Latinské výroky: Porovnání verzí

Odebráno 7 736 bajtů ,  před 6 lety
m (Editace uživatele „15.48.248.5“ (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „Danny B.“)
{{SHORTTOC}}
 
You produced some decent points there. I looked on the net to the problem and discovered many people goes together with along along with your web site. gkaaadfdgcbadgga
=== A ===
* '''A nihilo nihil''' – Z ničeho nic není, z ničeho nic nevznikne
* '''A posteriori''' – Z pozdějšího poznání
* '''A priori''' – Bez předchozího zjištění
* '''Ab Iove principium''' – Od Jova počátek
* '''Ab ovo''' – Od vejce, tedy Od počátku (''Ve starém Římě se hostiny začínaly vejcem a končily jablkem'')
* '''Abi in pace''' – Odejdi v pokoji
* '''Ab urbe condita''' – Od založení města (''začátek římského kalendáře, dle pověsti 753 př. n. l., často jen zkratka '''A. U. C.''''')
* '''Abstinere debet aeger''' – Nemocný se musí omezovat
* '''Abyssus abyssum invocat''' – Propast volá propast
* ''' Acta non verba''' – Činy, ne slova
* '''Actor et reus idem esse non potest''' – Stejný člověk nemůže být zároveň žalobce i obviněný (''právní princip'')
* '''Ad absurdum''' – K nesmyslnosti
* '''Ad acta''' – Do spisů, ke spisům (''k vyřízeným věcem'')
* '''Ad astra''' – Ke hvězdám
* '''Ad audiendum verbum''' – K slyšení slova
* '''Ad captandam benevolentiam'''- K získání přízně
* '''Ad fontes'''- K pramenům (''požadavek pro vědce – vycházet z původních pramenů, ne z pozdějších zpracování'')
* '''Ad hoc''' – Pro tento případ
* '''Ad infinitum''' – Do nekonečna
* '''Ad impossibilia nemo tenetur''' – Nikdo nemůže být nucen k nemožnostem.
* '''Ad impossibilium''' – K nemožnosti
* '''Ad libitum''' – Dle libosti
* '''Ad maiorem Dei gloriam''' – K větší slávě boží (''často zkratka '''A. M. D. G.''', heslo jezuitského řádu, často na jezuitských kostelích'')
* '''Ad mandatum domini regis''' – Z poručení pana krále
* '''Ad manum''' – Do ruky (''Do vlastních rukou daného člověka'')
* '''Ad nauseam''' - Do omrzení (''Až k nevolnosti'')
* '''Ad rem''' – K věci
* '''Ad referendum''' – K podání zprávy
* '''Ad usum proprium''' – K vlastní potřebě
* '''Advocatus diaboli''' – Ďáblův advokát (''v katolické církvi při kanonizačním procesu je to člověk, který má za úkol uvést všechny věci, které mluví v neprospěch zkoumané osoby; přeneseně se používá o člověku, který říká věci, kterým sám nevěří'')
* '''Aequam memento rebus in arduis servare mentem''' – Hleď zachovati v neštěstí klidnou mysl ([[Quintus Horatius Flaccus|Horatius]], Ódy)
* '''Aeternum vale''' – navěky "sbohem" (doslovně - navěčnost) (''[[Publius Ovidius Naso|Ovidius]], Proměny – poslední slova Eurydiké, kterými se loučí s Orfeem, poté se vrací do podsvětí'')
* '''Agnosco fortunam Carthaginis''' – Poznávám osud Karthága (''[[Livius]], Dějiny. Údajný výkřik Hannibala, když spatřil uťatou hlavu svého bratra Hasdrubala, byla vhozena do jeho vojenského tábora. Přeneseně – předtucha, že nějaký čin skončí špatně'')
* '''Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis / dona nobis pacem''' – Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi / daruj nám pokoj (''součást katolické mše svaté'')
* '''Alea iacta est''' – Kostky jsou vrženy (doslova „ať je kostka vržena“; vyslovil '''[[Gaius Iulius Caesar|Caesar]]''', když s armádou přešel přes řeku Rubikon), Leťte kostky! (Caesar ve skutečnosti řekl "Anerriphtho kubos" - řecky) (Dodatek od jiného zdroje: pakliže by to bylo "leťte kostky", nebylo by na konci sloveso est. Iacta je sice v určité konjugaci rozkazovací způsob, ale zaprvé jednotného čísla a zadruhé alea je, jak se zdá, rovněž první pád jednotného čísla. Bude to tedy buď nějaká zkomolenina, nebo skutečně věta "kostky jsou vrženy". )
* '''Alibi''' – Jinde (''v právnictví – důkaz neviny'')
* '''Alma parens''' – Matka živitelka
