Italská přísloví: Porovnání verzí

Přidáno 1 848 bajtů ,  před 3 lety
preference českého znění; - zbytečné dělení
(formát (částečně))
(preference českého znění; - zbytečné dělení)
* Bakchus, tabák a Venuše přivádí člověka v prach.<br />''{{Cizojazyčně|it|Bacco, Tabacco e Venere riducono l'uomo in cenere}}''<br />(výklad: Alkohol, tabák a sex vedou člověka k záhubě.)
{{SHORTTOC}}
* Bez peněz (ani) slepý nezpívá.<br />''{{Cizojazyčně|it|Senza denari non canta un cieco}}''<br />(srov. české ''Zadarmo ani kuře nehrabe.'')
=== A ===
* Bez peněz se mše nezpívá.<br />''{{Cizojazyčně|it|Senza denari non si canta messa}}''<br />(srov. české ''Zadarmo ani kuře nehrabe.'')
* '''A buon intenditor poche parole''' - Chápavému stačí málo [[slovo|slov]].
* Bůh vidí a prozří.<br />''{{Cizojazyčně|it|Dio vede e provvede}}''
* '''A caval donato non si guarda in bocca''' - [[Dar]]ovanému koni na zuby nehleď.
* Člověk varovaný je již napůl zachráněný.<br />''{{Cizojazyčně|it|Uomo avvisato, mezzo salvato}}''
* '''A padre avaro figliuol prodigo''' - [[lakomství|Lakomý]] [[otec]] mívá marnotratného [[syn]]a.
* Darovanému koni na zuby nehleď.<br />''{{Cizojazyčně|it|A caval donato non si guarda in bocca}}''
* '''A pagare e a morire c'è sempre tempo''' - Na [[placení]] a [[smrt|umírání]] je vždy [[čas]]u dost.
* Dělat i bořit, to vše je námaha.<br />''{{Cizojazyčně|it|Fare e disfare è tutto un lavorare}}''
* '''A rubar poco si va in galera a rubar tanto si fa carriera''' - Kdo [[krádež|krade]] málo, jde do [[vězení]], kdo krade mnoho, udělá [[kariéra|kariéru]].
* Dělej dobro a zapomeň na ně; dělej zlé a pamatuj na to.<br />''{{Cizojazyčně|it|Fai del bene e dimenticatene: fai del male e ricordatene}}''
* '''Al cuor non si comanda''' - [[srdce|Srdci]] neporučíš.
* Dělej to, co kněz říká, ne to, co kněz dělá.<br />''{{Cizojazyčně|it|Fà quello che il prete dice, non quello che il prete fà}}''
* '''Avere la botte piena e la moglie ubriaca''' - Mít plnou láhev a manželku opilou. ''Česky'': Aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
* Děti jsou části srdce.<br />''{{Cizojazyčně|it|I figli sono pezzi di cuore}}''
 
=== B ===
 
* '''Bacco, Tabacco e Venere riducono l'uomo in cenere''' - Bakchus, tabák a Venuše přivádí člověka v prach. ''Výklad'': Alkohol, tabák a sex vedou člověka k záhubě.
* '''Batti il ferro finché è caldo''' - Kuj železo, dokud je horké.
* '''Beni di fortuna passano come la luna''' - Náhodný majetek pomíjí jako měsíc. ''Česky'': Lehko nabyl, lehko pozbyl.
 
