Diskuse:Václav Klaus

Přidat téma
Aktivní diskuse

Diskuse ke Klausovi je na w:Diskuse:Václav Klaus --Wiki-vr 12:38, 13. 3. 2005 (UTC)

NezávislostEditovat

Proč jsou zde jen nepovedené/arogantní výroky? Proč tu nejsou také nějaké vtipné, zajímavé nebo dokonce povedené? Prosím autora, aby sem nějaké takové doplnil.

Můžete je doplnit sám, určitě nějaké znáte nebo lehko najdete, editujte s odvahou:-) PS je běžné a slušné své příspěvky na diskuzních stránkách podepisovat --Sidhe 19:37, 4. 6. 2007 (UTC)

Souhlasím s předchozím príspěvkem, výroky jsou většinou vytržené z kontextů, jako příklad lze uvést onu debatu s vědci doprovázenou výbuchy smíchu... K ní konkrétně by se hodilo dát odkaz s výjadřením V. Klause: http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=XmWhDkamlFZE

Taktéž v sekci o počítačích a Internetu chybí kontext, kterým je dle Klause "[...]ke světu internetu, s jeho miliardami encyklopedických dat, kterým schází to základní, co odlišuje data od informací: strukturovanost.[...]" http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=7XQqHL5XviO2

K sekcím o "občanské společnosti", "ekologii" atd. by se hodily i ukázky typu: "Známý americký ekonom srbského původu Svetozar Pejovich ve svém rozhovoru pro časopis Týden (27. července 2009) použil v podobném kontextu velmi příhodnou větu: „Myslím, že to byl Stalin, jenž jednou řekl: Čiňte jen takové předpovědi, jejichž neplatnost se může ukázat až po vaší smrti.“ Současní environmentalisté a jejich „fellow-travellers“ v politice, v médiích, a zejména v aktivistickém prostředí intelektuálů dnes tolik módní „občanské společnosti“ toto Stalinovo dictum pochopili dokonale. Až donedávna, do okamžiku vypuknutí současné finanční a ekonomické krize, to už vypadalo tak, že téměř rezignovali na to, že je donekonečna možné ospravedlňovat extenzivní a stále narůstající zásahy státu do lidské společnosti ekonomickými a sociálními důvody, a proto s takovou vehemencí přijali za svou environmentalistickou doktrínu globálního oteplování. Jako vedlejší poznámku musím říci, že mám strach, že se z existence dnešní, relativně hluboké ekonomické krize právě tito lidé velmi zaradovali a že znovu začínají „úřadovat“. Čím bude krize hlubší, tím bude pro ně lépe." http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=BXwiezm4lcM3

Úryvek "Občanská společnost je polemika se svobodnou společností a je povinností každého demokrata ze všech svých sil do konce svých věků proti ní bojovat." je nutno doplnit kontextem "Jiný, neméně vážný náběh na korporativismus u nás předvádí část intelektuálů, snažící se hovořit za tzv. „občanskou společnost“. I tito lidé nechtějí veřejné záležitosti jen ovlivňovat silou svého hlasu (ve volbách i v médiích), nýbrž o nich chtějí rozhodovat přímo. Jakkoli je jejich sdružování do různých Impulsů, studentských výzev a podobných iniciativ samo o sobě zcela legitimní (je pochopitelné, že se tito lidé snaží „koncentrovat“ svůj vliv a tím jej posílit), nebezpečné je to, že jejich protagonisté chtějí touto cestou likvidovat přirozenou heterogennost a nutnou, přirozenou a zdravou konfliktnost zájmů uvnitř společnosti. Pro artikulaci a agregaci zájmů používá zastupitelská demokracie politické strany, které zprostředkovávají přirozeně existující konflikty a protikladnost zájmů. Představa, že by univerzity, odbory a profesní svazy měly vytvářet „paralelní instituce“, které budou spolurozhodovat o tom, co je či není ve veřejném zájmu, je typicky korporativistická a stoupenci pluralitní demokracie by proti ní měli vystupovat zcela zásadně." http://www.klaus.cz/Klaus2/asp/clanek.asp?id=Fb7gEYF54iam

... a tak dále. Teprve poté se nám začne jevit osoba Václava Klause v realističtějších barvách a budeme se moci posunout od jednoduché (pochopitelně úplně neefektivní) pozice "ad personam", k podstatně náročnější pozici "ad rem".

S pozdravem, J. Lunda.

VědaEditovat

Myslím, že do kategorie Věda by se hodil i tento citát:

"Občas slyšíme, že se svými úvahami o věcech, jako jsou klimatické změny, ekonomové pletou do řemesla meteorologům či biologům, ale to vůbec není pravda. Nic z jejich oborů si nikdo z nás nedovolí komentovat, natož zpochybňovat."

