Uživatel:Martin Kozák/Příchozí citáty/Ham/1


BalzacEditovat

 • Autor, který se neumí odhodlat k tomu, aby snesl oheň kritiky, by se vůbec neměl dávat do psaní. Jako se cestovatel nesmí dát na cestu, spoléhá-li na stále jasnou oblohu.

Bez velké vůle neexistují velké talenty. /Honoré de Balzac/ Budoucnost národa je v rukou matek. /Honoré de Balzac/

La BruyereEditovat

 • Žít s nepřáteli tak, jako kdyby se jednoho dne mohli stát našimi přáteli, a s přáteli, jako by se mohli stát našimi nepřáteli, to není ani v povaze nenávisti, ani v pravidlech přátelství. Není to zásada morální, ale politická.

OstatneEditovat

% Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději.

      -- Babler

% Přítel - člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli.

      -- anglické přísloví

% Přátelství nebudiž roztrženo, ale pozvolna rozpáráno.

      -- Cato

% Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane zbytečným.

      -- La Bruyere

% Když se žena vdá, vymění pozornost mnoha mužů za nepozornost jednoho.

      -- Králová

% Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí.

      -- Bernard

% Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem.

      -- Bible

% Poznej sebe sama - a potom posuď spravedlivě, stojíš-li za to, aby tě poznávali i druzí.

      -- Babler

% Pobývej s přítelem, teprve když ukončil svou práci, aby jeho záležitosti neutrpěly.

      -- Ptahhotep

% Své přátele dělím na ty, které obdivuji, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit.

      -- Petrarca

% Lichocením je zpravidla vyjádřeno podceňování.

      -- Dickens

% Nezná slitování ten, kdo u druhého nachází své vlastní chyby.

      -- orientální přísloví

% Co s přáteli? Dnes pil jsem s nimi, a v nouzi pětku nepůjčí mi.

      -- Gellner

% Na každý hrnec se najde poklička.

      -- Cervantes

% Jsou-li mí přátelé jednoocí, dívám se na ně z profilu.

      -- Joubert

% Upřímná slova nejsou elegantní, elegantní slova nejsou upřímná.

      -- orientální přísloví

% Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy podřizují život své lásce.

      -- Dutourd

% Kdo nemá peněz, je chudý, kdo nemá přátel, je chudší, ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě.

      -- Dostojevskij

% Umění získat si lásku je to nejtěžší a nejméně probádané právě tak jako umění žít. Málokdo se rodí s talentem k obojímu.

      -- Čapková

% Kdyby na světě panoval jen rozum a neexistovaly vášně, nastal by konec světa.

      -- orientální přísloví

% Slova, jdoucí ze srdce, hřejí tři zimy.

      -- tibetské přísloví

% Chceš-li být šťasten jeden den, zabývej se milenkou; chceš-li být šťasten jeden rok, zabývej se ženou; chceš-li být šťasten celý život, zabývej se zahradou.

      -- polynéské přísloví

% Jediný lék proti lásce: obout silné ponožky a bez přestání v nich chodit a chodit, až se obě prodřou na patách. Láska je v té době již pryč.

      -- staroindické přísloví

% Ženy dávají přednost mužům, kteří je dobývají, přesto, že jim nerozumějí, před těmi, kteří jim rozumějí, ale nedobývají je.

      -- francouzské přísloví

% Je lépe pro ženu, aby si vzala muže, který ji miluje, než aby si vzala muže, kterého miluje.

      -- arabské přísloví

% Je příjemné pěstovat přátelství ze záliby a z úcty; trapné je pěstovat je pro zisk: to vlastně znamená doprošovat se.

      -- La Bruyere

% Je velmi málo lidí, o nichž by se dalo říci, že poznat je, znamená obohatit život vlastní.

      -- John

% Z lásky manželské se lidstvo rodí, láskou přátelskou se zdokonaluje, ale láskou prodejnou se kazí a stává se nízkým.

      -- Bacon

% Čas ubíhá různě, podle toho s kým.

      -- Shakespeare

% Je pouze jeden originál lásky, ale na tisíc různých kopií.

      -- Rochefoucauld

% Milujeme, abychom milovali - pro nic jiného.

      -- Moliere

% Příčinou toho, že se ženy mezi sebou nemilují, jsou muži.

      -- La Bruyere

% Láska se lépe vyjímá na jevišti než v lidském životě. Neboť na jevišti bývá láska předmětem komedií a tu a tam tragédií, ale v životě natropí mnoho neplechy, někdy jako siréna, jindy jako fúrie.

      -- Bacon

% Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutávat násilím.

      -- Moliere

% Nedělejme si nepřátele z těch, kteří kdybychom je lépe znali, by mohli být mezi našimi přáteli.

      -- La Bruyere

% Volme si přátele tak spolehlivé, vynikající tak vybranou poctivostí, aby, až přestanou být našimi přáteli, nezneužili naší důvěry a nemuseli jsme se jich bát jako nepřátel.

      -- La Bruyere

% Se svými dětmi jsem žil jako s přáteli.

      -- Montesquieu

% Je celá řada mužů, kteří se dvoří ženám a kteří by se octli ve velkých rozpacích, kdyby byli vyslyšeni.

      -- John

% Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého.

      -- Maurois

% Přátelství spočívá ve výběru člověka, kterého jsme si zvolili pro jeho povahu a dali mu jednou provždy přednost.

      -- Bonnard

% Přátelství je šťastný a nezávislý slib, který dáme sami sobě a který přes všechny vášně, zájmy, soupeření a náhody mění přirozenou náklonnost v dohodu již předem nezaměnitelnou.

      -- Alain

% Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti.

      -- Maurois

% Jak ochotně uvěříme v rozumnost těch, kdož jsou s námi stejného mínění!

      -- John

% Velkou známkou lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme.

      -- Moliere

% Skoro nikdo nepřijde sám na to, jakou vlastně má cenu druhý člověk.

      -- La Bruyere

% Velmi prudce zamilovaní bývají obvykle zamlklí.

      -- Montesquieu

% Takzvané shody jsou největší nepřátelé pravdy.

      -- John

% Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.

      -- Epikuros

% Dobré jest i v pekle míti přítele.

      -- John

% Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky starců.

      -- Bacon

% Účast neprojevujeme přátelům pláčem, nýbrž starostí o ně.

      -- Epikuros

% Ženy jdou v lásce dále než většina mužů. Ale muži nad ně vynikají v přátelství.

      -- La Bruyere

% Člověk se často žení z náhlého zoufalství a pak toho lituje po celý život.

      -- Moliere

% Přítel dříve umdlí ve chvále než nepřítel v urážkách.

      -- John

% Lichotný nepřítel se ke mně staví, jako by byl mým přítelem.

      -- Seneca

% Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!

      -- Avicenna

% Dočtete se, že máte odpouštět svým nepřátelům, ale nikde se nedočtete, že máte odpouštět svým přátelům.

      -- Medici

% Jen aby mne Prozřetelnost uchránila před přáteli, s nepřáteli se už vypořádám sám.

      -- Jindřich IV.

% Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství.

      -- La Bruyere

% Mám nepřátele, tedy něco znamenám.

      -- Procházka A.

% Nikdo si nesmí myslet, že je o něco víc, nebo něco lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc v makovici, možná, že nosí lepší košili. Možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje! Jenom zavazuje k tomu, aby toho udělal víc; tím víc pro ty s menšími bicepsy a s horší košilí.

      -- Karel Čapek

% Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.

      -- Werich

% Nemůžete jeden druhém důvěřovat? Pak si nemůžete navzájem pomoci.

      -- Josef Čapek

% Bez lidí dobré vůle by život byl než nákladné a nebezpečné dobrodružství.

      -- Werich

% Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat; uvidíš-li špatného, zpytuj své svědomí.

      -- Konfucius

% Někteří z tvých přátel tě chválí, někteří tě haní; přidrž se těch, kdo tě haní, a straň se těch, kdo tě chválí.

      -- Talmud

% Jen kdyby lidi nedělali pořád stejné a staré chyby, a zvykli si, že jeden druhé vždy šidí, bylo by na světě o tolika míň hádání, jenže ti lidi by nebyli lidi, kdyby neměli chyby, a ti, kteří by tu bez chyby zbyli, na co by tu vlastně byli a k čemu by tady vlastně žili bez chybování?

      -- Werich

% Kde jsou přátelé, tam je i hojnost.

      -- Plautus

% Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho, smutný až přijde ti čas, zůstaneš úplně sám.

      -- Ovidius

% Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze.

      -- české přísloví

% Starý přítel a staré víno řídko chybuje.

      -- české přísloví

% Štěstí má mnoho přátel.

      -- české přísloví

% ...každej má v životě nějakou příšernou situaci. Ať už je fyzická nebo morální nebo psychologická, ať se týká manželství, obchodu, lásky, umění, přátelství, každý se octne v situaci, kdy musí udělat důležitý rozhodnutí, a buďto je dělá statečně, nebo nestatečně. Když udělá statečný rozhodnutí, tak zůstane člověkem a vyroste. Když udělá nestatečný rozhodnutí, tak se scvrkne a stane se mrzáčkem. A táhne se to a zůstane to. A je to pokřivený.

      -- Voskovec

% Štěstí je důvěra v lidi.

      -- Horníček

% Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel, jako jistota, že by nám pomohli.

      -- Epikuros

% Vyháněj přírodu vidlemi, ona se přece zas vrátí.

      -- Horatius

% Příroda, i když se na ni dívám z nejvyšší věže fantazie, zůstává pro mě, stejně jako pro tolik lidí z mé země, velkou knihou moudrosti.

      -- Bogza

% Nejvděčnější reakci vyvolávají jarní květiny jako poslové ročního období, na které každý netrpělivě čeká jako na lásku.

      -- Hoffmeister

% Jen řídíce se podle přírody, můžeme si ji podřídit.

      -- Bacon

% Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit; sedím v něm a učím se milovat život aspoň pro jiné, když ne pro sebe.

      -- Karel Čapek

% Květina je klíčem k srdci ženy: otevře ho snadněji, než klíč houslový.

      -- Eben

% Co je tajemství úspěchu? Vnukati důvěru. Co je důvěra? Odkud prýští, z hlavy nebo ze srdce? Tvoří se ve všech vyšších vrstvách mentality,

anebo

je to mocný orgán, rozlišující dobro a zlo... Projevuje se zrakem nebo slovy? Nevím, vím pouze, že ji nelze nabýt studiem, ani u lůžka nemocných. Je to magický dar, který při narození Příroda jednomu člověku dá a druhému odepře.

      -- Munthe

% Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.

      -- Cicero

% Proč se mi vždy sevře srdce, když spatřím v hlučných a přeplněných ulicích velkoměstského labyrintu zděšeného, úzkostí se třesoucího pejska..., který se ztratil svému pánovi?

      -- Zola

% Člověk je pouhá třtina, to nejslabší, co chová příroda; ale je to třtina myslící.

      -- Pascal

% Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo.

      -- Seneca

% Ať se to líbí člověku nebo ne, je nástrojem přírody. Není možno jít proti přírodě. Je silnější než nejsilnější z lidí.

      -- Picasso

% Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka.

      -- Karel Čapek

% K jídlu mám jen hrubou rýži, piji jen čist

Bible praví, abychom milovali jak svoje sousedy, tak i nepřátele. Pravděpodobně proto, že zpravidla jsou to jedni a tíž lidé.

      -- Chesterton

% Býti sám je pro mnohé ta nejhorší společnost.

      -- Fišer

% Dobrá stránka nepřátelství je v tom, že na své nepřátele se člověk vždy může spolehnout.

      -- Wilson

% Vžili-li jsme se již v myšlenku, že jsme někoho ztratili, připadá nám pak jeho neočekávaný návrat zvlášť bolestivý.

      -- Wilde

% Chceme od svých přátel, aby nám upřímně vytýkali naše chyby; když nás poslechnou, poznáme okamžitě, s jakými idioty jsme se vlastně přátelili.

      -- XY

% Nic sousedy tak nerozděluje, jako blízkost.

      -- Andrejev

% Kdybychom přátelům nic nepředstírali, nikdy bychom žádné neměli.

      -- Rochefoucauld

% Když je ti nejhůř, poznáš, z kolika přátel se stali pouze známí.

      -- XY

% Zachovala si dobrou pověst, poněvadž se nesvěřovala přítelkyni.

      -- Vocásek

% Když tě miluji - co je ti po tom.

      -- Goethe

% Je nemožné podruhé milovat to, co jsme milovat přestali.

      -- Rochefoucauld

% Roztržitost. Musela mu připomnět, že se s ní měl zapomnět.

      -- Sztaudynger

% Při nespavosti ti nejodvážnější považují za nejúčinnější "zdravý pohyb na zdravém těle".

      -- Noha

% Šarm je způsob, jak získat kladnou odpověď, aniž jste vůbec položil jasnou otázku.

      -- Kudělka

% Ženské jako ty si vždycky namlouvají, že sex, zejména stoprocentní, se musí změnit v lásku.

      -- Kaufmanová

% Rozkoš roste se zvykem.

      -- Greene

% Všechny nepomiluješ, ale máš se snažit.

      -- Napoleon

% Léta už si lámu hlavu s tím, jaká je ideální poloha pro splynutí duší.

      -- Pick

% Od slova Amor odvozujeme některá slova další, jako např. amorální neboli nemravný a amortizovaný neboli umořený.

      -- Suchý

% Velká láska si někdy dovoluje i taková přání, která se příčí zdravému rozumu.

      -- Seneca

% Pravá láska je jen jedna. Ale existuje tisíc nejrůznějších napodobenin.

      -- Rochefoucauld

% I nevěra, stejně jako láska, může být platonická.

      -- XY

% U muže jsou slova "miluji tě" prosbou. U ženy je to dar.

      -- Turgeněv

% Láska smyslná je láska, která jedině má smysl.

      -- Fišer

% Pokud věrnost není vzájemným darem, pak je nejpošetilejší ze všech marnotratnictví.

      -- Schnitzler

% Někdy stačí ve vhodné chvíli pomoci do kabátu a už je ruka v rukávě.

      -- Urblik

% Kdo jednou prožil velkou lásku, ten je až do smrti šťastný i nešťastný, z toho, že se z ní vyléčil.

      -- Schiller

% Málo miluje ten, kdo ještě slovy umí vypovědět, jak velice miluje.

      -- Dante

% Nic není způsobilé vyléčit lásky mimo nezpůsobilost.

      -- Nutler

% Když dalo ohromnou námahu svésti některou ženu, neznamená to, že jinému se nepoddá lehce.

      -- Pitigrilli

% Flirt bez hlubšího úmyslu je jako jízdní řád, vydaný pro neexistující železnici.

      -- Mastroianni

% Buď opatrný, ucházíš-li se o ženu. Ženy jsou diskrétní jen potud, pokud tě vyslyšely. Když tě odmítnou, velice se potom svou ctností holedbají.

      -- Roda-Roda

% Lenost v lásce je neodpustitelným zločinem.

      -- Konrád

% S pravou láskou je to jako s duchy; kdekdo o ní mluví, ale málokdo ji viděl.

      -- Rochefoucauld

% Milenec naučí ženu všemu, co manžel před ní skryl.

      -- Balzac

% Kouzlo novosti setře vady v čerstvých vztazích stejně jako dlouhý zvyk v těch starých.

      -- Rochefoucauld

% Mladý potřebuje rozmanitost, ale je jí zapotřebí i muži, který dosáhl určitého věku. U mladíka je to zvídavost, která plyne z neznalosti, u starého chuť, kterou je třeba osvěžit.

      -- Greene

% Když nás opouštějí neřesti, utěšujeme se vírou, že je opouštíme my.

      -- Rochefoucauld

% Měla smůlu v lásce. Vždy ji přistihl manžel.

      -- Smolka

% Svět je tak malý, že se jednou všichni setkáme v posteli.

      -- Bardotová

% Slušný člověk chtíči buď odolává, anebo jej nazývá touhou.

      -- Suchý

% Říká se tomu láska. Ve skutečnosti je to jen nezřízená touha ovládat a vlastnit druhého člověka.

      -- Rochefoucauld

% Ženy jsou záhadně krásné po hříchu vesele provedeném.

      -- Pitigrilli

% Žena, která je jen trochu k světu a není zrovna hrbatá, může si vzít, koho chce.

      -- Thackeray

% Mladé ženy pletou mužům hlavu, staré jim pletou punčochy.

      -- Jílek

% Mezi něžným a povídavým pohlavím je zakořeněna víra, že má-li se muži vésti dobře, je naprosto nezbytné, aby byl často hlazen ženskou rukou - klam, jenž má daleko větší vliv na vystěhovaleckou statistiku, než si lidé zpravidla uvědomují.

      -- Browne

% Žádná žena nemůže pochopit, jak to přijde, že se jiná žena líbí nějakému muži.

      -- Yutang

% Láska každé generace má jiný ženský tvar.

      -- Lec

% Milovat nestačí, je třeba také umět milovat a umět naučit lásce.

      -- Sienkiewicz

% Taková věrnost v lásce, ke které se musíme nutit, nemá větší cenu než nevěra.

      -- Rochefoucauld

% Ženy se domnívají, že je dost na tom, když nás milují. Řeknou si: když milovat, tak milovat! (Pokud jsou ovšem schopny vůbec milovat). A jsou tak povolné a stále ochotné a vždycky a pořád, až je člověk jednoho krásného dne překvapen, že našel omrzelost tam, kde hledal štěstí.

      -- Beaumarchais

% Moucha, štěnice a člověk jsou jedinými živočichy, kteří milují v každém období.

      -- Pitigrilli

% Nevím, zdali pravá láska působí tolik půvabných radostí, jako jimi oplývá moudré podvádění. Takové pokrytectví má cenu ctnosti.

      -- Balzac

% Někteří lidé by se nikdy nezamilovali, kdyby jakživi neslyšeli o lásce.

      -- Rochefoucauld

% Věrnost je často jen vášnivá touha po majetku. Mnoho věcí bychom rádi odhodili, kdybychom se nebáli, že je opět někdo zdvihne.

      -- Wilde

% Och, příznaky lásky! Kdo má tolik jemnosti, aby rozeznal ruměnec hněvu od milostného uzardění.

      -- Vančura

% Pravá láska rozhodně působí, že se cítíte ještě osamělejším.

      -- Prokosch

% Žena je ochotná koketovat s kýmkoli na světě, pokud u toho budou jiní lidé.

      -- Wilde

% Mnohdy nedovedu pochopit, jak ji někdo jiný může milovati, když ji já sám tak vroucně a zplna srdce miluji, nemaje nikoho krom jí.

      -- Goethe

% I nešťastná láska je krásná, je-li oboustranná.

      -- Scheinpflugová

% Přimlouval bych se za lásku na první pohled, poněvadž ušetří mnoho drahocenného času.

      -- XY

% Je rozhodně snazší vzplanout láskou, když člověk nemiluje, než se jí zbavit, když miluje.

      -- Rochefoucauld

% Já jsem zjistil, že jakmile si pustím nějakou ženskou k tělu, začne žárlit, podezírat, vnucovat se a šíleně otravovat. Zjistil jsem, že jakmile se já spustím s nějakou ženskou, je ze mne sobec a tyran. Ženské všechno obrátí vzhůru nohama.

      -- Shaw

% Prostituce by ještě nebyla tak velkým neštěstím, kdyby se omezovala jen na sexuální oblast.

      -- Ziomecki

% Doopravdy mělcí lidé jsou ti, kteří milují jen jednou v životě. Čemu říkají stálost a věrnost, tomu já říkám buď otupělost získaná zvykem, nebo nedostatek obrazotvornosti. Věrnost je pro citový život tím, čím je důslednost pro život rozumový - prostě přiznáním neúspěchů.

      -- Wilde

% Když ztratíte ženu a patnáct krejcarů, je škoda těch peněz.

      -- Daudet

% Jest čestné koupiti si dívku, unésti ji násilím je důkazem statečnosti a odvahy, ale svésti děvče úsměvy a sladkými slovy jest podlé a hanebné.

      -- Jókai

% Nic lásce neškodí tak, jako když polibek sličného děvčete je cítit tabákem.

      -- Traven

% Ten, jenž se nelíbí nikomu, není tak hoden politování jako ten, jemuž se nikdo nelíbí.

      -- Colton

% Mužové vždy chtějí býti první láskou ženy. Jest to u nich jistá neobratnost. Ženy tu mají lepší instinkt: ony chtějí býti poslední vášní mužovou.

      -- Wilde

% Těžké je milovat někoho, koho si nevážíme, a neméně těžké je milovat toho, koho si vážíme o mnoho víc než sebe.

      -- Rochefoucauld

% Je nemožné najít muže, který by mi byl lhostejný.

      -- Lorenová

% Rozkoš je prémie přírody za námahu plození a rození.

      -- Freud

% S cizími ženami se nemá spáti. Správně! Ale ženy, s nimiž spíme, nejsou přece tak docela cizí.

      -- Laub

% Láska začíná tím, že se člověk cítí osamělým, a končí tím, že touží být osamocený.

      -- Tolstoj

% Dva milostné dopisy čteme těžko - první a poslední.

      -- Petrarca

% Odmítla s ním nadále spát. Protože když s ní spí, tak spí.

      -- Laub

% Víte, proč musí být hezké děvče v osm hodin v posteli? Protože musí být v jedenáct hodin doma.

      -- Hájek

% Ať je láska jakkoli příjemná, přece jen jsou příjemnější její projevy než ona sama.

      -- Rochefoucauld

% Chtěl ji vidět tak, jak ji pánbůh stvořil. Když se mu podvolila, ztratil víru v boží existenci.

      -- Huptych

% Muži a ženy se dobře poznávají jenom prostřednictvím svých těl. Proto, když se začne mluvit o lásce, nakonec to končí vyspáním v posteli, ať už to vyspání je inspirováno vášní nebo rozkoší.

      -- Chevallier G.

% Láska je akt, nemající významu, protože je možné opakovat jej nesčetněkrát.

      -- Jarry

% Když nejde o sex, nejde o nic.

      -- Werich

% Nejobtížněji se lidé rozcházejí, když už se nemilují.

      -- Rochefoucauld

% Sváděl, sváděl a pak nic nesvedl.

      -- Laub

% Protivy se přitahují. Například mladé, chudé dívky a bohatí, starší pánové.

      -- Mansfeldová

% Žena a muž si nejsou nikdy blízko, pokud si nebyli nejblíž.

      -- Toman

% Člověk dokáže před světem ukrýt všechno až na dvě věci: že je opilý a že je zamilovaný.

      -- Myrer

% A když

pak už jsou němé, když poztrácely půvab lsti, můj Bože,

tu je milujeme z podivné setrvačnosti.

      -- Géraldy

% Závratě lásky nejsou výsledkem probuzené přitažlivosti, ale spícího rozumu.

      -- Fontana

% Vztah zabíjí sex. Čím delší vztah, tím menší sexuální vzrušení.

      -- Lodge

% Nic není tak přirozené a zrádné jako myslet si, že jsme milováni.

      -- Rochefoucauld

% Láska - nedefinovatelný pocit, který komplikuje normální běh života, zejména sexuálního.

      -- Laub

% Nepřeceňujte věrnost, je často důsledkem ztráty jakékoliv jiné příležitosti.

      -- Rašek

% V horkých letních měsících je láska životu nebezpečná.

      -- Villanova

% Vášnivá láska vydrží ženě přibližně šest let, tak dlouho vydrží muži jedině nevěra.

      -- Fontana

% Cit v lásce? To je slabost, která přináleží jenom mužům. Ženy jsou mnohem silnější.

      -- Léautaud

% Milenci stejně jako hluchoněmí mluví rukama.

      -- XY

% Láska, to je pro ženskou velký trápení. Sotva doroste a začne kroutit zadečkem, už myslí jen a jen na lásku!

      -- Chevallier G.

% Vztah mezi pohlavími obvykle bývá jen záležitostí pohlaví.

      -- Žáček

% Láska je sice slepá, ale sousedky nikdy.

      -- Richter

% Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary; a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen.

      -- Balzac

% Hůř zachováme věrnost milence, s kterou jsme šťastni, než takové, která nás trápí.

      -- Rochefoucauld

% Norské přísloví říká: "Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho!" Zaplať pánbu! Jaká by to byla nuda třicet let sáňkovat!

      -- Laub

% Kdykoliv jsem odolal pokušení - bylo to krásné, ale když jsem mu podlehl - bylo to krásnější.

      -- Heine

% Prostá fyzická záliba není dostatečný důvod k lásce. Rozkoš je zaměnitelná.

      -- Dutourd

% Ten, kdo opravdu miluje, nepozná téměř nikdy, kdy ho druhý přestal milovat.

      -- Rochefoucauld

% Mýtus o superženě 1. Ženy chtějí mít všechno: kariéru, šťastné manželství a milující děti. 2. Všechno, co získají, je práce, domácí práce a domácí úkoly.

      -- Lansky

% Zákon o nachlazení 1. Když je nachlazen muž, je "bezmocný". 2. Když je nachlazená žena, je to "jen posmrkávání".

      -- Lansky

% Moudrost o váze 1. Když přibere muž, je "solidnější". 2. Když přibere žena, je "tlustá".

      -- Lansky

% Muži si myslí, že je bezvadné, když ženy dělají kariéru. Dokud suma na výplatní pásce není vyšší než na jejich.

      -- Lansky

% Pátrání po dokonalosti Jestli hledáš muže, který je přitažlivý, vtipný, chytrý, sebevědomý, citlivý, sexy, něžný a romantický, jdi do kina.

      -- Lansky

% Afrodiziakální efekt Lidé vyzkoušeli mnoho afrodiziak. Jediným, který působí, jsou peníze.

      -- Lansky

% Procento pochybností 1. Nevěř ani polovině z toho, co říká muž při drinku. 2. Nevěř ničemu, co říká v posteli.

      -- Lansky

% Co skutečně chtějí muži? Ctnostné ženy muže nudí. Sexuálně agresivní ženy jim nahánějí strach.

      -- Lansky

% Bonus krásy Je lepší být krásná než chytrá, protože průměrný muž lépe vidí, než myslí.

      -- Lansky

% Dilema od dřezu Není lehké být hlavní kuchařkou a myčkou nádobí a přesto zůstat sexy.

      -- Lansky

% Rozum nad hmotou Na koktejlové party se ještě nikdo nezamiloval do duše toho druhýho.

      -- Lansky

% Zákeřnost s pouty Uvolníš-li muži pouta, připoutá jimi jinou ženu.

      -- Lansky

% Zjištění nedostatku Nejrychlejší způsob, jak odhalit své nedostatky, je nastěhovat se ke svému milenci.

      -- Lansky

% Hořký konec Je načase ukončit vztah, když: 1. Ke dni zamilovaných ti daruje nový pytlík do vysavače. 2. V den tvých narozenin ti volá z kanceláře, aby ti řekl, že přijde pozdě

 z práce, protože "mu do toho vlezlo něco důležitého".

3. Ve chvíli vzrušení vykřikuje cizí jméno.

      -- Lansky

% Kvantitativní důsledek 1. Čím více to děláš, tím méně to opravdu chceš dělat. 2. Čím méně to děláš, tím více to chceš dělat.

      -- Lansky

% Bariéra nudnosti 1. Čím častěji to děláš, tím nudnějším se to stává. 2. Čím méně často to děláš, tím nudnější se stáváš ty.

      -- Lansky

% Pravidlo pro začátečnice Pouze novomanželé a lháři se milují každý den.

      -- Lansky

% Noční hra Sex je jediná hra, která se nepřerušuje kvůli tmě.

      -- Lansky

% Léčba ze sexu Nejlepší léčba z aktivního sexuálního života je několik let manželství.

      -- Lansky

% Trampoty s přípravou Čím déle se připravuješ v koupelně na milování, tím větší je pravděpodobnost, že on usne, než se připravíš.

      -- Lansky

% Strategie hříchu Je lepší zhřešit a pak se cítit vinen, než nezhřešit vůbec.

      -- Lansky

% Tvůj milenec je dobrý v posteli, nekrade-li ti přikrývku.

      -- Lansky

% Dilema nespokojenosti 1. Muži byli šťastní, když tam pronikli a dosáhli vrcholu. 2. Dnes k tomu potřebují, abys ty dosáhla současně několika vrcholů.

      -- Lansky

% Sexu se často říká "akt", protože je často jen zahrán.

      -- Lansky

% Stupeň obtížnosti Předstírat orgasmus je lehké. Předstírat erekci je mnohem těžší.

      -- Lansky

% Nikdy se nevdávej pro peníze. Můžeš si je půjčit levněji.

      -- Lansky

% Manželství je nejrychlejší způsob, jak zkazit dobrý vztah.

      -- Lansky

% Láska je ideál. Manželství je realita.

      -- Lansky

% Láska může být slepá, ale manželství vrací zrak.

      -- Lansky

% Čím je muž starší, tím mladší je jeho druhá žena.

      -- Lansky

% Chlípnost znamená, že to chceš dělat, i když ho nemiluješ.

      -- Lansky

% Nezáleží na tom, kam schováš své erotické časopisy, tvé děti je vždy najdou.

      -- Lansky

% Jediná pomoc, kterou ti tvůj manžel poskytne při úklidu, je to, že ti dovolí používat jeho stará trička na hadry.

      -- Lansky

% Nikdy se nedozvíš, zda tě miluje, protože slovo milovat chybí v jeho slovní zásobě... Pokud nemluví o mírně propečeném bifteku, cizích sportovních autech a fotbalistech.

      -- Lansky

% Za každým úspěšným mužem je překvapená tchyně. Za každým úspěšným mužem je žena, kterou ignoruje. Opak Za každou úspěšnou ženou je muž s komplexem méněcennosti.

      -- Lansky

% Je to tak milé mít muže doma - pokud není nemocný, nezaměstnaný nebo v důchodu.

      -- Lansky

% Muž, který nevidí na své manželce chyby, je vdovec.

      -- Lansky

% Po zkombinování dvou platů a přestěhování do společného bytu bude mít manželský pár menší kapesné než měl každý z nich za svobodna.

      -- Lansky

% Naposledy se manželský pár shodne, když oba řeknou "ano".

      -- Lansky

% Nejlepší antikoncepcí je pořádná hádka. Důsledek Kdyby manželé nešli do postele alespoň někdy rozlobeni, asi by se nevyspali.

      -- Lansky

% Padesát procent manželských párů se rozvádí. Ostatních padesát procent se ještě hádá.

      -- Lansky

% Čím je kratší dvoření, tím rychlejší je boření.

      -- Lansky

% Axióma o alimentech Předpokládáš, že ti bude platit výživné. Ale měla bys počítat jen se spropitným.

      -- Lansky

% Index životních nákladů Oddělený život dvou lidí je téměř dvakrát dražší než jejich život společný.

      -- Lansky

% Jedinými vítězi při rozvodu jsou advokáti. Důsledek Slovo nic nestojí. Pokud ho nepronesl tvůj advokát při rozvodu.

      -- Lansky

% Každá situace, ve které se dnes nacházíte, je výsledkem vašeho myšlení a pocitů z minulosti. Má to jen jeden důvod, že se právě nacházíte v takové situaci. Jste za ni zodpovědni. Jen když to uznáte, máte sílu dostat se z takové situace. Jen potom vyhrajete.

      -- Martin

% Při lásce musíš klopit oči, a tak se lehko stane, že padnou na předmět, který je pod tebou.

      -- Nestroy

% I opatrní ptáci bývají chyceni.

      -- norské přísloví

% Nelidskou rozkoší je těšiti se z cizího neštěstí.

      -- Seneca

% Když už je nám lhostejná, pak je žena na kolenou velká přítěž.

      -- Guitry

% Kdo má charakter, má i sobě vlastní typické myšlení a cítění.

      -- Nietzsche

% Nikdo se nemůže mýlit častěji, než ti, kteří takovou možnost nechtějí vůbec připustit.

      -- Rochefoucauld

% Abychom se bránili hlouposti, k tomu nepotřebujeme víc "intelektu", ale jiný druh charakteru, potřebujeme nezávislé lidi, kteří vyhledávají dobrodružství a milují život.

      -- Fromm

% Příčinou poloviny chyb je špatný návyk přestat přemýšlet, když se už věc nezdá být sporná.

      -- Mill

% Jednou zasetá doktrína zapouští kořeny hluboko a respekt k minulosti nás všechny svazuje.

      -- Harwey

% Nejsme s to pochopit činnost jakéhokoliv systému, nevíme-li, k čemu je určen.

      -- Aschby

% Jak všechny smyslové vjemy, tak i to, co je v mysli, je ve vztahu k člověku a nikoli k vesmíru.

      -- Bacon

% Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života.

      -- Shakespeare

% Všichni jsme omylní a ochotně se dopouštíme chyb, když nás žene prospěch nebo vášeň.

      -- Locke

% Kdo chce správně myslit, musí se ubránit nemalým svodům.

      -- Huxley

% Myšlenky neplynou z hlavy, ale ze srdce.

      -- Heine

% Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by dokázal vidět své chyby a sám před sebou se z nich obvinit.

      -- Konfucius

% Největší zmatek vnáší do mysli víra v to, v co se nám chce věřit, navzdory tomu, co vidíme.

      -- Bossnet

% Všechno, co se shoduje s naším přáním, je pravda. Všechno, co je s ním v rozporu, vyvolává naši zlobu.

      -- Maurois

% Podvědomě se vyhýbáme a dokonce od sebe zaháníme myšlenky, které by mohly poškodit naše zájmy a ranit naši pýchu nebo které jsou v rozporu s naším přáním.