=== C ===
 
* '''Cane non mangia cane''' - Pes psa nejí.
* '''Chi aspettar suole, viene a ciò che vuole''' - Kdo má ve zvyku vyčkat, nakonec dostane to, co chce. ''Česky'': Trpělilvost růže přináší.
* '''Chi cerca trova''' - Kdo hledá, najde.
* '''Chi compra disprezza e chi ha comprato apprezza''' - Kdo kupuje, zboží pomlouvá, kdo ho koupil, chválí je.
* '''Chi dice quel che vuole sente quel che non vorrebbe''' - Kdo si říká, co chce, slyší, co by nechtěl.
* '''Chi di spada ferisce di spada persice''' - Kdo mečem zachází, mečem schází.
* '''Chi ha pazienza ha gloria''' - Kdo má trpělivost, dočká se slávy. ''Česky'': Trpělilvost růže přináší.
* '''Chi ha portata la tonaca puzza sempre di frate''' - Kdo (jednou) nosil hábit, smrdí už navždy klášterem.
* '''Chi la dura, la vince''' - Kdo vytrvá, vyhraje. ''Česky'': Trpělilvost růže přináší.
* '''Chi nasce è bello, chi si sposa è buono e chi muore è santo''' - Kdo se rodí, je krásný, kdo se žení, je dobrý, kdo umírá, je svatý.
* '''Chi non comincia non finisce''' - Kdo nezačne, neskončí.
* '''Chi non mangia ha già mangiato''' - Kdo nejí, ten již jedl.
* '''Chi non risica non rosica''' - Kdo neriskuje, nekouše. ''Česky'': Risk je zisk.
* '''Chiodo schiaccia chiodo''' - Hřebík vytlačuje hřebík. ''Česky'': Klín se vytlačuje klínem.
* '''Chi ride il venerdì piange la domenica''' - Kdo se směje v pátek, v neděli pláče.
* '''Chi sa fa e chi non sa insegna''' - Kdo to umí, ten to dělá, kdo to neumí, ten to vyučuje.
* '''Chi si scusa si accusa''' - Kdo se omlouvá, ten se obviňuje. ''Česky'': Potrefená husa nejvíc kejhá.
* '''Chi va piano va sano e va lontano''' - Kdo jde pomalu, dojde ve zdraví a daleko.
 
=== D ===
 
* '''D'amore non si muore''' - Láska neumírá.
* '''Dagli amici mi guardi Iddio che dai nemici mi guardo io''' - Před přáteli kéž mne ochrání Bůh; před nepřáteli se ochráním sám.
* '''Dio vede e provvede''' - Bůh vidí a prozří.
* '''Donna al volante pericolo costante''' - Žena za volantem, neustálé nebezpečí.
* '''Donne e motori gioie e dolori''' - Ženy a motory - radosti i bolesti.
 
=== E ===
 
=== F ===
* '''Fà quello che il prete dice, non quello che il prete fà''' - Dělej to, co kněz říká, ne to, co kněz dělá.
* '''Fai del bene e dimenticatene: fai del male e ricordatene''' - Dělej dobro a zapomeň na ně; dělej zlé a pamatuj na to.
* '''Fare e disfare è tutto un lavorare''' - Dělat i bořit, to vše je námaha.
* '''Fatta la legge, trovato l'inganno''' - Jakmile byl vytvořen zákon, objevil se podvod. Ve smyslu : Zákon přináší (působí) hřích
* '''Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio''' - Důvěřovat je dobré, nedůvěřovat je lepší. ''Česky'': Důvěřuj, ale prověřuj.
 
=== G ===
 
* '''Gallina vecchia fa buon brodo''' - Stará slepice je dobrá na polívku.
 
=== H ===
 
=== I ===
 
* '''Il rosso di sera, bel tempo si spera''' - Večerní červánky znamenají dobré počasí (na zítřejší den).
* '''I figli sono pezzi di cuore''' - Děti jsou části srdce.
* '''I vecchi devono, i giovani possono''' - Staří musí, mladí mohou.
* '''Il bue mangia il fieno perché si ricorda che è stato erba''' - Dobytek žere seno, protože si pamatuje, že to byla tráva.
* '''Il lupo perde il pelo ma non il vizio''' - Vlk ztráci chlupy, nikoli špatné návyky.
* '''Il mattino ha l'oro in bocca / Le ore del mattino hanno l'oro in bocca''' - Ráno má v ústech zlato. ''Výklad'': Ráno je plné dobrých předsevzetí.
* '''Il meglio è nemico del bene''' - „Lépe“ je nepřítel „dobře“.
* '''Impara l'arte e mettila da parte''' - Nauč se umění a dej ho stranou.
* '''In chiesa coi santi e in taverna con i ghiottoni''' - V kostele se svatými a v hospodě s labužníky.
 
=== L ===
 
* '''La fortuna aiuta gli audaci''' - Štěstí pomáhá odvážným. ''Česky'': Odvážnému štěstí přeje.
* '''La gallina che non becca, ha beccato o beccherà''' - Slepice, která nezobe, už zobala, nebo bude zobat.
 
