Tommy Robinson: Porovnání verzí

Odebráno 48 bajtů ,  před 7 měsíci
m
Robot: kosmetické úpravy
m (typo)
m (Robot: kosmetické úpravy)
* Nechystám se podněcovat nenávist proti nikomu.<BR>{{Cizojazyčně|en|''I'm not going to incite hatred against anyone.''}}<BR>— K&nbsp;přednášce na Oxford Union (26.&nbsp;listopadu 2014) <ref name="2014-11-26_oxford" />
----
* Pokud je [[islám]] tím „[[náboženství|náboženstvím]]m [[mír|míru]]u“, tak proč je každý tolik [[strach|vyděšený]]?<BR>{{Cizojazyčně|en|''If Islam is this “religion of peace”, why is everyone so scared?''}}<BR>— Komentář, když britské noviny odmítly přetisknout karikatury z&nbsp;''[[Charlie Hebdo]]'' (24.&nbsp;února 2015) <ref name="2015-02-24_karikatury" />
* Žijeme v době, kdy [[svoboda]] slova skončila, útoky na [[Charlie Hebdo]] to dokázaly celému [[svět]]u.<BR>{{Cizojazyčně|en|''We live in a post free speech era, the attacks on Charlie Hebdo have proven that to the whole world.''}}<BR>— První výročí PEGIDA v&nbsp;Drážďanech (19.&nbsp;října 2015) <ref name="2015-10-19_dailymail" />
* Abych to jasně vysvětlil od samého počátku, opravdu se nestarám o barvu kůže těchto lidí nebo o povahu jejich [[náboženství]]. Nikdy mě to nezajímalo a nezajímá. Je mi líto, jestli tím pár lidí zklamu.<BR>{{Cizojazyčně|en|''Oh, and just to make things clear from the outset, I really, really don't care about the colour of those people's skin or the nature of their religion. I never have and still don't. I'm sorry if that disappoints a few of you.''}}<BR>— V předmluvě knihy ''Tommy Robinson Enemy of the State'' (9.&nbsp;prosince 2015) <ref name="2015-12-09_enemy" />
* Opravdová [[bitva]] o&nbsp;[[svoboda|svobodu]] projevu začala dnes. A&nbsp;to je jen začátek. [[Veřejnost]] má podporovat svobodu projevu, takže chci poděkovat všem těm, kteří dnes využili své těžce vydělané [[peníze]] a&nbsp;[[čas]] na cestu do Londýna.<BR>{{Cizojazyčně|en|''The true battle for free speech started today. This is just the start. The public have to support free speech so I want to say a personal thank you to everyone who spent their hard earned money and time travelling to London today.''}}<BR>— K&nbsp;zakázanému projevu Martina Sellnera na Speaker's Corner, v Hyde Parku, Londýn (18.&nbsp;března 2018) <ref name="2018-03-18_hydepark" />
* [...] Obtěžujte ho, najděte ho, klepejte na jeho dveře, sledujte ho, zjistěte, kde pracuje. [...]<BR>{{Cizojazyčně|en|''[...] Harass him, find him, go knock on his door, follow him, see where he works. [...] ''}}<BR>— Z&nbsp;videa, které ho dostalo do vězení, citace vytržená z kontextu (Leeds, 25.&nbsp;května 2018) <ref name="2019-05-14_oldbailey" /><ref name="2018-05-25_leeds" />
* Víte, proč jsou tak uvolnění? Protože, jak je vidět, tu nejsou žádná média, není zde nikdo od tisku, nejsou zde žádná média hlavního proudu, která by fotografovala ... nejsou tu, aby zjistili, kdo jsou tito lidé. Takové lidi oni nesledují. Víte, ten mladík, který vede Generation Identity; dozvěděl jsem se, že média obtěžovala jeho [[rodina|rodinu]]. Chcete obtěžovat něčí rodinu? Vidíte toho muže, co začal být agresivní, když vcházel do budovy [00:21]? Muže čelícího obvinění z&nbsp;únosu, znásilnění a&nbsp;dětské prostituce? Obtěžovat ho, vyhledejte ho, bušit mu na dveře, sledovat ho, zjistit, kde pracuje a&nbsp;co dělá. Máte chuť zveřejnit obrázky online, volat lidem, pomlouvat lidi, co kdybyste to udělali jim? — ... Ten mladík, [jak jsem o něm mluvil,] má 23&nbsp;roků, ani nebydlí u&nbsp;svých rodičů; byl jsem tím dost otrávený, protože ty stejné věci, co se přihodily jemu, se mi staly také; a&nbsp;tak vím, čemu čelí. [...] Takže tak. Docela mě to naštvalo, protože si myslím, že jeho rodina je nevinná, a&nbsp;oni zveřejnili jejich jména, všechno online. Proč by to někdo dělal? Oni to dělají, aby způsobili... je to jejich taktika narušování, aby narušili váš život a&nbsp;zasadili co největší úder, maximum problémů. Tak například, v&nbsp;prvních letech mého aktivismu, moje máma seděla, plakala a&nbsp;prosila mě, ať s&nbsp;tím skončím.