Fridrich II. Veliký

pruský král

Fridrich II. Veliký, německy Friedrich II. der Große (24. ledna 1712, Berlín – 17. srpna 1786, Postupim) byl pruský král z rodu Hohenzollernů vládnoucí v letech 1740–1786 a jeden z největších vojevůdců 18. století. Za své vlády pozvedl Prusko na úroveň velmoci a rozšířil državy svého rodu, zejména na úkor Rakouska (Slezsko). Současníci mu dali řadu přídomků, z nichž nejznámějšími jsou „Starý Fritz“ (der Alte Fritz) a „Hrobník“ (Totengräber).

Fridrich Veliký

Výroky

editovat
  • Se svými poddanými jsem uzavřel oboustranně výhodnou smlouvu. Oni si mohou říkat, co chtějí, a já mohu dělat, co se mi zlíbí.[1]
  • Chlapi, to chcete žít věčně? – roku 1757 při bitvě u Kolína, když jeho vojáci ustupovali před Rakušany (též se uvádí „Kanálie, to chcete žít věčně?“)
    Kerls, wollt ihr denn ewig leben? (Hunde, wollt ihr ewig leben?)
  • Stát vždycky potřebuje trochu čerstvé krve, mám pro bastardy pochopení.[2]
  • Kdyby mí vojáci začali přemýšlet, nezůstal by u vojska ani jediný.

Ve výrocích

editovat

Reference

editovat
  1. časopis Svět 6/08
  2. MEVALD VODIČKOVÁ, Jarmila. 5 levobočků českých králů. History revue, leden 2010, čís. 1, s. 90.
  3. SCHOEPS, Hans-Joachim. Dějiny Pruska. Překlad Šárka Stellnerová, František Stellner. Praha : Garamond, 2004. 410 s. ISBN 80-86379-59-0. S. 96.  

Externí odkazy

editovat