* '''Alma mater''' – Matka živitelka, "Kojná" matka ''pozn.'' přeneseně univerzita
* '''Alter ego''' – Druhé já
* '''Amici, diem perdidi!''' – Přátelé, ztratil jsem den! (''Údajně to říkával římský císař Titus, když nikomu za celý den nepomohl'')
* '''Amicitia nisi inter bonos esse non potest''' – Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi. (''[[Marcus Tullius Cicero|Cicero]], Laelius o přátelství'')
* '''Amicus certus in re incerta cernitur''' – Jistého (pravého) přítele poznáme v nejisté době (''[[Marcus Tullius Cicero|Cicero]], Laelius o přátelství'')
* '''Amicus est tamquam alter idem''' – Přítel je něco jako druhé já (''[[Marcus Tullius Cicero|Cicero]], Laelius o přátelství'')
* '''Amicus Plato, sed magis amica mihi Veritas''' – ''volně'' Mám rád [[Platón]]a, ale více miluji Pravdu. (''Údajný výrok [[Aristotelés|Aristotela]]'')
* '''Amor caecus''' – Slepá láska
* '''Amor fati''' – Osudová láska
* '''Amor non est sanabilis herbis''' – Láska není vyléčitelná bylinkami (''[[Publius Ovidius Naso|Ovidius]], Listy heroin'')
* '''Amor patriae''' – Láska k vlasti
* '''Amor ut lacrima: oculis oritur, in pectus cadit''' – Láska je jako slza: vzniká v oku, dopadá do srdce (''Publilius Syrus, Myšlenky'')
* '''Amor tussisque non celatur''' – Lásku a kašel nelze zatajit
* '''Ancilla theologiae''' – Služka teologie (''Názor některých středověkých teologů na filosofii'')
* '''Animae fidelium''' – Duše věrných
* '''Anno Domini''' – Léta Páně (často jenom zkratka '''A. D.''')
* '''Ante Christum natum''' – Před Kristovým narozením (''často zkratka '''A.C.n.''' nebo '''A. Cr.''''')
* '''Ante meridiem''' – před polednem, dopoledne (používá se v anglických časových údajích: '''AM''')
* '''Ante portam inferam''' – Před branou pekelnou
* '''Aqua et panis est vita canis''' – K psímu životu je třeba jen voda a chléb
* '''Aqua mihi haeret''' – Dochází mi voda (''Při soudních líčeních byl čas měřen vodními hodinami, tzv. klepsydrou'')
* '''Aqua vitae''' – Živá voda, voda života
* '''Aquam ex pumice postulas''' – Chceš dostat z kamene vodu, srov. s čes. Vymámit z jalové krávy tele
* '''Arbiter elegantiarum''' – Rozhodčí ve věcech vkusu (''přezdívka Petronia, který ovlivňoval vkus za doby císaře Nerona'')
* '''Arbor ex fructu cognoscitur''' – Strom se pozná po ovoci
* '''Arcanum boni tenoris animae''' – Tajemství dobré nálady (''slogan Starobrna'')
* '''Arcus triumphalis''' – Vítězný oblouk (''Římané stavěli na počest svých vítězství velkolepé oblouky, pod kterými projíždělo vítězné vojsko'')
* '''Ars medica magna est''' – lékařské umění je mocné.
* '''Asinus in cathedra''' – Osel za katedrou, srv. Kozel zahradníkem
* '''Asinus manebis in saecula saeculorum''' – Zůstaneš oslem na věky věkův.
* '''Audacem fortuna iuvat''' – Odvážnému štěstí přeje (''[[Vergilius]], Aeneis'')
* '''Audere est facere''' – Troufat znamená činit, aneb Odvaha neváhá.
* '''Audiatur et altera pars''' – Budiž vyslyšena i druhá strana (''právní princip'')
* '''Audi, vide, tace''' – Poslouchej, dívej se a mlč. (''heslo Bezpečnostní informační služby ČR vyjadřující, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a mlčet. Jinými slovy musí dodržovat hlavní zásady zpravodajské práce.'')
* '''Audi, vide, tace, si vis vivere cum pace''' – Chceš-li žít v klidu, poslouchej, dívej se a mlč.
* '''Auri sacra fames''' – Proklatý hlad po zlatě (''[[Vergilius]], Aeneis'')
* '''Aurum nostrum non est aurum vulgi''' – Naše zlato není obyčejným zlatem
* '''Aut Caesar, aut nihil''' – Chci být buď Caesarem, nebo ničím (''Heslo italského šlechtice z období renesance, Cesara Borgii'')
* '''Aut vincere aut mori''' – Buď zvítězit nebo zemřít
* '''Ave Caesar, morituri te salutant''' – Buď zdráv císaří, ti kdož jdou na smrt, tě zdraví (''pozdrav gladiátorů císaři'')
 
=== B ===
Neregistrovaný uživatel