=== M ===
* '''Mal comune, mezzo gaudio''' - Společné neštěstí, poloviční radost.
* '''Meglio essere invidiati che compatiti''' - Je lepší, když ti závidí, než když by tě litovali.
* '''Meglio l'uovo oggi che la gallina domani''' - Lepší vejce dnes než slepice zítra.
* '''Meglio tardi che mai''' - Lépe pozdě než nikdy.
* '''Mi sta a cuore il tuo bene''' - Tvé dobro mi leží na srdci.
* '''Molto fumo poco arrosto''' - Hodně kouře, málo pečeně.
 
=== N ===
 
* '''Niente di nuovo sotto il sole''' - Nic nového pod sluncem.
* '''Non c´è due senza tre''' - Nejsou dva bez tří. ''Výklad'': Do třetice všeho dobrého.
* '''Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi''' - Neodkládej na zítřek, co můžeš udělat dnes.
 
=== O ===
 
* '''Ognuno è artefice della propria fortuna''' - Každý svého osudu strůjcem.
 
=== P ===
 
* '''Patti chiari amicizia lunga''' - Dobré účty dělají dobré přátele.
* '''Prima Pensa Poi Parla Poiché Parola Poco Pensata Porta Pentimento''' - Nejdříve mysli, potom mluv, protože málo promyšlené slovo přináší lítost.
 
=== Q ===
 
=== R ===
* '''Rana di palude sempre si salva''' - Žába z bažiny se vždycky zachrání.
* '''Ride bene chi ride l'ultimo''' - Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.
* '''Roma non fu fatta in un giorno''' - Řím nevznikl za jediný den.
* '''Rosso di sera bel tempo si spera; rosso di mattina, brutto tempo si avvicina''' - Večerní červánky znamenají pěkné počasí; ranní červánky ohlašují blížící se špatné počasí.
 
=== S ===
* '''Salta chi può''' - Skáče, kdo může.
* '''Sbagliando s'impara''' - Chybami se (člověk) učí.
* '''Se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna''' - Nejde-li hora k Mohamedovi, jde Mohamed k hoře.
* '''Se non è zuppa è pan bagnato''' - Není-li to polévka, je to namočený chléb.
* '''Senza denari non canta un cieco''' - Bez peněz (ani) slepý nezpívá. ''Česky'': Zadarmo ani kuře nehrabe.
* '''Senza denari non si canta messa''' - Bez peněz se mše nezpívá. ''Česky'': Zadarmo ani kuře nehrabe.
* '''Se son rose fioriranno, se son spine pungeranno''' - Jsou-li to růže, vykvetou, jsou-li to trny, budou píchat.
* '''Si dice il peccato ma non il peccatore''' - Říká se hřích, nikoli hříšník.
* '''Sono sempre gli stracci che vanno all'aria''' - Ve vzduchu mizí vždycky (jen) hadry.
* '''Sotto la neve pane, sotto l'acqua fame''' - Pod sněhem chléb, pod deštěm hlad. ''Česky'' (podobně): Únor bílý pole sílí.
* '''Sposa bagnata, sposa fortunata''' - Mokrá nevěsta je šťastná nevěsta. (Smysl: Když při svatbě prší, bude manželství šťastné.)
* '''Sposa spesa''' - Nevěsta (znamená) výdaje.
 
=== T ===
 
* '''Tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare''' - Mezi „říct“ a „udělat“ leží moře.
 
=== U ===
* '''Una ciliegia tira l'altra''' - Po jedné třešni přichází druhá.
* '''Una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso''' - Jedna ruka myje druhou a obě myjí tvář. ''Česky'': Ruka ruku myje.
* '''Una rondine non fa primavera''' - Jedna vlaštovka ještě jaro nedělá.
* '''Una volta corre il cane e una volta la lepre''' - Jednou běží pes, podruhé zajíc.
* '''Una volta per uno non fa male a nessuno''' - Každý jednou, to ještě nikomu neuškodilo.
* '''Un padre campa cento figli e cento figli non campano un padre''' - Jeden otec se postará o sto dětí, ale sto dětí se nepostará o jednoho otce.
* '''Uomo avvisato, mezzo salvato''' - Člověk varovaný je již napůl zachráněný.
* '''Uomo morto non fa più guerra''' - Mrtvý člověk neválčí.
 
=== V ===
* '''Vedere e non toccare e' una cosa da crepare''' - Vidět a nemoci se dotknout, to je na umření.
* '''Vale più la pratica che la grammatica''' - Je důležitější praxe než gramatika (tj. teoretická znalost).
 
