Březnové pranostiky

Pranostiky pro celý měsíc editovat

 • Bouřka v březnu klade na dobrý rok.[1]
 • Březen bez vody, duben bez trávy.[2]
 • Březen hřmí – květen sněží.[1]
 • Březen, za kamna vlezem.
 • Březnový sníh škodí polím.
 • Druhdy i v březnu hýl na nos se posadí.[2]
 • Lépe býti od hadu uštknutu, nežli v březnu od slunce ohřitu.[2]
 • Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj.
 • Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj.

Pranostiky pro jednotlivé dny editovat

1. březen
Eudoxie příznivá, ale blátivá.
Svatá Eudoxie psa až po uši zavěje.
 • Jiná verze: Sv. Eudokeje ještě psa po uši sněhem zavěje.[2]
Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
3. březen
Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní.
6. březen
Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
Svatá Felicita sníh z polí odmítá.
7. březen
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese.
9. březen
Na svatého Františka déšť – neurodí se brambory.
10. březen
Čtyřicet mučedníků – čtyřicet mrazíků.
Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků.
Podle čtyřiceti budeš Petra míti.
12. březen
Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
Na svatého Řehoře svačina se vyoře.
Na svatého Řehoře šelma sedlák, který neoře.
Na svatého Řehoře žába hubu otevře.[2]
15. březen
Na svatého Longina práce v poli začíná.
17. březen
Mrzne-li na svatou Gertrudu, mrzne ještě celý měsíc.
19. březen
Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí.
Je-li na sv. Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
Josefova širočina ničí poslední ledy.
Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
Na svatého Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok; prší-li neb padá sníh, bude mokro a neúroda.
Na svatého Josefa sníh – urodí se hojně bílého jetele.
Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok, prší-li nebo padá sníh, bude mokro a neúroda.
Svatého Josefa vítr z Moravy – bude hodně trávy; a když z polské strany – bude zrní i slámy.
Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.
Svatý Josef přichází na led s pantokem.[4]
Svatý Josef sklání bradu, pluje zima dolů s vodou.
Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
Svatý Josef zháší světlo.
20. březen
Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
21. březen
Za rovnodenní větry nelení.
Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.
22. březen
Na Kazimíra pohoda – na brambory úroda.
25. březen
Do matičky boží tráva neroste i kdyby ji kleštěma tahal, po Panně Marii roste i kdyby ji palicí zatloukal.
Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.
Matička boží kuželíček složí.
Na den Zvěstování Panny Marie déšť, urodí se rež.
Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.
Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání.
Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč.
Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok.
27. březen
Jaké počasí bude na sv. Ruprechta, takové bude i v červenci.
30. březen
O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.
31. březen
O svaté Balbíně je už po zimě.

Reference editovat

 1. 1,0 1,1 MRŠTÍK, Alois; MRŠTÍK, Vilém. Rok na vsi. Díl II. Praha : SNKLU, 1964. Kapitola Setí, s. 62.  
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Kalendář Zlaté Prahy. Ročník II. Praha : J. Otto, 1895. Kapitola Z národního mudrosloví, s. h.  
 3. MRŠTÍK, Alois; MRŠTÍK, Vilém. Rok na vsi. Díl II. Praha : SNKLU, 1964. Kapitola Respirium, s. 43.  
 4. MRŠTÍK, Alois; MRŠTÍK, Vilém. Rok na vsi. Díl II. Praha : SNKLU, 1964. Kapitola Šťastný den, s. 68.