Latinské výroky: Porovnání verzí

Odebráno 70 bajtů ,  před 5 lety
Opravena chybná latina, zpřesněny překlady, vymazán nesmyslný pseudolatinský "výrok"
(opraveny chyby v latině, zpřesněny překlady do ČJ, odstraněno několik nesmyslných pseudolatinských "výroků")
(Opravena chybná latina, zpřesněny překlady, vymazán nesmyslný pseudolatinský "výrok")
* '''A priori''' – Bez předchozího zjištění
* '''Ab Iove principium''' – Od Jova počátek
* '''Ab ovo''' – Od vejce, tedy Odod počátku (''Ve starém Římě se hostiny začínaly vejcem a končily jablkem'')
* '''Abi in pace''' – Odejdi v pokoji
* '''Ab urbe condita''' – Od založení města (''začátek římského kalendáře, dle pověsti 753 př. n. l., často jen zkratka '''A. U. C.''''')
* '''Abstinere debet aeger''' – Nemocný se musí omezovat
* '''Abyssus abyssum invocat''' – Propast volá propast
* ''' Acta non verba''' – Činy, ne slova
* '''Actor et reus idem esse non potest''' – Stejný člověk nemůže být zároveň žalobce i obviněný (''právní princip'')
* '''Ad absurdum''' – K nesmyslnosti
* '''Ad astra''' – Ke hvězdám
* '''Ad audiendum verbum''' – K slyšení slova
* '''Ad captandam benevolentiam''' - K získání přízně
* '''Ad fontes''' - K pramenům (''požadavek pro vědce – vycházet z původních pramenů, ne z pozdějších zpracování'')
* '''Ad hoc''' – Pro tento případ
* '''Ad infinitum''' – Do nekonečna
* '''Alma mater''' – Matka živitelka, "Kojná" matka ''pozn.'' přeneseně univerzita
* '''Alter ego''' – Druhé já
* '''Amici, diem perdidi!''' – Přátelé, ztratil jsem den! (''Údajně to říkával římský císař Titus, když nikomu za celý den nepomohlneučinil dobrý skutek'')
* '''Amicitia nisi inter bonos esse non potest''' – Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi. (''[[Marcus Tullius Cicero|Cicero]], Laelius o přátelství'')
* '''Amicus certus in re incerta cernitur''' – Jistého (pravého) přítele poznáme v nejisté době (''[[Marcus Tullius Cicero|Cicero]], Laelius o přátelství'')
* '''Beata est vita conveniens naturae suae''' – Šťastný je život shodující se s vlastní přirozeností.
* '''Beata solitudo''' – Blažená samota.
* '''Beati possidentes''' – Šťastní to(jsou) majitelé (vlastníci). (Bismarck)
* '''Bella res est mori sua morte ''' – Je krásné zemřít vlastní smrtí.
* '''Bellum iustium''' – Spravedlivá válka. (Cicero)
* '''Da Deus fortunae!''' - Dej Bůh štěstí! (pivovarský pozdrav)
* '''De gustibus non disputandum est''' – Doslova ''O chutích není rozmlouvání'' (''Proti gustu žádný dišputát.'')
* '''De oppresso liber''' SvoboduZ utlačovanýmutlačovaného nebo osbozeno od útlakusvobodný (motto zelených baretů)
* '''Dominus et deus''' - Pán a bůh (titul, kterým se nechal oslovovat císař Titus Flavius Domitianus)
* '''Dies stultis quoque mederi solet''' – Čas dovede často vyléčit i hlupáka.
* '''Fiat lux''' – Budiž světlo.
* '''Fiat voluntas Tua.''' – Buď vůle tvá.
* '''Fide, sed cui fidas, vide''' – Důvěřuj, ale dívejdej sepozor, komu.
* '''Fīnis corōnat opus.''' – Konec korunuje (celé) dílo. ''Česky:'' Konec dobrý, všechno dobré.
* '''Fortes fortuna adiuvat.''' – Štěstí přeje silným (Motto 212.taktické letky vzdušných sil AČR)
* '''Hic sunt leones'''- Zde žijí lvi (označení neprobádaných míst na starých mapách)
* '''Historia magistra vitae''' - Historie je učitelkou života.
* '''Hominem te esse, memento''' – Pamatuj, že jsi člověk.
* '''Homo doctus in se semper divitias habet''' - Člověk vzdělaný má bohatství v sobě.
* '''Homo homini lupus''' – Člověk člověku vlkem. [Thomas Hobbes – Leviathan]
 