      -- Schopenhauer

% Lidé mají v oblibě některé jednotlivé vědy nebo některé úvahy buď proto, že se pokládají za

jejich původce a objevitele, nebo že v nich nejvíce

pracovali a nejvíce si na ně zvykli.

      -- Bacon

% Objevuji tak, že přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím. Devětadevadesátkrát se mýlím. Posté trefím do černého.

      -- Einstein

% Nelze být člověkem a nechybovat.

      -- Maimonides

% Dávejte mi co nejvíce plodných omylů plných zárodků myšlenek a nechte si své jalové pravdy.

      -- Pareto

% Děkuji bohu za to, že mne neudělal schopným experimentátorem. Mé největší objevy mi napověděly nezdařené pokusy.

      -- Davy

% Blahoslavení, kdo nic neočekávají, vyhnou se zklamání.

      -- Pope

% Každému připadají hvězdy jiné. Tomu, kdo cestuje, ukazují cestu. Pro jiného jsou to jen světélka na nebi. Pro vědce je to problém k řešení.

      -- Saint-Exupéry

% Moudrost se projevuje především schopností klást otázky.

      -- Galiani

% ...dodnes se největších chyb dopouštíme obvykle činností, která vychází z předpokladů na pohled tak přirozených, že nikoho ani nenapadlo o nich pochybovat.

      -- Andreski

% Dobrá metoda přispívá k rozkvětu poznání a předchází nesčetným chybám, jichž se mohou vědci při hledání pravdy dopustit.

      -- Bernard

% Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací.

      -- Bernard

% Neznalost neznalosti je nemocí ignoranta.

      -- Alcott

% Nashromážděných údajů se využívá velmi málo, třebaže všechny organizace neustále informace shromažďují. Často lze s malým nákladem peněz využít fakt již dávno nasbíraných.

      -- Bross

% Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi.

      -- Moore

% Hlavní příčinou přehlédnutí jsou předem přijaté názory.

      -- Mill

% Člověk totiž spíše věří tomu, co chce považovat za pravdivé. Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, ježto omezují naději, a věci v přírodě, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž světlo zkušenosti, protože je pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepatrných a pomíjejících, dále odmítá věci paradoxní, poněvadž podléhá běžnému mínění.

      -- Bacon

% Lidský rozum je jako nerovné zrcadlo, jež, přijímajíc paprsky věci, směšuje svoji přirozenost s přirozeností věci a tím ji pokřivuje a porušuje.

      -- Bacon

% Pro vědu neexistují široké silnice a jen ti mají vyhlídky, že se dostanou k jejím zářivým vrcholům, kdo se nebojí, že se unaví šplháním po jejích srázných stezkách.

      -- Marx

% Pravda se rychleji vynoří z chyby než ze zmatku.

      -- Bacon

% O mravní kultuře svědčí míra, v jaké dokážeme ovládnout temné stránky vlastního charakteru; o intelektuální kultuře zase míra ovládnutí temných sil skrývajících se v našem myšlení.

      -- Lubnicki

% Žába na dně studně je přesvědčena, že nebe není větší než poklička hrnce.

      -- vietnamské přísloví

% Napodobují jeden druhého a výsledkem jsou hlupáci téhož ražení.

      -- Prus

% Slova prostě rozum znásilňují a všechno uvádějí ve zmatek a lidi svádějí k nespočetným a zbytečným sporům a myšlenkám.

      -- Bacon

% Lidské činy jsou jako stromy - mají hodně kořenů a hodně větví.

      -- Madariaga

% Podmanění jaderné energie bude možné za 1000 let.

      -- Einstein, 1935

% Inteligence vidí věci v zárodku.

      -- Lao c'

% Je třeba zanechat vytáček, které zdánlivě zachraňují naši čest, a smířit se s tím, že chybné předpovědi nejsou výjimečné, ale že jsou podstatnou součástí každého systému prognóz.

      -- Bross

% Žít znamená ověřovat.

      -- Camus

% Existuje síla, kterou nepřemůže žádná lidská vynalézavost - mám na mysli kousky, které nám připravuje hloupost.

      -- Disraeli

% Hlupáci jsou sebejistí a myslící lidé jsou plni pochybností.

      -- Russell

% Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší.

      -- Bacon

% Víme-li, že šílenství je údělem každého z nás, nesrozumitelné se stane srozumitelným a život se dá vysvětlit.

      -- Twain

% Všechny obecné soudy jsou nepřesné a nebezpečné.

      -- Montaigne

% Vlastností lidského rozumu je, že snadno předpokládá větší řád a rovnováhu ve věcech, než jaké tam skutečně nalézá. A ačkoli je v přírodě mnoho jedinečného a mnoho sobě nerovného, vymýšlí si paralely, podobnosti a vztahy, které neexistují.

      -- Bacon

% Svět je plný důkazů přesných a přesvědčivých a přece falešných.

      -- Montherlant

% "Udělal jsem to", říká paměť. "Nemohl jsem to udělat", říká mi hrdost a trvá na svém tak dlouho, až paměť nakonec ustoupí.

      -- Nietzsche

% Pamatuji si určité věci, které se možná nikdy nestaly, ale které se tím, jak si je připomínám, stávají.

      -- Pinter


Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele, kdyby byla mužem.

      -- Joubert

% Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více než klenbu nebes a koberec louky.

      -- Balzac

% Láska je slepá, proto miluje tmu.

      -- Guitry

% Manželku bychom měli vybírat spíše ušima než očima.

      -- přísloví

% Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více.

      -- Nietzsche

% Když se dva lidé milují, touží po tom žít spolu, ale samotná láska nestačí k zajištění štěstí.

      -- Diane

% U mladých žen nahrazuje krása ducha, u starých duch krásu.

      -- Montesquieu

% Kašel, koně a lásku lze ukrýt velmi těžko.

      -- Franklin

% V manželství se muž líbí ženě déle než naopak; z mnoha důvodů uvedu aspoň ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo vnesl.

      -- Paul

% Kde by byla moc žen, kdyby muži nebyli ješitní?

      -- Ebner-Eschenbachová

% Je zlé, jestliže dva manželé se navzájem nudí; daleko horší však je, když jen jeden nudí druhého.

      -- Ebner-Eschenbachová

% Strast přijde - buď dnes nebo zítra.

      -- Aischylos

% Vpravdě sympatizujeme jen s těmi druhy neštěstí, která jsme sami prožili.

      -- Diane

% Smutným hodiny se zdají dlouhé.

      -- Shakespeare

% Když má člověk strach, přestává uvažovat.

      -- Holbach

% Nenachází-li člověk klid v sobě, je zbytečné, aby ho hledal jinde.

      -- Rochefoucauld

% Duševní utrpení se snáší snáze než tělesné; kdyby mně bylo nabídnuto zlé svědomí nebo bolavý zub, zvolil bych prvé.

      -- Heine

% Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých.

      -- Rochefoucauld

% Ve štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadněji.

      -- Demokritos

% Štěstí i neštěstí je věcí duše.

      -- Demokritos

% Štěstí nezáleží v tom mít mnoho, ale být spokojen s málem.

      -- Blessingtonová

% Poznáš, že lidé sami si působí všechny své strasti.

      -- Pythagoras

% Žádný zlý člověk není šťastný.

      -- Juvenal

% Jestliže jste postavil vzdušný zámek, vaše práce nemusí být zbytečná, nyní k němu udělejte základy.

      -- Thoreau

% Umění žít - to je žít s perspektivou.

      -- Gladkov

% Nikdy není člověk tak nešťastný nebo šťastný, jak si namlouvá.

      -- Rochefoucauld

% Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali nemožné věci.

      -- Renan

% Nejvíce jsou promarněny dny, během nichž jsme se nezasmáli.

      -- Chamfort

% Muži budou vždycky tím, co z nich udělaly ženy.

      -- Rousseau

% Rozhodně není nic protivnějšího než dědek, na kterého leze druhá míza.

      -- Alkifrón

% V důsledku tlaku vnějších okolností jsem ztratil panictví, až když mi bylo spíše třicet než dvacet, a to stačí, aby na muži po zbytek jeho života zůstalo něco svatozáře.

      -- Shaw

% Muž je ještě dosti hezký, neděsí-li se ho kůň.

      -- Aurevilly d`

% Muži, na rozdíl od žen, mohou myslet na dvě věci zároveň.

      -- Clarke

% Jsou muži, kteří mají to, co zasluhují. Ostatní jsou svobodní.

      -- Hromádka

% Proč někteří muži pochybují o intelektu žen? Zřejmě proto, že nikdy nebyli vyhledáváni ženami s intelektem.

      -- Häringová

% Setkáte-li se s mužem, který o sobě prohlašuje, že se vyzná v ženách, chovejte se k němu ohleduplně jako ke stařečkovi, který vám vypravuje, že vynalezl perpetuum mobile, ale narazil na byrokraty.

      -- Zelenka B.

% S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi: než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit.

      -- Shaw

% Nikdo nedovede být tak pomstychtivý jako marnivý muž, který objeví, že byl napálen.

      -- Maugham

% Čtyřicátník nejenže nevyžaduje věrnost, ale cítí se bezpečněji, mají-li jeho přítelkyně vážné známosti.

      -- Kundera M.

% Celkem vzato nám mužům ženské hnutí velice lichotí. Ženy se snaží být nám rovny. To znamená, že představujeme jejich ideál.

      -- XY

% Dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření: je jím stárnoucí muž anebo stařec, vydaří-li se.

      -- Eisner

% Chlapi se neradi rozhodujou, nejradši jsou, když za ně rozhodne ženská nebo Bůh.

      -- Updike

% Jenom muži, kteří si myslí, že ženy jsou stejné, jsou všichni stejní.

      -- Pristley

% Muž po pětatřicítce je buď ženatý, zadaný, mrtvý nebo psychopatický. Není-li nic z toho, koná se na něj kruhový hon.

      -- Novák T.

% Podnikaví muži mají u žen mnohem více úspěchu než ti druzí, a to proto, že většina žen nepodlehne z lásky, nýbrž ze slabosti.

      -- Rochefoucauld

% Nepamatuje se. Má tu pohodlnou paměť, co muži mívají. Vymaže cokoliv, co nevyhovuje jeho bezúhonné představě o sobě samém.

      -- Macdonald

% Zajímavé, jak se ten svět mění. Kdysi jsem získal téměř každou ženu, o kterou jsem měl zájem, a dnes mne stěží získá ta, která má zájem o mne.

      -- XY

% Francouzi o svých ženách skoro nikdy nehovoří. Bojí se, aby o nich nemluvili před lidmi, kteří je znají lépe než oni sami.

      -- Montesquieu

% Když se manželství muži nevydaří, stane se nepřítelem žen. Když se však muži v lásce daří, je nepřítelem sňatků.

      -- XY

% Být mužem znamená poznat přesně své možnosti a nepřidělávat si zbytečné trápení.

      -- Aristainetos

% Ideální muž nepije, nekouří, nesází, nehádá se a neexistuje.

      -- Vocásek

% Domnívat se, že ten, kdo měl mnoho žen, je hlubokým znalcem ženské duše, je stejný omyl jako kdybychom se domnívali, že muzejní dozorce může psát umělecké kritiky.

      -- Pitigrilli

% Zdvořilost je jen vycházkovým oblekem mužů, který ihned odkládají, jakmile přijdou domů.

      -- Voltaire

% Muži jsou schopni odpustit ženě všechno na světě až na dvě věci: nesmí být ošklivá a nesmí být chytřejší než oni.

      -- XY

% Muž má dvě možnosti: buď ženu dokonale poznat, nebo ji milovat.

      -- Chamfort

% Pustili se do něčeho, do čeho se pouštějí mužové na celém světě, jakmile si připadají zbyteční. Začali vyvíjet horečnou činnost, která nebyla zaměřena na nic určitého.

      -- Traven

% Na světě neexistuje nic slabšího, než je muž.

      -- Homér

% Některým mužům vadí, že se jim do soukromých záležitostí pletou příbuzní. Například manželka a děti.

      -- XY

% Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají ostatním.

      -- Wilde

% Muži nechápou, co je šlechetné, ale o šlechetnosti stále hovoří.

      -- Tolstoj

% Existují tak marniví muži, že jsou hrdí na ty, co jim nasazují parohy.

      -- Swift

% Muži, kteří posuzují ženu, zapomínají, jak těžké je jí být.

      -- Sandová

% Není smutnějšího pohledu nad muže před zrcadlem.

      -- Neruda

% Po dvou věcech touží pravý muž: po nebezpečí a hře. Proto hledá ženu - nejnebezpečnější hračku.

      -- Nietzsche

% Mužský má vždycky krom ženské ještě jedno želízko. Upaluje svíčku ze dvou konců. Buď kumpány, hospodu nebo politiku.

      -- Březovský

% Dříve studovali muži sami kvůli sobě; dnes studují, aby učinili dojem na lidi.

      -- Konfucius

% Léta utíkají a už jsi ve věku, kdy se začíná utrácet kvůli ženám. Uvidíš, že je to vlastně požitek, řekl bych dokonce větší, než postel. Ještě štěstí, že to nevědí.

      -- Céspedes

% Kolik mužů již zestárlo, jak se nadřelo, aby vydělalo dost na to, aby jejich ženy vypadaly mladě.

      -- Fišer

% Většina mužů trpí komplexem nepřekonatelného milence.

      -- Kýr

% Když má muž vážné úmysly, to není nic zvláštního, ale muž, který má slušné příjmy, a přitom má vážné úmysly - to je za dnešního času zvláštnost!

      -- Poláček

% Don Juan je muž, který ženám pomáhá při pádu.

      -- Piterka

% U muže a medvěda platí stejné pravidlo. Čím ošklivější, tím hezčí.

      -- španělské přísloví

% Vousatí tvorové jsou zrovna tak chtiví chvály, zrovna tak fintiví ve svém oblékání, zrovna tak pyšní na své osobní přednosti, zrovna tak vědomí své přitažlivosti, jako kterákoliv koketa na světě.

      -- Thackeray

% Žádný muž není dost stár, aby na sebe dal pozor.

      -- Browne

% Mužský orgán, jehož hodnotu oceňuje žena nejméně, jest mozek.

      -- Pitigrilli

% Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule pláštíkem moudrosti.

      -- Shaw

% Nevím proč bych se měla stydět svléci se před lékařem. Vždyť je to konec konců muž jako každý jiný.

      -- Bardotová

% Sice se říká, že muž nemusí být hezký, aby se líbil ženám, ale to jsou jen řeči, které rozšiřují intelektuálové.

      -- Kassak

% Nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu vlastních dětí.

      -- Werich

% Mužové, zvláště když se znají, se většinou cítí nepohodlně, když si nemají co povídat. Proto je polovina všeho, co muži spolu mluví, nesmysl v podstatě ještě zbytečnější než plácání starých bab u necek.

      -- Traven

% Nedokázal dát společnosti nic kromě potomků.

      -- Štubňa

% My, mužové, potřebujeme ke svému blahu žen a ženy zase krásné šaty.

      -- Jerome

% Je pochybno, že by pánové takového druhu, totiž takoví, kteří nejsou ani tlustí, avšak nejsou ani tencí, byli schopni lásky.

      -- Gogol

% Často je třeba, žel, dvou mužů, aby dali jednoho dokonalého milence.

      -- Balzac

% Chlubí-li se muž neustále svými zkušenostmi, je to nejjistější metoda, jak neuspět u žen.

      -- XY

% Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil.

      -- Karel Čapek

% Silní muži musí silně páchnout.

      -- Heym

% Štěstí ženatého muže závisí na ženách, se kterými se neoženil.

      -- XY

% Muži mi vždycky velmi brzy

začali lézt na nervy. Patrně proto, že svou

přirozenou blbost doplňovali ještě takovou spoustou samolibostí.

      -- Sternberg

% Muž je v lásce jako primitivní stroj. Zmáčkneš knoflík a prastarý mechanismus pracuje přesně tak, jako v první den stvoření.

      -- Dutourd

% Tézi o mužské nadvládě si vymysleli utlačovaní muži, aby se cítili jako páni.

      -- Laub

% Dneska už platí za gentlemana muž, který vyndá cigaretu z úst, než ženu políbí.

      -- Streisandová

% Mužovo blaho se jmenuje: "Já chci", ženino blaho se jmenuje: "On chce".

      -- Nietzsche

% Všichni muži jsou zbabělci. Rozdíl je pouze v tom, že některé musíme povzbudit a některé zase musíme zastrašit.

      -- Pompadour

% Samozřejmě, že muži nestárnou. Ale nemůžete čekat, že to taková mladá žába pozná.

      -- Hlavín

% Statisticky bylo dokázáno, že na každého muže, který dosáhne věku 85 let, připadá sedm žen - to už je ale, bohužel, pozdě.

      -- Hoel

% Je pozoruhodné, že nejlepšími znalci žen se stávají muži až ve věku, kdy už jim to není nic platné.

      -- XY

% Čeho je třeba, abychom dobyli ženy? Ničeho. Stačí, necháme-li se dobýt. Muž nikdy nevolí. Myslí, že volí, zatím je volen. Muž, jenž se dvoří ženě, nesnaží se jí zmocnit, nýbrž dá jí prostě příležitost, aby se ho zmocnila ona.

      -- Pitigrilli

% Jsou muži, které má kdekdo za hotové ošklivce, a přece jim to sluší lépe, než leckterému krasavci. Bývá to tak zvláště u umělců.

      -- Shaw

% Muž neumí skrývat před ženou, že je zamilovaný. Hlavně neumí skrývat, že je zamilovaný do jiné.

      -- Kassak

% Muži nejdříve ženě slibují, že jí z očí vyčtou každé přání, ale pak se ukáže, že jsou analfabeti.

      -- Weiserová

% Muži se dělí na dvě skupiny. Jsou zdvořilí a nezdvořilí. Nezdvořilý muž nenabídne dámě své místo. Zdvořilý muž, když postřehne vstupující dámu, zamhouří oči a dělá, jako když spí.

      -- Poláček

% Střezte se muže, jenž vám nevrátí ránu, neboť takový ani neodpouští, ani nedovolí, abyste si sami odpustili.

      -- Shaw

% Muž má vždy udělat místo ženě. Výjimkou jsou případy, kdy sám sedí.

      -- XY

% Pravý muž může se zamilovat jako blázen, ale ne jako hňup.

      -- Rochefoucauld

% Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a aspoň jednu, která ho považuje za muže.

      -- Laub

% Lidská společnost by byla mnohem snesitelnější, kdyby všechny ženy byly provdány a všichni muži byli svobodní.

      -- Twain

% Věk okolo třicítky je pro muže kritický; tehdy se dělají největší hlouposti, nebo spíš je to věk, kdy hlouposti, které provedeme, začínají být nenapravitelné.

      -- Dutourd

% Každý normální muž musí být čas od času v pokušení plivnout si do dlaní, vyvěsit černý prapor a dát se do podřezávání krků.

      -- Mencken

% Žádný surovec není tak hrubý, žádný cynik tak neochvějný, aby se ho příjemně nedotklo, když má nějaká žena dobré mínění o jeho milovnických schopnostech.

      -- Dutourd

% Mladí muži si přejí: lásku, peníze a zdraví. Jednoho dne však řeknou: zdraví, peníze a lásku.

      -- Geraldy

% Říká se, že nejlepší obranou je útok, ale ztratíte-li na tancovačce snubní prstýnek, je otázka, zda je nejvhodnější vynadat manželce za to, že vám nezašila kapsu u vesty.

      -- XY

% Skromnost krášlí muže, ale pravý muž se krášliti nemá, a proto nesmíme býti skromní přespříliš.

      -- Hašek

% A přece je jedno období, ve kterém je muž nesporným pánem v domě: od narození asi do třetího roku.

      -- Pegas

% Muž, který si zahrává se ženami, mě naplňuje větší hrůzou než žena, která vábí muže.

      -- Shaw

% Muži se neustále mění. V mládí se svými milostnými dobrodružstvími přímo nezřízeně chlubí, aby je později pečlivě tutlali.

      -- XY

% Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mládenečkové, zralí mužové a starci.

      -- Bernard

% Muž není nikdy tak sláb, jako když mu žena říká, že je silný.

      -- Chesterton

% Málokdy je muž v tak dobré náladě, jako když vypravuje o sobě.

      -- Dietrichová

% Byl mužem své ženy, nepatřil sobě.

      -- Fitzgerald

% Bylo by zajímavé zjistit, kolik koňských sil si muž ušetřil od počátku světa tím, že se držel zásady, že umývání nádobí a uklízení je přirozená práce ženy.

      -- Brown

% My muži dokážeme všechno na světě. Někteří dokonce i milovat svou vlastní ženu.

      -- XY

% Nevím o žádném povolání, kde by si byli mužové udrželi svou dosavadní převahu, leda ve vaření a ženské módě.

      -- Birkenhead

% Ženy nás milují pro naše nedostatky. Máme-li jich dostatek, prominou nám vše, dokonce i vyšší inteligenci.

      -- Wilde

% Žádný muž nikdy přesně neví, proč ho žena miluje.

      -- Erskine

% Muži jsou jako psi: ti, co nejsou uvázáni na vodítku, bývají často nejvěrnější.

      -- XY

% Muž může být šťastný s kteroukoliv ženou, pokud ji nemiluje.

      -- Wilde

% Kohout je stvoření, které příroda obdařila nejhoršími mužskými vlastnostmi - pýchou, sklonem k polygamii, primitivním erotismem a tím zlozvykem, upozorňovat celé okolí, které by ještě mohlo klidně spát, že on se již vzbudil.

      -- Cariére

% Když mluví žena o minulosti, zpovídá se, když mluví muž, naparuje se.

      -- Delmarová

% Jedině muž, nikdy žena, je s to hodinu před plesem číst filosofickou knihu nebo dokonce na plese na ni myslet.

      -- Paul

% Ženatý muž smí prováděti, co mu libo, jestliže jeho choť nic proti tomu nenamítá. Naproti tomu, vdovec nemůže být nikdy dosti opatrným.

      -- Shaw

% Mužové dělají málo věcí z rozumu, mnoho z vášně a většinu ze zvyku.

      -- Swetchine

% Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života.

      -- Balzac

% Jestliže muž odmítne ženino milostné nadbíhání, vyvozuje z toho postižená obvykle jeden ze dvou závěrů: buď že je ten muž homosexuál, nebo že je impotentní.

      -- Maugham

% Vzdychá-li muž, je buď krátce zamilovaný, nebo dlouho ženatý.

      -- Fišer

% Málokdy se najde padesátník, který by starostmi zkrásněl. Ve dvaapadesáti letech může většinou být svůdný jenom šťastný a dobře naložený muž. Sebemenší chmura mu vtiskne do tváře deset let navíc.

      -- Dutourd

% Pozbude-li muž vnitřního smyslu tvůrčí činnosti, cítí se zrazen a je skutečně zrazen. Učiní-li ženu, nebo ženu a dítě, středem svého života, je jeho postavení beznadějné.

      -- Lawrence

% Byl nyní stár 28 let, tragický věk milenců; nemáme již síly milence mladého a nemáme ještě peněz milence starého.

      -- Pitigrilli

% Některý muž má přímo fantastické štěstí u žen. Žádná ho nechce.

      -- Dolina

% Ženské pokolení se domnívá, že je nemorální, nebo dokonce skandální, že si muž nebere na starost nějakou jeho představitelku. Ten, kdo zarytě se nechce oženit, je podle žen nějak vadný nebo má nepřirozené mravy.

      -- Chevallier G.

% Muži tvrdí, že všechny ženy jsou stejné. Ale musí se o tom stále přesvědčovat.

      -- XY

% Neexistuje žádný impotentní muž, ale patrně mnoho nešikovných žen.

      -- Noha

% Muž má buď zájem o všechny ženy, nebo o žádnou. Všechno ostatní je pokrytectví.

      -- Laub

% Vždycky jsem měla ráda tlusté muže. Vzdali se všeho zbytečného úsilí, protože si rozumně uvědomili, že se ženy nezamilovávají jako muži do tělesné schránky.

      -- Greene

% Svobodný třicetiletý nebo čtyřicetiletý muž je vzácný tvor, kterému se dvoří (toto slovo není přehnané) všechny matky, které mají dcery na vdávání. Číhají na okamžik, kdy se u takového muže projeví nějaká slabost, která by jim umožnila strčit mu do náruče dívčí stvoření.

      -- Chevallier G.

% Marně a nadarmo bije nejzamilovanější srdce v hrudi člověka, jenž měří v pasu 52 coulů - toť tragedie falstafovské korpulence.

      -- O. Henry

% Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc.

      -- Shakespeare

% Život je příliš důležitý na to, aby se bral vážně.

      -- Chesterton

% Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.

      -- Hippokrates

% I po špatné sklizni je třeba sít.

      -- Seneca

% Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.

      -- Komenský

% Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.

      -- arabské přísloví

% Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sám sebou.

      -- Crane

% Přátelství může končit láskou, ale láska nemůže nikdy končit přátelstvím.

      -- Colton

% Přítel: člověk, který tě nezradí, když z toho nic nemá.

      -- Laub

% Byli nejlepší přátelé - jeden o druhém toho hodně věděl.

      -- XY

% Nic není tak nebezpečné jako hloupý přítel. To už je lépe mít moudrého nepřítele.

      -- La Fontaine

% Je rozdíl, nabízí-li žena přátelství bývalému nebo příštímu milenci.

      -- Žáček

% Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel.

      -- Pascal

% Přáteli zůstávají lidé, kteří na sebe nevědí nic - nebo všechno.

      -- Richter

% Většina přátelství jsou jenom sdružení vzájemné ochoty, aby lidé mluvili o sobě s někým jiným.

      -- Rolland

% Pověz mi s kým se stýkáš, a já ti povím, kde se s ním budeš chlubit, a co na něm budeš chtít.

      -- Rochefoucauld

% Přátelé jsou lidé, kteří si mohou půjčovat moje knihy a stavět na ně mokré sklenice.

      -- Robinson

% Stupeň přátelství zvaný "křehký", je-li jeho předmět osoba chudá nebo všední, a "důvěrný", je-li ta osoba bohatá nebo slavná.

      -- Bierce

% Měj mnoho známých a málo přátel.

      -- anglické přísloví

% Žij tak, aby tví přátelé se začali nudit, až zemřeš.

      -- Tuwim

% Přátele si vybíráme pro jejich dobrý vzhled, pouhé známé pro jejich charakter a nepřátele pro jejich dobrý mozek.

      -- Wilde

% Jsou dvě věci,

které se získávají stářím - dobré víno a přátelé.
      -- Kohout F.

% Co se nazývá přátelstvím, bývá jen spolek na ochranu obapolných zájmů a výměna dobrých služeb.

      -- Rochefoucauld

% Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, si na tebe vzpomene - až se zase octne v nouzi.

      -- Bloch

% Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli.

      -- Epikuros

% Nepodezírejte své kamarády, že jsou horší než vy. Dost na tom, že jsou stejní.

      -- Sekera

% Nikdo na světě nemá víc nepřátel než upřímný, hrdý a cituplný muž, který bere osoby a věci tak, jak jsou, a ne, jaké by chtěly být.

      -- Chamfort

% Těšit se z přítelových úspěchů - to vyžaduje velmi jemnou povahu.

      -- Wilde

% Poslouchejte, já jsem starý člověk; měl jsem ženu a děti, ale já vám řeknu, že žádný lidský cit není tak krásný jako přátelství. Ale toho je člověk schopen, jen dokud je mladý; pak tak nějak okorá a zesobečtí. Takové přátelství, to prýští čistočistě z nadšení a obdivu, z přebytku života, z hojnosti a přemíry citu; máš ho tolik, že jej musíš někomu darovat.

      -- Karel Čapek

% Mám spoustu přátel, na které se mohu klidně obrátit, kdykoliv nic nepotřebuji.

      -- Sekera

% Když nás opustí přátelé najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti.

      -- XY

% Stejné myšlení vytváří přátelství.

      -- Démokritos

% Přestávají-li tě vyhledávat přátelé, raduj se: jsou na tom líp než ty!

      -- Sekera

% Třicet let prodávám klobouky. Ale ještě se nestalo, aby si dáma vybrala klobouk bez přítelkyně, a také se nestalo, aby jí přítelkyně dobře poradila. To je všechno, co vám mohu říci o ženském přátelství.

      -- Šejnin

% Vykašlete se na přátelství. Mezi přáteli najdete právě ty největší zrádce.

      -- Hašek

% O přátele se připravujeme zpravidla tím, že je potřebujeme.

      -- Sekera

% Své známé posuzujeme podle toho, jak se k nám chovali v době, než jsme byli úspěšní. Oni nás posuzují podle toho, jak se k nim chováme, když jsme úspěšní.

      -- Růžička

% Přítel se pozná v nouzi, nepřítel taky.

      -- Doldžev

% Nikdy nebuď tak intimní s přítelem, aby ti mohl ublížit, kdyby se stal tvým nepřítelem, a nikdy nejednej s nepřítelem tak špatně, aby se nikdy nemohl stát tvým přítelem.

      -- Maugham

% Nepotřebuji přítele, který přikývne na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji.

      -- Plutarchos

% Milé dámy, nikdy se neukazujte svým starým přítelkyním v novém kožichu.

      -- Kenda

% Jakmile ti žena, která tě opouští, řekne: nebudeme se již milovat, ale zůstaneme přáteli, pak je to jenom jakási záminka s cílem, aby se vše zase vrátilo časem do původního stavu.

      -- Pitigrilli

% Přátel se nejlépe zbavíme tak, že je navzájem seznámíme.

      -- Sekera

% Lidé, kteří nemají žádné přátele, mívají nejvíc známých.

      -- Růžička

% V nouzi poznáš přítele, ale málokdy přítelkyni.

      -- Molín

% Váš nepřítel i přítel spolupracují na tom, aby ranili vaše srdce: jeden vás pomlouvá a druhý vám ty pomluvy donáší.

      -- Twain

% Naši nepřátelé jsou rozhodně blíže pravdě se svými úsudky o nás než my sami.

      -- Rochefoucauld

% Bože, zbav mě mých přátel - od nepřátel si pomohu sám!

      -- Sayersová

% V nesnázích u těch nejlepších přátel nacházíme vždycky něco, co nám dělá dobře.

      -- Rochefoucauld

% Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.

      -- Catullus

% Pohledná žena pozná i v nouzi přítele.

      -- Satirikus

% Cynik je ten, kdo tvrdí, že plakal jen proto, že kritizovali kamaráda.

      -- Richter

% Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neuvěří.

      -- Hubbard

% Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té příležitosti můžeme ukázat, jak k nim jsme ohleduplní, a jaké pro ně máme porozumění.

      -- Rochefoucauld

% Když se chce člověk přátelit s mužem, nesmí říct nic, čím by se dotkl jeho drahocenné ješitnosti, a protože ta bývá velká jako stodola a nesmírně choulostivá, musí být strašlivě opatrný.

      -- Pristley

% Jdeme-li na návštěvu, pak proto, abychom mrhali časem druhých, ne vlastním.

      -- Wilde

% Na světě jsou tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi, ti, kterým jste lhostejní, a ti, kteří vás nenávidí.

      -- Chamfort

% Hrozná je představa, že by lidé chodili otravovat, i když nic nechtějí.

      -- Sekera

% Vždy je bezpečné učit se i od svých nepřátel, málokdy je však bezpečné učit se od vlastních přátel.

      -- Colton

% Lepší nudný přítel než příliš zábavná přítelkyně.

      -- Rochefoucauld

% Nic není člověku dražší než přítel v bídě.

      -- Plautus

% Je lehké najít si milenku a udržet si přítele. Těžší však je najít si přítele a udržet si milenku.

      -- Sienkiewicz

% Svým nepřátelům odpouštět nemusím. Všechny jsem je dal postřílet.

      -- Navaréz

% Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které ji vehnalo zklamání v lásce.

      -- Dickens

% Přítele poznáte až v nouzi, která vás potkala jeho přičiněním.

      -- XY

% Přátelství nám nebe posílá proto, abychom se mohli vyzpovídat a zachránit se před tajemstvími, která nás tíží.

      -- Čechov

% A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti?

      -- Diderot

% Vzájemné výhody jsou nejbezpečnějším základem trvalého přátelství.

      -- Maugham

% Kdybych ho znala, nebyla bych vůbec jeho přítelkyní. Je velmi nebezpečné znát své přátele.

      -- Wilde

% Dámám a pánům je dovoleno míti přátele v psinci, nikoliv však v kuchyni.

      -- Shaw

% Jakmile žádáme přátelskou radu, jsme již rozhodnuti. Prezidenti soudu udělují také slovo advokátovi, když mají již rozsudek hotový.

      -- Pitigrilli

% Snadno promíjíme přátelům chyby, pokud jimi nepostihují nás.

      -- Rochefoucauld

% Je dobré mít přátele, ale raději ať vědí, že jim to můžeš oplatit, kdyby byli svedeni jednat jinak, než jak přátelé jednat mají.

      -- Maugham

% Člověk se utěší mnoha přáteli, když nenašel toho jediného.

      -- Bonnard

% Přátelství je dcerou ctnosti. Zločinci se mohou spojit, ale ne spřátelit.

      -- Goya

% Největším úsilím přátelství není ukázat naše chyby přátelům, ale ukázat jim jejich chyby.

      -- Rochefoucauld

% Vůbec se na sebe nezlobili. Dělali si jen přátelské potíže.

      -- Mrázek

% Dobrá pověst některé ženy závisí nejvíc na jejich přítelkyních.

      -- Hardu

% Synku, vyhýbej se jako čert kříži zločinům proti státu, ženským radám a přátelství s blbci.

      -- Šejnin

% Opravdový nepřítel tě nikdy neopustí.