Bylo by pěkné jej umístit hned vedle výroku o globálním oteplování. :-)

Zdroj: http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=QbT4mXZOiRlI

Pavel Táborský

Tož je dobré výše uvedený citát sem umístit. Udělám to, pokud už tam není.
K předchozímu příspěvku: také si myslím, že tento článek je nevyvážený. Možná je to námět pro někoho roztřídit příspěvky. No, možná pomůže jen důsledné hledisko zdroje. Ty hanlivé většinou padnou do rubriky "Zdroj neověřen". Nicméně přiznávám, že tady budou i citáty nevyznívající ve prospěch VK neboť je čas prověřil(úcta k hlavě státu musí jít bokem kde jde o objektivitu poznání). Nuž ať tam jsou, ať jsou jako doklad pro někoho (třeba k dalšímu studiu...třeba v kontextu je to zase jinak...hůře a nebo lépe pro VK). Však historie vše zváží.Ta je spravedlivá i k velikánům. Ostatné toto je encyklopedie-soubor citátů, nikoliv web politického směru.
Ani mě nejde o prosazení mého názoru zde. K tomu použiji internet jako svobodné médium na jiném místě a v jiném čase. Tedy (poznámka na okraj) jde my o svobodu názorů v rámci demokracie. Ty názory jdoucí proti demokracii nepřipouštím!!!--Zksvoboda 15:16, 11. 11. 2007 (UTC)

Klaus a přírodaEditovat

Když je stránka zamčená, napíši to aspoň sem, myslím, že tenhle výrok už je docela slavný :-)

„Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl a nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člověk by to mohl říci.“ ŠIMŮNEK, Petr; RŮŽIČKA, Michal. VÁCLAV KLAUS, PREZIDENT REPUBLIKY Žádné ničení planety nevidím... ... a nikdy jsem ani neviděl [online]. Hospodářské noviny, 2007-02-09, [cit. 2007-12-21]. Dostupné online.

Václav Klaus v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

--Doktory 15:49, 21. 12. 2007 (UTC)

Stránka je polozamčená po někdejších vandalských útocích, což znamená, že nepřihlášení uživatelé ji nemohou upravovat vůbec, přihlášení nejdříve po 4 dnech od registrace. Citát jsem pro tentokrát tedy přidal sám. ;-) --Milda 19:44, 21. 12. 2007 (UTC)
Díky, nevěděl jsem, jaké platí pravidlo pro polozamčené stránky. Tak příště už to snad zvládnu sám :-) --Doktory 14:25, 26. 12. 2007 (UTC)

Omlouvám se, přidání citátu o Národní knihovně neměla být malá editace. Jinak jsem koukal, že každý druhý citát je ozdrojován jiným způsobem. Tak by mě zajímalo, jestli existuje nějaký doporučený (jednotný) způsob. Protože takhle článek ztrácí na přehlednosti. --Doktory 15:04, 26. 12. 2007 (UTC)

Ad malá editace: pro jednou se nic neděje, provoz na Wikicitátech není takový velký, aby to bylo možné považovat za snahu skrýt před ostatními uživateli pochybnou editaci. Na Wikipedii, kde mám v osobním nastavení defaultné označovat jako malé editace, mi občas při vyplňování shrnutí prst lehce zavadi o enter a editace je odeslána s označením jako malá a ještě ke všemu s nedopsaným shrnutím. ;-)
Ad zdrojování: obecně vzato je zde zdrojování zatím takříkajíc „v plenkách“ a buďme rádi, že alespoň u kontroverzních výroků politiků zde seriózní zdroje v nějaké, byť nejednotné formě jsou. V blízké době (odhaduji to řádově tak na týdny) zde asi kolega Danny B. zveřejní návod, jak zdrojovat. Cílem je, aby bylo zřejmé, které citáty jsou doložené (primárním zdrojem), které pouze připisované (čerpané z různých sbírek, křížovek atd., které neuvádějí primární zdroje) a které ještě méně věrohodné. Zatím to vypadá tak, že primární zdroje zůstanou zapsány hned za citátem, sekundární pomocí aparátu pro tvorbu referencí. --Milda 15:49, 26. 12. 2007 (UTC)
Díky za odpověď. Budu se tedy zatím snažit zdrojovat co nejlépe budu moci :-). --Doktory 22:30, 26. 12. 2007 (UTC)

Navrhuji doplnit:
S přírodními vědami nemá environmentalismus fakticky nic společného a - co je ještě daleko horší - se společenskými vědami, ač se pohybuje na jejich teritoriu, bohužel také ne. (Modrá, nikoli zelená planeta 2007 s.18)
Environmentalismus není nic jiného než novodobá inkarnace tradičního levičáctví. (Modrá, nikoli zelená planeta 2007, s.33) --Vladimír Svoboda 21:31, 24. 2. 2008 (UTC)

Další náměty na doplněníEditovat

  • V naší poněkud nepřehledné době chci šířit optimismus, sebedůvěru, víru ve vlastní síly jednotlivce i v naší "kolektivní" schopnost nalézt východisko, nalézt pozitivní řešení. Nemám rád katastrofické scénáře
    --Vladimír Svoboda 21:43, 24. 2. 2008 (UTC)
    Dostatečně ozdrojované citáty se nebojte přidat (i s tím zdrojem) rovnou do článku. Stránka Václav Klaus je pouze polozamčena, tedy vy jako uživatel, který zde již působí déle než 4 dny, ji editovat můžete. --Milda 06:12, 25. 2. 2008 (UTC)
Zpět na stránku „Václav Klaus“.