<BR>{{Cizojazyčně|en|''You know why they're relaxed, because, look, there's no media here ... there's no press here, there's no mainstream media taking photographs ... they're not here to find who these people are, they haven't followed these people. You know, this lad who runs the Generation Identity, I found out that the media had been harassing his family, yeah. You want to harass someone's family? You see that man who was getting aggressive as he walked into court; the man who faces charges of child abduction, rape, prostitution. Harass him, find him, go knock on his door, follow him, see where he works, see what he is doing. You want to stick pictures online and call people and slander people, how about you do it about them? — [...] The said, the young lad, he is 23 old, doesn't even live with his parents and [that's] why I get quite frustrated about because I know all the same things happened that happened to me so I know what he is facing. [...] So, yeah. I get quite angry because I just think his family is innocent and they plastered family names all online. Why would you do that? They do that so that it causes... it's all disruption tactics and it's to disrupt your life and cause you maximum thrust, maximum problems. So, for example, in the early years of my activism, I had my mum sitting down crying, begging me to stop.''}}<BR>— Kontext předchozího výroku <ref group="pozn.">Generální prokurátor, jeho právní zástupce, oba soudcové a&nbsp;britská média, ti všichni se domnívali, že tuto ironickou poznámku určenou britským médiím lze interpretovat jako výzvu k&nbsp;lynčování obviněného a&nbsp;jeho rodiny. Tommy Robinson se domníval, že je zcela nezpochybnitelné, že jeho ironickou poznámku určenou britským médiím lze interpretovat výhradně jako jeho ironickou poznámku určenou britským médiím.</ref> (Leeds, 25.&nbsp;května 2018) <ref name="2018-05-25_leeds" />
[[FileSoubor:LetterFromPrison 2018-06-10.png|260px|náhled|Dopis z vězení v Hullu]]
* [...] Svoboda projevu není svobodou, pokud má sociální důsledky. [...]<BR>{{Cizojazyčně|en|''[...] Free speech is not free when it has social consequences. [...].''}}<BR>— Dopis z&nbsp;vězení v&nbsp;Hullu (8–10.&nbsp;června 2018) <ref name="2018-06-17_letter" />
* Co britská média dělají, to je všechno lež. Mám toho hodně na povídání, ale pro vás nic. Chtěl bych poděkovat britské veřejnosti za veškerou podporu.<BR>{{Cizojazyčně|en|''All the British media do is lie. I have a lot to say but nothing to you. I want to thank the British public for all their support.''}}<BR>— Při propuštění z&nbsp;vězení (1.&nbsp;srpna 2018) <ref name="2018-08-01_out" />
* [[Důkaz]] o&nbsp;[[korupce|zkorumpovanosti]] médií je v tom, že ani jeden jediný [[novinář]] v&nbsp;Británii nepodal zprávu o&nbsp;Panodramatu.<BR>{{Cizojazyčně|en|''Evidence of a corrupt media is that not one single journalist in Britain has reported on Panodrama.''}}<BR>— Demonstrace ''Panodrama'', premiéra dokumentu ''Panodrama'', Manchester, Salford (23.&nbsp;února 2019) <ref name="2019-02-23_panodrama" />
* Chtěl bych, abychom mu všichni poslali zprávu… Vyzývám vás, abyste mě znovu obvinil, protože bych chtěl vidět ty scény před soudem.<BR>{{Cizojazyčně|en|''I want us all to give him a message… I dare you to charge me again because I just want to see the scenes outside court.''}}<BR>— Manifestace ''Panodrama'' (23.&nbsp;února 2019) <ref name="2019-02-23_panodrama2" />
* Když zaútočí džihádisté, odrecitují verš z&nbsp;[[Korán|Koránu]]u, který je inspiroval k&nbsp;tomu činu. Vy v&nbsp;MSM a&nbsp;každý politik se můžete přetrhnout, abyste řekli, že to nemá nic společného s&nbsp;[[islám|islámem]]em. — Toto monstrum, které se dopustilo naprosto [[zbabělost|zbabělého]] útoku na nevinné lidi, toto monstrum napsalo manifest. Je v&nbsp;něm moje jméno? Zmiňuje mě? Ne, nezmiňuje. Řekne vám konkrétně, proč to udělal, ale přesto jste tady, vy z&nbsp;médií, a&nbsp;snažíte se mě nějak spojit se zbabělcem na druhém konci planety. Jak to můžete udělat? — Copak po islámském [[terorismus|teroristickém]] útoku chodíte do každé mešity vyptávat se imámů, kteří vyznávají stejnou knihu jako ti teroristé? — Já nenásleduji stejnou knihu jako ten nadřazený běloch. Ve skutečnosti jsem deset let kritizoval bílou nadřazenost, stejně jako jsem kritizoval islámský extremismus. Kritizoval jsem každou nadřazenost. — Přes to všechno přijdete a&nbsp;snažíte se nějakým způsobem spojit mé jméno s&nbsp;vraždou 49&nbsp;nevinných lidí. Jste [[zbabělost|zbabělec]], vaše [[novinářství|žurnalistika]] je hanebná. Ten podezřelý uvedl, proč to udělal, uvedl důvody, včetně imigrační politiky a&nbsp;případu Rotherham. — V&nbsp;Rotherhamu jsem neznásilnil žádné dívky, to jsem nebyl já. Jako [[otrok|otroky]]y jsem nevzal 1400&nbsp;dětí, to jsem nebyl já. [...]