      -- Lec

% I když se vdané paní nijak zvlášť nemají rády, drží přece mlčky spolu, zejména proti mladým děvčatům.

      -- Goethe

% Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš.

      -- Rochefoucauld

% Chcete-li, aby s vámi někdo jednal upřímně, neujišťujte ho, že mu nechcete uškodit. Ujistěte ho, že mu nemůžete uškodit.

      -- Růžička

% Ublížíte-li svému sousedu, lépe je, neučiniti toho polovičatě.

      -- Shaw

% Když jste na mizině, můžete být si jisti, že nemáte přátel. Když jste bohatí, nemáte přátel, kterými byste si mohli být jisti.

      -- Youngman

% Nebývá lehké požádat dobrého přítele o stokorunu; těžší bývá ji dostat, a téměř nemožné ji vrátit.

      -- Meschino

% Když se člověk žení, je konec všemu. Žárlivá náklonnost ženy, ona podezřívavá, nepokojná a tělesná náklonnost nestrpí vedle sebe vroucné a vřelé příchylnosti, oné příchylnosti ducha, srdce a důvěry, jež existuje mezi dvěma muži.

      -- Maupassant

Skutečnými proletáři našich dob jsou pracující matky.

      -- Bridgewater

% Ženy jsou dnes tak vysoce vzdělané, že je nic nepřekvapí, vyjma šťastného manželství.

      -- Wilde

% Ženy mám nejraději, když líbou, neboť v tu chvíli musí mlčet.

      -- Achard

% Květinami povíte ženě mnoho, norkovým kožichem všechno.

      -- Vocásek

% Nejkrásnější slova ženy: "Oběd je na stole!"

      -- XY

% Dokud máte hezkej pevnej zadeček, tak ho hleďte dobře využít! Jednou vám zvadne a už se za ním nikdo neohlédne! Ženská, která má zadek, za kterým se muži přestanou otáčet, není už k ničemu.

      -- Chevallier G.

% Žena se stává nebezpečím pro muže jen ve dvou případech: když ji neuspokojí a když ji uspokojí.

      -- Laub

% Když ženy rodí, zaříkají se, že už nikdy nebudou spát s mužem. A než se nadějeme, už jsou zase těhotné.

      -- Goethe

% Nechval dne před večerem a ženu před smrtí!

      -- perské přísloví

% Není na světě špatnost, které by se ženská neuměla dopustit.

      -- Gordon

% Historie ženy je historií nejhorší tyranie, jakou poznal svět: tyranie slabého nad silným.

      -- Wilde

% Ženy jsou milenkami mladých mužů, společnicemi jejich středních let a ošetřovatelkami v jejich stárnutí.

      -- Bacon

% Namlátíš-li ženě, ona už sama bude vědět proč.

      -- Gregor

% Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva: Buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano.

      -- Shaw

% Byla na to své umění pyšná. Často říkala, že když se nějaký chlap miloval s ní, musí mu pak ostatní ženské připadat nudnější než vychladlé skopové.

      -- Maugham

% Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy moudré. Jen velmi málo mužů totiž je slepých, ale zato hodně hloupých.

      -- Lorenová

% Všechny ženy sní o Casanovovi, které by měly samy pro sebe.

      -- Mastroianni

% Krásná žena poskytuje užitek jen milencům a malířům bez fantazie.

      -- Picasso

% Některé ženy jsou všechny stejné.

      -- O. Suchý

% Hezké ženy věří ve svou inteligenci. Inteligentní ženy nevěří ve svou krásu.

      -- Picasso

% Je jen jediný způsob, jak jednat se ženami. Bohužel ho nikdo nezná.

      -- Chaplin

% Hledat v ženě přítelkyni je o mnoho těžší, než najít u ní přítele.

      -- Fišer

% Téměř každá žena by byla ráda věrná. Obtížné je jen najít muže, kterému by mohla být věrná.

      -- Dietrichová

% Žena oceňuje na muži nejméně mozek.

      -- Chevalier M.

% Žena vždy učiní, co muž chce, požaduje-li muž, co si ona přeje.

      -- Taylorová

% Ženy nemají smyslu pro humor, protože muže milují, místo aby se jim smály.

      -- XY

% Každá žena má slabost na pitomce, poněvadž si myslí, že zpitoměli z lásky k ní.

      -- Žáček

% Ženy chtějí, abys měl rozum jen proto, aby tě o něj mohly připravit.

      -- Žáček

% S krásnou ženou mluv o její moudrosti, s moudrou o její kráse!

      -- Chevalier M.

% Řekne-li muž, že se žena oddává všem, je možné, že je to pravda. Ale je jisto, že se neoddala jemu.

      -- Pitigrilli

% Nejlepší obranou ženy bývá její podlehnutí.

      -- Maupassant

% Ženské nemají smysl pro nesmysl.

      -- Werich

% Chytrou ženu je těžké milovat, ale ještě těžší přestat.

      -- Jablonskij

% Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu.

      -- Humboldt

% Hanbou je urážet, nikoli se omlouvat.

      -- La Bruyere

% Štěstí je slepé, říkají, ale vidí sami dobře.

      -- Hebbel

% Nadšenci bez schopností jsou nebezpeční lidé.

      -- Lichtenberg

% Když se objeví slunce, zmizí hvězdy.

      -- arabské přísloví

% Vítr nevane podle přání plachetnice.

      -- arabské přísloví

% Kdo to umí, ten to dělá, kdo to neumí, ten se učí.

      -- Shaw

% Největším dobrem je žít podle přírody.

      -- Cicero

% Polovina lidí se směje na útraty druhé poloviny.

      -- Destouches

% Prvním požadavkem výmluvnosti je jasnost.

      -- Quintilianus

% Dobro má za hrob lidský nevděk.

      -- Musset

% Ani slovníky nesmíme brát doslova.

      -- Lec

% Co je tragédie a co komedie, to se pozná časem.

      -- Lec

% Klaun si musí líčit tvář bělobou proto, aby protivníci nepostřehli, že bledne.

      -- Lec

% Uvědom si, že když někomu vyrazíš z ruky pero, může se chopit pušky.

      -- Lec

% Čím čistší oběť, tím špinavější ruce vrahů.

      -- Lec

% Je těžké tleskat těm, co ti svázali ruce.

      -- Lec

% I podle prázdných šibenic poznáš, že něco visí ve vzduchu.

      -- Lec

% Někteří spotřebují tolik vzduchu k vytrubování fanfár, že se ho nedostává k dýchání jiným lidem.

      -- Lec

% Dějiny nás učí, jak je falšovat.

      -- Lec

% V době temna je těžké se schovat do stínu.

      -- Lec

% Proporce krásy jsou jasné - sto procent.

      -- Lec

% Když chceme chytit za srdce, jsou dovoleny všechny hmaty?

      -- Lec

% Přejeme si, aby každému národu jeho vlastním jazykem bylo vykládáno.

      -- Komenský

% V jazyku je naše národnost.

      -- Jungmann

% Přílišná hojnost slov cizích jazyků dodává takové barvy, jako pleti divokých Malajců tetování.

      -- Kosina

% Někomu je uzený jazyk vepřový milejší, než jeho jazyk mateřský.

      -- Wuhš

% Národ, jenž má vědomí důležitosti přirozeného jazyka pro vyšší svůj duchovní život, sám jej zavrhuje a jeho se zříká, páchá na sobě samovraždu a přerušuje tím věčné zákony Boží.

      -- Šafařík

% Vše nejprve v mateřské řeči. Z jazyka mateřského, potom v jiné řeči.

      -- Rafich

% Mít jeden pro druhého čas je v manželství důležitější než mít peníze.

      -- Oeser

% Stát se otcem není těžké, být otcem je těžké.

      -- Busch W.

% Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky.

      -- Oesch

% Přátelství uzavřené při víně působí jako víno, jen jednu noc.

      -- Logau

% Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň.

      -- Schopenhauer

% Čím více peněz, tím méně svědomí.

      -- Gorkij

% Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.

      -- Žáček

% Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením.

      -- Karel Čapek

% A přece každého dne je svět o chlup lepší než včerejšek, i když lidi dělají psí kusy, aby tomu tak nebylo.

      -- Werich

% Kdo v sebe doufá, ten našel nejlepší oporu.

      -- Havlíček-Borovský

% Život lidskej je tak složitej, že život člověka je proti tomu úplnej hadr.

      -- Hašek

% Jedna ženská vidí někdy dál než pět mužských s dalekohledem.

      -- Werich

% Mládí je stálé omámení; je to horečka rozumu.

      -- Rochefoucauld

% Žádný člověk nepřichází na svět hotový, v definitivně vykrystalizované podobě. Ve svém životě - ať už je jakýkoli - se pak neustále rozvíjí, nepřetržitě dotváří vlastní osobnost.

      -- Belinskij

% Každý člověk má tři charaktery: jeden, který ukazuje, jeden, který má a jeden, který si myslí, že má.

      -- Karr

% Politováníhodný ten, kdo žije bez ideálů.

      -- Turgeněv

% Sebeláska je největším ze všech lichotníků.

      -- Rochefoucauld

% Bez víry ve své schopnosti a ve své síly nelze podniknout žádné dílo.

      -- Krupská

% Když je někdo do sebe zamilován, je to začátek románu, který bude trvat celý život.

      -- Wilde

% Dělat snadno, to, co je obtížné pro druhé, je talent. Dělat to, co je nemožné talentu, je dílo génia.

      -- Amiel

% Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a není lepšího léku proti tomuto lichocení než upřímnost přítele.

      -- Bacon

% Naši nepřátelé jsou blíže pravdě při posuzování nás samých než my.

      -- Rochefoucauld

% Samolibost není nic jiného, než když někdo sám sobě podkuřuje; učiní-li totéž jinému, je to lichocení.

      -- Erasmus Rotterdamský

% Ten, kdo je prázdný, je naplněn sám sebou.

      -- Lermontov

% Mládí je něco, co mají jen mladí a čeho by jen staří dovedli moudře používat.

      -- Wolfe

% Starci všemu věří. Muži o všem pochybují. Mladí všechno vědí.

      -- Wilde

% Zjevně by měly být dva druhy výchovy. Jedna by učila, jak si vydělat na živobytí, druhá, jak žít.

      -- Truslow

% Tělesná práce osvobozuje od dušeních bolů.

      -- Rochefoucauld

% Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby bylo pravda.

      -- Caesar

% Rozumět něčemu, to znamená nalézt v tom něco, co je naše, a právě toto objevování sebe mimo nás je to, co nás těší.

      -- Thákúr

% Prvním krokem k filosofii jsou pochyby.

      -- Diderot

% Velmi silný je ten, kdo dovede mlčet, i když je v právu.

      -- Cato

% Ozdobou hlubokých myšlenek je jasnost.

      -- Vauvenargues

% Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí.

      -- Lao c'

% Cit člověka je tupější na dobro než na zlo.

      -- Livius

% Svět patří optimistům, pesimisté jsou jenom diváci.

      -- Guizot

% Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.

      -- Konfucius

% Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou.

      -- Seneca

% Aby se dosáhlo velkého, je třeba začít s menším.

      -- Lenin

% Obtížné - neznamená nepřekonatelné.

      -- Kalinin

% Život je cesta, která vede ke smrti, ale po cestě zapomeneme na cíl.

      -- Diane

% Není lepší útěchy při neúspěchu plánu, než na jeho místě udělat nový plán anebo mít jiný již v záloze.

      -- Paul

% Kdo nejde vpřed, jde vzad: neexistuje nehybný stav.

      -- Belinskij

% Žádné velké vítězství není možné, pokud mu nepředchází malé vítězství nad sebou samým.

      -- Leonov

% Je lépe radit se před činy, než potom o nich přemítat.

      -- Demokritos

% Když

najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nevede nikam.
      -- Clark N.

% Úspěch plodí úspěch.

      -- Chamfort

% Pokrok je jenom uskutečňování utopií.

      -- Wilde

% Prvé kroky - vždy nejtěžší.

      -- Thákúr

% Mládí je nejen v letech, nýbrž i v myšlenkách.

      -- Bacon

% Usnout na vavřínech dovedou i lidé trpící nespavostí.

      -- Gossanyi

% Nejlepší výchovy se dosahuje spíše tím, co se učíme v životě, než tím, co se dočteme v knihách.

      -- Balzac

% Je třeba žít zamilován v něco, co je ti nedostupné. Člověk roste tím, že usiluje vzhůru.

      -- Gorkij

% "Čas letí," zvykli jsme si říkat. Čas však není, pohybujeme se my.

      -- Talmud

% Odklad je zloděj času.

      -- Young

% Uvědom si, že celý čas, po který jsme neexistovali, i když to byla věčnost, jako by pro nás nebyl.

      -- Lucretius

% Střezte čas - je to tkanivo, z kterého je utkán život.

      -- Richardson

% Sova je proto symbolem moudrosti, protože i hlupák vidí za světla, ale moudrý člověk vidí i ve tmě.

      -- Panin

% Žádný moudrý člověk si nikdy nepřál být mladší.

      -- Swift

% Společné pravidlo pro našeho ducha i tělo je: mohou prospívat, jen když jsou stále živeny.

      -- Vauvenargues

% Každý si stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum.

      -- Rochefoucauld

% Všechno intelektuální zdokonalování vzniká ve chvílích volna.

      -- Johnson

% Člověk by měl být tím, čím by mohl být.

      -- Marx

% Zlozvyku se nezbavíme tím, že ho vyhodíme oknem; je ho třeba vyprovodit po schodech.

      -- Twain

% Nejlépe poznáme charakter člověka při peněžních záležitostech, při pití a v hněvu.

      -- Talmud

% Jestliže je pravda, že chudoba člověka se měří jeho potřebami, pak ctižádostivec a lakomec hynou v nejhorší chudobě.

      -- Bruycre

% Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící.

      -- arabské přísloví

% Zlý člověk předpokládá, že všichni lidé jsou jemu podobní.

      -- gruzínské přísloví

% Závistník působí sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem.

      -- Demokritos

% Závistivci nejsou šťastni dříve, dokud nezpůsobí, že druzí také závidí.

      -- Diane

% Závist je nejhloupější ze všech neřestí, neboť nepřináší nic.

      -- Balzac

% Když konečně je náš charakter dotvořen, začínají bohužel naše síly nás opouštět.

      -- Seume

% Pouze lidé dobrého charakteru zapomínají na intimní příběhy druhých lidí.

      -- Geraldy

% Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy jej zraní.

      -- Morgenstern

% Lidé se tlačí k světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit.

      -- Nietzsche

% Kdo je moudrý? - Kdo se u každého něčemu přiučí. Kdo je silný? - Kdo se umí ovládat. Kdo je bohatý? - Kdo je spokojen se svým osudem.

      -- Talmud

% Žádný člověk není tak moudrý, aby věděl o všem zlu, které koná.

      -- Rochefoucauld

% Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze bezpečně tvrdit, že ten, kdo je krutý ke zvířatům, nemůže být dobrý.

      -- Paul

% Kdo je zamilován do sebe, nemá soka.

      -- Franklin

% Existují tisíce nemocí, ale jen jedno zdraví.

      -- Börne

% Ještě nikdy nebyl takový filosof, aby trpělivě snášel bolení zubů.

      -- Shakespeare

% Zdrženlivost v jídle znamená buď starost o zdraví, anebo neschopnost mnoho jíst.

      -- Rochefoucauld

% Opilec se podobá lahvi whisky, jenom hrdlo a břicho a žádná hlava.

      -- O'Malley

% Děti je třeba vychovávat k lásce k lidem a ne k sobě samému. A proto samotní rodiče musí mít rádi lidi.

      -- Dzeržinskij

% Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu.

      -- asijské přísloví

% I lev se musí bránit proti mouchám.

      -- přísloví

% Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru.

      -- Smiles

% Obyčejná práce je stále ještě nejspolehlivější způsob, jak získávat peníze.

      -- Przekrój

% Osobnost je charakterizována nejen tím, co dělá, ale i tím, jak to dělá.

      -- Engels

% Lenost je zvyk odpočívat dříve, než se člověk unaví.

      -- Renard

% Lenost je strach před očekávanou prací.

      -- Cicero

% Týden pracovitého člověka je sedm dní, týden lenocha je sedmkrát zítra.

      -- německé přísloví

% Vědění se dovršuje jenom dílem. Vědění - dřevo a dílo - plody.

      -- arabské přísloví

% Nikdo nehoní lidi tolik, jako líní, když už se vylenošili, aby se zdáli pilnými.

      -- Rochefoucauld

% Ustavičná práce se usnadňuje návykem.

      -- Demokritos

% Správná cesta je taková: osvoj si to, co udělali tvoji předchůdci, a jdi dále.

      -- Tolstoj

% Čtení - nejlepší učení.

      -- Puškin

% Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život.

      -- Renan

% Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si své mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné.

      -- Michelangelo

% Je jen jediný prostředek, kterým poznáš, co v kom vězí: pusť ho k práci.

      -- Šalda

% Nejde o to, znát mnoho, ale o to, znát ze všeho, co je možno znát, to nejpotřebnější.

      -- Tolstoj

% Trpělivým čekáním se nikam nedostaneme, jen trpělivou prací.

      -- Ruskin

% Nedokončené není nic.

      -- Amiel

% Bez usilovné pracovitosti není ani talentů ani géniů.

      -- Mendělejev

% Dobře vykonáno je vždy lepší než dobře řečeno.

      -- Franklin

% Čtení prohlubuje myšlení, povzbuzuje mysl k hledání a analýze jevů.

      -- Kalinin

% Mysl musí být zaměstnána, neboť není-li zaměstnána, stáváme se mrzutými.

      -- Johnson

% Umění paměti spočívá v umění pozornosti.

      -- Johnson

% Rozhodl se skoncovat se starým způsobem života. Začal u manželky.

      -- O. Suchý

% Vědění je dvojího druhu. Buďto známe předmět anebo víme, kde se o něm poučit.

      -- Johnson

% Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění.

      -- Voltaire

% Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává.

      -- Lichtenberg

% Skutečná universita dnešní doby je sbírka knih.

      -- Carlyle

% Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.

      -- Montaigne

% Člověka je možno poznat podle knih, které čte.

      -- Smiles

% Požadovat, aby si někdo zapamatoval vše, co četl, je jako žádat, aby v sobě nosil to, co kdy snědl. Z tohoto žil tělesně a z onoho duševně a stal se prostřednictvím toho tím, čím je.

      -- Schopenhauer

% Lidé se dělí na dva druhy: jedni nejdříve myslí a potom jednají; druzí nejdříve hovoří a jednají a potom myslí.

      -- Tolstoj

% Jsem toho názoru, že nejčestnějším povoláním je sloužit veřejnosti a prospívat mnoha lidem.

      -- Montesquieu

% Zábava a činnost dělají hodiny krátkými.

      -- Shakespeare

% Hudba je těsnopis emocí. Emoce, které lze popsat tak nesnadno, jsou přímo sdělovány člověku v hudbě a v tom je její síla a význam.

      -- Tolstoj

% Nejlepší potěšení, největší radost v životě - cítit se potřebným a blízkým lidem.

      -- Gorkij

% Od koho ses naučil tak dobrému chování? Od těch, odpověděl, kteří se chovali špatně. Co jsem u nich viděl nesprávného, tomu jsem se vyhýbal.

      -- Sadí

% Kdybys i zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně!

      -- Marcus Aurelius

% Stálý styk se špatnými zvětšuje sklon ke špatnosti.

      -- Demokritos

% Zdvořilostí nic neztrácíme - nanejvýš místo k sezení.

      -- Bernard

% Mladí lidé si většinou myslí, že se chovají přirozeně, když se chovají hrubě anebo nezdvořile.

      -- Rochefoucauld

% Vidíš-li, že se člověk mýlí, nehněvej se naň, pomni, že není možné mýlit se schválně!

      -- Seneca

% Přestaň hovořit, jak zpozoruješ, že se začínáš rozčilovat ty nebo ten, s nímž hovoříš. Nevyřčené slovo - zlaté.

      -- Tolstoj

% Nezahazujme ani jediný ze svých dnů pro zbytečný hněv nebo spor, kdo bude vytrvalejší v umíněné zlobě.

      -- Johnson

% Jsi-li sám, mysli na své chyby; jsi-li ve společnosti, nemluv o chybách druhých.

      -- přísloví

% Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti veliký, byl-li dán s láskou.

      -- Pindaros

% Narážejí na sebe jen ti, kdo kráčejí touž cestou.

      -- Seneca

% Nic nedáváme tak ochotně jako radu.

      -- Rochefoucauld

% Zlé jazyky jsou horší než pistole.

      -- Gribojedov

% Nikdy není tak obtížné mluvit jako tehdy, když se stydíme za své mlčení.

      -- Rochefoucauld

% Jak je pro velké duchy charakteristické, že řeknou mnoho málo slovy, tak naopak malí duchové mají zase nadání, že mluví mnoho a neřeknou nic.

      -- Rochefoucauld

% Ostýchavost je nedostatek důvěry v sebe a pochází z domýšlivosti. Člověk je ostýchavý, protože se bojí, že se nebude jevit v nejlepším světle.

      -- Diane

% Chceš-li mít nepřátele, vyzvedej se nad ně; chceš-li mít přátele, dovol jim vynikat nad tebou.

      -- Colton

% Hovoř jen o tom, co je ti jasné.

      -- Tolstoj

% Proč máme takovou paměť, že si pamatujeme nejmenší podrobnosti toho, co se nám přihodilo, ale ne takovou, abychom si zapamatovali, kolikrát jsme to řekli téže osobě?

      -- Rochefoucauld

% Nejlepší způsob lichocení je nechat druhého hovořit a být posluchačem.

      -- Addison

% Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svůj obraz.

      -- Goethe

% Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství.

      -- Demokritos

% Mlčení je velkým konverzačním uměním.

      -- Hazlitt

% Jenom to, čemu sami věříme, věří ostatní nám.

      -- Gutzkow

% Moudří lidé mluví, protože mají co říci, blázni, protože by rádi chtěli něco říci.

      -- Platón

% Každý člověk, kterému záleží jen na jedné

věci, je nebezpečný.
      -- Chesterton

% Nejlepší způsob, jak si uchovat přátele, je nikdy jim nic nedlužit a nikdy si od nich nic nevypůjčovat.

      -- Kock

% Pomoz tomu, kdo nese břemeno, ale rozhodně ne tomu, kdo je položí vedle.

      -- Seneca

% Ten, kdo nemá dobrou paměť, by se nikdy neměl dát na řemeslo lhaní.

      -- Montaigne

% Vtipnou lichotku snese i ten nejskromnější.

      -- Paul

% Půvab je užitečný ve všech věcech a je příjemný každému.

      -- Diane

% K hostinám svých přátel se ubírej pomalu, k jejich neštěstí rychle.

      -- Chylón

% Nejlepší cesta, jak být oklamán: považovat se za chytřejšího než ostatní.

      -- Rochefoucauld

% Jediná společnost, ve které člověk vydrží, je jeho vlastní.

      -- Wilde

% Málokdo lituje, že řekl málo, ale často lituje, že řekl mnoho.

      -- Bruycre

% Něžnými slovy a dobrotou je možno na vlásku vésti slona.

      -- Sadí

% Osamocen nedojde člověk nikdy k cíli.

      -- Goethe

% Láska k rodině je ze všech ušlechtilých lidských citů tím nejčastějším a nejpevnějším a nanejvýš blahodárně působí na život každého z nás.

      -- Černyševskij

% Příčina, proč pro většinu žen přátelství tak málo znamená záleží v tom, že tak fádně chutná tomu, kdo okusil lásku.

      -- Rochefoucauld

% Strasti spojují dvě srdce těsnějšími svazky než štěstí; společná utrpení vytvářejí silnější svazky než společné radosti.

      -- Lamartine

% Obětovali bychom vše na světě pro ty, které milujeme, neboť vstoupili do užšího kruhu našeho egoismu.

      -- Diane

% Kdybychom sami neměli chyby, nečinilo by nám to takové potěšení upozorňovat na chyby druhých.

      -- Rochefoucauld

% Jediným vítězstvím nad láskou je útěk.

      -- Napoleon

% Spory by netrvaly tak dlouho, kdyby chyba byla jen na jedné straně.

      -- Rochefoucauld

% Jsou lidé, kteří tráví život tím, že hledají v chování jiných důvody ke zlosti.

      -- Diane

% Žárlivý člověk je mučedník, který dělá mučedníky z druhých.

      -- Diane

% Mladí lidé chtějí být věrní, a nejsou; a staří chtějí být nevěrní, a nemohou.

      -- Wilde

% Nedoufejte, že se budete snášet se ženou, s kterou jste se za svobodna hádal.

      -- Paul

Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého.

      -- Morgenstern

% Skromnost bývá takřka vždy přímo úměrná talentu.

      -- Plechanov

% Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější.

      -- sumerské přísloví

% Schopnost komunikace začíná pozorností k lidem. Začíná tou neustávající, lačnou pozorností, při níž člověk zapomíná na sebe.

      -- Levi

% Mnohým trampotám by se zabránilo, kdyby ti, co táhnou, měli pořád na paměti, že táhnou někoho, a často se ohlíželi, aby viděli, jak se tomu, co se veze, daří.

      -- Jerome

% Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž.

      -- Voltaire

% Velké myšlenky vznikají v srdci.

      -- Vauvenargues

% Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme.

      -- Josef Čapek

% Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu - talent, či pracovitost? A co je důležitější u velocipédu - přední nebo zadní kolo?

      -- Shaw

% Autor, který se neumí odhodlat k tomu, aby snesl oheň kritiky, by se vůbec neměl dávat do psaní. Jako se cestovatel nesmí dát na cestu, spoléhá-li na stále jasnou oblohu!

      -- Balzac

% Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk dát něco světu, musí sedět na svém malém poli a dřít jako nádeník.

      -- Karel Čapek

% Umění je proto, aby zneklidňovalo.

      -- Braque

% Ti, kteří mají trpělivost dělat prosté věci dokonale, osvojují si umění dělat nesnadné věci lehce.

      -- Schiller

% Neříkej vždy, co víš, ale vždy se snaž vědět, co říkáš.

      -- Claudius

% Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poesii.

      -- Černyševskij

% Děti povídají, co činí, staří, co činili. Blázni, co by činit měli. Stateční, co by rádi učinili. Rozumní, co činit sluší.

      -- chorvatské přísloví

% Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a námahy.

      -- Addison

% Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.

      -- Dickens

% Nešťastní jsou ti, kdo nemají smysl pro žert. Nemají totiž smysl ani pro vážnost.

      -- Paul

% Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.

      -- Werich

% O mnohé věci se nepokusíme nikoli proto, že jsou obtížné, ale obtížné jsou proto, že se o ně nepokusíme.

      -- Seneca

% Velikost duše nespočívá ani tak v tom, aby usilovně spěla vzhůru a vpřed, jako v tom, aby se uměla omezit a zavést v sobě řád.

      -- Montaigne

% Cílem umění je dělat člověka šťastným.

      -- Michelangelo

% Co je sladšího než mít někoho, s nímž máš odvahu hovořit o všem tak jako sám se sebou?

      -- Cicero

% Až jednou v honbě za štěstím je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose.

      -- Shaw

% Lidé v sobě většinou nesou cítění králů. Chtějí, aby proti druhým mohli všechno, ale druzí proti nim nic.

      -- Seneca

% Člověk může uniknout všemu, jenom ne sobě samému.

      -- Zweig

% Záleží na tom, jak dobře žiješ, nikoliv jak dlouho.

      -- Seneca

% Nikoliv žít, být zdráv je život.

      -- Martialis

% I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc než jeho nejlepší přítel.

      -- Ebner

% Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.

      -- Seneca

% Pevně třímal žerď, ale nějaký šprýmař mu stále vyměňoval prapory.

      -- Brudziňski

% Některé charaktery jsou nezlomné, protože jsou pružné.

      -- Lec

% Ze všech tvorů jen člověk pije, ač nemá žízeň, jí, ač je bez hladu, mluví, ač nemá co říci.

      -- Steinbeck

% Řečník má vyčerpat téma, nikoli posluchače.

      -- Churchill

% Člověk potřebuje dva roky, než se naučí mluvit, a šedesát, než se naučí mlčet.

      -- Feuchtwanger

% Jazyk nemá kosti, ale může zlámat vaz.

      -- Basile

% Po třiceti letech se naučil číst lidské myšlenky. Tři dny nato umřel nudou.

      -- Laub

% Dvě nuly znamenají toaletu. Často jsou to ale i dva hajzlové.

      -- Laub

% Když jsou všichni odvážní, je to důvod ke strachu.

      -- Laub

% Říká se, že opatrnost je matka moudrosti. To je lež, neboť kdyby byla opatrná, nestala by se matkou.

      -- Tuwim

% Ďábel je optimista, jestli si myslí, že může lidi udělat horší.

      -- Kraus

% Příbuzné nám dává osud. Jaké štěstí, že přátele si můžeme vybírat sami.

      -- Tuwim

% Otrokářů se lze zbavit, ale jak se zbavit otroků?

      -- Laub

% Z vysokých míst lidé nemohou odejít, když chtějí, a zase nechtějí, když by to bylo rozumné.

      -- Bacon

% Před sňatkem měj oči široce otevřené, po sňatku napolo zavřené.

      -- Franklin

% Lépe je bydlet v zemi pusté, než s ženou svárlivou a zlostnou.

      -- Šalomoun

% Jeden blázen, to je legrace, ale většina bláznů přijde draho.

      -- Pirandello

% V notách mají prázdné hlavičky větší hodnotu než ty plné - bohužel nejen v notách

      -- Dušek

% Nikdo se nepovažuje za schopnějšího oklamat chytré lidi než hlupák.

      -- Vauvenargues

% Hloupá hlava najde vždy hlavu ještě hloupější, jež ji obdivuje.

      -- Boileau

% Je zajímavé, kolik mužů s budoucností padne do rukou žen s minulostí.

      -- Antonioni

% Když chce žena vládnout, musí předstírat, že dělá to, co chce muž.

      -- Balzac

% Když je třeba udělat v životě důležitý krok, ptá se muž, co má říci. Žena, co si vezme na sebe!

      -- Hubbard

% Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže. Muž, který vidí krásnou látku na ženě, si odmyslí tu látku.

      -- Horníček

% Raději se zeptám starého muže, kdy zemře, než přestárlé ženy, kdy se narodila.

      -- Bruycre

% Uklidněte se, nejste jediný muž, kterého vaše žena podvádí!

      -- Laub

% Nejkrásnější ženy jsou ty, kterým se líbíme.

      -- Laub

% Když je krásná žena pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice.

      -- Žáček

% Provaz je dobrý, když je dlouhý, a řeč, když je krátká.

      -- Tolstoj

% Uvádět argumenty je ten nejhorší způsob konverzace.

      -- Swift

% Zlatem se dají vylomit i ocelové brány.

      -- Apuleius

% Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu.

      -- Ford

% S penězi je to zvláštní. Když už jich má člověk dost, tak je nepotřebuje.

      -- Chaplin

% Kdo se žení pro peníze, má alespoň rozumný důvod.

      -- Laub

% Čím méně peněz, tím větší počty.

      -- Růžička

% Nemá myšlenky, ale prosazuje je tvrdě.

      -- Laub

% Co všechno si lidi nevymyslí, jen aby nemuseli doopravdy myslet.

      -- Kumor

% Myšlení ještě žádnému šéfovi neuškodilo.

      -- Zweig

% Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je zároveň úplně jinak.

      -- Havel

% Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi.

      -- Cicero

% Potají přítele napomínej, ale veřejně chval.

      -- Seneca

% Hněv je krátké šílenství.

      -- Seneca

% Je vlastní lidské povaze nenávidět toho, koho jsme urazili.

      -- Tacitus

% Počestná manželka je muži podobná a zároveň mu vládne.

      -- Publilius

% Z příživníka se stane daleko snadněji boháč než otec rodiny.

      -- Cicero

% Žena, která se oddává mnohým, se mnohým nelíbí.

      -- Publilius

% Žena buď miluje, nebo nenávidí, nic jiného.

      -- Publilius

% Často stařec vysokého věku nemá žádný jiný důkaz toho, že žil dlouho, než že zemřel.

      -- Seneca

% Nevěřte slovům, ani svým, ani druhých, věřte jen skutkům - svým i druhých.

      -- Tolstoj

% Každá práce, vykonávaná čestně, je užitečná a zasluhuje proto uznání.

      -- Stendhal

% Osvobodit se od práce je zločin.

      -- Tolstoj

% Líní a prázdní lidé se podobají trubcům v úle: požírají med včel - dělnic.

      -- Cervantes

% Naší povinností je být užitečný ne podle našich přání, ale podle našich schopností.

      -- Amiel

% Jsou lidé, jejichž veškeré zásluhy tkví v tom, že nic nedělají.

      -- Ključevskij

% Nechybuje, kdo nic nedělá, i když právě to je jeho základní chyba.

      -- Tolstoj

% I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří.

      -- Goethe

% Chyby lze vždy prominout, pokud máš sílu se k nim přiznat.

      -- Rochefoucauld

% Když se člověk přizná ke své slabosti, stává se velkým.

      -- Balzac

% Bez povinností je život měkký a jakoby bez kostí: nedrží pohromadě.

      -- Joubert

% Vždycky najdeš lidi, kteří si myslí, že vědí lépe než ty, co je tvou povinností.

      -- Emerson

% Až pocit odpovědnosti člověka mučí, zároveň ho žene, aby dosáhl nemožné.

      -- Mencken

% Když hlupák dělá něco, za co se stydí, vždycky prohlašuje, že je to jeho povinnost.

