Červencové pranostiky

Pranostiky pro celý měsíc editovat

  • Lidé se radují létu a včely květu.[1]
  • Mnoho ryb, málo zrna.[1]
  • V červenci volá křepelka: „Pojďte žít, pojďte žít, dostanete pět peněz, pět peněz, pět peněz!“[2]

Pranostiky pro jednotlivé dny editovat

2. červenec
Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.
Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
Prší-li v den navštíveni P. Marie, trvá pak déšť 40 dní.[2]
4. červenec
Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.
Svatý Prokop kořen nakop.[1]
8. červenec
Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.
10. červenec
Den sedmi bratrů když deštivý, bývá pak déšť trvanlivý.[2]
Prší-li na sedm bratří, prší po sedm neděl.[2]
13. červenec
Déšť o sv. Markétě trvá pak 14 dní a zvěstuje špatné počasí ku sklizni sena.[2]
Svatá Markyta hodila srp do žita.
Svatá Markéta hodí srp do žita.[2]
Sv. Markéta vede žence do žita.[2]
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
18. červenec
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
19. červenec
Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.
20. červenec
Na svatého Eliáše dopoledne léto a odpoledne podzim.[1]
22. červenec
V ten den rádo poprchává, neb Maria Majdalena svého Pána oplakává.[2]
25. červenec
Do Jakuba zelíčko — po Jakubě zelí.[2]
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.
Pakli na sv. Jakuba slunce svítí, má prý krutá zima býti.[2]
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje dobré žně.
Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce.
26. červenec
Mravenci-li na sv. Annu vyhazují, na tuhé mrazy ukazují.[3]
Svatá Anna, chladno z rána.[1]

Reference editovat

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Kalendář Zlaté Prahy. Ročník II. Praha : J. Otto, 1895. Dostupné online.
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 HRUBÝ, Karel. Sbírka přísloví, pořekadel a průpovědí, kterých užívá náš lid rolnický. Praha : J. Otto, 1880. S. 11.  
  3. KOŠŤÁL, Josef. Živočišstvo v podání prostonárodním. Velké Meziříčí : Šašek a Frgal, 1900. S. 126.