<BR>{{Cizojazyčně|en|''When jihadists do an attack, they tell you the verse from the Koran that inspired them to do it. You, the mainstream media, and every politician then bend over backwards to say it’s got nothing to do with Islam. — This monster who committed a completely cowardly attack against innocent people. This monster wrote a manifesto. In that manifesto, is my name in it? Does he mention me? No he doesn’t. He specifically tells you why he done it, but yet here you are as the mainstream media attempting to somehow associate me with a coward on the other end of the planet. How can you do that? — So when there’s an Islamic terrorist attack, do you go stand outside every mosque and ask the imam that follows the same book as the terrorist? — I don’t follow the same book as this white supremacist. In fact for 10 years I’ve called out white supremacy, the same as I’ve called out Islamic extremism. Any supremacy, I’ve called out. — But yet here you are as a journalist, trying to associate my name somehow with the murder of 49 innocent people. You’re a coward, your journalism is a disgrace. The suspect has told you why he’s done it, with his alleged reasons including immigration policy and "Rotherham". — I didn’t rape any girls in Rotherham. That wasn’t me. I didn’t take 1,400 children as slaves. That wasn’t me. [...]''}}<BR>— Vyjádření pro ''Press Association'' k&nbsp;masakru v&nbsp;Christchurch, Peterborough (15.&nbsp;března 2019). <ref name="2019-03-15_christchurch" />
* Tak Theresa May ztratila hlasování. Mnoho lidí se bude ptát, co to vlastně znamená. Znamená to, že jsme byli zrazeni. Dnešek by měl být naším Dnem nezávislosti.<BR>{{Cizojazyčně|en|''So Theresa May has lost her vote. Many people will be asking what does that even mean. It means we were betrayed. Today is supposed to be our Independence Day.''}}<BR>— Manifestace za Brexit (29.&nbsp;března 2019) <ref name="2019-03-29_brexit" />
* Pošlete jim vzkaz, na který nikdy nezapomenou.<BR>{{Cizojazyčně|en|''Send them a message they will never forget.''}}<BR>— Heslo předvolební kampaně do Evropského parlamentu (Wythenshawe, 25.&nbsp;dubna 2019) <ref name="2019-04-25_mep" />
-->* [Uvěznění Tommyho Robinsona je] důvodem č. 1776 pro originální Brexit.<BR>{{Cizojazyčně|en|''[Tommy Robinson’s imprisonment is r]eason #1776 for the original #brexit.''}}<BR>— Donald Trump ml. (27.&nbsp;května 2018) <ref name="2018-12-07_1776" />
* Tommy Robinson je politicky pronásledován, jeho život je v&nbsp;akutním ohrožení. Musíme udělat vše, co je v&nbsp;našich silách, abychom mu udělili azyl v&nbsp;Německu. Je dobře známo, že německý azylový zákon je vykládán velmi velkoryse: od roku 2015 bylo v&nbsp;rámci tohoto azylového zákona v&nbsp;Německu přijato 1,8 milionu převážně ekonomických uprchlíků, i&nbsp;když nebyli politicky pronásledováni.<BR>{{Cizojazyčně|de|''Tommy Robinson ist ein politischer Verfolgter, der in akuter Lebensgefahr schwebt. Wir müssen alles dafür tun, ihm Asyl in Deutschland zu gewähren. Es ist bekannt, dass das deutsche Asylrecht sehr großzügig ausgelegt wird: Seit 2015 sind 1,8 Millionen vorwiegend Wirtschaftsflüchtlinge unter diesem Asylrecht in Deutschland aufgenommen worden, obwohl sie nicht politisch verfolgt waren.''}}<BR>— Petr Bystron (27.&nbsp;května 2018) <ref name="2018-05-27_bystron" />
