Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění.

Ve výrocích editovat

  • Psychologie nemůže dosáhnout jistoty a přesnosti přírodních věd, dokud se nebude opírat o experiment a měření. Krokem v tomto směru by mohla být aplikace série mentálních testů a měření na velký počet individuí.[1] -- James McKeen Cattell

Reference editovat

  1. PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. 1. vyd. [s.l.] : Grada, 2006. ISBN 80-247-0871-X. S. 105.  

Související editovat

Názvy děl editovat

Externí odkazy editovat