=== Z ===
 
=== Bez původního znění ===
* Veselá mysl tahá hřebíky z rakve.<ref>Křížovka 11/2002</ref>
* Do žen a do melounu se nevidí.
* Dobré účty dělají dobré přátele.<br />''{{Cizojazyčně|it|Patti chiari amicizia lunga}}''
 
* Dobytek žere seno, protože si pamatuje, že to byla tráva.<br />''{{Cizojazyčně|it|Il bue mangia il fieno perché si ricorda che è stato erba}}''
* Když hra skončí, jdou král i pěšák do stejné krabičky (hrou jsou myšleny šachy)
* Důvěřovat je dobré, nedůvěřovat je lepší.<br />''{{Cizojazyčně|it|Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio}}''<br />(srov. české ''Důvěřuj, ale prověřuj.'')
* Hodně kouře, málo pečeně.<br />''{{Cizojazyčně|it|Molto fumo poco arrosto}}''
* Hřebík vytlačuje hřebík.<br />''{{Cizojazyčně|it|Chiodo schiaccia chiodo}}''<br />(srov. české ''Klín se vytlačuje klínem.'')
* Chápavému stačí málo [[slovo|slov]].<br />''{{Cizojazyčně|it|A buon intenditor poche parole}}''
* Chybami se (člověk) učí.<br />''{{Cizojazyčně|it|Sbagliando s'impara}}''
* Jakmile byl vytvořen zákon, objevil se podvod.<br />''{{Cizojazyčně|it|Fatta la legge, trovato l'inganno}}''<br />(výklad: Zákon přináší (působí) hřích.)
* Je důležitější praxe než gramatika (tj. teoretická znalost).<br />''{{Cizojazyčně|it|Vale più la pratica che la grammatica}}''
* Je lepší, když ti závidí, než když by tě litovali.<br />''{{Cizojazyčně|it|Meglio essere invidiati che compatiti}}''
* Jeden otec se postará o sto dětí, ale sto dětí se nepostará o jednoho otce.<br />''{{Cizojazyčně|it|Un padre campa cento figli e cento figli non campano un padre}}''
* Jedna ruka myje druhou a obě myjí tvář.<br />''{{Cizojazyčně|it|Una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso}}''<br />(srov. české ''Ruka ruku myje.'')
* Jedna vlaštovka ještě jaro nedělá.<br />''{{Cizojazyčně|it|Una rondine non fa primavera}}''
* Jednou běží pes, podruhé zajíc.<br />''{{Cizojazyčně|it|Una volta corre il cane e una volta la lepre}}''
* Jsou-li to růže, vykvetou, jsou-li to trny, budou píchat.<br />''{{Cizojazyčně|it|Se son rose fioriranno, se son spine pungeranno}}''
* Každý jednou, to ještě nikomu neuškodilo.<br />''{{Cizojazyčně|it|Una volta per uno non fa male a nessuno}}''
* Každý svého osudu strůjcem.<br />''{{Cizojazyčně|it|Ognuno è artefice della propria fortuna}}''
* Kdo (jednou) nosil hábit, smrdí už navždy klášterem.<br />''{{Cizojazyčně|it|Chi ha portata la tonaca puzza sempre di frate}}''
* Kdo hledá, najde.<br />''{{Cizojazyčně|it|Chi cerca trova}}''
* Kdo jde pomalu, dojde ve zdraví a daleko.<br />''{{Cizojazyčně|it|Chi va piano va sano e va lontano}}''
* Kdo krade málo, jde do [[vězení]], kdo krade mnoho, udělá [[kariéra|kariéru]].<br />''{{Cizojazyčně|it|A rubar poco si va in galera a rubar tanto si fa carriera}}''
* Kdo kupuje, zboží pomlouvá, kdo ho koupil, chválí je.<br />''{{Cizojazyčně|it|Chi compra disprezza e chi ha comprato apprezza}}''
* Kdo má trpělivost, dočká se slávy.<br />''{{Cizojazyčně|it|Chi ha pazienza ha gloria}}''<br />(srov. české ''Trpělilvost růže přináší.'')
* Kdo má ve zvyku vyčkat, nakonec dostane to, co chce.<br />''{{Cizojazyčně|it|Chi aspettar suole, viene a ciò che vuole}}''<br />(srov. české ''Trpělilvost růže přináší.'')
