dobrého ve svém čase a generaci než [ [[George Whitefield]] ]. Byl pravým hrdinou, a to v tom nejvyšším a nejlepším smyslu. Jeho dílo obstojí v ohni a oslaví Boha, když díla mnohých jiných budou zapomenuta. A pro toto dílo, věřím, Anglie dluží jeho charakteru dluh, který dosud nesplatila.<br />{{Cizojazyčně|en|''I come to the conclusion that no man has ever done more good in his day and generation than [George Whitefield]. He was a true hero, and that in its highest and best sense. He did a work that will stand the fire, and glorify God, when many other works are forgotten. And for that work I believe that England owes a debt to his character which England has never yet paid''.}} <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Ryle
| jméno = John Charles
| svazek =
| titul = A Sketch of the Life and Labors of George Whitefield
| url = https://books.google.cz/books?id=DWtBAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
| vydavatel = Anson D.F. Randolph
| místo = New York
| rok = 1854
| vydání =
| počet stran = 44
| strany = 39
| isbn =
| jazyk = angličtina
}}</ref>
 
== Řekli o něm ==
Neregistrovaný uživatel