      -- Shaw

% Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.

      -- Einstein

% Je třeba se snažit, aby každý viděl a znal více, než viděl a znal jeho otec.

      -- Čechov

% Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít.

      -- Shakespeare

% Člověk musí věřit, že lze pochopit nepochopitelné, jinak by o tom nezačal přemýšlet.

      -- Goethe

% Teprve smrtí dogmatu rodí se věda.

      -- Galilei

% Tam, kde dříve byly hranice vědy, je nyní její střed.

      -- Lichtenberg

% Čím více člověk zná, tím je větší.

      -- Gorkij

% V rozumu je síla. Hlava bez rozumu

je svícen bez svíčky.
      -- Tolstoj

% Jsou lidé, kteří předpokládají, že vše, co se dělá s vážnou tváří, je rozumné.

      -- Lichtenberg

% Hloupost bývá dvojí: mlčenlivá a upovídaná.

      -- Balzac

% Nikdy nebudeš mnohomluvný, říkáš-li přesně to, co chceš říct.

      -- Delacroix

% Mluvit a nemyslet je totéž jako střílet a nemířit.

      -- Cervantes

% Lidé se ztrácejí v množství zbytečných slov.

      -- Gorkij

% Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že vědí, co dělají a že mají směr.

      -- Lenin

% Dobré důvody musí ustoupit lepším.

      -- Shakespeare

% Jací jsou lidé, taková je i diskuze.

      -- Marx

% Nic tak nepobízí k zahálce jako prázdné řeči.

      -- Tolstoj

% Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom nově řadí své předsudky.

      -- James

% Když vám dojdou argumenty, můžete ještě začít nadávat.

      -- Hubbard

% Ze dvou různých mínění vítězívá vždy to hlučnější.

      -- Karel Čapek

% Duševně soběstační jsou jedině géniové a hlupáci.

      -- Lec

% Morálka zná zákon tíže: špatný stoupá vzhůru, dobrý klesá níže.

      -- Kästner

% Člověk se podobá zlomku, jehož čitatel vyjadřuje, co vskutku je, a jmenovatel, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší zlomek.

      -- Tolstoj

% Nemožné - to slovo najdeš jen ve slovníku hlupáků.

      -- Napoleon

% Člověk může věřit vlastním silám, jen pokud si nic nepředstírá.

      -- Pavlenko

% Člověk pozná sám sebe jen do té míry, do jaké pozná svět.

      -- Goethe

% Schopnosti, stejně jako svaly, rostou tréninkem.

      -- Obručev

% Je lepší nevědět nic, než vědět napůl mnoho věcí.

      -- Nietzsche

% Vím jenom tolik, kolik jsem prožil.

      -- Emerson

% Klíč ke vší vědě je otazník.

      -- Balzac

% Věda je národům nezbytná. Stát, který ji nerozvíjí, se nevyhnutelně mění v kolonii.

      -- Joliot-Curie

% Příroda obklopuje člověka mrakem a nutí ho stále mířit ke světlu.

      -- Goethe

% Věda je nejlepší způsob, jak z člověka udělat hrdinu.

      -- Bruno

% Orlové se někdy spustí níže než slípky, ale slepice se nikdy nevznesou do oblak.

      -- Krylov

% Běda domu, kde slepice vládne a kohout mlčí.

      -- španělské přísloví

% Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých.

      -- Goethe

% Nemáme právo být šťastni, jestliže štěstí nerozdáváme, stejně jako nemáme právo užívat bohatství, které jsme nevytvořili.

      -- Shaw

% Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni.

      -- Tolstoj

% Štěstí je rozkoš bez pokání.

      -- Tolstoj

% Štěstí dojde ten, kdo mnoho pracuje.

      -- Leonardo da Vinci

% Člověk je takový, jaká je jeho představa štěstí.

      -- Suchomlynskij

% Ten, kdo nerozezná štěstí, když přijde, si nesmí naříkat, když odejde.

      -- Cervantes

% Štěstí prodává netrpělivým lidem množství věcí, které trpělivým dává darem.

      -- Bacon

% Neexistuje chronické štěstí, tak jako není netající led.

      -- Gercen

% Je jen jedno nepochybné štěstí v životě - žít pro druhého.

      -- Tolstoj

% Čekání na šťastné dny bývá mnohem krásnější než šťastné dny samotné.

      -- Paustovskij

% Buď skromný. To je typ hrdosti, jež nejméně dráždí druhé.

      -- Renard

% Skromnost zvyšuje důstojnost a omlouvá prostřednost.

      -- Rochefoucauld

% Takřka vždy je skromnost přímo úměrná velikosti talentu.

      -- Plechanov

% Laskavostí můžeš dokázat to, co nedokážeš silou.

      -- Syrus

% Dejte si co nejvíc práce, abyste žili!

      -- Saroyan

% Nejčastěji se stává, že člověk přisuzuje druhým jen takové city, jakých je sám schopen.

      -- Gide

% Je lépe být nenáviděn než litován.

      -- Herodes

% Je někdo tak moudrý, aby se poučil zkušenostmi druhých?

      -- Voltaire

% Žena dá přednost muži bez peněz před penězi bez muže.

      -- řecké přísloví

% Ženy jsou dekorativní; nikdy nemají co říci, ale říkají to půvabně.

      -- Wilde

% Žena je tak stará, jak vypadá před snídaní.

      -- Howe

% Nemilujeme ženu za to, co říká, ale líbí se nám, co říká, protože ji milujeme.

      -- Maurois

% Ženy jsou jako sny - nikdy nejsou takové, jaké bys je chtěl mít.

      -- Pirandello

% Kdyby muži věděli, jak ženy tráví čas, když jsou samy, nikdy by se neženili.

      -- O. Henry

% Ženy jsou jako kouzelnické triky: abychom je obdivovali, nesmíme jim rozumět.

      -- Congreve

% Ženy jsou na to, abychom je milovali, a ne na to, abychom je chápali.

      -- Wilde

% Muži se žení proto, že jsou unaveni. Ženy proto, že jsou zvědavé. Všichni jsou zklamáni.

      -- Wilde

% Když opadají růže, zůstanou jen trny.

      -- Ovidius

% Stárnutí je jen špatný zvyk, který zaměstnaný muž nemá čas postřehnout.

      -- Maurois

% Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši, než je naděje.

      -- Zweig

% Když už je vše ztraceno, zůstává ještě budoucnost.

      -- Bowie

% Žádný velký duch není bez trošky bláznovství.

      -- Seneca

% Vidět daleko, a dojít tam, není totéž.

      -- Brancusi

% Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět.

      -- Nietzsche

% Jsme zvyklí na to, že se lidé vysmívají, čemu nerozumí.

      -- Goethe

% Schopný tvoří, neschopný poučuje.

      -- Shaw

% Kdo oslovi myje hlavu, tratí mýdlo.

      -- italské přísloví

% Žádný svatý není tak malý, aby nechtěl svíčku.

      -- dánské přísloví

% Kde není poznání minulosti, nemůže být vize budoucnosti.

      -- Sabatini

% Diváci vidí lépe než herci.

      -- anglické přísloví

% Dají-li vám nalinkovaný papír, pište napříč!

      -- Jiménez

% Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí. Ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.

      -- Edison

% Nejlepší omyly jsou ty nejkratší.

      -- Moliere

% Nezdar není hanbou. Hanba je bázeň před pokusem.

      -- Mičurin

% Je lépe se opotřebovat, než zrezivět.

      -- Diderot

% Člověk vlastně ví, jen když ví málo. Čím víc ví, tím větší jsou pochybnosti.

      -- Goethe

% Když má líná žena mouku, tak nemá síto. A když má síto, tak nemá mouku.

      -- italské přísloví

% Kdo splete první knoflík, ten už se pořádně nezapne.

      -- Goethe

% Otec mne učil pracovat. Neučil mne lásce k práci.

      -- Lincoln

% Žádný omyl není tak velký, aby neměl svoje posluchače.

      -- Luther

% Nejfantastičtější na světě jsou fakta.

      -- Moliere

% Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat.

      -- Goethe

% Kdo chce jíst jádro, musí rozlousknout skořápku.

      -- Plautus

% Není větší chyby, než přestat zkoušet.

      -- Goethe

% Dobrý protivník je nejlepším spojencem.

      -- latinské přísloví

% Zkušenost je dobrá škola. Jen školné je příliš vysoké.

      -- Heine

% Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene.

      -- Twain

% Je lepší rozsvítit jen malou svíčku, než proklínat temnotu.

      -- Konfucius

% Bohové dali člověku dvě ruce, aby je neobtěžoval s každou maličkostí.

      -- Pythagoras

% Nic není objeveno a zároveň hned dokonalé.

      -- Cicero

% Pěkné je, když na tě prstem ukáží a řeknou: Toť on!

      -- Persius

% Každý lékař má svou zamilovanou chorobu.

      -- Fielding

% Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný.

      -- Carlyle

% Dovolte lidem, aby byli šťastni podle vlastní vůle.

      -- Prus

% Ať ti, kdo mohou, to udělají lépe.

      -- latinské přísloví

% Chceš realizovat své sny? Probuď se.

      -- Siegrid

% Chcete žít dobře? Kdo by nechtěl!

      -- Horatius

% Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.

      -- Dickens

% Sňatek je jediný trest na doživotí, při němž může být poskytnuta milost na základě špatného chování.

      -- Hitchcock

% Na světě je mnoho co dělat. Vykonej to brzy!

      -- Beethoven

% Mladý lékař musí mít tři hřbitovy.

      -- německé přísloví

% Špatný vozka, který neumí obrátit!

      -- české přísloví

% Se svým dílem na slunce, cizí hoďme do temnice!

      -- polské přísloví

% Moudrý se mýlí sedmkrát denně.

      -- italské přísloví

% Rozdíl mezi manželkou a sekretářkou je v tom, že manželka si nedá diktovat.

      -- Hilarová

% Nečiň se, pátku, nedělí!

      -- polské přísloví

% Zkušenost je nepřenosná.

      -- France

% Neplij ve studánku, nevíš, kdy z ní zase budeš píti.

      -- ruské přísloví

% Ze všech soudců nejshovívavější je znalec.

      -- Schiller

% Kdo chytí rybu, je rybář.

      -- portugalské přísloví

% Podvod a klam zradí se sám.

      -- české přísloví

% Každá práce celého člověka vyhledává.

      -- Komenský

% Na vyléčení svízelů je práce lepší než whisky.

      -- Edison

% Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme.

      -- Lessing

% Každý si určuje svou cenu sám.

      -- Schiller

% Nechlub se zítřejším dnem!

      -- přísloví

% Osel oslu nejpěknější.

      -- české přísloví

% Znát rozsah vlastní nevědomosti je nejlepší část našich vědomostí.

      -- Lao c'

% Ptej se na to, co nevíš, ale neříkej vše, co víš.

      -- přísloví

% Chtěl bych - neznamená nic. Chci - to dělá divy.

      -- Vinet

% Lenoši jsou loajálnější než ostatní. Nepřetvařují se, že pracují.

      -- Bernard

% Jen ženy a lékaři vědí, jak velmi potřebná a milosrdná je lež.

      -- France

% Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný.

      -- Goethe

% Lidé, žijte, dokud nebude nařízeno, že se má dělat něco jiného.

-- Lec

% Lid je osobně odpovědný za chyby svých vůdců.

      -- Petan

% Vše by mohlo být mnohem snesitelnější, kdyby všechny ženy byly provdané a všichni muži svobodní.

      -- Twain

% Doufám, že budu studentem do konce života.

      -- Čechov

% Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.

      -- Karel Čapek

% Jak velký jsem byl muž, když jsem byl ještě malý kluk!

      -- Börne

% Zestárnout není umění - umění je snést to.

      -- Goethe

% Každý chce být dlouho živ, ale nikdo nechce být starý.

      -- Swift

% Škoda, že být starý je jediný způsob, jak dlouho žít.

      -- Lesseps

% Žádná pevnost není tak pevná, aby ji peníze nezdolaly.

      -- Cicero

% Copak je umění být mladý, když je Vám čtyřiadvacet let?

      -- Chaplin

% Čím déle se člověk neožení, tím je slavnější.

      -- Caesar

% Čas je to, co se člověk neustále snaží zabít, ale co nakonec zabije jeho.

      -- Spencer

% Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.

      -- Karel Čapek

% Buď moudřejší než ostatní, ale neříkej jim to.

      -- Chesterfield

% Konference je shromáždění, na němž lidé hovoří o věcech, které už dávno měli udělat.

      -- lord Hallux

% Když jsou lidé průměrní, neznamená to, že musí být skromní. Naopak, jsou pyšní na to, že jsou průměrní.

      -- Sartre

% Nula zůstává nulou na každém místě. Ale její místo se počítá.

      -- Laub

% Hodiny štěstí počítáme jen na minuty.

      -- Byron

% Větší tíhou jsou cizí úspěchy než vlastní neúspěchy.

      -- Pascal

% Víc toužíme po tom, aby nás lidé pokládali za duchaplné než za dobré.

      -- Dickens

% Z velkého množství nul může vzniknout řetěz, který nepřetrhne ani génius.

      -- Napoleon III.

% Nejtolerantnější jsme tehdy, když posuzujeme sebe sama.

      -- Pascal

% Zbabělci, kteří mlčí, když mají mluvit, způsobili již mnohem více zla než vyložení ničemové.

      -- Clemenceau

% Každý z nás dost přesně ví, co je to výprask. Ale co je to láska, to nikdo pořádně neví.

      -- Heine

% Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoci.

      -- Hrabal

% Když se nejvíc chce, tak to nejmíň jde.

      -- Goethe

% Opravdový muž se pozná dokonce i tehdy, když je nahý.

      -- Lec

% Předsudky jsou jako hřebíky. Čím více se do nich buší, tím více drží.

      -- Dumas

% Rozumbrada je jako eunuch - ví přesně jak na to, ale přitom to nedokáže.

      -- Sapfó

% Mnoho lidí odmítá dobré myšlenky jen proto, že nejsou od nich.

      -- Engels

% Ryba, kterou jsi nechytil, je vždycky velká.

      -- orientální přísloví

% Lenoch, který neoře pro zimu, žebrati bude v horku.

      -- přísloví

% Jeden zatluče hřebík, druhý si na něj pověsí klobouk.

      -- německé přísloví

% Není hanba upadnout, ale zůstat příliš dlouho ležet.

      -- francouzské přísloví

% Hromada rýže jsou ve skutečnosti jednotlivá zrnka vedle sebe.

      -- indické přísloví

% Nelétej příliš vysoko: všimnou si toho!

      -- Hugo

% Devět desetin moudrosti je - být moudrý včas!

      -- Cicero

% Kdo nerozumí kování, ať mi kleští nehaní!

      -- ruské přísloví

% Myšlenky jsou beze cla.

      -- Shakespeare

% Lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek. Proto však odpočinek není ještě konečný cíl.

      -- Aristoteles

% Práce je méně nudná, než zábava.

      -- Baudelaire

% Řekni člověku, že je na nebi 978301246569987 hvězd, a uvěří ti. Ale napiš na lístek "Čerstvě natřeno" a každý si sáhne.

      -- Tuwim

% Buď sám sebou! stejně se to nedá dlouho zatajovat!

      -- Brudziňski

% Pořád pracovat - to nemůže trvat dlouho!

      -- italské přísloví

% Musil je nejlepší učitel.

      -- ruské přísloví

% Na účet ženy lze říci vše, co kdo chce. Vždycky se najde nějaký důvod.

      -- Sandová

% Není nikdy nadbytečně zrcadel v ložnici sličné ženy.

      -- Gautier

% Obrazotvornost je to, co naplno pracuje, když žena doma čeká na muže, který se opozdil.

      -- XY

% U žen má poslední slovo ten, kdo vytrvá.

      -- Aškenazy

% Krásné ženy se dnes započítávají k talentu svých mužů.

      -- Lichtenberg

% Byla od přírody žárlivá, což jest jedna z hlavních vlastností pořádné ženské.

      -- Thackeray

% Chovej se ke každé ženě roztomile a přívětivě, i když už není mladá a krásná. Mohla by to být třeba žurnalistka.

      -- XY

% Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost, a ženy, které mají jistou minulost.

      -- Wilde

% V nouzi poznáš přítele - v blahobytu přítelkyni.

      -- Zima

% Padne-li ženě něco do oka, je do pláče obyčejně muži.

      -- XY

% Krásná žena je jako krásná krajina, když se na ni někdo dlouho dívá, určitě se mu omrzí.

      -- Saikaku

% Jsou ženy, které neměly ani jedno milostné dobrodružství. Ale zřídka se najde žena, která by měla jen to jedno.

      -- Rochefoucauld

% Ženy dneska většinou považují zasnoubení za vyjádření úmyslu vzít si někoho, ale nemusí to pro ně nutně znamenat, že by mu měly být věrné, než se vdají.

      -- Scortia, Robinson

% Nejlépe se žena baví, když vypráví sama.

      -- Štych

% Žena nelže. Přizpůsobuje si toliko pravdu dle své potřeby.

      -- Hruška

% Ženy se nikdy neohlížejí. Jen jedna se pokusila tak učinit, a ta se proměnila v solný sloup.

      -- Shakespeare

% Pro ženu je nejnesnadnější přesvědčit muže o tom, že on to myslí vážně.

      -- XY

% Žena je nesporně zdatnější než muž, neboť dovede muž současně řídit auto, pudrovat se a mávat na přítele?

      -- XY

% Jediné, čemu nás naučí žena, je poznání, jak jsme hloupí.

      -- Hruška

% Jdeš-li mezi ženy, vezmi s sebou bič.

      -- Nietzsche

% Být odpůrcem žen, to znamená připisovat jim význam, který nemají.

      -- Arbuzov

% Žena bez poprsí, to je postel bez peřin.

      -- France

% Pane Bože! Tak jest na světě dost všelijakého neřádstva, a ty jsi ještě stvořil ženu.

      -- Gogol

% Doufat, že zanecháme nějakou vzpomínku v srdci ženy, je stejné, jako chtíti vtisknouti pečeť na hladinu tekoucí vody.

      -- France

% Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a nejnepříjemnější taky.

      -- Machiavelli

% Ve třiceti dám celkem přednost ošklivé ženě před hezkou. Kráska přestala být kráskou, a protože se nevzdělávala a pořád se jí lichotilo, je nesnesitelná. Ošklivá žena naopak má více předností než kdy jindy, a jestliže se dovedla uchrániti před pomluvami, dokonce ji zbožňuji.

      -- Stendhal

% Nepřístupnost žen je jen vytříbený doplněk jejich půvabu.

      -- Rochefoucauld

% Bože můj, bdi nade mnou, abych byla vždy čestným člověkem, nikdy však počestnou ženou.

      -- Lenclos

% Koketnost je základ ženské povahy; všechny ženy ji ovšem neuplatňují, protože některé jsou na to moc hloupé, a jiné moc chytré.

      -- Rochefoucauld

% Moje žena mě tak miluje, že mi někdy i rozumí.

      -- Pascal

% Se ženou je třeba spát, než ji člověk úplně pochopí.

      -- Stone

% Dáma není jen titul, dáma je vlastnost.

      -- Štuchal

% Ukažte mi muže, který by odolal ženě, když jí dal čas, aby mohla uplatniti celé své umění!

      -- Goldoni

% Pro mladé děvče je neobyčejně důležité, aby muž měl nějaké záhadné vlastnosti.

      -- Wallace

% Žena vysokýho intelektu a dokonalý krásy, to je vzácná věc. Stejně vzácná, jako amoleta z vajec Ptáka Ohniváka.

      -- O. Henry

% Pěkná žena považuje za podezřelého každého muže, který se jí nedvoří.

      -- XY

% Ctnostná žena je poklad a kdo ho má, udělá nejlíp, když se s ním nebude chlubit.

      -- Rochefoucauld

% Je úžasné, jak výbornou paměť mají ženy, když jde o to, oplatit někomu něco zlého.

      -- Breier

% Když má žena dost peněz na utrácení, je šťastná. Ovšem doopravdy šťastná je teprve tehdy, když je všechny šťastně utratí.

      -- XY

% Ještě nikdy jsem k žádnému muži nepojala takovou nenávist, abych mu vrátila diamanty.

      -- Gaborová

% Pouhou svou existencí uváděla v pochybnost poučku o všeobecném vývoji.

      -- Škvorecký

% Žena umí napravovat muže jedině tím, že ho tak dokonale znudí, že muž ztratí vůbec všechen zájem na životě.

      -- Wilde

% Vy ženy vynakládáte víc přemýšlení, rozpomínání a píle na to, abyste byly hloupé, než by vám stačilo na to, abyste byly moudré a užitečné.

      -- Swift

% Aby se člověk zalíbil ženě buď velmi krásné, nebo velmi ošklivé, musí chválit její inteligenci, aby se zalíbil ostatním, musí vychvalovat jejich krásu.

      -- Chesterfield

% Nejhůř se přesvědčuje žena, která neví, co chce.

      -- Andrejev

% Kdo nehezky hovoří o ženách, nechť si vzpomene na svou matku a zastydí se.

      -- Spurgeon

% Některé pětačtyřicetileté ženy si pamatují události, které se staly před čtyřiceti pěti lety!

      -- XY

% Žena, která chce odmítnout, řekne jenom ne. Žena, která vysvětluje, chce být přesvědčena.

      -- Musset

% Žena odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu.

      -- Rousseau

% Gardedáma je žena, která brání dívce, již provází, dělat věci, které nemohla za mlada dělat sama, protože ji provázela gardedáma.

      -- XY

% Jakmile potkáte ženu, která vám zůstala dlužna odpověď, dobře se jí podívejte do úst - jistě nemá jazyk.

      -- Shakespeare

% Je vždy jakási známá opice v nejhezčí a nejandělštější ženě.

      -- Balzac

% Slabosti žen nadchnou muže, slabosti mužů pohoršují ženy.

      -- Hauptmann

% Ženy hrají málo šachy, protože se bojí přijít o figuru.

      -- XY

% Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo.

-- Burian V.

% Jsou ženy, jejichž cti se smíš dotknout, nikoliv však jejich ješitnosti.

      -- Paul

% Nemilovat krásnou ženu je zločin, milovat ji je trest.

      -- XY

% S ženskejma nikdy nevíte, jak na tom jste. Vůbec neuvažujou jako lidi.

      -- Maugham

% Chcete-li, aby žena mlčela, musíte jí vyznávat lásku nebo se otázat na její věk.

      -- Fišer

% Když se žena dvakrát denně nepomiluje, znamená to, že si dost nehledí svých darů, a je to pro nebe stejná urážka, jako když se věřící zapomene ráno a večer pomodlit.

      -- Chevallier G.

% Existuje-li na světě něco smutnějšího než opuštěná žena, je to žena, která předstírá, že jí to vyhovuje.

      -- Day

% Byla jako hvězda, vycházela jen za noci.

      -- Sekera

% Neštěstí je v tom, že ženy, které jsou šťastné, se s tím nespokojí.

      -- Jablonskij

% Všechny ženy, které jsem kdy poznal, si minulost pamatovaly až moc dobře. Obvykle i do příšerných podrobností.

      -- Durrell

% U žen můžete dojít všeho, dovedete-li dost obratně užívat dvou vášní, ovládajících duši ženy: pomstychtivosti a touhy po rozkoši.

      -- Richelieu

% Pro ženy platí stejně jako pro politiky, že předpokladem správné linie je pohyb.

      -- Růžička

% Při výběru ženy je třeba použít stejné metody jako při výběru látky: nevybírat při umělém osvětlení.

      -- Fernandel

% V den, kdy se žena vzdává tobě, dělá, jako by ti prokazovala kdovíjakou milost; avšak vytkneš-li jí, že se vzdala jinému, odpoví ti, že onen dotyk je příhodou bez jakéhokoliv významu.

      -- Pitigrilli

% Ženy jedním okem pláčí a druhým se smějí. Proto říkají Angličané: "Vidět plačící ženu je právě tak dojemné, jako vidět husu chodící naboso."

      -- Reinsberg

% Je velmi prostý recept jak dokázat, aby staré dámy byly roztomilé. Dělejte vše, co si přejí!

      -- Kock

% Ženy jsou korouhvičky, které se nezastaví, dokud nezrezivějí.

      -- Goethe

% Ženy milují poražené, ale podvádějí je s vítězi.

      -- Williams

% Síla žen spočívá v tom, že se prezentují jako slabé pohlaví.

      -- Frolík

% Lady je žena, která v přítomnosti muže se chová tak, aby se choval jako gentleman.

      -- Zelenka B.

% Řekne-li diplomat ano, myslí snad, řekne-li snad, má na mysli ne, řekne-li ne, pak to není žádný diplomat. Zcela opačně je tomu u ženy. Řekne-li dáma ne, myslí snad, řekne-li snad, jako by souhlasila ano, řekne-li ano, pak to není žádná dáma.

      -- Talleyrand-Périgord

% S ženami je to jako s husami. Všechno na nich můžeš užít: brků, chmýří i masa. Kam hmátneš, vše je hezké a dobré, jen zobák je k ničemu, u hus i u žen.

      -- Schopenhauer

% Žena dává muži velmi mnoho: domněnku, že je hlubší, než skutečně jest.

      -- Lawten

% Ženy jsou rozmarné a proměnlivé. Zvolí-li milenec správný okamžik, i upejpalka přijme jeho objetí, ale propásne-li jej, i děvka jej odmítne.

      -- Maugham

% Žena - zázrak boží. Zejména, má-li v těle ďábla.

      -- Allais

% Dívá-li se některá žena často do zrcadla, nemusí to být ješitnost, ale statečnost.

      -- Twain

% Když se žena přestane líbit, začne tvrdit, že muži nemají vkus.

      -- Fišer

% Ženským imponuje muž, to jest Muž, pokud možno MUŽ - ale někdo, kdo k nim přilne, visí na nich, miluje je k zešílení, a dokonce je potřebuje k životu, ten je otráví.

      -- Škvorecký

% Zkušeností žen si cení člověk nejvíce, když pocházejí od něho.

      -- Sinatra

% Dřív se mladé dívky červenaly, když se styděly, a teď se stydí, když se červenají.

      -- Krejčí

% Ženy mají rády prosté a jednoduché věci - například muže.

      -- XY

% Ženy potřebují umět jen dvě věci, a vařit je jedna z nich.

      -- Maurier

% Nejkousavější ženy nemívají obyčejně žádné zuby.

      -- Jílek

% Na čest se ženě sahat nemá.

      -- Rochefoucauld

% Žena postupuje s oblibou metodou dedukční: jde od známého k neznámému.

      -- Wilde

% Pesimisté jsou přesvědčeni, že všechny ženy mají volné mravy; optimisté v to doufají.

      -- Larni

% To se nedá nic dělat, ženská je taky člověk. S tím se našinec musí smířit.

      -- Kharčchdze

% Všechny milují námořníky. Když děvče ví, že mládenec do týdne zmizí, a za chvíli bude na druhém konci světa, přestává trochu šlapat na brzdu.

      -- Gordon

% Hezkým ženám odpouštějí muži všechno, ženy nic.

      -- XY

% Jsou dva druhy žen: takové, co dokážou hovořit na každé téma, a takové, co ani téma nepotřebují.

      -- XY

% Jestliže je žena v neprávu, pak první, co musíš udělat, je okamžitě jí odpustit.

      -- Fresney

% Žena je zdařilá napodobenina anděla, jenže se Pánbůh přitom dopustil několika roztomilých chyb.

      -- Hauptmann

% Žena miluje muže málomluvné, protože se domnívá, že ji poslouchají.

      -- Guitry

% Jsou dvě klasy ženskejch. Jedna, která vás miluje proto, co z vás může vyrazit, a druhá, co vás miluje pro prachy.

      -- Eastlake

% Vdaná žena se pozná nejlépe podle toho, že si kupuje květiny sama.

      -- Saganová

% Jistý Francouz dělí ženy na ty, s nimiž lze po tom ještě posnídat, a na ty, s nimiž je to už nežádoucí.

      -- Páral

% Když se někdo doopravdy vyzná dobře v jediné ženské, ví toho až dost o všech ženách, a to je taky všechno, co člověk v jednom životě stačí udělat.

      -- Ferberová

% Děvčata, když si nemohou v koutě poplakat, jakoby pomalu ani nežila.

      -- Mahen

% Vy hloubáte o tom, jaké mohou býti příčiny psychologické, fyziologické, patologické degenerační, pro něž vaše milenka vás klame. Avšak žena se vzdává nejčastěji proto, že má krásný pár podvazků, který chce nechat obdivovat.

      -- Pitigrilli

% I nejřečnější ženu naučí láska mlčet.

      -- Balzac

% Být mladou a nebýt krásnou je právě tak málo potěšitelné, jako být krásnou avšak nebýt mladou.

      -- Rochefoucauld

% Milióny mladých žen křičí rozhořčeně: Nenecháme si nic diktovat!! A pak se stanou stenotypistkami.

      -- Chesterton

% Pravá koketa není ta, která kolem sebe vrhá vyzývavé pohledy, ale ta, která - tváříc se lhostejně - nutí okolí, aby z ní nespustilo zrak.

      -- XY

% Svádění je prostě ženský zvyk. Nabízet se je prostě ženská potřeba.

      -- Clavell

% Ženy nemilujeme pro to, co vykládají, ale posloucháme, co vykládají, pokud je milujeme.

      -- Maurois

% Jak tě asi musí milovat žena, která ti odpustí i křivdu, jíž se na tobě dopustila!

      -- XY

% Nic člověka tak nevyčerpá jako pronikavě inteligentní děvče.

      -- Quentin

% Takovéhle jsou všechny ženské. Spíš se usouží k smrti, než aby od nějakého mužského upustily.

      -- Waugh

% Žena je nižší tvor, příliš je poslušna svých orgánů. Pro mne je žena krásná, jen když se podobá muži.

      -- Balzac

% Slabé pohlaví je silnějším pohlavím z důvodu slabosti silnějšího pohlaví k slabšímu pohlaví.

      -- XY

% Žena nemyslí buď na nic, nebo na něco podobného.

      -- Dumas ml.

% Když se žena musí svléknout, aby dokázala svůj sex-appeal, pak žádný nemá.

      -- Westová

% Ženy si často stěžují, že jich mužové nechápou. Nevědí, že je to jejich štěstí.

      -- XY

% Ideální žena zůstává svému muži věrná, ale jedná s ním tak něžně, jako by ho podváděla.

      -- Guitry

% Jsou dvě období, ve kterých ženy provádějí své nájezdy: když jsou mladé klisničky a poprvé cítí oves, a pak, když už mají po závodění a jsou zralé pro odpočinek na louce.

      -- Sinclair

% Až zmizí sociální důvody pro prostituci, najdou si prostitutky jiné důvody.

      -- Laub

% Nesmíme považovati ženy za nic velkého a zmocní-li se nás při pohledu na ně pohnutí, musíme se obdivovati jen sami sobě, že takové malicherné věci v nás vzbuzují tak příjemné pocity.

      -- Barrée

% Největším potěšením ženy je zranit mužskou marnivost, zatím co největším potěšením muže je ženskou marnivost uspokojit.

      -- Shaw

% Ženě nestačí milovat muže, aby byla šťastná. Musí tu být druhý muž, kterého bolí, že ona miluje toho prvého.

      -- Toscanini

% Lupiči od tebe chtějí peníze nebo život. Ženy chtějí jedno i druhé.

      -- Butler

% Správná žena má vypadat jako dívka, vystupovat jako dáma, uvažovat jako muž a dřít jako kůň.

      -- Simon

% Cos pro ženu udělal, na to může zapomenout, nikdy ti ale nezapomene to, cos pro ni neudělal.

      -- Maurois

% Každou dívku potěší, když se jí muž začne dvořit. Otrávit ji může jedině tehdy, když neumí včas přestat.

      -- Clarke

% Strašné je, že nelze žít ani s ženami, ani bez nich.

      -- Byron

% Žena žije pocitem, že dostane-li se chvály jiné, je to na její újmu.

      -- Maupassant

% Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností.

      -- Balzac

% Ženy rády objímají svého včerejšího milence před očima milence zítřejšího.

      -- Dutourd

% Ženy se snaží být úplně rovnoprávnými s muži, až na ty případy, kdy je těší každá sebemenší pozornost ze strany pánů.

      -- Hašek

% Kolik hradů a mužů již skončilo kvůli ženám jako ruiny.

      -- Siegelová

% Příliš žvanit začnou ženské teprve tehdy, když zestárnou. Když jsou mladé, zamlčí nám toho až příliš.

      -- Nestroy

% Stydět se, to patří ke slušnému chování, to se od ženské vždycky očekává. Ženy musejí předstírat, že cítí strašlivou spoustu věcí, které necítí vůbec.

      -- Shaw

% Je věk, ve kterém žena musí být krásná, aby byla milována. A pak přijde věk, kdy musí být milována, aby byla krásná.

      -- Saganová

% V Apokalypse se mluví o koních, že mají sílu "v tlamách a zadcích". Co je v Apokalypse řečeno o koních, možno ve skutečnosti říci též o ženách.

      -- Swift

% Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy vždy příznak zoufalství.

-- Wilde

% Pokud hovoří ženy o ženách, zdůrazňují u krásných žen především rozum a u rozumných žen především krásu - u páva hlas a u slavíka peří.

      -- Paul

% Chladná žena je taková, která se ještě nestřetla s tím, koho by milovala.

      -- Stendhal

% Ženy v malých praktických otázkách mívají více zdravého rozumu a pomáhají mužům, když ti nevědí, jak dál.

