Pokušení

teologický pojem označující nutkání člověka dělat něco zlého

Ve výrocích editovat

V dílech editovat

Bible editovat

  • A neuveď nás v pokušení
    Et ne nos inducas in tentationem …
    — Matouš 6,13 – z modlitby Otčenáš
  • Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.
    — Jakub 1,14

Reference editovat

  1. MONASTIER, Antoine. A History of the Vaudois Church from its origin and of the Vaudois of Pimont to the Present Day. London : Religious Tract Society, 1848. 432 s. Dostupné online. S. 144. (anglicky)