* Kdo mečem zachází, mečem schází.<br />''{{Cizojazyčně|it|Chi di spada ferisce di spada persice}}''
* Kdo nejí, ten již jedl.<br />''{{Cizojazyčně|it|Chi non mangia ha già mangiato}}''
* Kdo neriskuje, nekouše.<br />''{{Cizojazyčně|it|Chi non risica non rosica}}''<br />(srov. české ''Risk je zisk.'')
* Kdo nezačne, neskončí.<br />''{{Cizojazyčně|it|Chi non comincia non finisce}}''
* Kdo se omlouvá, ten se obviňuje.<br />''{{Cizojazyčně|it|Chi si scusa si accusa}}''<br />(srov. české ''Potrefená husa nejvíc kejhá.'')
* Kdo se rodí, je krásný, kdo se žení, je dobrý, kdo umírá, je svatý.<br />''{{Cizojazyčně|it|Chi nasce è bello, chi si sposa è buono e chi muore è santo}}''
* Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.<br />''{{Cizojazyčně|it|Ride bene chi ride l'ultimo}}''
* Kdo se směje v pátek, v neděli pláče.<br />''{{Cizojazyčně|it|Chi ride il venerdì piange la domenica}}''
* Kdo si říká, co chce, slyší, co by nechtěl.<br />''{{Cizojazyčně|it|Chi dice quel che vuole sente quel che non vorrebbe}}''
* Kdo to umí, ten to dělá, kdo to neumí, ten to vyučuje.<br />''{{Cizojazyčně|it|Chi sa fa e chi non sa insegna}}''
* Kdo vytrvá, vyhraje.<br />''{{Cizojazyčně|it|Chi la dura, la vince}}''<br />(srov. české ''Trpělilvost růže přináší.'')
* Když hra skončí, jdou král i pěšák do stejné krabičky.<br />(hrou jsou myšleny šachy)
* Kuj železo, dokud je horké.<br />''{{Cizojazyčně|it|Batti il ferro finché è caldo}}''
* Lakomý [[otec]] mívá marnotratného [[syn]]a.<br />''{{Cizojazyčně|it|A padre avaro figliuol prodigo}}''
* Láska neumírá.<br />''{{Cizojazyčně|it|D'amore non si muore}}''
* „Lépe“ je nepřítel „dobře“.<br />''{{Cizojazyčně|it|Il meglio è nemico del bene}}''
* Lepší vejce dnes než slepice zítra.<br />''{{Cizojazyčně|it|Meglio l'uovo oggi che la gallina domani}}''
* Lépe pozdě než nikdy.<br />''{{Cizojazyčně|it|Meglio tardi che mai}}''
* Mezi „říct“ a „udělat“ leží moře.<br />''{{Cizojazyčně|it|Tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare}}''
* Mít plnou láhev a manželku opilou.<br />''{{Cizojazyčně|it|Avere la botte piena e la moglie ubriaca}}''<br />(srov. české ''Aby se vlk nažral a koza zůstala celá.'')
* Mokrá nevěsta je šťastná nevěsta.<br />''{{Cizojazyčně|it|Sposa bagnata, sposa fortunata}}''<br />(výklad: Když při svatbě prší, bude manželství šťastné.)
* Mrtvý člověk neválčí.<br />''{{Cizojazyčně|it|Uomo morto non fa più guerra}}''
* Na [[placení]] a [[smrt|umírání]] je vždy [[čas]]u dost.<br />''{{Cizojazyčně|it|A pagare e a morire c'è sempre tempo}}''
* Náhodný majetek pomíjí jako měsíc.<br />''{{Cizojazyčně|it|Beni di fortuna passano come la luna}}''<br />(srov. české ''Lehko nabyl, lehko pozbyl.'')
* Nauč se umění a dej ho stranou.<br />''{{Cizojazyčně|it|Impara l'arte e mettila da parte}}''
* Nejde-li hora k Mohamedovi, jde Mohamed k hoře.<br />''{{Cizojazyčně|it|Se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna}}''
* Nejdříve mysli, potom mluv, protože málo promyšlené slovo přináší lítost.<br />''{{Cizojazyčně|it|Prima Pensa Poi Parla Poiché Parola Poco Pensata Porta Pentimento}}''
* Nejsou dva bez tří.<br />''{{Cizojazyčně|it|Non c´è due senza tre}}''<br />(výklad: Do třetice všeho dobrého.)