      -- Calvino

% Žena není žádný genius, je to dekorativní druh. Nemá nikdy co říci, ale říká to velice roztomile.

      -- Wilde

% Sto mužů může vytvořiti tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov.

      -- čínské přísloví

% Snem ženy je mít malou nohu a žít na velké.

      -- Tuwim

% Těžké je milovati ženu a současně dělat něco rozumného.

      -- Tolstoj

% Ženy nejsou nikdy silnější, než když se ozbrojí svojí slabostí.

      -- Sandová

% Ženy, které neklesnou, jsou ony, které nikdo nesváděl.

      -- Pitigrilli

% Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě.

      -- Karel Čapek

% Na světě je možno všechno dokázat, jen jedno nelze: usmířit dvě dámy.

      -- Gogol

% Ženy při první lásce milují svého milence, při dalších láskách už jen samo milování.

      -- Rochefoucauld

% Jako mravenčí samička po spáření ztrácí křidélka, nyní již zbytečná, ba pro oplodnění nebezpečná, tak ztrácí též žena svou krásu hned po prvním nebo druhém dítěti. Snad se to děje dokonce z téhož důvodu.

      -- Schopenhauer

% Na ženách je nejkrásnější to, co si jen domýšlíme nebo představujeme.

      -- Sekera

% My hledáme v ženách především duši, ale pak si vezmeme tělo. Činíme jako lovci perel: otvírají škebli; naleznou-li perlu, tím lépe, nenaleznou-li ji, snědí měkkýše.

      -- Pitigrilli

% Ženy jsou zaměstnáním zahálčivého muže, ale jsou osvěžením pro bojovníka.

      -- Napoleon

Jsme kvintesencí toho, co je ve zvířatech dobré a zlé.

      -- La Fontaine

% Pomyslete, kolik rozumu a energie se vynakládá na to, aby se lidem ukázalo, jak jsou špatní. A představte se, že by se všechna ta energie vydala na to, aby se lidem ukázalo, co je v nich dobrého.

      -- Gorkij

% Lidstvo si zasluhuje spíše obdivu, ba lásky, nežli nadávek. Ale když nadávek, tak hodně upřímných a hlasitých.

      -- Josef Čapek

% Nenávidím nikoli člověka, ale jeho chyby.

      -- Černyševskij

% Vytrvale jsem se snažil nesmát se lidským činům, nenaříkat nad nimi, ani si je neošklivit, nýbrž je pochopit.

      -- Spinoza

% Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem!

      -- Němcová

% Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná.

      -- Gorkij

% Úcta k člověku, láska k bližnímu má být konstruktivní silou, a nikterak filantropickou slabostí.

      -- Josef Čapek

% Svět sám je v neustálé přestavbě, tím spíše člověk.

      -- Lao c'

% Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí - bere mi znovu míru pokaždé, když k němu přijdu.

      -- Shaw

% Lidé nejsou horší než byli dříve. Jenom zpravodajství o jejich činech je teď důkladnější.

      -- Pristley

% Člověk není souhrnem toho, co má, ale souhrnem všeho toho, co ještě nemá, čeho ještě může dosáhnout.

      -- Sartre

% Podstatou člověka je svoboda.

      -- Hegel

% Svoboda je volbou vlastního bytí. Tato volba je absurdní.

      -- Sartre

% Absurdní je to, co nemůže být odvozeno.

      -- Roquentin

% Existence je dobrodružstvím své vlastní nemožnosti.

      -- Heidegger

% Člověk je celý a vždy vnitřně svobodný, když chce.

      -- Mounier

% Nejvýhodnější výhodou člověka je, že může jednat nevýhodně.

      -- Dostojevskij

% Každý můj čin je svobodný, to však neznamená, že může být jakýkoliv, ba ani že je nepředvídaný.

      -- Sartre

% Člověk vězí vždy v určité situaci, o níž by se dalo oprávněně říci, že je jakoby víceméně okamžitým pokračováním jeho těla.

      -- Marcel

% Svoboda je poznaná nutnost.

      -- Marx

% Svoboda, která dovoluje člověku bloudit od určení k určení nebo se rozplynout v abstraktní nicotě, není svobodou, kterou disponuje člověk, ale svobodou, která disponuje člověkem.

      -- Hyppolite

% Ale k čemu je svoboda, ne-li k tomu, aby ses angažoval.

      -- Sartre

% Být v pravém slova smyslu znamená mít smysl.

      -- Husserl

% Čím bych byl, kdybych se neúčastnil? K tomu, abych byl, musím se účastnit.

      -- Saint-Exupéry

% Člověk je tvor společenský.

      -- Aristoteles

% Každý z nás má v sobě celá staletí.

      -- Gris

% Chováme v sobě dějiny lidstva, jinak budeme jen střelkami kompasu, kterými zběsile mává okamžik.

      -- Lacroix

% Člověk je závislý na svém prostředí a nemůže se dokonale izolovat. Není však třeba se umíněně izolovat, aby byl člověk sám sebou.

      -- Josef Čapek

% Vliv společenského prostředí na sobě zakouší nejen ten, kdo se s ním snáší, ale i ten, kdo mu vyhlašuje válku.

      -- Plechanov

% Lidé jsou určováni poměry - ale pořádně jim to oplácejí.

      -- Engels

% Mnoho je na světě mocného, nic však mocnějšího člověka.

      -- Sofokles

% Být člověkem znamená snažit se být bohem.

      -- Sartre

% Člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost, než je sám.

      -- Saint-Exupéry

% Země nepotřebuje nové kontinenty, ale nové lidi.

      -- Verne

% Modernost je víra, že člověk nedělá skvěle jen stroje, ale i sebe.

      -- Honzl

% Lidství je start v závodě... uhel, který nutno rozdmychat v oheň.

      -- Jeffers

% Být radikální znamená uchopit věc u kořene. Kořenem člověka je však člověk sám.

      -- Marx

% Chci být člověkem, který se mi nehnusí.

      -- Sartre

% Člověk je jediný živočich, který se směje a pláče: neboť jediný byl zasažen rozdílem mezi tím, jaké věci jsou, a jaké by měly být.

      -- Hazlitt

% Nikdo se nemůže cítit zároveň odpovědným a zoufalým.

      -- Saint-Exupéry

% Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

      -- Einstein

% Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.

      -- Dickens

% Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.

      -- Komenský

% Raději zemřít než zemdlít! Neomrzí mne nikdy sloužit, neunaví mne nikdy být prospěšný.

      -- Leonardo da Vinci

% Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet jiných.

      -- Čechov

% Už nemáme právo konzumovat štěstí, aniž bychom ho produkovali, právě tak jako nemáme právo konzumovat blahobyt, aniž bychom ho sami vytvářeli.

      -- Shaw

% Mnozí hledají smysl života se skrytou obavou, že by snad mohl být v práci.

      -- Růžička

% Staňte se někomu nezbytným a nikomu neztěžujte život.

      -- Emerson

% Až si budeme vědomi své úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve budeme šťastni.

      -- Saint-Exupéry

% Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli.

      -- Halen

% Snaha po osobním štěstí je jen prodlužování zvířeckosti v nás. Lidskost začíná v člověku teprve, když se ho zřekne.

      -- Amiel

% Obětovat svůj život, své štěstí, je vždy pouze smutnou a výjimečnou nutností, nikoli naplněním věčného zákona životního.

      -- Ruskin

% Tvou první povinností je udělat šťastným sám sebe. Jsi-li šťasten, učiníš šťastnými i ostatní, neboť šťastný může kolem sebe vidět jen šťastné.

      -- Feuerbach

% Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný.

      -- Epikuros

% Být šťastni - nejjistější prostředek přiblížit se k dobru.

      -- O`Neill

% Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct.

      -- Hrabal

% Sebeláska a všechna její odvětví jsou tak nutné člověku jako krev kolující v žilách a ti, kdo mu chtějí vzít vášně proto, že jsou nebezpečné, se podobají tomu, kdo chce člověka zbavit vší krve proto, že jej může ranit mrtvice.

      -- Voltaire

% Láska, kterou cítíme každý k sobě, není výjimečný, ale od přírody pěstěný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru.

      -- Aristoteles

% Být šťasten sám a jiné blažit - to je pravý úkol člověka.

      -- Bolzano

% Než lidé nedovedou milovat sebe. Chytráctví a vypočítavost není ještě sebeláskou. Miluj sebe a starej se o sebe. Nechtěj stále oblažovat, jen dělej svou povinnost.

      -- Masaryk T. G.

% Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.

      -- Platón

% Dovolte lidem, aby byli šťastni podle jejich vlastního uznání.

      -- Prus

% Jsme rozlišeni přízvukem svých zájmů, svých věr a svých názorů, ale žádná různost nemůže zastřít základní potřebu nás všech, potřebu svobody a vývoje.

      -- Vančura

% Po nás třeba potopa.

      -- Ludvík XV.

% Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života; nic nám ji, právě ji, nenahradí.

      -- Josef Čapek

% Poněvadž nám není dopřáno dlouho žíti, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili.

      -- Plinius

% Lidé pro nás stromy sázejí, sázejme my též.

      -- české přísloví

% Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává současnosti.

      -- Camus

% Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.

      -- Goldoni

% Život je jako trubka. Když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.

      -- Armstrong

% Svět je hezký a stojí za to o něj bojovat.

      -- Hemingway

% Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití.

      -- Josef Čapek

% Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje.

      -- Maurois

% Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili.

      -- Saroyan

% Kdo honí štěstí, sám je štván.

      -- Jirásek

% Štěstí vzniká jen co by vedlejší produkt - stejně jako koks.

      -- Huxley

% I kdybychom snad mohli být učení učeností druhého, moudrými můžeme být jen moudrostí vlastní.

      -- Montaigne

% Všechny dobré zásady jsou již napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit.

      -- Pascal

% Je snazší být moudrým pro ostatní než pro sebe.

      -- Rochefoucauld

% Jest se mi podrobiti všem nesnázím, které již lidé zdolali.

      -- Vančura

% Čím víc poznávám lidi, tím víc miluji psy.

      -- anglické přísloví

% Pomstou, odplatou nebo hněvem nemohou být křivdy odčiněny.

      -- Konfucius

% Zlo může být vyloučeno jen dobrem.

      -- Konfucius

% Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství.

      -- Konfucius

% Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních.

      -- Konfucius

% Dejte dobrý nápoj příchozímu, dejte vína tomu, kdo má špatnou náladu, aby se napil a svůj zármutek zapomněl.

      -- Šalomoun

% Nepijme proto, abychom upadli, ale proto, abychom se povznesli.

      -- perské přísloví

% Sklenku píti, zdrávu býti, druhou píti, veselu býti, třetí píti, rozum se osvítí. Mnohé však pití všecko zřítí!

      -- české přísloví

% Sklenka vína ti neuškodí, a plnou bečku nevypiješ.

      -- slovácké přísloví

% Vyhni se opilému, jakož i bláznu!

      -- české přísloví

% Kůň, panna a víno velké čistoty potřebují.

      -- české přísloví

% Jak prospívá víno včas-li se pije, tak škodí pito jsouc v nevhodný čas.

-- Ovidius

% Víno jest zrcadlo mysli.

      -- české přísloví

% Člověka při víně poznáš.

      -- české přísloví

% Víno nemá závory.

      -- české přísloví

% Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.

      -- Seneca

% Radši mě bijte, ale nechte mě se smát.

      -- Moliere

% Komedie je napodobením neškodné špatnosti.

      -- Aristoteles

% Smích, tato křeč plic a obličejových svalů, je účinkem nepředvídaného a naprosto jasného poznání naší převahy nad jiným člověkem.

      -- Hobbes

% Smích nás přechází, je-li pocit naší převahy příliš markantní a neštěstí druhé osoby vážné.

      -- Stendhal

% S poctivostí nejdál dojdeš, ale nepoctivci jsou tam dřív.

      -- Blatný

% Nenapodobovat, být v čele!

      -- Baťa Tomáš John

% Mám přátele! musím si říci s údivem. A se stejným údivem: čím jsem si je zasloužil?

      -- Josef Čapek

% Máš-li dobrého přítele, máš víc než on.

      -- Fuller

% Věrný přítel je medicínou duše.

      -- latinské přísloví

% Některé lidi musíme užívat jen ve velmi malých dávkách.

      -- Emerson

% Přátelství násobí radost a dělí žalost.

      -- Bacon

% Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit.

      -- Démokritos

% Přátelé mých přátel jsou mými přáteli.

      -- francouzské přísloví

% Nehraď se plotem, hraď se přáteli.

      -- české přísloví

% Přátelé, říká se, jsou zloději času.

      -- Bacon

% Dvacet let jsme žili já a má žena velmi šťastně, a potom jsme se seznámili.

      -- Paráček

% Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sežrat celého.

      -- arabské přísloví

% Zdržuj nohu svou do domu bližního svého, aby syt tebe neměl tě v nenávisti.

      -- Šalomoun

% Drž se nové cesty a starého přítele.

      -- slovenské přísloví

% Měňte své radovánky, ale nikdy neměňte své přátele.

      -- Voltaire

% Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou.

      -- polské přísloví

% Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.

      -- Bacon

% Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré.

      -- Erasmus Rotterdamský

% Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy.

      -- Cicero

% Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat.

      -- Bernard

% Přetrženého provázku nesvážeš bez uzlíku.

      -- ruské přísloví

% Obnovená přátelství potřebují větší péči než nepřerušená.

      -- Rochefoucauld

% Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.

      -- Wilde

% Přátelství, které mohlo zmizet, nebylo nikdy opravdovým přátelstvím.

      -- Jeroným

% Ohlaš konec své řeči hodně napřed, aby posluchače netrefil radostí šlak.

      -- Tucholsky

% Hřbitovy jsou plné nenahraditelných lidí.

      -- Clemenceau

% Egoista je ten, kdo dbá více o sebe než o mně.

      -- Tuwim

% Nudit se ve společnosti určitých lidí je známkou inteligence.

      -- Maugham

% Nejhorší na dovolené je to, že jí nejvíc potřebujeme, když jsme právě po ní.

      -- Gerstenmaier

% Kdo zívá, pomáhá zívat i ostatním.

      -- holandské přísloví

% Nudný společník: člověk, který mluví, když chci mluvit já.

      -- Tuwim

% Jak se ubránit opilství? Pohledem na opilce.

      -- čínské přísloví

% Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou.

      -- Pythagoras

% Ženy a lékaři vědí, kdy lež je vhodná i milosrdná.

      -- France

% Někteří lidé žijí v přepychu pro nedostatek důkazů.

      -- Andrejev

% Veškeré neštěstí mužů pochází z toho, že neumějí zůstat klidně sedět ve svém pokoji.

      -- Pascal

% Genialita je jedno procento inspirace a 99 procent potu.

      -- Edison

% Když pracuješ, nestyď se říci lidem, kteří ti překážejí, že ti překážejí.

      -- Lenin

% Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.

      -- Einstein

% Účinek úderu nezávisí na tom, jak často a jakou silou udeříme, ale kam.

      -- Balzac

% Nejsnadnější způsob, jak ztratit důvěru a úctu mladých, je dávat jim nekonečné rady.

      -- Hemingway

% Neustupuj všem, jinak nakonec ustoupíš sobě.

      -- Kumor

% Ze všech tvorů jen člověk pije - přestože nemá žízeň, jí - přestože nemá hlad a mluví - přestože nemá co říci.

      -- Steinbeck

% Antikvární předměty jsou bývalé kýče. Kýče jsou budoucí antikvární předměty.

      -- Guiness

% Malovat obrazy je řemeslo. Prodat je je umění.

      -- Jochanson

% Malíř maluje obrazy, aby je prodal. Umělec prodává obrazy, protože je namaloval.

      -- Picasso

% Moderní malíř mě jen tehdy přesvědčí o svém umění, až se ožení se ženou, která bude vypadat tak, jako ji namaloval.

      -- Pristley

% Kdybych věděl, co je to umění, nikdy bych se tím netajil.

      -- Picasso

% Kdysi jsme měli herečky, které se pokoušely stát se hvězdami. Nyní máme hvězdy, které se pokouší stát se herečkami.

      -- Olivier

% Lidé, kteří si mě prohlížejí, mi připomínají diváky na tenise. S tím rozdílem, že jejich hlavy se nepohybují zleva doprava, ale shora dolů.

      -- Dietrichová

% Druhá největší slast po lásce je: hovořit o ní.

      -- Labé

% Neexistují impotentní muži, existují jen nešikovné ženy.

      -- Massary

% Kdybychom čekali na střetnutí s ideálem, celý život bychom strávili v čekárně.

      -- Pitigrilli

% Když děvče ztratí hlavu, obyčejně se s ní zase potká v náručí nějakého muže.

      -- Maurois

% Náboženství prokázalo velkou službu lásce tím, že ji vyhlásilo za hřích.

      -- France

% Mozek je aparát, pomocí kterého si myslíme, že myslíme.

      -- Tuwim

% Lenoch je ten, kdo nepředstírá že pracuje.

      -- Allais

% Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě. Pesimista se obává, že je to pravda.

      -- Cabele

% Kdo si vzal polibek a nevezme si všechno, zaslouží aby ztratil i to co získal.

      -- Ovidius

% Občas by se měli zastřelit dva - tři poslanci, aby se nemohli zkazit stykem s ostatními.

      -- Rocca

% Ze všech živočichů se jen člověk umí smát, i když má pro to nejméně důvodů.

      -- Hemingway

% Žádný učenec z nebe nespadl, ale idioty jako by shazovali.

      -- Tuwim

% Existuje zákaz řečí, ale ne zákaz myšlení.

      -- norské přísloví

% Stařec je ten, kdo má o deset let víc než ty.

      -- O. Henry

% Každá žena si myslí, že je nenahraditelná, je ale přesvědčená, že může nahradit každou jinou.

      -- Pitigrilli

% Neexistují nebezpečné ženy, existují jen slabí muži.

      -- Maurois

% Muž, který chodí s utrženým knoflíkem, by se měl oženit nebo rozvést.

      -- Douglas

% Čtyřicítka je stáří mládí a padesátka mládí stáří.

      -- Metz

% Mládenec žije jako král a umírá jako pes. Ženatý žije jako pes a umírá jako král.

      -- Anouilh

% Lidská společnost by byla o mnoho snesitelnější, kdyby všechny ženy byli vdané a všichni muži svobodní.

      -- Twain

% Jeden otec spíš uživí deset dětí, než deset dětí jednoho otce.

      -- holandské přísloví

% Dědičnost je to, na co věříme, když máme inteligentní dítě.

      -- Chaplin

% Mýlit se je lidské. Proto jsou tyrani neomylní.

      -- Janovic

% Vtip je zbraň bezbranných.

      -- Moravia

% Kdo nemá smysl pro vtip, zaslouží si, aby mu ubližovali.

      -- Veres

% Vyznamenání dostávají lidé většinou proto, že už nějaké mají.

      -- Poncet

% Kdysi jsme cestovali tam, kde bylo možné vidět něco pěkného. Dnes cestujeme tam, kde je možné parkovat.

      -- Fernandel

% Kdo má peníze, koupí si auto. Kdo je nemá, zemře jinak.

      -- Fernandel

% Radši cestovat čtyřicítkou a dožít se osmdesátky, než naopak.

      -- Weiserová

% Vtip je kýchání mozku. A stále vtipný člověk je něco tak nesnesitelného a nechutného jako chlap, který trpí na chronické nastuzení, ale nemá kapesník.

      -- Polgar

% Kdyby se praobyvatel jeskyň uměl smát, dějiny by se vyvíjely jinak.

      -- Wilde

% Staří Řekové měli hodně kultury a žádný benzin. My máme hodně benzinu.

      -- Gregnis

% Šťastný národ, který má nudné dějiny.

      -- Montesquieu

% Abychom utužili ducha, je třeba utužit svaly.

      -- Montaigne

% Ze všeho nejvíc vyčerpává nečinnost.

      -- Aristoteles

% Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku.

      -- Shaw

% Běhej pro život, ale nežij pro běh.

      -- Uhlenbruck

% Máme dva lékaře. Svou pravou a levou nohu.

      -- Trevelyan

% Nechybíme, následujeme-li přírodu.

      -- Montaigne

% Na velkých hodinách času je jen jediné slovo: Teď. Po ulici Potom se dojde k domu Nikdy.

      -- Cervantes

% Každý dobře využitý okamžik nese ohromné úroky.

      -- Chesterfield

% Lepší je těžká práce než nečinnost. Pohyb je činnost.

      -- Konfucius

% Víme co jsme, ale nevíme, co z nás může být.

      -- Shakespeare

% Žít znamená jednat.

      -- France

% Stáří není tak velké neštěstí, uvážíme-li druhou možnost.

      -- Hemingway

% Chcete-li vědět, jak ochablý je váš mozek, sáhněte si na svaly svých nohou.

      -- Segal

% Je třeba upevňovat sílu těla, abychom udrželi sílu ducha.

      -- Hugo

% Ve zdravém těle zdravý duch. Je to absurdní heslo. Zdravé tělo je produktem zdravého těla.

      -- Shaw

% Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla.

      -- Seneca

% Zpravidla to, co nám schází není štěstí, ale znalost štěstí.

      -- Maeterlinck

% Kdo zanechal tělesných cvičení, často churaví, neboť síla jeho orgánů následkem nedostatku pohybu slábne.

      -- Avicenna

% Zdraví

není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.
      -- Schopenhauer

% Věřím v aristokracii. Ne v aristokracii moci, ale v aristokracii citlivých, ohleduplných a zmužilých lidí. Příslušníky téhle aristokracie najdete u všech národů a v každé době, a kdykoliv se setkají je mezi nimi tajné spřeženectví. Oni jsou představiteli skutečné lidské tradice, stálého vítězství naší divné rasy nad krutostí.

      -- Forster

% Nemůže každý pravdu vidět, ale každý může být pravda.

      -- Kafka

% Člověk, který se nemůže pochlubit ničím jiným, než svými vznešenými předky, má podobu bramboru: jeho lepší část je pod zemí.

      -- Rochefoucauld

% Taktnost je nevyslovená část našich myšlenek.

      -- Tuwim

% Zůstaňte tak dlouho na dovolené, dokud vás šéf nebude postrádat, ale ne tak dlouho, aby zpozoroval, že jste postradatelný.

      -- Fernandel

% Kritizovat - to znamená usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych to uměl.

      -- Karel Čapek

% Herecké umění spočívá v schopnosti zabránit lidem v kašli.

      -- Richardson

% Móda je to, co vychází z módy.

      -- Cocteau

% Klasické jsou knihy, které chce mít každý přečtené, ale nikdo nechce číst.

      -- Twain

% Kompromis je umění rozdělit koláč tak, aby si každý myslel, že z něho dostal největší krajíc.

      -- Erhart

% Myslíte, že by tento svět existoval, kdyby kdekdo říkal pravdu? Žijeme z milosti nikdy nevyslovené tiché dohody, že si navzájem nebudeme říkat pravdu. Kdyby někdo od kšeftu mluvil pravdu, tak především, kdo by kupoval zboží? To přece naše lži - vždy dobře míněné - drží tenhle svět pohromadě. Vy mi neřeknete, co si skutečně o mně myslíte, a já zas neřeknu vám, co si myslím o vás.

      -- Kazan

% Běda mi! Pracuji na reformě svých poddaných a zatím nedovedu zreformovat ani sebe.

      -- Petr Veliký

% Milovat znamená nalézt a dovršit sebe sama v něčem mimo sebe.

      -- Chardin

% Umění nemůže vyjadřovat chaos chaosem.

      -- Čep

% Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání.

      -- Mauriac

% Revoluce jsou choroby, jejíž inkubační doba je krátká a uzdravování nekonečné.

      -- Maurois

% Statečnému jsou nešťastné a šťastné události jako pravá a levá ruka: užívá jich obou.

      -- Sienská

% Teprve až smrt zarámuje život, portrét je doopravdy zavěšen na zdi.

      -- James

% Ze všech vášní duše škodí tělu nejvíce smutek.

      -- Akvinský

% Když nežijeme jak myslíme, nakonec budeme myslit tak, jak žijeme.

      -- Bourget

% Velikost člověka záleží v tom, že zná svou ubohost. Strom nezná svou ubohost.

      -- Pascal

% Domnívám se, že naším největším bohatstvím je lidskost. Silní a moudří jsme jedině tehdy, když činíme dobro. Vzdělání, výchovu, návyky - to, jak je známo, můžeme získat. Představuji si společnost, v níž jsou všichni zkušení, vzdělaní, všeznající, v níž jsou všichni bez přepjatosti slušní. A úplně nádherné by bylo, kdyby všichni byli i vzdělaní i dobří.

      -- Šukšin

% Je jedním z největších nebeských darů mít takovou roztomilou věc v náručí.

      -- Goethe

% Ženy jsou andělé, když se o ně ucházíme.

      -- Shakespeare

% Kdykoli vycházíte z domu na ulici, napřimte se a nadýchněte... Nasávejte sluneční světlo... Zdravte své známé s úsměvem... Neobávejte se, že nebudete pochopeni a neztrácejte ani minutu myšlenkou na nepřátele. Snažte se soustředit na to, co chcete udělat a jděte přímo k cíli. Myslete na velké a krásné věci, které byste rádi vykonali a postupem času uvidíte, jak podvědomě děláte to, co je třeba, aby se splnilo vaše přání. Představte si v duchu, že jste opravdový a užitečný člověk, jakým chcete být, a působením této představy se budete postupně takovým člověkem stávat... Myšlenka je prvotní. Zachovejte si správný duševní stav - buďte smělí, poctiví a v dobré náladě. Správně myslit je totéž jako tvořit. Všechno se uskuteční, přejeme-li si to, a žádná modlitba nezůstane oslyšena. Stanete se takoví, jací si v srdci přejete být. Napřimte se a zvedněte vysoko hlavu. Jste bohové v zárodku.

      -- Hubard

% Člověk, který se nedovede usmívat, nesmí otevřít obchod.

      -- čínské přísloví

% Nejdůležitější způsob, jak získat přátelství lidí je zapamatovat si jejich jména a vzbudit v nich vědomí důležitosti.

      -- Carnegie

% Dobré mravy vznikají z drobných obětí.

      -- Emerson

% Mnozí lidé nezanechají příznivý dojem proto, že nedovedou pozorně poslouchat. Tolik myslí na to, co chtějí sami říci, že ani neposlouchají. Významní lidé mi řekli, že mají raději dobré posluchače než dobré vypravěče. Zdá se, že schopnost poslouchat je vzácnější než jiné vlastnosti.

      -- Marcosson

% Chcete-li být zajímaví, zajímejte se. Ptejte se na věci, na něž druhý rád odpovídá. Přimějte ho, aby vyprávěl o sobě a o tom, co vykonal.

      -- Carnegie

% Poutem společnosti je rozum a řeč.

      -- Cicero

% Statečnost míří ke hvězdám, strach ke smrti.

      -- Seneca ml.

% Otevřený rozum přivedl nejednoho do zavřené cely.

      -- Kumor

% Často ubližujeme svým bližním nejvíce právě ve snaze neublížit jim.

      -- Martin

% Když vyloučíte nemožné, pak to, co zbývá, musí být pravda, byť je sebenepravděpodobnější.

      -- Doyle

% Strach lže a ty mu věříš.

      -- Nietzsche

% I nahoru se lze dostat plazením.

      -- Swift

% Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život.

      -- Balzac

% Ze všech našich vad nás nejvíce zesměšňují ctnosti, které předstíráme.

      -- Rochefoucauld

% Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý. V podstatě má ale člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý, jako byl.

      -- Goethe

% Společné "ano" při svatbě jest jedinečnost, která se v budoucím manželství téměř nevyskytuje.

      -- XY

% Smích většinou umí závažné věci rozřešit lépe a rázněji než velká přísnost.

      -- Horatius

% Nikdo nemiluje vlast proto, že je velká, ale proto, že je jeho.

      -- Seneca ml.

% Moudrý člověk opravuje podle cizích chyb své vlastní.

      -- Syrus

% Ničeho se nebojím, protože nic nemám.

      -- Luther

% Dobře mluvit může jen ten, kdo věci důkladně rozumí.

      -- Cicero

% Na malých věcech závisí často osud velkých událostí.

      -- Livius

% Každému je dána řeč, jen některým duševní moudrost.

      -- Cato

% Kdo sám se chválí, rychle posměch utrží.

      -- Syrus

% Pro činného člověka není žádný den dlouhý.

      -- Seneca ml.

% Nic není tak typické pro přízemního a omezeného ducha jako láska k majetku.

      -- Cicero

% Ženský jazyk může smlčet leda to, o čem neví.

      -- Seneca

% Mnoho lidí se bojí o svou pověst, ale málokdo se bojí svého svědomí.

      -- Plinius ml.

% Pamatuj jen, abys neškodil tam, kde snažíš se prospět.

      -- Ovidius

% I dobří lidé musí často zlému přivyknout.

      -- Syrus

% Pravda často strádá, ale nikdy ji nelze zahubit.

      -- Livius

% Žádná žena ať nevěří mužovým přísahám.

      -- Catullus

% Žádná práce není tak snadná, aby ti nemohla připadat obtížná, budeš-li ji dělat nerad.

      -- Terentius

% Nerad mluvím dlouho s lidmi, kteří se mnou jen souhlasí. Chvíli je sice zajímavé koketovat s ozvěnou, ale brzy to omrzí.

      -- Carlyle

% U žádného člověka nepřicházejí dobré úmysly před špatnými.

      -- Seneca

% Pouze od života se lze naučit životu a žádná pedagogika toto učení nenahradí - jedině tím, že žije, učí se člověk žít. A každý, kdo se narodí, musí s tímto učením začínat od prvopočátku.

      -- Unamuno

% Člověčenství není stav, v němž přicházíme na svět - je to důstojnost, kterou je třeba získat.

      -- Vercors

% Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat.

      -- Fridrich II.

% Štěstí není událost života, ale schopnost člověka.

      -- Brousson

% Polévka se dá uvařit z čehokoli.

      -- italské přísloví

% Co je to velký život? Jsou to sny a touhy mládí, které se dočkaly realizace v dospělosti.

      -- Comte

% Protivenství činí člověka moudrým, nikoli však bohatým.

      -- anglické přísloví

% Je to tajemství přírody a politiky, že je leckdy bezpečnější změnit spoustu menších věcí než jednu velkou.

      -- Bacon

% V lidské povaze je, že odpočinek po jedné práci nacházíme pouze v druhé práci.

      -- France

% Uč se chtít, ne aby se věci přizpůsobovaly tvým přáním, nýbrž aby se tvá přání přizpůsobovala věcem.

      -- Aurelius

% Příčiny chyb bývají obvykle nebezpečnější než chyby samy.

      -- Andrzejewski

% Všechny matky jsou matkami velkých lidí. Není jejich vinou, že jim život uchystá později zklamání.

      -- Pasternak

% Nejhorší hlupák je učený hlupák.

      -- španělské přísloví

% Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější, než armáda lvů, kterou vede beran.

      -- Napoleon

% Velcí géniové dosahují cíle jedním krokem, kdežto lidé obyčejného ducha dosáhnou téhož cíle, teprve když odemknou cestou celou řadu zámků.

      -- Mendelssohn - Bartholdy

% Talent usilovně pracuje, génius tvoří.

      -- Schumann

% Génius rychleji dospívá k obecné idei než k jednotlivým pojmům.

      -- Kant

% Talentem nazýváme schopnost získávat výsledky vyššího řádu, v podstatě však v mezích dosavadních výsledků. Genialita vyžaduje schopnost vytvářet cosi od základu nového, vytyčovat nové cesty a nesetrvávat pouze na vyšlapaných cestách.

      -- Rubinštejn

% Odvěký zákon tvůrčího génia je: kráčí po cestách, po kterých dosud nikdo před ním nešel, pohybuje se vpřed bez průvodce, bez naučených schopností, bez pravidel; často na své cestě bloudí, ale všechno, co vzniklo z pouhého

rozumu a pečlivosti, zanechává

daleko za sebou.

      -- Voltaire

% Zdá se mi, že v géniovi je cosi jako počítací strojek: zatočíme kličkou a výsledek je správný, ale strojek sám neví proč a jak.

      -- Goethe

% Pro každodenní život je génius způsobilý asi tak, jako astronomický teleskop ke sledování divadelního představení.

      -- Schopenhauer

% Je to velmi pohodlná teorie tvrdit, že génius se navzdory všem těžkostem vždycky projeví... Kdo však dokáže zjistit, kolik skvělých géniů potichu vzalo za své, aniž kdy dosáhli věku dospělosti?

      -- Russell

% Génius je nevyčerpatelná trpělivost.

      -- Buffon

% Špatný žák, který nepřevyšuje svého mistra.

      -- Leonardo da Vinci

% Peníze vidí i slepí.

      -- čínské přísloví

% Peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán.

      -- Bacon

% Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný.

      -- Schweitzer

% Snazší je dosáhnout úspěchu, obtížnější si ho zasloužit.

      -- Camus

% Nikdo nezačíná dílo od prvopočátku, nýbrž se chápe nitky z minulosti a spřádá ji dál.

      -- Dygasinski

% Pro každého je snazší - podle jeho vlastního přesvědčení - řídit stát nebo armádu, než káru s jedním koněm.

      -- Prus

% Pták si vyhledává strom, strom si ptáka nevyhledává.

      -- čínské přísloví

% Každý člověk nosí v sobě hvězdu, a jenom na něm záleží, bude-li dobrá nebo špatná.

      -- Baudoin

% Je velmi nesnadné uvažovat ušlechtile, když člověk myslí jen na to, jak si vydělat na chléb.

      -- Rousseau

% Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.