* Tohle je [[píseň]] pro Tommyho Robinsona. A&nbsp;není to o&nbsp;[[politika|politice]], nebo jestli se vám ten chlap líbí. Co se s&nbsp;ním děje, je špatné. Pokud souhlasíte s&nbsp;uvězněním svých politických soupeřů kvůli jejich [[názor|názorům]]ům, tak se vám to vždy vrátí s&nbsp;ještě větší dávkou vitriolu. [...] A&nbsp;vaše [[dítě|děti]] teď od vás čekají [[pravda|pravdu]]; Jen jim prosím neříkejte; Tak teď ti budou vládnout takhle, broučku.<BR>{{Cizojazyčně|en|''Here’s a song for Tommy Robinson. And it’s not about politics or if you like the guy. What’s happening to him is wrong. If you are ok with the imprisonment of your political rivals because of their ideas, it will always come back to you with even more vitriol. [...] And the kids looked up to you for truth; Please don't just say; Baby, this is how they now rule ya.''}}<BR>— Owen Benjamin, k&nbsp;písni a&nbsp;z&nbsp;písně ''How They Rule Ya'' (28.&nbsp;května 2018) <ref name="2018-05-28_howtheyruleya" />
* Jen si přeji, aby se tyto dívky dočkaly spravedlnosti stejně rychle, jako soudce poslal do vězení Tommyho Robinsona. [...] Je to pro nás velmi snadné mít spadeno na „strašáka“. Avšak skutečně je pravdou, že vyloženým strašákem je naše vlastní mlčení v&nbsp;této zemi trvající po celá desetiletí. To je ta podstatná záležitost, kterou bychom měli pohrdat — naší vlastní zbabělostí tváří v&nbsp;tvář znásilňování dívek napříč celou zemí a&nbsp;tajnou dohodou našeho mlčení.<BR>{{Cizojazyčně|en|''I just wish that those young girls had seen justice served for them as fast as the judge served Tommy Robinson. [...] It’s very easy for us to pick on “the bogeyman.” But, actually, the truth is that our silence over decades in this country is the real bogeyman. That’s the real thing we should despise — our own cowardice in the face of grooming of young girls up and down this country and our conspiracy of silence.''}}<BR>— Maajid Nawaz, názor na uvěznění v&nbsp;Leedsu (30.&nbsp;května 2018) <ref name="2018-05-30_lbc" />
* Jak jsem řekl už v roce 2015, tak jakékoli pochybnosti, které by Robinson mohl představovat, jsou sekundárním tématem. Primárním tématem je, že britský stát po celá léta dovolil skupinám mužů znásilňovat tisíce mladých dívek po celé Británii. Po celá léta policie, politici, státní zastupitelství a další složky státu, okázale určené k ochraně těchto dívek, ztroskotaly. Řada vládních analýz dospěla k závěru, že se všichni od těchto dívek odvrátili, protože byli vyděšeni z možného obviněními z [[rasismus|rasismu]], které by následovalo. Rozhodli se, že takové obtíže jim za to nestojí. Tommy Robinson si naopak myslel, že to význam má, přestože se tím celý jeho život obrátil vzhůru nohama.<BR>{{Cizojazyčně|en|''The problem — as I said in 2015 — is that any challenge Robinson presents is all a secondary issue. The primary issue is that for years the British state allowed gangs of men to rape thousands of young girls across Britain. For years the police, politicians, Crown Prosecution Service, and every other arm of the state ostensibly dedicated to protecting these girls failed them. As a number of government inquires have concluded, they turned their face away from these girls because they were terrified of the accusations of racism that would come their way if they did address them. They decided it wasn’t worth the aggravation. By contrast, Tommy Robinson thought it was worth the aggravation, even if that meant having his whole life turned upside down.''}}<BR>— Douglas Murray k Robinsonovu uvěznění 25. 5. 2018 v Leedsu, ''National Review'' (31.&nbsp;května 2018) <ref name="2018-05-31_nr" />
* Jenom takové země jako Čína, Turecko nebo Rusko se doposud odvážily zadržet a&nbsp;strčit do díry novináře disidenty.<BR>{{Cizojazyčně|fr|''Jusqu’alors, seuls des pays comme la Chine, la Turquie ou la Russie osaient arrêter et mettre au trou des journalistes dissidents.''}}<BR>— Ivan Rioufol (4.&nbsp;června 2018) <ref name="2018-06-04_rioufol" />
| jazyk = anglicky
}}
* {{Citace periodika
| titul = Tommy Robinson: New Zealand shooter a 'monster'
| autor = Samantha King
| jazyk = anglicky
}}
* {{Citace periodika
| titul = Tommy Robinson reacts angrily to media outside court when asked about terror attack
| autor = Sam Russell
}}
</ref>
<ref name="2019-08-08_z-vezeni">
{{Citace periodika
| titul = An Update On Tommy’s Situation
19 378

editací