Biblická přísloví: Porovnání verzí

Přidáno 1 539 bajtů ,  před 9 měsíci
doplněno s četnými opravami
(Zrušena verze 94199 od uživatele 85.163.79.56 (diskuse))
značka: vrácení zpět
(doplněno s četnými opravami)
'''''Přísloví''' je jeden z oblíbených žánrů [[Bible]], zejména Starého zákona. Svědčí o tom stejnojmenná biblická kniha Přísloví a kromě ní i mnoho přísloví v knize Kazatel a Job.''<ref>viz heslo "Přísloví" Novotný, Adolf: Biblický slovník. Kalich Praha 1956, s.754-757</ref>
Citováno podle Českého ekumenického překladu (ČEP)<ref>Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost. 1979 (první vydání, další vydání se neustále revidují). http://www.biblenet.cz</ref>, není-li uveden jiný překlad.
 
== Přísloví z knihy Přísloví ==
== Ukázky biblických přísloví ==
- srovnání textu Českého ekumenického překladu a ''<small>textu Kralické bible</small>''
 
* Nedomlouvej posměvači, aby tě nezačal [[nenávist|nenávidět]]. Domlouvej moudrému a bude tě milovat. ''(Přísloví 9,8)''
* Zlatý kroužek na rypáku vepře je [[žena]] krásná, ale svéhlavá a rozmarná.''(Přísloví 11,22)''
''* <small>Zápona zlatá na pysku svině jest [[žena]] pěkná bez [[rozum]]u.</small>'' ''(Přísloví 11,22)''
* Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. ''(Přísloví 11,24)''
* Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec. ''(Přísloví 12,1)''
* [[Pravda|Pravdivé]] rty se zajistí navždy, kdežto [[jazyk]] [[zrada|zrádný]] na okamžik. ''Přísloví 12,19''
* Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto [[slovo]], které ubližuje, popouzí k [[hněv]]u. ''(Přísloví 15,1)''
* [[Pýcha]] předchází pád. Domýšlivost klopýtnutí.''(Přísloví 16,18)''<ref>též podobně Přísloví 18,12 ale v jiném překladu "Bible 21": [[Pýcha]] předchází pád, slávu předchází [[pokora]]</ref>
* Lepší suchá skýva a k tomu klid než [[dům]] plný obětních hodů a spory. ''(Přísloví 17,1)''
* Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené [[slovo]].''(Přísloví 25,11)''
* Když se moudrý soudí s pošetilcem, ten se rozčiluje a posmívá bez ustání. ''(Přísloví 29,9)''
* O dvě věci tě prosím; neodpírej mi je , dříve než [[smrt|umřu]]: Vzdal ode mne šálení a lživé [[slovo]], nedávej mi [[chudoba|chudobu]] ani [[bohatství]]! Opatřuj mě [[chléb|chlebem]] podle mé potřeby, tak abych [[bohatství|přesycen]] neselhal a neřekl: „Kdo je Hospodin?“ ani abych z [[chudoba|chudoby]] nekradl a nezneuctil jméno svého [[Bůh|Boha]]. ''(Přísloví 30,7-9)''
 
== Přísloví z knihy Kazatel ==
* Kdo miluje [[peníze]], [[peníze|peněz]] se nenasytí. ''(Kazatel 5,9)''
* Všichni, kdo žijí, mají [[naděje|naději]]. Vždyť živý [[pes]] je na tom lépe než mrtvý [[lev]]. ''(Kazatel 9,4)''
* Pouštěj [[chléb]] svůj po vodě, po mnoha [[den|dnech]] se s ním shledáš. ''(Kazatel 11,1)''
* Kdo příliš dá na [[vítr]], nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. ''(Kazatel 11,4)''
 
== Přísloví z ostatních biblických knih ==
* Otcové jedli nezralé [[hrozen|hrozny]] a synům trnou [[zub]]y. ''(Ezechiel 18,2b)''
 
== Srovnání některých českých biblických překladů ==
* Zlatý kroužek na rypáku vepře je [[žena]] krásná, ale svéhlavá a rozmarná. ''(Přísloví 11,22)'' ČEP<ref>Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost. 1979 (první vydání, další vydání se neustále revidují). http://www.biblenet.cz/</ref>
''* <small>Zápona zlatá na pysku svině jest [[žena]] pěkná bez [[rozum]]u.</small>'' ''(Přísloví 11,22)'' Kralická bible 1613
 
* [[hloupost|Hlupák]] soptí, co mu dech stačí, ale [[moudrost|moudrý]] se vždycky ovládne. ''(Přísloví 29,11)'' ČEP
''* <small>Tupec dá průchod všem svým citům, [[moudrost|moudrý]] se ale drží zpět.</small>'' ''(Přísloví 29,11)'' Bible 21<ref>Bible, překlad 21. století, zkráceně Bible21 nebo B21, poprvé vyšel roku 2009 první části vyšly pod názvem Nová Bible kralická</ref>
 
* Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešník a k tomu [[hloupost|hlupák]]. ''(Přísloví 19,1)'' ČEP
''* <small>Lepší jest chudý, jenž chodí v upřímnosti své, nežli převrácený ve rtech svých, kterýž jest blázen.</small>'' ''(Přísloví 19,1)'' Kralická bible 1613
''* <small>Lepší chudý poctivec než prolhaný pitomec.</small>'' ''(Přísloví 19,1)'' Bible 21
 
 
 
== Reference ==
1 269

editací