      -- Emerson

% Určitě je lepší být mistrem v jednom oboru, než průměrným v mnoha; ale na druhé straně je lepší být tím druhým, když nelze být tím druhým, když nelze být tím prvním.

      -- Plinius

% Na této zemi, na níž je vůbec třeba za všechno draze platit, musíme vysoko zaplatit jakékoli mistrovství. Když se člověk stává pánem svého oboru, stává se rovněž i jeho obětí.

      -- Nietzsche

% Bez učení ani světec nedokáže pronášet správné úsudky.

      -- Campanella

% Dokonalost je norma nebes, pouze touha po dokonalosti je norma člověka.

      -- Goethe

% Kdyby všichni lidé věděli, co jedni o druhých říkají, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé.

      -- Pascal

% Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí, spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání.

      -- Konfucius

% Jeden člověk má dost místa i v rybím žaludku, kdežto pro dva bývá příliš malá i nejnádhernější země.

      -- Erenburg

% Pouze někteří lidé dovedou snést blahobyt u druhých lidí samozřejmě.

      -- Twain

% Vady a nedostatky manželky je třeba potírat nebo snášet. V prvním případě stane se lepší tvá manželka, v druhém - ty sám.

      -- Varron

% Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost.

      -- Montaigne

% Člověk nesmí ztrácet naději. Ztratit naději je totéž jako zemřít dvacet let před vlastní smrtí.

      -- Erenburg

% Většina lidí jsou potencionální vrahové. Zabíjejí sami sebe, protože nemají odvahu zabít druhé.

      -- Unamuno

% Lépe je svůj kříž nést, než ho vléci po zemi.

      -- bretaňské přísloví

% Nikomu nebylo dáno zemřít úplně, smrt nemůže být dokonalejší než život.

      -- France

% Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

      -- Napoleon

% Jestliže žijete ve skleněném domě, neházejte z dlouhé chvíle kamením.

      -- anglické přísloví

% Člověk je takový, jaká je jeho činnost, člověk není nic jiného než jeho život.

      -- Sartre

% Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek.

      -- čínské přísloví

% Nenacházíme vůbec žádné lidi se zdravým rozumem kromě těch, kteří souhlasí s našimi názory.

      -- Rochefoucauld

% Malé děti nenechají spát, velké nenechají žít.

      -- židovské přísloví

% Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede lépe snášet.

      -- Schopenhauer

% Vědci jsou často na rozpacích, jak zjistit příčiny nějakého jevu, ignoranti nikdy.

      -- Le Bon

% Pochybovat o všem nebo všemu věřit, to jsou dvě stejně pohodlná řešení, poněvadž jedno i druhé nás osvobozuje od myšlení.

      -- Poincaré

% Modernost spočívá v tom, že potřebujeme stále míň času na cestu přes oceán a stále víc času na cestu do kanceláře, nebo do továrny.

      -- XY

% Lidem nezáleží na správných myšlenkách a názorech, nejčastěji se spokojují už jen s tím, že mají slova, kterých by mohli používat.

      -- Goethe

% Nejhorší předsudek je, považovat vlastní předsudek za ten nejrozumnější.

      -- Lessing

% Co je platná většina, když nemá rozum.

      -- Modrzewski

% Sebemenší kapka vody, která se spojí s oceánem, nikdy nevysychá.

      -- indické přísloví

% Největší závist vzniká proti těm, kteří vlastní silou vzlétli a tak unikli ze společné klece.

      -- Petrarca

% Nic nepomáhá vládnout tak účinně jako pověra; bez pověry je dav prchlivý, krutý, vrtkavý; podlehne-li kterémukoli náboženství, stává se poslušnějším svých proroků než svých vůdců.

      -- Curcius

% Závislost člověka na okolnostech je v podstatě závislost na sobě samém.

      -- Labriola

% Medvěd se nezbaví drápů, i když ho naučíme tančit, a darebák zůstane darebákem, i když absolvuje dvě fakulty.

      -- Prus

% Pořádní lidé říkáme obvykle těm, kteří jednají jako ostatní.

      -- France

% Velmi často ten, komu se zdá, že umí mluvit, prostě neumí mlčet.

      -- Epicharmos

% Je těžké vyřešit velké úkoly ke spokojenosti všech.

      -- Solón

% Všechny velké pravdy jsou zpočátku rouháním.

      -- Shaw

% Chcete-li se ve světě líbit, pak se nechte poučovat o tom, jak máte myslet a mluvit lidmi, kteří se v tom vůbec nevyznají.

      -- Chamfort

% Příliš dlouhé odloučení zabíjí milence nebo lásku.

      -- Quitard

% Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství.

      -- francouzské přísloví

% Ženy nevidí, co pro ně děláme, ony vidí jen to, co neděláme.

      -- Courteline

% Manželství připomíná koňské dostihy: všechno záleží na žokeji, koni a výšce překážek.

      -- XY

% Do každého životního období vstupujeme poprvé, proto nám tak často - nezávisle ne počtu prožitých let - chybí zkušenosti.

      -- Rochefoucauld

% Neexistují na světě tak nepravdivé a nesmyslné věci, které by i velmi moudří lidé nemohli pokládat za pravdivé.

      -- Leopardi

% Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba.

      -- Ostrovskij

% Miluješ život? Pak neztrácej čas. Neboť čas je tkáň, z níž se život skládá.

      -- Franklin

% Člověk je zvláštní tvor! Děsí ho, přichází-li o bohatství, avšak zůstává lhostejný k tomu, že nenávratně míjejí dny jeho života.

      -- Abú al Farah

% Obyčejný člověk přemýšlí, jak by zaplnil čas. Talentovaný člověk se ho snaží využít.

      -- Schopenhauer

% Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl.

      -- Aristoteles

% Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo chodí po této zemi, má nějaké povinnosti k životu.

      -- Hemingway

% Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá.

      -- Lenin

% Kdyby naše dobré vlastnosti z nás nevyzařovaly, bylo by to, jako bychom je neměli.

      -- Shakespeare

% Talent zraje v tichu, charakter se zakaluje v bouřích života.

      -- Goethe

% Ať chceš nebo nechceš, někam patříš. Jak hodně však patříš, to už záleží na tobě.

      -- Makarenko

% Kdyby se mne kdokoli a kdykoli zeptal, co považuji pro člověka za nejdůležitější, bez váhání bych odpověděl, že emoce.

      -- Vondráček

% Změň vztah k věcem, které tě znepokojují, a budeš mít od nich pokoj.

      -- Aurelius

% Každý hledá u druhého svou vlastní podstatu.

      -- Engels

% Charakterní člověk je poctivý v každém slově a v každém skutku.

      -- Smiles

% Charakterem člověka nazývám souhrn jeho morálních návyků.

      -- Stendhal

% Každý člověk má tři charaktery: ten, který mu připisují, ten, který si připisuje on sám, a konečně ten, který fakticky má.

      -- Hugo

% Člověk bez principů a bez vůle se podobá korábu bez kormidla a bez kompasu. Mění směr při každé proměně větru.

      -- Smiles

% Kdo si myslí, že už není odkázán na druhé, stává se nesnesitelným.

      -- Vauvenargues

% Silný charakter se podobá mohutnému potoku. Při setkání s překážkou se stává ještě prudším a mohutnějším. Avšak jakmile překážku zdolá, uklidní se, aby si nalezl klidné a hluboké řečiště.

      -- Ušinskij

% Člověčenství není stav, v němž přicházíme na svět, je to důstojnost, kterou je třeba teprve získat.

      -- Vercors

% Náš hlavní nedostatek tkví v tom, že máme sklon spíš činy posuzovat než konat je.

      -- Néhrú

% Člověk, kterému se nikdo nezamlouvá, je na tom mnohem hůř než člověk, který se nezamlouvá nikomu.

      -- Rochefoucauld

% Nevěřte slovům, ani svým, ani cizím, věřte jen svým a cizím skutkům.

      -- Tolstoj

% Kdo nikdy nemění názory, miluje sebe víc než pravdu.

      -- Joubert

% Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí.

      -- Andersen

% Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád.

      -- London

% Řekne-li se nám, že musíme znát mladé lidi, abychom je mohli vychovávat, odpovídáme: je třeba mladé lidi vychovávat, abychom je poznali.

-- Suchodolski

% Není radno vnucovat lidem štěstí proti jejich vůli. Mnohem lepší je být šťastným po jejich způsobu s nimi, a potom po svém sám se sebou. Jedno štěstí není nikdy tolik jako dvě.

      -- Rolland

% Po špičkách se má chodit kolem mládí, neboť tam, kde je skutečné, krásného života schopné mládí, tam se stále leží v bolestech; po špičkách chodit, a ne řinčet řetězy!

      -- Šrámek

% Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám.

      -- Gibbon

% Vidíš-li, že se člověk mýlí, nehněvej se na něho! Pomni, že není možné mýlit se schválně.

      -- Epiktetos

% Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se učila žít s lidmi a se světem.

      -- Mickiewicz

% Dobře využitý čas činí čas ještě mnohem drahocennějším.

      -- Rousseau

% Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.

      -- Seneca

% Chycení motýli a ulovené ryby nejsou důležité, vzrušení pramení z motýlů a ryb, které nikdy nechytíme.

      -- Rossi

% Vše krásné na zemi je od slunce a vše dobré od člověka.

      -- Prišvin

% Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles: k myšlení a jednání.

      -- Cicero

% V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní.

      -- Platón

% Kdo chceš hýbat světem, hni nejdříve sám sebou!

      -- Sokrates

% Přítel je osoba, s kterou se odvažujete být sám sebou.

      -- Crane

% Lidský duch je od přírody vzpurný, dere se vysoko a na opačnou stranu a jde spíš za někým dobrovolně, než by se nechal vést.

      -- Seneca

% Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co uděláte.

      -- Světlá

% Musíme být velmi smělí, abychom se odvážili být sebou samými!

      -- Delacroix

% Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plni pochybností.

      -- Russell

% Život je jako hra: nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno.

      -- Seneca

% Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně.

      -- Epikuros

% Staňte se čestným člověkem, a můžete si být jist, že je na světě o jednoho darebáka méně.

      -- Carlyle

% Náš čas je tak omezený, tak prchavý, tak nás unáší - jaký prospěch máš z toho, když ho větší část promarníš?

      -- Seneca

% Největší vítězství - vítězství nad sebou.

      -- Calderón

% Je třeba často větší odvahy k tomu svůj názor změnit, než za ním pevně stát.

      -- Hebbel

% Nejmocnější je ten člověk, který ovládl sám sebe.

      -- Seneca

% Tělesná cvičení mohou nahradit mnoho léků, ale žádný lék na světě nemůže nahradit tělesná cvičení.

      -- Mosso

% Žádný člověk není takový hlupák, aby nedosáhl úspěchu alespoň v jedné věci, je-li vytrvalý.

      -- L. da Vinci

% Trénink je všechno! I květák není nic jiného než zelí pořádně vycepované.

      -- Twain

% Naše těla jsou zahrady, jež ošetřuje naše vůle zahradník. Ta rozhoduje o tom, co z nich vyroste.

      -- Shakespeare

% Nejlépe poznáš druhého člověka, když ho pokáráš. Protože však druhý způsob je schůdnější, aspoň trochu ho poznáš, když ho pochválíš.

      -- Paul

% Kdo dělá pro druhého, dělá pro sebe.

      -- latinské přísloví

% Když mluvíš, tvá slova by měla být lepší než tvé mlčení.

      -- arabské přísloví

% Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou platností. Člověk je příliš složitý, než aby mohl být tříděn a vtěsnán do nějaké formule.

      -- Jirotka

% Potřebuje-li něco zvíře ví, kolik potřebuje. Potřebuje-li něco člověk, nepozná to.

      -- Démokritos

% Skoro ani nemohu myslet, když zůstávám na místě, moje tělo musí být v pohybu, má-li se do něho dostat můj duch.

      -- Rousseau

% Každý člověk je stavitelem chrámu, kterým je jeho tělo.

      -- Thoreau

% Nevíme, zda běh přidává roky životu. Víme však, že přidává život rokům.

      -- Hellerstein

% Překážky v nás vyburcují vlohy, které by v nás za příznivých okolností zůstaly dřímat.

      -- Horatius

% Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné.

      -- Fischer

% Budeš-li pořád s chromými, začneš kulhat.

      -- latinské přísloví

% Nezdar není hanbou, hanbou je strach z pokusu.

      -- Mičurin

% Nikdo se ještě nestal nesmrtelným svou leností.

      -- Franklin

Člověk je jako ovce, následuje vždy prvního mimojdoucího.

      -- Napoleon

% Toužíme být milováni brutto, nikoli netto.

      -- Hebbel

% Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něho výhodné, ale proto, že v lásce samé nalézá štěstí.

      -- Pascal

% Prodejní automaty nemohou milovat, mohou jen nabídnout balíček své osobnosti a doufat, že od kupce dostanou ten vykalkulovaný šesták.

      -- Fromm

% Když milujeme, není nic lepšího dávat než pořád dávat, život, myšlenky, tělo, všechno, co člověk má: a cítit, že dávám, a všechno vsadit na to, abych mohl dávat stále víc.

      -- Maupassant

% Řeřavý úhel se od druhého hřeje.

      -- české přísloví

% Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce.

      -- turecké přísloví

% Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem.

      -- Sandová

% Láska je jediná vášeň, která se platí mincemi, jež si razí sama.

      -- Stendhal

% Jen malou vášní plá, kdo vyslovit ji může.

      -- Petrarca

% Každá žena pokládá své jméno, vyslovíš-li je ohnivě, za nejkrásnější, nejduchaplnější proslov.

      -- Nestroy

% Muž, opravdu rozechvěný, říká rozkošné věci, aniž má o tom zdání; hovoří jazykem, který nezná.

      -- Stendhal

% Pro duši milující mění se nejvšednější fráze na drahém rtu ve skvostné, vzácné perly.

      -- Čech

% Jestliže se milenci spolu nenudí, je to proto, že mluví pořád jenom o sobě.

      -- Rochefoucauld

% Kdyby u nás stálo konverzační umění na vyšší úrovni, byla by značně nižší populace.

      -- Lec

% Nevyznal se v jemných odstínech jazyka a říkal hned: "Ó chtěl bych vás vidět nahou."

      -- Ilf

% Žena mluvící je o kouzlo víc než žena mlčící.

      -- Šalda

% Žena miluje muže málomluvné, neboť má z to, že jí naslouchají.

      -- Guitry

% Kdo je v lásce moudrý, miluje co nejvíc a mluví co nejmíň.

      -- Tennyson

% Mluvit o lásce znamená rozněcovat ji.

      -- anglické přísloví

% Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí dobýti ženy.

      -- Shakespeare

% Dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní; přestane-li ji milovat, hovoří s ní o sobě.

      -- Goethe

% S opravdovou láskou je to jako s duchy: každý o nich mluví - ale kdo je viděl?

      -- Rochefoucauld

% My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme všechny rozeznat.

      -- Karel Čapek

% Mezi lidmi je možná tolik způsobů cítění jako způsobů vidění.

      -- Stendhal

% Domníváme-li si, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu, velmi se klameme.

      -- Rochefoucauld

% Nemiluji tebe, spíše svou existenci: je mi dána tvým prostřednictvím.

      -- Kafka

% Lásky některých lidí jsou jenom následky dobrých večeří.

      -- Chamfort

% Je mnoho lidí, kteří by se nikdy nezamilovali, kdyby o lásce neslyšeli mluvit.

      -- Rochefoucauld

% Jak školák ze školy jde milý k milé jak do školy však od ní zasmušile.

      -- Shakespeare

% Dočasné odloučení je dobré... i věže se zdají zblízka přikrčené, kdežto malé a všední věci příliš narůstají, pozorujeme-li je bez odstupu. I s city je tomu tak.

      -- Marx

% Miluješ-li ženu, občas od ní odejdi.

      -- malajské přísloví

% Je podivuhodné, kolik je na světě nového, když si lidé píší každý druhý den. Čekají-li měsíc, nemají si už co říci.

      -- Rowlandová

% Dva milostné dopisy píšeme těžko: první a poslední.

      -- Petrarca

% Jestliže se žena doopravdy hněvá, polibkem to nespravíš. Zde pomohou nejméně tři polibky.

      -- Goldoni

% Odpouštíme do té míry, nakolik milujeme.

      -- Rochefoucauld

% Hněv milujících je obnova lásky.

      -- Plautus

% Hádka je solí lásky - ale ať vám neujede ruka.

      -- gruzínské přísloví

% I když člověk někoho velmi miluje, občas na to zapomene.

      -- Maugham

% Lidé si navzájem nerozumějí. Milují se v nestejných hodinách.

      -- Varnhagen

% V lásce se střídá radost a bolest.

      -- Byron

% Milovat znamená trpět, nemilovat pak zemřít.

      -- Taine

% Komu láskou nezpůsoben žal, ten též blaho lásky nepoznal.

      -- Jungmann

% Co je to výprask, ví každý z nás dost přesně, ale co je to láska, to nikdo pořádně neví.

      -- Heine

% Báti se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtvi.

      -- Russell

% Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak.

      -- Balzac

% Být šťastný v lásce znamená překonat neklid štěstí.

      -- Maeterlinck

% Luna a láska, když nerostou, ubývají.

      -- portugalské přísloví

% V lásce je zlé dvojí: válka a mír.

      -- Horatius

% Láska jako oheň nemůže existovat bez ustavičného pohybu a umírá, jakmile přestane doufat a bát se.

      -- Rochefoucauld

% Láska je nemoc, a zdraví se nechce.

      -- české přísloví

% Lásce lze zabránit jenom v jejich začátcích.

      -- Stendhal

% Lásku nelze vyléčit žádnou bylinou.

      -- Ovidius

% Není jiného léku na lásku než více lásky.

      -- Thoreau

% Vprav do oka novou otravu a prudký jed staré se zničí.

      -- Shakespeare

% Mnoho je prostředků, které léčí lásku, ale žádný není spolehlivý.

      -- Rochefoucauld

% Kde byl dřív oheň, tam můžeme najít žhavé uhlíky.

      -- francouzské přísloví

% Lásku může zabít zvolna, zvolna jen ten, komu jsme ji dali.

      -- Benešová

% Ze všeho, co jest věčné, láska je nejkratší.

      -- Moliere

% Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost.

      -- Musset

% Říkat, že můžete milovat jednu osobu celý život, je totéž co říkat, že jedna svíce vydrží hořet, pokud jste živ.

      -- Tolstoj

% Ukrutně se mýlíme ne v tom, že ona nás miluje, ale že my milujeme ji.

      -- Guitry

% Láska je dítětem iluze a matkou deziluze.

      -- Unamuno

% Smutné na lásce je nejenom, že netrvá věčně, ale že i rozčarování, které přináší, rychle míjí.

      -- Faulkner

% Láska začíná tím, že se člověk cítí osamocený, a končí tím, že člověk touží být osamocený.

      -- Alexej Tolstoj

% Ze všech břemen na světě je nejtěžší bytost, kterou jsme přestali milovat.

      -- Sheridan

% Když je nám už lhostejná, pak je žena na klíně velká přítěž.

      -- Guitry

% Počátek a konec lásky vyznačují se stejnou rozpačitostí, kterou pociťujeme, jsme-li spolu sami.

      -- La Bruyere

% Je zlé, když se muž snaží ženu bavit a nebaví ji, ale mnohem horší je, když ji už baví jen tehdy, když ji baví.

      -- Laub

% Je to zajisté slabost ukazovat někomu, že ztráta nás bolí.

      -- Moliere

% Proč ti, kteří se opozdili, vyhlížejí vesele, a ti, co čekali, jsou smutní?

      -- Serna

% Jen málokdo by byl zahanben tím, že je milován, když už přestal milovat.

      -- Rochefoucauld

% Nenávist je lásce blíž než mrazivá lhostejnost.

      -- Zeyer

% Co už nelze uskutečnit v lásce, nechť se stane aspoň v nenávisti.

      -- Dygat

% Vyskytne se někdy geniální srdce, které předchází událostem a najde si náhradu dávno před ztrátou.

      -- Nestroy

% Srdce jako je vaše se může lehce nahradit jiným.

      -- Moliere

% K navazování nových známostí nás nevede ani tak radost ze změny jako naděje, že se nám budou více obdivovat ti, kdo nás dobře neznají.

      -- Rochefoucauld

% Čo dedina, to milá; čo hodina, to iná.

      -- slovenské přísloví

% Znali se od vidění, ale po prvním dítěti ustalo i to.

      -- Oseka

% Těla se v lidech milují častěji než duše. Kdo ve svém životě poznal třeba sto žen, možná že vůbec nepoznal lásku.

      -- Josef Čapek

% Láska je omáčka, která teprve dá každému masu chuť.

      -- francouzské přísloví

% V dobré polovině všech případů vůbec nezáleží na tom s kým, ale v té druhé na tom záleží víc než na čem jiném.

      -- Ferlinghetti

% Strom, který se často přesazuje, nebývá obsypán ovocem.

      -- italské přísloví

% Sexualita bez lásky unaví veselé podvodníky.

      -- Ferlinghetti

% Miluj mne málo, miluj mne dlouho.

      -- anglické přísloví

% Láska, která předvídá svůj konec, nechtíc překonati samu smrt a protáhnouti se až do věčnosti, není pravou láskou.

      -- Buzková

% Není zamilován, kdo nemiluje navždy.

      -- Euripides

% Jestli mě miluješ méně, znamená to, žes mě nemilovala nikdy.

      -- Napoleon

% Láska je příliš cenná, než aby se ztrácela.

      -- Tennyson

% Láska je někdy jen slabostí, vyhojit se z lásky bývá další slabostí.

      -- La Bruyere

% Lépe je nemít než ztratit.

      -- Hebbel

% Milovat a udržet je nejlepší; milovat a ztratit je druhá nejlepší možnost.

      -- Thackeray

% Pochybujte si, chcete-li, o bytosti, která vás miluje, ale nikdy nepochybujte o lásce samé.

      -- Musset

% Umění lásky jest uměním do slova a do písmene a jako každé jiné umění má svoje větší a menší talenty i svoje génie.

      -- Šalda

% Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi s sebou nepřinesl.

      -- perské přísloví

% Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i smrt bude míti smysl.

      -- Šalda

% Láska je znovunarození.

      -- německé přísloví

% Teď teprve chci žít pro někoho drahého, teď teprv miluji, teď je život nádherný a cenu má každý den a žádný nesmí býti ztracen.

      -- Glazarová

% Velmi často nalézáme víc, než doufáme nalézt.

      -- Corneille

% Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.

      -- Ruskin

% Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti; čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje.

-- Erasmus Rotterdamský

% Byli jsme dva a měli jen jedno srdce.

      -- Villon

% Dva není dvakrát jedna. Dva je tisíckrát jedna.

      -- Chesterton

% Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě.

      -- Němcová

% Lidské srdce je podobno mlýnskému kameni: nasypete-li pod něj pšenici, rozemílá ji v mouku, nenasypete-li, drtí sám sebe.

      -- Luther

% Co do světa celého, kde není milého.

      -- ruské přísloví

% Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.

      -- Deschamps

% Na světě jsou tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi, ti, kterým jste lhostejni, a ti, kteří vás nenávidí.

      -- Chamfort

% Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných.

      -- Demokritos

% Ach, milí přátelé, přátelé neexistují.

      -- Aristoteles

% Člověk nemá přátel, jen jeho úspěch je má. (po bitvě u Waterloo)

      -- Napoleon

% Na dobrou polévku najdou se ti hosté.

      -- slovenské přísloví

% Když vám neštěstí kouká do oken, přátelé tam ani nemrknou.

      -- německé přísloví

% Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led.

      -- eskymácké přísloví

% Jistého přítele poznáme v nejisté situaci.

      -- latinské přísloví

% V nouzi poznáš přítele - s přítelkyněmi se rozluč.

      -- XY

% Byl opatrný. První pomoc poskytl až jako druhý,

      -- Janovic

% Kdo váhá, hledá důvody, proč nesmí.

      -- Lessing

% V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel; ale málokterý dá ti mouky pytel.

      -- Logau

% Dobrá rada je mincí nejužívanější.

      -- Bierce

% Jeden nepřítel může zranit dřív, než deset přátel pro tebe učiní něco dobrého.

      -- Swift

% Zbytečně dlouho mluvíme, abychom odřekli: druhý slyší ze všeho jen - ne.

      -- Goethe

% Když se nám vede dobře, znají nás přátelé, když se nám vede zle, pak zase my známe své přátele.

      -- Collins

% Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví - to je víc, než jste mohl čekat.

      -- La Bruyere

% Nic není dražšího člověku než přítel v nouzi.

      -- Plautus

% Příteli k pomoci třeba o půlnoci.

      -- české přísloví

% Podej přátelům ruku, ale neměj přitom zavřené prsty.

      -- Diogenes Laertios

% Přátelské služby se neúčtují.

      -- české přísloví

% Prospěchem z přátelské úsluhy je úsluha sama.

      -- Montaigne

% Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům.

      -- Erasmus Rotterdamský

% Všem věř a nikomu nedůvěřuj.

      -- italské přísloví

% Nedůvěřovat přátelům zahanbuje víc, než být jimi klamán.

      -- Rochefoucauld

% Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci!

      -- Josef Čapek

% Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi.

      -- Cicero

% Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit.

      -- Goya

% Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.

      -- Werich

% Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat.

      -- Shakespeare

% Přátelství je láska bez křídel.

      -- Byron

% Zamilovanost je choroba, která se léčí sňatkem.

      -- Hilarová

% Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje.

      -- Seneca

% Láska je dostupná mnohému, přátelství je ale prubířem srdce.

      -- francouzské přísloví

% Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.

      -- Bonnard

% V přátelství není horší nákazy nežli lichocení.

      -- Cicero

% Do všech chvalozpěvů je přimíseno trochu máku.

      -- Swift

% Pravdivou chválou mysl roste.

      -- latinské přísloví

% Zaslouží-li člověk pochvaly, dbejte, abyste mu ji neodepřeli.

      -- Ruskin

% Odmítat nasupeně jakoukoli chválu je hrubost, vnímejme citlivě, jestliže dobří lidé upřímně chválí, co je chvály hodno.

      -- La Bruyere

% Lidé častěji lichotí, než chválí.

      -- Jean Paul

% Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu.

      -- Descartes

% Kdo mne nazývá géniem, tomu bych nejraději dal pohlavek.

      -- Lessing

% Takhle mi lichotit znamená urážet můj stud.

      -- Moliere

% Leckdy jsme přesvědčeni, že nenávidíme lichocení - avšak nenávidíme jen způsob, jímž nám bylo lichoceno.

      -- Rochefoucauld

% Odmítnutí chvály je přáním být chválen dvakrát.

      -- Rochefoucauld

% U muže dobrého vkusu máme rádi, aby nám lichotil.

      -- Moliere

% S velikou rozkoší naslouchají lidé tomu, o němž se domnívají, že rozumí jejich přednostem lépe než oni sami.

      -- Rochefoucauld

% A i kdyby byla lichotka sebehrubší, přece se bere nejméně z poloviny vážně.

      -- Dostojevskij

% Není nic nebezpečnějšího než lichocení. Víš, že je to lež, a přece mu věříš.

      -- Rückert

% Kdybychom si sami nelichotili, lichotky druhých by nám nemohly uškodit.

      -- Rochefoucauld

% I nejchytřejší se stávají obětí lichocení.

      -- Moliere

% Medovým jazykem a řečí měkkou a krásnou můžeš ovládnout mamuta i s chlupama.

      -- Husajn Vá`iz Kášifí

% Abychom uslyšeli chválu o sobě, chválíme obvykle jiné.

      -- Rochefoucauld

% Milujeme vždycky ty, kteří nás obdivují, ale ne vždy ty, které obdivujeme my.

      -- Rochefoucauld

% Většina lidí se raduje z méněcennosti svých nejlepších přátel.

      -- Chesterfield

% Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají mít nad tím druhým mírnou převahu.

      -- Balzac

% Úspěch je něco, co ti přátelé nikdy neodpustí.

      -- Tuwim

% Příteli, chtěl bych tě rozveselit, budu ti vyprávět o svém nejnovějším zármutku.

      -- Irzykowski

% Sympatizovat s úspěchy přítele - to vyžaduje velmi jemnou povahu.

      -- Wilde

% Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit.

      -- Petrarca

% Přítel by měl snášet přítelovy slabosti.

      -- Shakespeare

% Ochotně promíjíme svým přátelům chyby, které se nás netýkají.

      -- Rochefoucauld

% Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.

      -- turecké přísloví

% Když nás opustí přátelé, najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti.

      -- Rochefoucauld

% Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima.

      -- Leonardo da Vinci

% V přátelství není místa pro nalézání chyb a kritiku, proto duševně získáváme od přítele méně než od někoho, komu jsme lhostejní.

      -- Börne

% Drahý je mi přítel; ale i nepřítel mi může posloužit: ukazuje-li mi přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je mou povinností.

      -- Schiller

% Železo železem se ostří; tak muž zostřuje tvář přítele svého.

      -- Šalomoun

% Nerad mluvím dlouho s lidmi, kteří se mnou jen souhlasí. Chvíli je sice zajímavé koketovat s ozvěnou, ale brzy to omrzí.

      -- Carlyle

% Totéž chtít a totéž nechtíti - to je pravé přátelství.

      -- latinské přísloví

% Přítel je druhé já.

      -- Zenon z Kyttia

Je to osoba, s kterou se odvažujete být sám sebou.

      -- Crane

% V přátelství, zrovna jako v lásce, bývají často lidé šťastnější tím, že leccos nevědí, než tím, co je jim známo.

      -- Rochefoucauld

% Toho, kdo má štěstí, můžete třeba hodit do vody - a vyplave s rybou v zubech.

      -- Tuwim

% Koho neštěstí pronásleduje, ten si i v nosní dírce prst zlomí.

      -- slovenské přísloví

% Svini vleze štěstí samo do rypáku.

      -- Gogol

% Chtěl bych mít kapku štěstí, nebo plný sud rozumu.

      -- Menandros

% Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.

      -- Cicero

% Ovšemže věřím ve slepé štěstí. Jak jinak bych si mohl vysvětlit úspěchy lidí, které nemám rád.

      -- Cocteau

% Počet souzených běd si člověk rozmnožil sám.

      -- Propertius

% Náhoda nám prostě spočítá všechny naše hlouposti.

      -- Napoleon

% Dítě si stěžuje, že bylo bito, ale neříká proč.

      -- latinské přísloví

% Rány, které si člověk způsobí sám, se léčí těžko.

      -- Shakespeare

% Dokud nevyhrávám, samozřejmě naříkám, že jsou karty špatně zamíchány.

      -- Swift

% Náhoda za nic neručí.

      -- Moliere

% Dobrý los není spojencem nečinných.

      -- Sofokles

% Počítej se životními zákony, ale buď také vždy připraven na výjimky.

      -- Kipling

% Komu se nabízí sele, má mít připravený pytel.

      -- dánské přísloví

% Veslování je práce a štěstí je vítr, opírající se do plachet.

      -- portugalské přísloví

% Vrh kostek nikdy nevyloučí náhodu.

      -- Mallarmé

% Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout náhoda.

      -- Dürrenmatt

% Nepředvídatelné není vymyšlené, vyfantazírované nebo vysněné, ale bezmocně skutečné.

      -- Kolář

% Co náhodou padlo, to abys dovedností opravil.

      -- Terentius

% Život spočívá v úsilí co nejúčinněji neutralizovat následky hloupostí, kterých se člověk kdysi dopustil.

      -- Dygat

% Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je.

      -- Humboldt

% Osud je zbabělý pes, lekne se, když na něj dupneš.

      -- Petöfi

% Každý je svým vlastním předkem a svým vlastním dědicem - člověk si tvoří vlastní budoucnost a dědí vlastní minulost.

      -- Rowlandová

% Život je otevřený, protože nic není hotového. Je radostno, že můžeš vše v něm vytvořit sám.

      -- Václavek

% Spíše než hříčkou osudu bývá člověk hříčkou svou vlastní. Ale i tak - či ještě k tomu - je podstatně ve svém údělu determinován stavem světa, do kterého se zrodil.

      -- Josef Čapek

% Jsem tu dobře? Narodil jsem se u slušných lidí? Ve slušném století? Nevedu náhodou válku? Je tady zrušeno otroctví? Mám správnou barvu kůže? Vhodný původ? Smím dýchat?

Tak děkuju.
      -- Aškenazy

% Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody.

      -- Avicenna

% Štěstí je slepé, říkají, ale vidí sami dobře?

      -- Hebbel

% Tam je hezky, kde nejsme my.

      -- běloruské přísloví

% Štěstí a duhu vidíme vždycky ne nad sebou, ale nad hlavami druhých.

      -- dánské přísloví

% Na cizím dvoře jehňata tučnější.

      -- české přísloví

% Život je nemocnice, v níž každý pacient je posedlý touhou změnit postel.

      -- Baudelaire

% Závistník schne od toho, vidí-li zdar u koho.

      -- ruské přísloví

% Tíhnutí lidské povahy k nepřejícnosti je takové, že se člověk pro přednosti ostatních rmoutí víc, než se raduje ze svých vlastních.

      -- Plutarchos

% Je jistě víc lidí bez zištnosti než bez závisti.

      -- Rochefoucauld

% Jenom krásný den chválí všichni, neb jej mohou chválit bez závisti.

      -- Cervantes

% Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší.

      -- Diogenes Laertios

% Naše závist trvá vždy déle než štěstí těch, jimž závidíme.

      -- Rochefoucauld

% Zpravidla to, co nám schází, není štěstí, ale znalost štěstí.

