Matematický důkaz

matematická demonstrace pravdivosti tvrzení
  • Proofs are to mathematics what spelling (or even calligraphy) is to poetry. Mathematical works do consist of proofs, just as poems do consist of characters.
    Důkazy jsou matematice tím, čím je hláskování (či dokonce písmo) poezii. Matematické práce se skládají z důkazů, stejně jako se básně skládají z písmen.--Vladimir Arnold