Interrupce

úmyslné ukončení těhotenství

Ve výrocích

editovat
 • Pietro, jestli se bude rozhodovat mezi mnou a dítětem, neváhejte. Žádám, abyste vybrali dítě. - sv. Gianna Berettová Mollová v rozhovoru s manželem[1]
 • Právo na život není jen otázkou světového názoru, náboženství, ale je právem člověka, jeho nejzákladnějším právem. Nadčasovým znakem úrovně civilizace, všech kultur, je její vztah k životu. Civilizace, která odhazuje bezbranné, si zaslouží, abychom ji nazvali barbarskou. I kdyby měla výborné výsledky hospodářské, technické, vysokou úroveň umění i vědy. – Jan Pavel II. k tématu interrupcí[2]
 • Mezi všemi zločiny, které může člověk páchat proti životu, má právě úmyslný potrat zvláštní znaky, které z něho činí přestoupení zvláště závažné a opovrženíhodné. (...) Je zabíjen člověk, který sotva začal žít, a nemůže tedy existovat nikdo, kdo by byl více nevinný: není prostě možné označit jej za útočníka, natož útočníka nespravedlivého! Je slabý a bezbranný, dokonce tak, že je zbaven i té nejmenší možnosti obrany, kterou je prosebný nářek a pláč novorozence. Je zcela vydán ochraně a péči té, která jej nosí v lůně. A zatím ona sama, matka, se rozhodne a chce jeho zničení, ba dokonce ho sama uskuteční. – Jan Pavel II., Evangelium vitae, čl. 58[3]
 • Etické hodnocení církve ohledně rozvodu a potratu je jasné a dobře známé: jedná se o vážná pochybení, která porušují lidskou důstojnost, vyvolávají hlubokou nespravedlnost v lidských a sociálních vztazích a urážejí samotného Boha, který je garantem manželského svazku a autorem života. – Benedikt XVI. na zasedání mezinárodního katolického kongresu ke svatbě a rodině[4]
 • Poznám jistého gynekologa, který denně likviduje lidské životy, ale na Vánoce není schopen zabít kapra. – Max Kašparů
 • Interrupce jsou mnohoparametrický problém, jejich zákaz nic nevyřeší, nezmění-li se srdce lidí.(ve slovenském originále:) Interrupcie sú mnohoparametrický problém, ich zákaz nič nevyrieši, ak sa nezmenia srdcia ľudí.[5]Jozef Mikloško
 • Někdy slýcháme: „Vy katolíci jste proti interrupcím, to je problém vaší víry.“ Ne! Je to přednáboženský problém. Nepřikládejme víře něco, co jí nepřísluší. Je to lidský problém. Pomohou nám to pochopit dvě otázky. Za prvé: je dovoleno eliminovat lidský život, aby se vyřešil problém? Za druhé: je dovoleno pronajmout si nájemného vraha? Odpověď je na vás. To je ten bod. Nezabíhat do náboženského, pokud jde o to, co je lidské. Není to dovoleno. Nikdy nelze eliminovat lidský život, ani si pronajímat nájemného vraha, aby se vyřešil problém. –František na sympoziu Yes to Life!, 2019[6]

Reference

editovat
 1. Giuliana Pelucchiová: Život za život. Svatá Gianna Berettová-Mollová, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, ISBN 978-80-7195-117-9, str. 15
 2. http://www.farnost.karvina.info/view.php?cisloclanku=2006122116
 3. http://www.kebrle.cz/katdocs/EvangeliumVitae.htm
 4. http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=15465
 5. SUDOR, Karol. Jozef Mikloško: Katolíci sa nesmú cítiť privilegovaní. SME.sk [online]. 2009-01-30 [cit. 2010-05-23]. Dostupné online.
 6. Papež František: Prenatální diagnózy za účelem selekce je třeba rezolutně odmítat. Církev.cz [online]. 2019-05-27 [cit. 2019-05-30]. Dostupné online.

Související

editovat

Externí odkazy

editovat
 •   Encyklopedický článek Interrupce ve Wikipedii
 •   Slovníkové heslo interrupce ve Wikislovníku