      -- Maeterlinck

% Štěstí pociťujeme, jenom když je odráží někdo jiný.

      -- Johnson

% Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného.

      -- Seneca

% Existuje štěstí, ale neznáme je; což o to, znali bychom je, ale neumíme si ho vážit.

      -- Goethe

% Štěstí člověka nezávisí na jeho síle nebo velikosti, ale na jeho uzpůsobení.

      -- Hebbel

% Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné.

      -- Chamfort

% Názory lidí jsou částí jejich štěstí.

      -- Shakespeare

% Užívej dne, co nejméně věříc následujícímu.

      -- Horatius

% Ustavičnými žněmi chudne pole.

      -- Ovidius

% Dnes tlusto a zejtra pusto.

      -- české přísloví

% Po hýření se cítívá člověk vždy osamělejší a opuštěnější.

      -- Baudelaire

% Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí.

      -- Pascal

% Za povodně žízníme nejspíše.

      -- Maurois

% Čím slabší je tělo, tím víc poroučí: čím silnější, tím víc poslouchá.

      -- Rousseau

% Nezřízenost se rovná epileptickým záchvatům.

      -- Aristoteles

% Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká.

      -- Goethe

% Lidé, kteří příliš "žijí", netvoří.

      -- Thomas Mann

% Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.

      -- Aristoteles

% Tomu, kdo mnoho žádá, mnoho schází.

      -- Horatius

% Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.

      -- Buddha

% Smrt před očima ti buď den co den, a nikdy na nic nízkého nepomyslíš a po ničem nezatoužíš.

      -- Epiktetos

% Učení stoiků, že máme svým žádostem odpomoci vyhlazením svých potřeb, mi připadá jako výzva: uřízněme si nohy, abychom nepotřebovali boty!

      -- Swift

% Máme si zuby nehty chránit požitek životních rozkoší, jež nám léta postupně rvou z ruky.

      -- Montaigne

% Jsem člověk - nic lidského, myslím, mi není cizí.

      -- Menandros

% Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili.

      -- Boccaccio

% Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných.

      -- Ruskin

% Jen nic upřílišněně.

      -- Solón

% Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.

      -- Maurois

% Celý svět je k uzoufání smutný.

      -- Lenau

% Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe.

      -- Sokrates

% Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli.

      -- Chamfort

% Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění neznepokojovat se hloupostmi a v tom, vážit si i malinkých náhodných radostí.

      -- Smiles

% Nezačínej den pitím octa.

      -- malajské přísloví

% Humor je sůl země, a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý.

      -- Karel Čapek

% Kdykoli se člověk usměje, tím spíše pak když se zachechtá, trochu si ten capart života nastaví.

      -- Sterne

% Vede-li tě skuhrající havran, dojdeš k mršině.

      -- arabské přísloví

% Musíme se smát dříve, než se staneme šťastnými, neboť bychom mohli umřít, aniž bychom se zasmáli.

      -- La Bruyere

% Jdi do boje vesele, neboť mrtví, kteří se neusmívají, jsou oškliví.

      -- London

% Veselost je druhem odvahy.

      -- Hemingway

% Nic není tak truchlivé, jako když se někomu tvrdí, že je smutný, ale že by měl být veselý.

      -- Prošková

% Nepokoušej se utopit smutek v rumu, umí plavat.

      -- francouzské přísloví

% Humor, vtip a veselí jsou neméně hluboká hnutí mysli jako škleb a srdceryvná gesta tragédů.

      -- Konrád

% Humor je nejvznešenější formou lidských citů.

      -- Björnson

% Pravá veselost nejen nevadí důstojnosti lidské, ale je i podstatnou podmínkou její dokonalosti.

      -- Bolzano

% Vážnost je záhada těla, vynalezená, aby skryla nedostatky ducha.

      -- Rochefoucauld

% Nešťastni jsou ti, kdo nemají smysl pro žert; nemají smysl ani pro vážnost.

      -- Jean Paul

% Hlupákovi při každém vtipném slově vjede do údů děs.

      -- Herakleitos

% Zvyk nalézati ve všem všudy jen směšnou stránku je nejspolehlivějším příznakem duše mělké - neboť směšné leží vždy na povrchu.

      -- Aristoteles

% Ještě jsem nepotkal vtipálka, aby to nebyl hňup.

      -- Swift

% Nejlépe poznáme člověka podle vtipu, který jej pohoršil.

      -- Lichtenberg

% Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých, vůbec ničemu se nezasmát je znakem lidí hloupých.

      -- Erasmus Rotterdamský

% Život jednotlivce je při celkovém pohledu vlastně vždycky tragédií, ale v podrobnostech má ráz komedie.

      -- Schopenhauer

% Člověk je jediný tvor, který se směje.

      -- Whitehead

% Ze všech živočichů jen člověk se umí smát, ač vlastně k tomu má nejmíň důvodů.

      -- Hemingway

% Trápení, trápení, samé trápení a toho smíchu pořád kolem dokola.

      -- Saroyan

% Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo.

      -- Cicero

% Musí to být silné nohy, které mají unést dobré dny.

      -- dánské přísloví

% Štěstí lidi zmate víc než neštěstí.

      -- Luther

% Přílišné štěstí, pouhé neštěstí.

      -- české přísloví

% Když se oslu vede příliš dobře, jde na led a zlomí si nohu.

      -- holandské přísloví

% Dílo tištěné pouze velkými písmeny se těžko čte. Právě tak život ze samých nedělí.

      -- Jean Paul

% Zcela šťasten se necítí nikdo, leda že by byl opilý.

      -- Schopenhauer

% Myslím, že není stoprocentní dokonalosti ani uspokojení.

      -- Jilemnický

% Nelze být šťasten v každém ohledu.

      -- Horatius

% Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten.

      -- Dostojevskij

% Co koho bolí, o tom i řeč volí.

      -- polské přísloví

% Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je; přemýšlejíce o svých slabostech, posilujeme je.

      -- Keller

% Lidé trpí názory, které mají o věcech, ale ne věcmi samými.

      -- Montaigne

% Oloupený, jenž se směje, okrádá zloděje; kdo se zbytečně trápí, okrádá sebe.

      -- Shakespeare

% Nikdo není tak nešťasten, ani tak šťasten, jak si namlouvá.

      -- Rochefoucauld

% Moudrý člověk přemítá o svých strastech jen tehdy, když to potřebuje, v jiných případech myslí na jiné věci.

      -- Russell

% Drobné strasti stačí k tomu, aby nám otrávily život, jestliže nemáme velké.

      -- Swift

% Strach z nejhoršího vyléčí často zlé.

      -- Shakespeare

% Malé bolesti nás přivádějí z rovnováhy, ale veliké vracejí nás sobě samým. Prasklý zvon nezní, rozbijte jej však na dvě části - a znovu vydá jasný zvuk.

      -- Jean Paul

% Prostor vědomí je pranepatrný. Vejde se tam vždy jen jeden problém.

      -- Saint-Exupéry

% Zvyk krotí divokou bolest.

      -- Shakespeare

% Toto je má nejhorší zkušenost: bolest nedělá z většiny lidí velikány, ale lidičky.

      -- Morgenstern

% Člověk je si vždycky spíš více vědom svých individuálních útrap než své surovosti vůči těm druhým.

      -- Josef Čapek

% Máme vždy sílu snášet neštěstí svých přátel.

      -- francouzské přísloví

% Neštěstí těch druhých nás přivádí do rozpaků svou banálností.

      -- Wilde

% Pokládáme za naprosto přirozené, že ostatní lidé nemají štěstí; že sami nemáme štěstí, to je vždycky naprosto nepochopitelné.

      -- Ebner-Eschenbachová

% Co je směšné? Všechno, pokud se to děje někomu jinému.

      -- Voltaire

% Kdo trpí sám, ten trpí mnohem tíž, že vidí štěstí druhých přes svůj kříž.

      -- Shakespeare

% Bolest druhých nám pomáhá nést naši vlastní.

      -- Goethe

% Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udolán.

      -- Iuvenalis

% Člověk vidí svět skoro vždy brýlemi citu, a podle barvy skla jeví se mu temný, nebo purpurově jasný.

      -- Andersen

% Mnoho lidí si zkazí celý život představou neštěstí, které jim hrozí.

      -- Maurois

% Neštěstí ještě nejistá tíží nás často mnohem víc než neštěstí, která se již snesla na naše hlavy - to proto, že v obraznosti stejně jako v matematice je síla neznámého nezměřitelná.

      -- Napoleon

% Nezasel, prý aby mu kroupy nepobily.

      -- české přísloví

% Pesimista je člověk, který postaven před dvě zla, vybere si obě.

      -- Hubbard

% Kdyby šlo po sovím, nebylo by nikdy dne.

      -- chorvatské přísloví

% Neplačte nad rozlitým mlékem - je v něm vody dost.

      -- anglické
přísloví

% Ve všem je lépe doufat než zoufat, neboť kdo může určit možné?

      -- Goethe

% Ještě není všem dnům konec.

      -- přísloví

% Nepozbývejte mysli: bývá to často poslední klíč ve svazku, jímž se otevře zámek.

      -- Rowlandová

% Svět je každým dnem lepší. A k večeru zase horší.

      -- Hubbard

% Není smutnějšího zjevu než mladý pesimista; leda ještě starý

      -- Twain

% Schopnost předvídat nemilou věc nazýváme pesimismem.

      -- Lardner

% Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně.

      -- Dutourd

% Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě a pesimista se obává, že je to pravda.

      -- Cabell

% Optimismus je, když žena neumyje večer nádobí v naději, že zítra k tomu bude mít větší chuť.

      -- Thomsonová

% Optimismus je teplo.

      -- London

% Laciný optimismus je škodlivý, protože snižuje skutečné hodnoty všeho, čeho se příliš pohodlně dotýká a zmocňuje: života, kultury, mravnosti sociální. Všechno to, domnívá se, je mu za trochu jeho domýšlivého a hlupáckého úsměvu dokořán otevřeno.

      -- Josef Čapek

% Jediný a oprávněný entuziasmus je takový, jenž je provázen rozumem, řízenou vůlí a činností, bohatstvím invence v konkrétním počínání.

      -- Gramsci

% Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky.

      -- Hesse

% Pesimismus rozumu, optimismus vůle.

      -- Gramsci

% Život znamená snít.

      -- Schiller

% Bez snů a ideálů nelze být člověkem.

      -- Fischer

% Sen je sůl bez chleba.

      -- Serna

% Je dvojí snění: snění prázdné a snivost, jež pobízí k práci, k uskutečnění.

      -- Pisarev

% O nemožných věcech mysliti, mimoděk sebe šáliti.

      -- české přísloví

% Jestliže jste si stavěli vzdušné zámky, není vaše práce ztracena, postavíte-li pod ně nyní základy.

      -- Thackeray

% Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou - také v tobě.

      -- Carlyle

% Chceš realizovat své sny? Probuď se!

      -- Kipling

% Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i terén, odkud by mohly vzlétnout.

      -- Hemingway

% Člověk je jen tehdy šťasten, dokud není šťasten.

      -- Rousseau

% Zdá se nám, že ke štěstí potřebujeme právě to, co nám schází.

      -- Maeterlinck

% Tragédie života spočívá někdy v tom, že dostaneme, po čem toužíme.

      -- Maugham

% Neuskutečněné sny nikdy neznamenají tragédii. Jak často se zato mění v tragédii sny uskutečněné.

      -- Dygat

% Jen po nemnohém bychom prahli, kdybychom dokonale znali to, co si přejeme.

      -- Rochefoucauld

% Když po nějaké věci toužíme nebo o ni usilujeme, obíráme se v duchu jejími dobrými stránkami: jakmile se nám ji dostane, obíráme se jen těmi špatnými.

      -- Swift

% To, co ještě nemáš, je ti cennější, než to, co máš.

      -- ordské přísloví

% Štěstí je vždy to, co za ně právě pokládáme.

      -- Romains

% Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději.

      -- Sokrates

% Nic v životě nemusí být jen a jen takhle a ne jinak.

      -- Saroyan

% Neštěstí pociťujeme jako skutečnost, zatímco štěstí je naším snem.

      -- Voltaire

% Štěstí nespočívá ve štěstí, ale v jeho dosahování.

      -- Dostojevskij

% Po něčem toužit jest již důvod k žití.

      -- Vrchlický

% Velmi málo lidí, přesně řečeno, žije přítomností - připravují se na jiný život.

      -- Swift

% Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy.

      -- Börne

% Očekávané štěstí je motorem lidského života.

      -- Makarenko

% Život je udělán z budoucnosti jako tělesa z prázdného prostoru.

      -- Sartre

% O něco se brát, starat, doufat musí člověk na zítřejší ráno.

      -- Schiller

% Tajemství cítit se ubohým záleží v tom, mít dosti času, abychom si mohli lámat hlavu, jsme-li opravdu šťastni, či nikoli.

      -- Shaw

% Pracujme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným.

      -- Voltaire

% Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje.

      -- Bergson

% Zdá se mi, že toto je pravidlo všeho bytí: život není takový - je úplně jiný.

      -- Tucholsky

% Život je pevnost, o níž ani já, ani vy nic nevíme.

      -- Napoleon

% Lidé by občas potřebovali "den volna od života".

      -- Lec

% Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí.

      -- Kafka

% Všechny věci jsou plné kvaltování, aniž toho člověk může vymluviti, nenasytí se oko hleděním, aniž se naplní slyšením.

      -- Šalomoun

% Je třeba víc životu dávat, než ho urychlovat.

      -- Gándhí

% Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí

      -- Aristoteles

% Samota je nejlepší vychovatelka moudrosti.

      -- Sterne

% Toliko v samotě zjeví se mi občas podstatné a tu dospívám k jisté hluboké kontinuitě.

      -- Gide

% V samotě lze získat vše, vyjma charakter.

      -- Stendhal

% Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světa.

      -- Goethe

% Sebekázeň je společnicí samoty.

      -- Platón

% Nejsilnější člověk na světě je ten, kdo je nejvíc sám.

      -- Ibsen

% Moudrý člověk je nejméně sám, když je sám.

      -- Swift

% Inspirace přivodí samotu kdekoli.

      -- Emerson

% Samota je hezká věc, žije-li člověk sám se sebou v míru a má-li co dělat.

      -- Goethe

% V samotě se nenajde víc, než kolik se do ní vneslo.

      -- Jiménez

% Nemůžete-li snést samotu, možná, že ostatní také nudíte.

      -- Wilde

% Mám rád samotu - jsem víc zvyklý na své vlastní vady než na cizí.

      -- Chamfort

% Od všeho se osvobodit... nikde dlouho nesetrvat, k nikomu nepřilnout, chce-li člověk zachránit sebe.

      -- Svobodová

% Bližní vedle bližního spíše couvají před hlubinami smutku než před propastmi sobectví.

      -- Josef Čapek

% Jaké propasti oddělují člověka od člověka. Vzdálenost mezi jednotlivými světadíly není proti tomu nic.

      -- Flaubert

% Domnívat se, že pronikáme do duševních pochodů druhého člověka je nesmysl.

      -- Robbe-Grillet

% Vzájemně se poznat, znamená poznat, jak jsme si vzdáleni.

      -- Morgenstern

% Každý jsme ve vesmíru sám. Nějak si z toho musíme pomoci.

      -- Osborne

% Brány své věznice si nese každý člověk v sobě.

      -- Sartre

% Proč nezůstat stále přikloněn k tomu, co nás může sjednotit a ne obracet se k tomu, co nás odtrhává od hromadného společenství.

      -- Kafka

% Vyhledejme, co máme s ostatními společného, ne co nás od nich dělí.

      -- Ruskin

% Lidský život začíná na rubu zoufalství.

      -- Sartre

% Základem lidského světa nemůže být izolovaný jednotlivec, nýbrž dva lidé, jimiž začíná společnost.

      -- Brecht

% Jedna větev oheň nedělá, jeden člověk není ještě člověkem.

      -- mongolské přísloví

% Ten druhý je nezbytným prostředníkem mezi mnou a mnou samým.

      -- Sartre

% Být znamená být vnímán.

      -- Berkeley

% Jen když budu vědět, že teoreticky mě můžeš poslouchat, i když prakticky mě neposloucháš.

      -- Beckett

% Potřebuji druhého, abych plně chápal všechny struktury svého bytí.

      -- Sartre

% Když se člověk redukuje na sebe sama, ztrácí se.

      -- Hyppolite

% Chovej se k osobě druhého jako k účelu, ne jako k prostředku.

      -- Kant

% Ve skutečnosti se člověk vykupuje pouze svými závazky. A to má v životě největší cenu.

      -- Kafka

% Uvažujeme-li o nás všech obecně, zdá se nám, že nejsme ani tak celými těly jako spíše odříznutými částmi, které spojuje společnost.

      -- Balzac

% Větev uříznutá od ostatních větví je nutně uříznuta i od celého stromu. Tak i člověk, rozejde-li se s druhými, odpadá tím od celé společnosti.

      -- Marcus Aurelius

% Co se odloučí, to uchvátí liška.

      -- italské přísloví

% Jenom bude-li mít blízko k druhým lidem, přiblíží se člověk sám sobě.

      -- Becher

% Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet.

      -- Byron

% Zármutek sneseš sám, ale radost musí být sdílena.

      -- Hubbard

% Jedna ruka netleská.

      -- perské přísloví

% Kolik svobodných mužů sní o mírné a laskavé ženě. A kolik ženatých.

      -- XY

% Peklo, to jsou ti druzí. Ale právě tak jsem mohl napsat, že ráj jsou ti druzí, zkrátka všechno přichází k člověku jenom od druhých, od lidí.

      -- Sartre

% Osamělý člověk je jen stínem člověka, a kdo není milován, je pořád mezi všemi sám.

      -- Sandová

% Hledat lidi, jež byste milovali... toť tajemství a úspěch celého života.

      -- Sova

% Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.

      -- Camus

% Drtit nepřátele, vidět je padat před námi na tvář, brát jim koně... slyšet bědování jejich žen. To je nejlepší na světě.

      -- Čingischán

% Tělo mrtvého nepřítele páchne vždy dobře.

      -- Vitellius

% Ať mne nenávidí, jen když se mne bojí.

      -- Caligula

% Málokteří lidé mohou být šťastni, aniž by nenáviděli nějakou osobu, národ nebo tvora.

      -- Russell

% Myšlenková neschopnost odsuzuje některé k tomu, aby nenáviděli bez jakékoli přesnosti.

      -- Céline

% Ach ty přízemní povahy! I ta jejich láska se podobá nenávisti.

      -- Dostojevskij

% Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých.

      -- Seneca

% Nikdo zlý není šťasten.

      -- Iuvenalis

% Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji.

      -- Schiller

% Nic se přece nemůže stát, kromě toho, co se stane mně samému. Všechno ostatní se snese.

      -- Škvorecký

% Všechno

utrpení kolem nás je i naším utrpením, nemáme všichni jedno

tělo, zato jeden růst, a ten nás provází všemi bolestmi v té či oné podobě.

      -- Kafka

% Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat.

      -- Seneca

% Každý pokus jednotlivce řešit sám pro sebe to, co se týká všech, musí ztroskotat.

      -- Dürrenmatt

% Člověk není člověkem, miluje-li jen sebe.

      -- Fénelon

% Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe.

      -- Lao c'

% V boji mezi světem a tebou dělej sekundanta světu.

      -- Kafka

% Člověk nabývá vědomí své vlastní jsoucnosti tím, že uznává jsoucnost mimo sebe za sobě rovnou, za zákonitou.

      -- Goethe

% Já je vrcholem kužele, jehož základnou je vesmír.

      -- Morgenstern

% "Individuum není nic, teprve celek je všechno!" Nikoliv "Individuum je všechno a celek je všechno." Ovšem, individualita nemá nijakých nároků, aby pro svou individuálnost byla nějak zvláště uctívána, honorována.

      -- Josef Čapek

% Jedinec pro mne znamená tolik jako množství, a množství jenom tolik jako jedinec.

      -- Démokritos

% Kolektiv je prostředkem, individuum účelem.

      -- Fischer

% Jde o úctu k člověku skrze jednotlivce.

      -- Saint-Exupéry

% Každé individuum si musí samo a bez zastoupení osvojit kulturu a žít svůj život.

      -- Kosík

% Je možný jediný způsob sdružování kolektivního, lépe řečeno pluralistního cítění: výchova jedince k jeho vlastní důstojnosti.

      -- Filla

% Žádné "my" mne nespasí, nedal-li jsem "já" aspoň cibuli almužnou... "Já" je zároveň slovo svědomí i slovo činu.

      -- Karel Čapek

% Vlastním předmětem studia lidstva je člověk.

      -- Goethe

% Člověk se vynořil ze všeobecného tápání země.

      -- Teilhard de Chardin

% Člověk je omyl přírody.

      -- Gilbert

% Člověk je ztělesněný paradox, uzlík protikladů.

      -- Colton

% Soudím, že pánbůh tvoře člověka přecenil svoje možnosti.

      -- Wilde

% Tak špatně nelze o lidech smýšlet, abys jednoho dne nemusil říci: přece jen jsem o nich smýšlel příliš dobře.

      -- Hebbel

% Neztrácejte víru v lidstvo. Pomyslete na stamilony lidí, kteří vám nikdy neprovedli žádný hanebný kousek.

      -- Hubbard

% Člověk je v podstatě bytost s těmi ostatními nespokojená.

      -- Josef Čapek

% Staňte se čestným člověkem a můžete si být jisti, že na světě je o jednoho darebáka méně.

      -- Carlyle

% Kdo ničemu nevěří, tomu taky nic nevěřím.

      -- Neruda

% Naše nedůvěra posiluje nepoctivost druhého.

      -- Montaigne

% Nedůvěra je moudrost hlupáků.

      -- Shaw

% Lidí se bojí jen ten, kdo je nezná.

      -- Goethe

% Čím víc je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra v lidech pozoruje.

      -- Pascal

% Nevěřme v lidi příliš.

      -- Schiller

% Lidé, z velké části, jsou světu prospěšní, ba jsou i jeho ozdobou. Ale jsou zase i z té druhé části: jaká úleva pro tento svět, když z jeho počtu o ně ubude!

      -- Josef Čapek

% Věřit člověku, ať je jakýkoliv, je fetišismus: stačí, máte-li jej rádi.

      -- Rolland

% Lidé jsou ze tří čtvrtin zlí. Ta poslední čtvrtina ujde.

      -- Maillol

% O povaze lidí lze říci, co o většině budov: má strany hezké a nehezké.

      -- Rochefoucauld

Člověk má být stále zamilován. To je důvod, proč se nemá ženit.

      -- Wilde

% Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy.

      -- Cervantes

% Oženit se proto, že ji milujeme - to je omluva, nikoliv důvod.

      -- Achard

% Člověk má vždycky něco nutnějšího na práci než se oženit.

      -- Nietzsche

% Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva.

      -- Schopenhauer

% V manželství existují jen povinnosti a žádná práva.

      -- Nietzsche

% Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští.

      -- Mill

% Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což sumárně činí dvě osoby.

      -- Bierce

% Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí dát dohromady dva, aby je unesli... někdy i tři.

      -- Dumas ml.

% Do manželství se musí skočit jako se skáče do vody.

      -- Maurois

% Rozumný muž může být zamilován jako blázen, ale ne jako hlupák.

      -- Rochefoucauld

% Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá.

      -- Stendhal

% Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným.

      -- Lec

% Pokud milující má rád a chce být milován, nemůže se ukázat takový, jaký opravdu je.

      -- Gide

% Krásným vlastnostem milované bytosti se můžeme těšit pouze jako šťastné náhodě.

      -- Stendhal

% Neobyčejně krásné ženy udivují druhý den méně.

      -- Stendhal

% Krása pomíjí, blbost je věčná.

      -- Nestroy

% Krásné ženy ponechejme mužům bez fantazie.

      -- Proust

% Ženy přikládají větší důležitost své kráse než své inteligenci, poněvadž muži bývají mnohdy hloupí, ale zřídka slepí.

      -- Montherlant

% Znej proto míru v lásce, ať je stálá: chybí, kdo otálí i ten, kdo cválá.

      -- Shakespeare

% Brzy oheň, brzy popel.

      -- holandské přísloví

% Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně.

      -- Pitigrilli

% Čím víc jí dávám, tím víc ji mám.

      -- Shakespeare

% Láska ubírá ducha těm, kdo ho mají, a dodává ho těm, kteří ho nemají.

      -- Diderot

% Mám nejraději ženy, když líbají, protože tak musí dlouho mlčet.

      -- Achard

% Muž vypravuje, co ví, žena to, čím by se zalíbila.

      -- Rousseau

% Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň: malý uhasí, velký rozdmýchává.

      -- Sadí

% Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní.

      -- Goethe

% Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.

      -- Stendhal

% Jediné vítězství nad láskou je útěk.

      -- Napoleon

% Tragický je rozchod jen tenkrát, když dva, kteří se rozešli, si žijí nadále po boku.

      -- Ortega y Gasset

% Kouzlo první lásky je v tom, že nevíme, že taky jednou skončí.

      -- Disraeli

% Ten, kdo nemiluje, nemá vědět, že je někým milován.

      -- Epiktetos

% A jestli jsi miloval někdy ženu nebo zemi, prožil jsi výjimečné štěstí, a umřeš-li potom, to už není důležité.

      -- Hemingway

% Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS.

      -- Petronius

% Když lidé vyučují, sami se učí. HOMINES, DUM DOCENT, DISCUNT.

      -- Seneca

% Komu je dovoleno hřešit, hřeší méně. CUI PECCARE LICET, PECCAT MINUS.

      -- Ovidius

% Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. MAXIMA ILLECEBRA EST PECCANDI IMPUNITATIS SPES.

      -- Cicero

% Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: Jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.

      -- Seneca

% Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele.

      -- anglické přísloví

% Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní.

      -- španělské přísloví

% Bez důvěry není přátelství.

      -- Epikuros

% Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.

      -- Hubbard

% Nikdo není povinen plnit nemožné. AD IMPOSSIBILIA NEMO OBLIGATUR. % Z čistého pramene plyne čistá voda. A FONTE PURO PURA DEFLUIT AQUA. % Nám se líbí více to, co je cizí, a cizím naše. ALIENUM NOBIS, NOSTRUM PLUS ALIIS PLACET. % Jedni slouží slávě a druzí penězům. ALII GLORIAE SERVIUNT, ALII PECUNIAE. % Nečiň jiným, co sám nemáš rád. ALIIS NE FECERIS, QUOD TIBI FIERI NON VIS. % Zamilovaní nemohou posuzovat krásu. AMANTES DE FORMA IUDICARE NON POSSUNT. % Přátelům je vše společné. AMICIS OMNIA SUNT COMMUNIA. % Z ničeho vznikne jen nic. A NIHILO NIHIL FIT. % Do stáří jsem se staral o to, abych dobře žil, ve stáří se starám, abych dobře umřel. ANTE SENECTUTEM CURAVI, UT BENE VIVEREM, IN SENECTUTE, UT BENE MORIAR. % U dobrého soudce platí více argumenty než svědkové. APUD BONUM IUDICEM ARGUMENTA PLUS QUAM TESTES VALENT. % Lakomá duše se nenasytí žádným ziskem. AVARUS ANIMUS NULLO SATIATUR LUCRO. % Nejchtivější má k bídě nejblíže. AVIDISSIMUS QUISQUE EST EGENO PROXIMUS. % Dvakrát dává, kdo rychle dává. BIS DAT, QUI CITO DAT. % Dobrá pověst je lepší než peníze. BONA OPINIO HOMINUM TUTIOR PECUNIA EST. % Poznání příčin přináší poznání výsledků. CAUSARUM COGNITIO COGNITIONEM EVENTORUM FACIT. % Vlídné napomenutí prospěje více než bití. COMIS ADMONITIO PLUS PRODEST QUAM VERBERA. % Prospěch má mít ten, kdo nese riziko (nebezpečí). COMMODUM EIUS ESSE DEBET, CUIUS EST PERICULUM. % Nechť je tvá řeč v souladu s tvým životem. CONCORDET SERMO CUM VITA. % Svědomí (se rovná) tisíci svědkům. CONSCIENTIA MILLE TESTES. % Proti mocným nikdo není dostatečně vyzbrojen. CONTRA POTENTES NEMO EST MUNITUS SATIS. % Hrubá nedbalost je blízká zlému úmyslu. CULPA LATA DOLO PROXIMA EST. % Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život. CURAE PONE METAS, UT SIT TIBI LONGIOR AETAS. % Protože žiješ poctivě, nedbej na řeči zlých lidí. CUM RECTE VIVAS, NE CURES VERBA MALORUM. % Bezpečnější je být podvedený, než podvádět. DECIPI QUAM FALLERE EST TUTIUS. % Práva se nemění, ať jde o velkého či malého. DE MAIORA ET MINORE NON VARIANT IURA. % Nespadne s mostu, kdo chodí rozumně. DE PONTE NON CADIT, QUI SAPIENTIA VADIT. % Chudému chybí mnoho, lakomci všechno. DESUNT INOPIAE MULTA, AVARITIAE OMNIA. % Chybami se učíme. ERRANDO DISCIMUS. % Chybovat je lidské. ERRARE HUMANUM EST. % Je povinností mladého (člověka) ctít starší (lidi). EST ADULESCENTIS MAIORES NATU VERERI. % I jediný vlas má svůj stín. EIAM CAPILLUS UNUS HABET UMBRAM SUAM. % Výjimka potvrzuje pravidlo. EXCEPTIO CONFIRMAT REGULAM. % Ze zel volit nejmenší. EX MALIS ELIGERE MINIMA. % Zkušenost je nejlepší učitelkou. EXPERIENTIA EST OPTIMA RERUM MAGISTRA. % Příležitost dělá zloděje. FACIT IPSA OCCASIO FUREM. % Činy jsou mocnější než slova. FACTA SUNT POTENTIORA VERBIS. % Lhář v jednom, lhář ve všem. FALSUS IN UNO, FALSUS IN OMNIBUS. % Pospíchej pomalu (neukvapuj se). FESTINA LENTE. % Kdo ztratil důvěru, nemůže již nic víc ztratit. FIDEM QUI PERDIT, NIL POTEST ULTRA PERDERE. % Kapka rozbíjí kámen ne silou, ale častým padáním. GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI, SED SAEPE CADENDO. % Máme dvě uši, ale jen jedna ústa, abychom více slyšeli než mluvili. HABEMUS DUAS AURES, SED UNUM OS, UT PLURA AUDIAMUS QUAM LOQUAMUR. % Každá lichotivá řeč má svůj jed. HABET SUUM VENENUM BLANDA ORATIO. % Čiň lidem to, co si přeješ, aby oni činili tobě. HOC FACIAS HOMINI, QUOD CUPIS ESSE TIBI. % Nejedná správně ten, kdo se odnaučuje tomu, čemu se naučil. HAUD AEQUUM FACIT, QUI GUOD DIDICIT, ID DEDISCIT. % Lidé více věří očím než uším. HOMINES AMPLIUS OCULIS QUAM AURIBUS CREDUNT. % Čím víc lidé mají, tím více si přejí. HOMINES, QUO PLURA HABENT, EO CUPIUNT AMPLIORA. % Učený člověk má vždy bohatství v sobě. HOMO DOCTUS IN SE SEMPER DIVITIAS HABET. % Čestná smrt je lepší než hanebný život. HONESTA MORS TURPI VITA POTIOR. % Dobrá pověst je jako druhé jmění. HONESTUS RUMOR ALTERUM EST PATRIMONIUM. % Odpouštěj jiným mnohé věci, ale sobě nic. IGNOSCAS ALIIS MULTA, NIL TIBI. % Nepřátelskému svědkovi se nemá věřit. INIMICO TESTI CREDI NON OPORTET. % Závist je průvodkyní slávy. INVIDIA GLORIAE COMES. % Ve víně je pravda. IN VINO VERITAS. % Není-li žalobce, odsoudí osud. IUDICAT FATUM, CUM NEMO ACCUSAT. % Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře. LAETUS SORTE TUA VIVES SAPIENTER. % Knihy jsou němí učitelé. LIBRI MUTI MAGISTRI SUNT.

      -- Gellius

% Kde se kácejí stromy, nasbírá se mnoho třísek. LIGNA UBI CAEDUNTUR, FRAGMINA MULTA LEGUNTUR. % Jazyk je nejlepší a nejhorší částí těla. LINGUA EST OPTIMA ET PESSIMA CORPORIS PARS. % Velcí zloději často trestají menší. MAGNI MINORES SAEPE FURES PUNIUNT. % Kdo chce špatně činit, vždy (si najde) příčinu. MALE FACERE QUI VULT, NUMQUAM NON CAUSAM INVENIT. % Špatně se vládne (tam), kde luza ovládá vůdce. MALE IMPERATUR, CUM REGIT VULGUS DUCES. % Střez se mít radost z cizího neštěstí. MALUM ALIENUM CAVE GAUDIUM FACIAS TUUM. % Největší bohatství má (ten), kdo si žádné nežádá. MAXIMAS HABET DIVITIAS, QUI NULLAS DESIDERAT. % Med v ústech, žluč v srdci. MEL IN ORE, FEL IN CORDE. % Paměť je nejpotřebnějším statkem života. MEMORIA EST MAXIME NECESSARIUM BONUM VITAE. % Lháři nikdo nevěří, i když mluví pravdu. MENDACI ETIAM VERA DICENTI NEMO CREDIT. % Práva se (tím více) zmenšují, čím více vzrůstá moc. MINUUNTUR IURA, QUOTIES GLISCIT POTESTAS. % Kdo je umírněný v jídle, je sám sobě lékařem. MODICUS CIBI, MEDICUS SIBI. % Nejlepší je ve všem zachovávat míru. MODUS OMNIBUS IN REBUS OPTIMUM EST. % Smrt je jistá, její hodina je nejistá. MORS CERTA, HORA INCERTA. % Nejlepší smrtí je zemřít a být oplakáván blízkými. MORS OPTIMA EST PERIRE LACRIMANDUM SUIS. % Mrtvému lvu i zajíci se posmívají. MORTUO LEONI ET LEPORES INSULTANT. % Mnozí jsou jistě povoláni, ale málokteří jsou vyvoleni. MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI. % Pod mnoha ranami padne i dub. MULTIS ICTIBUS DEICITUR QUERCUS. % Mnoho psů zajícova smrt. MULTITUDO CANUM MORS EST LEPORUM. % Svět chce

být klamán, tedy jej klamejme.