=== I ===
* '''Ianua linguarum''' – Brána jazyků
* '''Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum''' – Tedy nechť ten, kdo chce mír, chystá se na válku ''(Publius Flavius Vegetius Renatus)''
* '''Ignorantia iuris non excusat.''' – Neznalost zákona neomlouvá.
 
=== J ===
*viz '''Ianua linguarumI''' – Brána jazyků (klasická latina nemánepoužívá písmeno J)
 
=== L ===
* '''Mores secundum tempus''' - Jiná doba, jiný mrav.
* '''Mors ultima linea rerum''' – Smrt je konečná čára za vším.
* '''Multi Multamulta, Nemonemo Omniaomnia Novitnovit''' - Každý něcoMnozí mnoho, ale nikdo neví vše.
* '''Mundus vult decipi, ergo decipiatur''' – Svět chce být klamán, tedy jej klamejme.
* '''Memento mori''' – Pamatuj na smrt.
* '''Quid pro Quo''' - Něco za něco
* '''Quis ut Deus?''' – Kdo je jako Bůh?
* '''Quis velletvult pacem, preparatparat bellum''' – Kdo chce mír, chystá válku.
* '''Quo vadis?''' - Kam kráčíš (směřuješ)?
* '''Quo usque tandem (abutere, Catilina, patientia nostra)?''' – Jak dlouho ještě (budeš zneužívat naší trpělivosti, Catilino)?
* '''Quod sumus hoc eritis''' – Co jsme my, budete vy.
* '''Quot capita, tot sententiae:''' Kolik hlav, tolik výroků.
* '''Quanti Canicula Ille In Fenestra?''' – Za kolik je ten pejsek v okně? ''(nápis na erbu Ankh-Morporku, fiktivního města z knih [[Terry Pratchett|Terryho Pratchetta]])''
 
=== R ===
* '''Sero venientibus ossa''' - Pozdě přicházejícím kosti, (lidově: Kdo zaváhá, nežere)
* '''Semper fidelis''' - Vždy věrný, motto Americké námořní pěchoty
* '''Si tacuisses, philosophus mansisses''' - KdybysteKdybys byl mlčel, mohlzůstal bys filozofem ( = bystebyl býtbys považován za chytrého.filozofa)
* '''Si vis amari, ama''' – Chceš-li být milován, miluj.
* '''Si vis pacem, para bellum''' – Chceš-li mír, připravuj válku.
* '''Status nascendi''' – Stav zrodu.
* '''Status moriendi''' – Stav blížící se smrti.
* '''Stultorum Matermater sempiter gravida''' - Matka hlupáků je stále těhotná
 
=== T ===
* '''Te audire non possum. Musa sapientum fixa est in aure.''' – Nemohu tě slyšet. Mám v uchu banán.
* '''Tempora mutantur et nos mutamur in illis.''' – Časy se mění, a my se měníme s nimi. ([[Marcus Tullius Cicero|Cicero]])
* '''Timeo Danaos (et) dona ferentes''' – ''Bojím se Řeků, (i těch,) kteří přinášejí dary.'' – Narážka na trojského (řeckého) koně
* '''Temeritas est damnare, quod nescias''' – Je zaslepenost odsuzovat to, co neznáš.
* '''Tempus vulnera sanat''' – Čas rány zhojí (zahojí)
* '''Si tacuisses, philosophus mansisses''' - Kdybyste mlčel, mohl byste být považován za chytrého.
 
=== U ===
Neregistrovaný uživatel