Jiří Závěta ze Závětic

Jiří Závěta ze Závětic (1575 – asi 1637) byl pražský tiskař a dvorský úředník.


  • Moc a síla sjednocená větší platnosti přidává nežli rozptýlená.[1]

ReferenceEditovat

  1. KORÁB, Julius. Zlatá zrnka. Plzeň : V. Steinhauser, [1885]. S. 355.