Dílo:Kniha Mozilly

Kniha Mozilly (The Book of Mozilla) je fiktivní dílo: virtuální velikonoční vajíčko v Netscape, Mozilla Suite a odvozených internetových prohlížečích.

Výroky

editovat
  • „A tak nakonec zvíře padlo a nevěřící se radovali. Ale vše nebylo ztraceno, neb z popele povstal velký pták. Pták se zahleděl dolů na nevěřící a seslal na ně oheň a bouři. A tak bylo zvíře znovuzrozeno se svou obnovenou silou a stoupenci mamonu se plazili hrůzou.“ — z Knihy Mozilly, 7:15
  • "I podíval se Stvořitel na zvíře znovuzrozené a viděl, že bylo dobré." — z Knihy Mozilly, 8:20
  • "Mamon stále spal. A tak znovuzrozené zvíře pokrylo zem a jeho počty narostly v zástupy. V čase těch o něm hlásili a s mazaností lišek v ohni obětovali obilí. I vystavěli nový svět k obrazu svému, jak slíbili v posvátném svitku, a hovořili o zvířeti se svými dětmi. Mamon se probral a hle, nebyl nic víc než jen následovník." — z Knihy Mozilly, 11:9
  • "A zvířete budou zástupy legii. Jejich počet naroste až na tisíce tisíců. Zemi bude pokrývat hluk milionů klávesnic až do velké bouře, která pokryje zemi, a Mamonovi uctívači se budou třást strachem." — z Knihy Mozilly, 3:31
  • "A zvíře vystoupí na povrch obklopené rozvířenými mraky pomsty. Dům s nevěřícími bude vyhlazen a oni budou spáleni do země. Jejich jmenovky budou blikat do konce světa." — z Knihy Mozilly, 12:10

Související

editovat

Externí odkazy

editovat