Zdeněk Neubauer: Porovnání verzí

Přidáno 971 bajtů ,  před 4 lety
Smysl a svět, Subjektivita jako ontologická zkušenost přirozeného světa
(Hranice mezi náboženstvím a vědou)
(Smysl a svět, Subjektivita jako ontologická zkušenost přirozeného světa)
* Pravda je tam, odkud jste vyšli, abyste ji našli!
* Hranice mezi náboženstvím a vědou neprobíhají mezi vírou a poznáním, ale mezi věděním pravým a mylným. V tom vidím doklad, že věda dnes zastává roli náboženství, je dnešním náboženstvím. <ref>týdeník Mladý svět, 21. října 2003</ref>
* Obiectum znamená to, co je před nás vrženo (ob-jecto, před-hazuji), tedy něco jako před-mět či námitka (srv. angl. a franc. objection), tak zároveň to, co leží přes cestu (ob-jacet) jako překážka či zábrana. Objektivita je potom ve vědě názvem pro jsoucno co do jeho pasivního výskytu. (21) <br />Tvrdím, že přirozenou zkušeností je zkušenost naší subjektivity. V ní se vztahujeme bezprostředně sami k sobě a skrze tuto „samovztažnost“ se vztahujeme ke všemu, co jest. Subjektivita je tím nejpůvodnějším lidským prožitkem, a také tím nejpřirozenějším: od zrození je člověk se svou subjektivitou totožný, v ní spočívá jeho přirozenost: člověk je subjektem. S touto bezprostřední subjektivitou souvisí i naše zasuté povědomí, že bytí jsoucna – veškerého jsoucna – je subjektivní povahy. (16) <ref>Smysl a svět, Subjektivita jako ontologická zkušenost přirozeného světa, 2001</ref>
 
== Řekli o něm ==
53

editací