* Není-li to polévka, je to namočený chléb.<br />''{{Cizojazyčně|it|Se non è zuppa è pan bagnato}}''
* Neodkládej na zítřek, co můžeš udělat dnes.<br />''{{Cizojazyčně|it|Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi}}''
* Nevěsta (znamená) výdaje.<br />''{{Cizojazyčně|it|Sposa spesa}}''
* Nic nového pod sluncem.<br />''{{Cizojazyčně|it|Niente di nuovo sotto il sole}}''
* Pes psa nejí.<br />''{{Cizojazyčně|it|Cane non mangia cane}}''
* Po jedné třešni přichází druhá.<br />''{{Cizojazyčně|it|Una ciliegia tira l'altra}}''
* Pod sněhem chléb, pod deštěm hlad.<br />''{{Cizojazyčně|it|Sotto la neve pane, sotto l'acqua fame}}''<br />(srov. podobné české ''Únor bílý pole sílí.'')
* Před přáteli kéž mne ochrání Bůh; před nepřáteli se ochráním sám.<br />''{{Cizojazyčně|it|Dagli amici mi guardi Iddio che dai nemici mi guardo io}}''
* Ráno má v ústech zlato.<br />''{{Cizojazyčně|it|Il mattino ha l'oro in bocca / Le ore del mattino hanno l'oro in bocca}}''<br />(výklad: Ráno je plné dobrých předsevzetí.)
* Říká se hřích, nikoli hříšník.<br />''{{Cizojazyčně|it|Si dice il peccato ma non il peccatore}}''
* Řím nevznikl za jediný den.<br />''{{Cizojazyčně|it|Roma non fu fatta in un giorno}}''
* Skáče, kdo může.<br />''{{Cizojazyčně|it|Salta chi può}}''
* Slepice, která nezobe, už zobala, nebo bude zobat.<br />''{{Cizojazyčně|it|La gallina che non becca, ha beccato o beccherà}}''
* Společné neštěstí, poloviční radost.<br />''{{Cizojazyčně|it|Mal comune, mezzo gaudio}}''
* [[Srdce|Srdci]] neporučíš.<br />''{{Cizojazyčně|it|Al cuor non si comanda}}''
* Stará slepice je dobrá na polívku.<br />''{{Cizojazyčně|it|Gallina vecchia fa buon brodo}}''
* Staří musí, mladí mohou.<br />''{{Cizojazyčně|it|I vecchi devono, i giovani possono}}''
* Štěstí pomáhá odvážným.<br />''{{Cizojazyčně|it|La fortuna aiuta gli audaci}}''<br />(srov. české ''Odvážnému štěstí přeje.'')
* Tvé dobro mi leží na srdci.<br />''{{Cizojazyčně|it|Mi sta a cuore il tuo bene}}''
* V kostele se svatými a v hospodě s labužníky.<br />''{{Cizojazyčně|it|In chiesa coi santi e in taverna con i ghiottoni}}''
* Ve vzduchu mizí vždycky (jen) hadry.<br />''{{Cizojazyčně|it|Sono sempre gli stracci che vanno all'aria}}''
* Večerní červánky znamenají dobré počasí (na zítřejší den).<br />''{{Cizojazyčně|it|Il rosso di sera, bel tempo si spera}}''
* Večerní červánky znamenají pěkné počasí; ranní červánky ohlašují blížící se špatné počasí.<br />''{{Cizojazyčně|it|Rosso di sera bel tempo si spera; rosso di mattina, brutto tempo si avvicina}}''
* Veselá mysl tahá hřebíky z rakve.<ref>Křížovka 11/2002</ref>
* Vidět a nemoci se dotknout, to je na umření.<br />''{{Cizojazyčně|it|Vedere e non toccare e' una cosa da crepare}}''
* Vlk ztráci chlupy, nikoli špatné návyky.<br />''{{Cizojazyčně|it|Il lupo perde il pelo ma non il vizio}}''
* Žába z bažiny se vždycky zachrání.<br />''{{Cizojazyčně|it|Rana di palude sempre si salva}}''
* Žena za volantem, neustálé nebezpečí.<br />''{{Cizojazyčně|it|Donna al volante pericolo costante}}''
* Ženy a motory – radosti i bolesti.<br />''{{Cizojazyčně|it|Donne e motori gioie e dolori}}''
 
== Reference ==