MUNDUS VELT DECIPI, ERGO DECIPIATUR. % Co jsi povinen zaplatit, máš platit s úsměvem. MUTUO QUOD DEBES, RIDENDO SOLVERE DEBES. % Pod vedením přírody nemůžeme chybit. NATURA DUCE ERRARE NULLO MODO POSSUMUS. % Nevěř nikomu o sobě víc, než sám sobě věříš. NEC CUI DE TE PLUS QUAM TIBI CREDAS. % Nejsou blažení, o jejichž bohatství nikdo neví. NEC SUNT BEATI QUORUM DIVITIAS NEMO NOVIT. % Lakomci nikdy nescházel důvod něco odříct. NEGANDI CAUSA AVARO NUMQUAM NON FUIT. % Nikdo nemá být rozhodčím ve vlastní věci (při). NEMO ARBITER IN SUA CAUSA. % Nikdo si s čertem nezahrává beztrestně. NEMO CUM DIABO Kdybychom měli studovat všechny zákony, neměli bychom skoro žádný čas je překračovat.

      -- Johann Wolfgang von Goethe

% Byl jsem dlouho přesvědčován, že noviny jsou dělány jen proto, aby pobavily dav a poblouznily ho ve chvíli, kdy buď vnější síla anebo stranický duch nedovolují novináři říkat pravdu. Proto jsem je přestal číst.

      -- Johann Wolfgang von Goethe

% Zkušenost je vždycky jenom poloviční znalost.

      -- Johann Wolfgang von Goethe

% Obvykle se soudívá, že mezi dvěma krajními hledisky je pravda. Tak tomu zdaleka však není. Je mezi nimi problém.

      -- Johann Wolfgang von Goethe

% Když ženy rodí, zaříkají se, že už nikdy nebudou spát s mužem. A než se nadějeme, už jsou zase těhotné.

      -- Johann Wolfgang von Goethe

% Nablýskaná mosaz se líbí víc než syrové zlato.

      -- Phillip Chesterfield

% Když můžeš, buď moudřejší než ostatní lidé, ale neříkej jim to.

      -- Phillip Chesterfield

% V tom právě spočívá léčebnej účinek piva, že vás při něm nic nenapadá.

      -- Vladimír Páral

% Ženy nikdy nelžou - věří prostě tomu, co právě říkají.

      -- Dušek

% Cesta k velkým činům je plná trní a bodláčí.

      -- Julius Zeyer

% Být dobrým člověkem je víc, než být velkým.

      -- Julius Zeyer

% Co je mužům čest a sláva, to je ženám krása a láska.

      -- Julius Zeyer

% Na světě jsou dvojí dobří lidé: mrtví, a ti, kteří se ještě nenarodili.

      -- Julius Zeyer

% Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí: je-li zdravá a harmonická, jsou-li její konflikty s okolním životem plodné, vede-li ho bezpečně v činu i v myšlení.

      -- Josef Čapek

% Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš prostor.

      -- Josef Čapek

% Existují lidé, od kterých se umažeš, ať dáváš sebevíc pozor.

      -- Josef Čapek

% Nejsou špatné pravdy, jsou jen špatné zkušenosti.

      -- Josef Čapek

% Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí soustavnou potřebu být.

      -- Karel Čapek

% Co nemůžeš udělat sám, pokaž to aspoň tomu druhému.

      -- Karel Čapek

% Pravda zvítězí, ale dá to fušku.

      -- Karel Čapek

% Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu.

      -- Karel Čapek

% Anonym je člověk, který má svou čest. Pod svým jménem by to nenapsal.

      -- Karel Čapek

% Kritizovat znamená obviňovat autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych to uměl.

      -- Karel Čapek

% V parlamentu nemluvíte za nás, jen se o nás dohadujete.

      -- Karel Čapek

% Bolest je prvním pokrmem lásky.

      -- Maurice Maeterlinck

% Žít znamená bojovat.

      -- Seneca

% To, co nemůžeš napravit, je lépe snášet.

      -- Seneca

% Co je ohavnějšího než stařec, jenž pošetile žije?

      -- Seneca

% Co nezakazuje zákon, to zakazuje stud.

      -- Seneca

% Nezajímej se o množství, ale o kvalitu přátel.

      -- Seneca

% Pokud žijeme, učme se, jak žít.

      -- Seneca

% Chybou je, když věříš každému, ale chybou je i to, když nevěříš nikomu.

      -- Seneca

% Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím jiných.

      -- Seneca

% Nejkrásnější ženská vlastnost je - mlčení.

      -- Seneca

% Cizí vady máme před očima, vlastní za zády.

      -- Seneca

% Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně touží.

      -- Seneca

% Učit se pro život, ne pro školu.

      -- Seneca

% Nic se moudrosti tolik neprotiví jako přespřílišná vtipnost.

      -- Seneca

% Jednej s podřízenými tak, jak chceš, aby nadřízený jednal s tebou.

      -- Seneca

% Nikdo se nerodí moudrým.

      -- Seneca

% K mlčení je zapotřebí hodně duchaplnosti.

      -- André Maurois

% Moudrost je sklo, diskrétnost je diamant.

      -- André Maurois

% Lenivost prožírá srdce lidstva a pohlcuje je jako rez železo.

      -- Samuel Smiles

% Není smrtelníka, jehož by se nedotkla bolest a nemoc.

      -- Cicero

% Raději chci být zdráv nežli bohat.

      -- Cicero

% Často bývá člověk sám sobě největším nepřítelem.

      -- Cicero

% Pověra je známkou slabomyslnosti.

      -- Cicero

% Při práci se mají víc pohybovat ruce nežli jazyk.

      -- Cicero

% Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.

      -- Cicero

% Řečník musí dbát tří věcí: co říká, kde to říká a jak to říká.

      -- Cicero

% Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobyta penězmi.

      -- Cicero

% Kdyby se občas počasí nezměnilo, polovina lidí by neměla o čem povídat.

      -- Jules Romains

% Láska je prales, kdo tam jednou vkročí, je očarovaný a zpět cestu nenajde.

      -- Jaroslav Vrchlický

% Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostává-li se v pokročilém věku.

      -- George Gordon Byron

% Buď vždy veselý - to je nejlepší medicína. Veselost je filozofie příliš málo pěstovaná. Je sluneční stranou života.

      -- George Gordon Byron

% Chci sloužit, ne posluhovat.

      -- František Xaver Šalda

% Kolik hlupáků se po zjištění, že děvče má krásné oči a nohy, ožení s celým zbytkem.

      -- George Bernard Shaw

% Po šedesáti letech se vyhýbej každé namáhavé práci, zejména s nožem a vidličkou.

      -- George Bernard Shaw

% Předností většiny knih je, že je možno se bez nich obejít.

      -- George Bernard Shaw

% Vědec je člověk, který zabíjí svůj volný čas prací.

      -- George Bernard Shaw

% Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipedu: přední, nebo zadní kolo?

      -- George Bernard Shaw

% Ženské šaty jsou výsledkem neustálého zápasu mezi přiznanou touhou obléci se a nepřiznanou touhou svléci se.

      -- George Bernard Shaw

% Znalost slov vede ke znalosti věcí.

      -- Platón

% Žena je muž, který byl potrestán.

      -- Platón

% Pro mnohé lidi znamená přemýšlet jenom přestěhovat předsudky na jiné místo.

      -- William Saroyan

% Nepřátelství příbuzných bývá mnohem horší než nepřátelství cizích lidí.

      -- Demokritos

% Rozdávat rady je zbytečné: moudrý i hloupý je svorně odmítnou.

      -- Demokritos

% Nejnebezpečnější protivník je ten, který dovede mlčet.

      -- Demokritos

% Nesnaž se vědět všechno, nebo se nenaučíš nic.

      -- Demokritos

% Slovo je oděvem myšlenky.

      -- Demokritos

% Lidé si pamatují chyby mnohem víc než správné činy.

      -- Demokritos

% Kdo odmítají jít s námi ke společnému cíli, půjdou sami. Nepůjdeme k cíli jeden po druhém, ale vždy dva a dva. Když se poznáme dva a dva, všichni se poznáme. Budeme se vespolek milovat a naše děti se vysmějí temné báchorce o plačícím samotáři.

      -- Paul Eluard

% Jen ten národ je svobodný, který nebere svobodu jiným národům.

      -- Karl Marx

% Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

      -- Albert Einstein

% Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho co je schopen získat.

      -- Albert Einstein

% Definice úspěchu: Vezmeme-li A za úspěch, platí formule: A=X+Y+Z, kde X je práce, Y odpočinek a Z je držet jazyk za zuby.

      -- Albert Einstein

% Dřív rozbiješ atom než pomluvu.

      -- Albert Einstein

% Dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Ale u vesmíru to není tak jisté.

      -- Albert Einstein

% Hloupost je dvojí: mlčenlivá a upovídaná.

      -- Honoré de Balzac

% Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.

      -- Honoré de Balzac

% Ti, co jsou spokojeni sami se sebou, mají špatný vkus.

      -- Honoré de Balzac

% Získat ženu je rozhodně lehčí než se jí zbavit.

      -- Honoré de Balzac

% Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.

      -- Honoré de Balzac

% V pozadí každého velkého majetku je zločin.

      -- Honoré de Balzac

% Vím jen tolik, kolik jsem prožil.

      -- Ralph Waldo Emerson

% Chceš-li, aby nikdo nevěděl o tvých špatných skutcích, nedopouštěj se jich.

      -- Ralph Waldo Emerson

% Skepse je pomalá sebevražda.

      -- Ralph Waldo Emerson

% Demokracie je vláda tyranů korigována novináři.

      -- Ralph Waldo Emerson

% Které dítě by nemělo příčinu plakat nad svými rodiči.

      -- Friedrich Nietzsche

% Čím výš vzlétneme, tím menší se zdáme těm, kteří nedovedou létat.

      -- Friedrich Nietzsche

% Pravý muž chce dvojí: nebezpečí a ženu. Proto chce ženu, poněvadž je to ta nejnebezpečnější hračka.

      -- Friedrich Nietzsche

% Všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení a tím je těhotenství.

      -- Friedrich Nietzsche

% Moudrý nedává všechna vejce do jednoho koše.

      -- Miguel Cervantes de Saavedra

% Každý je takový, jak ho Pán Bůh stvořil, a část ještě horší.

      -- Miguel Cervantes de Saavedra

% Věčné hledání cizích chyb je jednou z největších chyb vlastních.

      -- Elbert Hubbard

% Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.

      -- Elbert Hubbard

% Náhrobní nápis je opožděný kompliment.

      -- Elbert Hubbard

% Nemáš-li odpověď na argumenty druhého, není ještě nic ztraceno - stále mu ještě můžeš vynadat.

      -- Elbert Hubbard

% Pesimista je člověk, který postavený před dvě zla si vybere obě.

      -- Elbert Hubbard

% Důležitou součástí odvahy je opatrnost.

      -- William Shakespeare

% Musím se zúčastnit, abych byl.

      -- Antoine de Saint-Exupéry

% Každý člověk více nebo méně pociťuje potřebu stát se jiným člověkem.

      -- Antoine de Saint-Exupéry

% Všichni dospělí byli nejdříve dětmi, ale málokdo se na to pamatuje.

      -- Antoine de Saint-Exupéry

% Technický vývoj směřuje vždy od primitivního přes komplikované k jednoduchému.

      -- Antoine de Saint-Exupéry

% Nepleť si lásku s vlastnickým šílením; z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť z lásky, na rozdíl od obecného mínění, trápení nepochází. Trápení plyne jen z pudu vlastnictví, který je opakem lásky.

      -- Antoine de Saint-Exupéry

% Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet.

      -- Jan Werich

% Jsou kuchaři a řečníci, jejichž hlavní síla je v omáčkách.

      -- Oldřich Fišer

% Jenom jednou je člověk nenahraditelný - na své vlastním pohřbu.

      -- Oldřich Fišer

% Počet těch, kteří nám závidí, je též mírou našeho úspěchu.

      -- Oldřich Fišer

% Vždy mluv pravdu, když máš jistotu, že ti to neuškodí.

      -- Oldřich Fišer

% Alimenty jsou přímá daň ze zábavy. Nezřídka i z cizí.

      -- Oldřich Fišer

% Deficit je to, co máme, když už nic nemáme.

      -- Oldřich Fišer

% Je stokrát větší slastí být služebníkem svého národa, než v cizině být kdovíjakým slavným velikášem.

      -- Karolína Světlá

% Chceš-li pocítit, co to je radost, jiným radost připravuj.

      -- Karolína Světlá

% Nemůžeme-li štěstí sdílet s jinými, je to jen poloviční štěstí.

      -- Hans Christian Andersen

% Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život.

      -- Hans Christian Andersen

% Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.

      -- Hans Christian Andersen

% Kdo má rád chválu, musí si pro ni zasloužit důvod.

      -- Antisthenes

% Na své nepřátele musíme dávat pozor, neboť nikdo nezpozoruje naše chyby dříve než oni.

      -- Antisthenes

% Civilizace dveřmi vyhnala bigamii, která se oknem vrátila jako prostituce.

      -- Louis Aragon

% Že mlčení je síla a mluvení slabost, to je vidět i z toho, že starci a děti rádi mluví.

      -- Ivo Andrič

% Žena čekající na svého milence je nedočkavější než ta, která čeká své první dítě.

      -- Ivo Andrič

% Ten, kdo nemá upřímných přátel, je vlastně sirotkem.

      -- Francis Bacon

% Sobec vám klidně podpálí dům, aby si mohl uvařit vajíčko.

      -- Francis Bacon

% Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a není lepšího léku proti tomuto lichocení, než upřímnost přítele.

      -- Francis Bacon

% Sláva je jako zboží na tržišti: když se zdržíte déle, ceny často poklesnou.

      -- Francis Bacon

% Nic není moudřejšího, než přesně vědět, kdy máš co začít a kdy s čím přestat.

      -- Francis Bacon

% Staré dřevo nejlépe hoří, staré víno se nejlépe pije, starému člověku nejvíce věř, starého autora nejraději čti.

      -- Francis Bacon

% Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest.

      -- Francis Bacon

% Lidé litují, jak špatně využili času, který je už za nimi, ale to je nepřivede vždy k tomu, aby lépe využili času, který jim k životu zbývá.

      -- Jean De La Bruyére

% Někteří lidé začínají mluvit o chvíli dříve, než začnou myslet.

      -- Jean De La Bruyére

% Ženy se nenávidí mezi sebou pro ty přednosti, pro které se líbí mužům.

      -- Jean De La Bruyére

% Muži jsou příčinou, proč se ženy nemají rády.

      -- Jean De La Bruyére

% Kariéru je možno udělat buď vlastními schopnostmi anebo hloupostí jiných.

      -- Jean De La Bruyére

% Většina lidí užije nejkrásnější části života k tomu, aby si ten zbytek udělali bídný.

      -- Jean De La Bruyére

% Na koho chceme zapomenout, na toho stále myslíme.

      -- Jean De La Bruyére

% Obchodník vystavuje dobré zboží, aby prodal, co má nejhoršího.

      -- Jean De La Bruyére

% Náhoda nám dává rodiče, výběr přátele.

      -- Delille

% Milenci si rozumějí lépe, když mlčí.

      -- Anton Pavlovič Čechov

% V očích milující ženy je i hlupák filozofem.

      -- Anton Pavlovič Čechov

% Každá myšlenka je pokus o rozluštění některé záhady.

      -- Otto František Babler

% Tím větší budou tvé zásluhy, čím více lásky a nadšení vkládáš do každé práce.

      -- Otto František Babler

% Kdo se nedopustí žádné hlouposti, není tak moudrý, jak se domnívá.

      -- Otto František Babler

% Jen když zdravý onemocní, ví, co měl.

      -- Thomas Carlyle

% Zkušenost vybírá hrozně vysoké školné, ale učí jako nikdo jiný.

      -- Thomas Carlyle

% Žena je hodna milování, nikoliv lásky.

      -- Gaius Julius Caesar

% Kostky jsou vrženy.

      -- Gaius Julius Caesar

% Lidský život je jako železo, které se opotřebovává, jestliže je užíváš, a které stráví rez, jestliže je neužíváš.

      -- Cato

% S cizími ženami se muž miluje z potřeby, s vlastní ze soucitu.

      -- Cato

% Naše činy nebudou zapomenuty, osvěžíme-li je občas jinými činy.

      -- Cato

% Vystříhej se toho, co sám odsuzuješ u druhých!

      -- Cato

% Myslím, že první ctnost je udržet jazyk na uzdě.

      -- Cato

% Vzácnou moudrost ti dá hlavně dlouhá zkušenost.

      -- Cato

% Rozzlobený člověk otvírá ústa a zavírá oči.

      -- Cato

% Říká se, že "život je oceánem bolesti". To je možné, ale jeho pěna je krásná.

      -- Gilbert Pierre Cesbron

% To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, když přestanou mít strach.

      -- Gilbert Pierre Cesbron

% Když se vám nemění choroby, je nejvyšší čas vyměnit lékaře.

      -- Gilbert Pierre Cesbron

% Mnoho ztroskotanců volá o pomoc proti větru.

      -- Gilbert Pierre Cesbron

% Svět možná není příliš moudrý - ale prozatím neznáme nic moudřejšího.

      -- Samuel Butler

% Lupiči žádají peníze nebo život. Ženy žádají oboje.

      -- Samuel Butler

% Oznámíte-li někomu, že jste ho učinil svým dědicem, pak jediná slušná věc, kterou můžete udělat, je ihned umřít.

      -- Samuel Butler

% Svědomí je tak dobře vychované, že se okamžitě přestane hlásit těm, kteří mu nechtějí naslouchat.

      -- Samuel Butler

% Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence.

      -- Samuel Butler

% Nepoužívej klasických citátů - provádíš tím exhumaci babičky v přítomnosti své milenky.

      -- Duhamel

% Ten, kdo poprvé použil místo kyje nadávky, stal se zakladatelem civilizace.

      -- Sigmund Freud

% Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.

      -- Sigmund Freud

% Čím více mluvíte, tím méně si lidé zapamatují.

      -- Francois Fénelon

% Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní.

      -- Benjamin Franklin

% Tři věci jsou nesmírně tvrdé: ocel, diamant a poznání sebe sama.

      -- Benjamin Franklin

% Sotva existuje něco tak špatného, co by se omlouváním nestalo ještě horším.

      -- Charlie Chaplin

% Je jen jediný způsob, jak zacházet se ženami. Bohužel ho nikdo nezná.

      -- Charlie Chaplin

% Dej pozor, aby jazyk nepředběhl myšlenku.

      -- Chelión

% Nešťastnými a zlými se stáváme, protože zneužíváme svých schopností.

      -- Chelión

% Láska je duší světa, je harmonií vesmíru.

      -- Channing

% Dřív jsem nechápal, proč jsem nedostal odpověď na svou otázku, dnes nechápu, jak jsem mohl věřit, že se mohu ptát.

      -- Franz Kafka

% Člověk může všechno, jen sám před sebou neunikne.

      -- Franz Kafka

% V poslední době čtu tak strašné věci o kouření, že jsem se rozhodl přestat číst.

      -- sir Winston Churchill

% Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy.

      -- sir Winston Churchill

% Bůh učinil pokrm, ďábel koření.

      -- James Joyce

% Historie je těžký sen, z kterého se snažíme probrat.

      -- James Joyce

% S velkou rozkoší poslouchají lidé toho, o němž se domnívají, že rozumí jejich přednostem lépe než oni sami.

      -- Xenofon

% Nejlepší část vzdělání je ta, kterou člověk získal sám.

      -- sir Walter Scott

% Každá organizace má přidělen jistý počet pracovních míst, která jsou obsazována naprosto nevyhovujícími osobami.

      -- Robert Owen

% První generace vytváří, druhá je spravuje, třetí studuje dějiny umění a čtvrtá zpustne docela.

      -- Otto von Bismarck

% Milovat člověka znamená obdivovat se jeho nedostatkům.

      -- Otto von Bismarck

% Chceš-li uhájit autoritu, musíš vědět třikrát tolik, co tvůj odpůrce.

      -- František Palacký

% Vzpomínky otravují přítomnost a ničí budoucnost.

      -- Oldřich Nový

% Abychom dokázali velké věci, musíme žít, jako bychom nikdy neměli zemřít.

      -- Oldřich Nový

% Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak jako se svým novým vozem.

      -- Henry Ford

% Myšlení je nejtěžší práce jaká existuje. To je pravděpodobně také důvod, proč tak málo lidí myslí.

      -- Henry Ford

% Idealista je ten, kdo pomáhá ostatním k prosperitě.

      -- Henry Ford

% Všechno se dá vylepšit - s výjimkou člověka.

      -- Bertold Brecht

% Člověk snáze pozná vesmír než svého souseda.

      -- Erich Maria Remarque

% Na světě je dnes už tolik knih, že při příští potopě Bůh pravděpodobně nepoužije vodu, ale papír.

      -- Erich Maria Remarque

% Čím to je, že z těch nejšpinavějších obchodů bývá obyčejně největší čistý zisk?

      -- Vlasta Burian

% Každý Francouz chce mít aspoň dvě privilegia. Tím vyjadřuje svou lásku k rovnosti.

      -- Charles de Gaulle

% Došel jsem k závěru, že politika je příliš vážná věc, než aby mohla být přenechána jen politikům.

      -- Charles de Gaulle

% Smlouvy se podobají dívkám a růžím. Jedny i druhé vadnou.

      -- Charles de Gaulle

% V budoucnosti bude každý slavným aspoň patnáct minut.

      -- Andy Warhol

% Skutečnou velikostí je umění ovládat sám sebe.

      -- Daniel Defoe

% Slovo bylo člověku dáno proto, aby odhalil svou myšlenku.

      -- Edward Young

% Nejeden člověk si zachoval zdraví a veselou mysl jen díky radám, kterých neuposlechl.

      -- Baruch Spinoza

% Nic nezavinilo tolik starostí, tolik chorob a bídy, jako požívání alkoholu.

      -- Charles Robert Darwin

% Když jste se naučili umění útěchy, je třeba, abyste se naučili smát.

      -- Zarathuštra

% S muži je to těžké. Jedni věčně otálejí, jak začít, a proto nedojdou k žádnému konci. Jiní zase chtějí hned začínat od konce.

      -- Brigitte Bardot

% V podstatě, až na skandální výjimky, přinesla demokracie pracujícím víc vážnosti, než kolik kdy měli.

      -- Sinclair Lewis

% Dobré vychování spočívá v tom, že skrýváme, jak mnoho si myslíme o sobě a jak málo o druhých.

      -- Jean Cocteau

% Naštěstí nevypadají všechny ženy zblízka tak krásné, jak se zdají zdálky.

      -- Jean Cocteau

% Sny jsou literaturou spánku.

      -- Jean Cocteau

% Hvězdy netuší, že tvoří souhvězdí.

      -- Jean Cocteau

% Rozdíl mezi velkým a malým městem tkví v tom, že ve velkém městě je možné víc vidět a v malém víc slyšet.

      -- Jean Cocteau

% Mrtvým zavíráme oči zlehka, stejně tak jemně otvíráme oči živým.

      -- Jean Cocteau

% Každá válka skončí rokováním. Proč nerokovat hned?

      -- Džáváharlál Nehrú

% Zákon je jen technické a ne vždy podařené provádění spravedlnosti.

      -- Emil Vachek

% Z rozumu se rodí nové, ze srdce věčné.

      -- Alighieri Dante

% Lidé rychleji oželí ztrátu otce než ztrátu dědictví po něm.

      -- Nicollo Machiavelli

% Není bezpečné ani čestné jednat v rozporu s vlastním svědomím.

      -- Martin Luther

% Udržuj si krk v teple, nepřecpávej si střevo, drž se dál od Mařenky a budeš šedivět pomalu.

      -- Martin Luther

% Kdo vůbec nemiluje víno, ženy ani zpěv, zůstává po celý život hlupákem.

      -- Martin Luther

% Největším požitkem, největší radostí v životě je cítit se potřebným a blízkým ostatním.

      -- Alexej Maximovič Gorkij

% Kdo nic nedělá, tomu nelze pomoci.

      -- Alexej Maximovič Gorkij

% Za všechno, co je ve mně dobrého, vděčím knize.

      -- Alexej Maximovič Gorkij

% Předstíraná skromnost je stejně odporná jako samolibost.

      -- Carlo Goldoni

% Silou, zdí i štítem moudrého je rozvážnost.

      -- Menandros

% Nežijeme tak, jak chceme, ale jak umíme.

      -- Menandros

% Země a moře rodí velké množství divých zvířat, ale žena je nejdivější ze všech.

      -- Menandros

% Lidi je třeba hodnotit podle cílů, které si dávají.

      -- N. N. Miklucho-Maklaj

% Jestliže konec je dobrý, je hoden chvály i celek.

      -- Walther

% Dobrý začátek vede k dobrému konci.

      -- Walther

% Vyberte si za manželku jen takovou ženu, kterou byste si vybrali za přítele, kdyby byla mužem.

      -- Joseph Joubert

% Jsou city, které se nedají vyslovit jinak než mlčením.

      -- Francesco Petrarca

% Nesouhlasím s tím, co říkáš, ale do poslední kapky krve budu bránit tvé právo to říci.

      -- Voltaire

% Lékaři jsou lidé, kteří předepisují léky, o nichž vědí málo, na nemoce, o nichž vědí ještě méně, lidem, o jejichž stavu nevědí vůbec nic.

      -- Voltaire

% Kdyby Bůh neexistoval, musel by se vymyslet.

      -- Voltaire

% Žena je lidské stvoření, které se obléká, žvatlá a svléká.

      -- Voltaire

% Papež je idol, jemuž se svazují ruce a líbají nohy.

      -- Voltaire

% Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá.

      -- Oscar Wilde

% Život je krásné divadlo, žel, repertoár nestojí za nic.

      -- Oscar Wilde

% Móda je tak nesnesitelná forma ošklivosti, že ji musíme měnit každých šest měsíců.

      -- Oscar Wilde

% Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný.

      -- Oscar Wilde

% Neplatit účty je jediný způsob, jak se uchovat v paměti obchodních kruhů.

      -- Oscar Wilde

% Manželství lidi ruinuje. Je stejně škodlivé jako kouření cigaret, ale je o mnoho dražší.

      -- Oscar Wilde

% Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.

      -- Oscar Wilde

% Když je některá žena věrná svému muži, tak je to ze zlomyslnosti k tomu třetímu.

      -- Oscar Wilde

% Ženy dávají mužům zlato svého života, neustále je však žádají zpět v cenných papírech.

      -- Oscar Wilde

% Gentleman je člověk, který nikdy neraní city druhého neúmyslně.

      -- Oscar Wilde

% Mladým se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější v životě. Když zestárnou, vědí to jistě.

      -- Oscar Wilde

% Kdo pozná potřebné věci, i když ne mnohé, je moudrý.

      -- Aischylos

% I stařec je k poučení vždy dost mlád.

      -- Aischylos

% Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem.

      -- Aischylos

% Je v povaze smrtelníků kopnout do člověka, když leží.

      -- Aischylos

% Dokud jsou ženy krásné, lidstvo nevyhyne.

      -- Leon Battista Alberti

% Nechci dosáhnout nesmrtelnosti svým dílem, ale tím, že nezemřu.

      -- Woody Allen

% Výbor je nekompetentní lidmi vybraná skupina lidí, nepřipravených splnit zbytečné úkoly.

      -- Woody Allen

% V lásce nastává tatáž situace jako při dobré večeři. Chceme-li mít dlouho chuť, nesmíme se přejídat.

      -- Guillaume Apollinaire

% Též od nepřítele dostaneme často dobrou radu.

      -- Aristophanés

% Nenávidět je mnohdy větší rozkoš než milovat.

      -- Aristophanés

% Každý génius má v sobě trochu šílenství.

      -- Aristoteles

% Nic tak neničí lidské tělo jako trvalá nečinnost.

      -- Aristoteles

% Jedni šetří, jako by měli žít věčně, druzí utrácejí, jako by měli hned zemřít.

      -- Aristoteles

% Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myslet.

      -- Aristoteles

% Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.

      -- Aristoteles

% Přítel je jedna duše ve dvou tělech.

      -- Aristoteles

% I myšlení občas škodí zdraví.

      -- Aristoteles

% Kdo chce správně poznávat, musí nejprve správným způsobem pochybovat.

      -- Aristoteles

% Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů.

      -- Jakub Arbes

% Zlý člověk škodí sobě samému víc než škodí jiným.

      -- Svatý Augustýn

% Čas proudí z budoucnosti, která ještě neexistuje, přes přítomnost, která nemá trvání, do minulosti, jež přestala existovat.

      -- Svatý Augustýn

% Skleróza je nejkrásnější choroba. Nebolí a každý den se člověk dozví něco nového.

      -- Svatý Augustýn

% Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu se mýlit. Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou takoví jako ty.

      -- Mahátma Gándhí

% Nenásilí je první přikázání mé víry. Je to i poslední přikázání mého kréda.

      -- Mahátma Gándhí

% Nejvzácnější částí projevu jsou pauzy.

      -- sir Ralph Richardson

% Dobrodiním lásky není jen to, že nám dává víru v druhého, ale to, že nám vrací víru v sebe.

      -- Romain Rolland

% Utíkám před lidmi, ale rád cestuji, abych je viděl.

      -- Romain Rolland

% Čím více bláznů, tím větší švanda, tím více člověk zmoudří.

      -- Romain Rolland

% Jedna z věcí, na nichž se lidé všech dob shodují, je platonická láska k pravdě a reálný strach, který z ní mají.

      -- Romain Rolland

% Svět hledá lidi, kteří dovedou něco udělat, ne lidi, kteří umějí vysvětlovat, proč něco neudělali.

      -- Helene Rowlandová

% Manželství je vzpomínka na lásku.

      -- Helene Rowlandová

% Muž je tvor, který první polibek uloupí, druhý vyžebrá, třetí vymáhá, čtvrtý dostane, pátý si nechá líbit, a všechny ostatní snáší.

      -- Helene Rowlandová

% Tři muži kalí štěstí průměrné ženy: jeden, jehož marně získává, druhý, jehož se marně snaží zbavit, a třetí, který se chce zbavit jí.

      -- Helene Rowlandová

% Všichni muži hledají ideální ženu - bohužel vždy až po svatbě.

      -- Helene Rowlandová

% Před tím, co za mnou jde, prchám, co uniká, sleduji stále.

      -- Publius Ovidius Naso

% Odňat může být trest, vina však zůstane dál.

      -- Publius Ovidius Naso

% Je dobré učit se i od nepřítele.

      -- Publius Ovidius Naso

% Horší je hosta vyhodit než ho vůbec do domu nepřijmout.

      -- Publius Ovidius Naso

% Čas všechno hojí.

      -- Publius Ovidius Naso

% Když má někdo peníze, může být hloupý, jak chce.

      -- Publius Ovidius Naso

% Abys byl zdráv, musíš snést mnoho bolesti.

      -- Publius Ovidius Naso

% Co je dovoleno, po tom se méně touží.

      -- Publius Ovidius Naso

% Žádná žena se nepokládá za ošklivou.

      -- Publius Ovidius Naso

% Láska přináší jen samý nepokoj a strach.

      -- Publius Ovidius Naso

% Člověk bývá tak sebevědomý, jak je omezeno jeho chápání.

      -- Alexander Pope

% Historie je spíš plná příkladů věrnosti psů než přátel.

      -- Alexander Pope

% Šťasten, kdo nic neočekává, neboť nebude nikdy zklamán.

      -- Alexander Pope

% Pravda nesmí záviset na tom, komu bude sloužit!

      -- Vladimír Iljič Lenin (Uljanov)

% Zvelič pravdu a máš hloupost.

      -- Vladimír Iljič Lenin (Uljanov)

% Aby se dosáhlo velkého, je třeba začít s menším.

      -- Vladimír Iljič Lenin (Uljanov)

% Přemoci zlé návyky je možné jen dnes, ne zítra.

      -- Konfucius (Kung fu tse)

% Všechno má svou krásu, ale ne každý ji vidí.

      -- Konfucius (Kung fu tse)

% Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.

      -- Konfucius (Kung fu tse)

% Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to.

      -- Konfucius (Kung fu tse)

% Kdo mnoho mluví, zřídka uskutečňuje svá slova.

      -- Konfucius (Kung fu tse)

% Skutečnou chybou je chybu nenapravit.

      -- Konfucius (Kung fu tse)

% Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až budeš svět opouštět.

      -- Konfucius (Kung fu tse)

% Cokoliv člověk získá snadno, bez práce, mívá většinou pochybnou hodnotu.

      -- Leonid Leonov

% Lidé, kteří všechno vidí černě, nevidí daleko.

      -- Kurt Tackmann

% Když jsou svíce zhasnuty, všechny ženy jsou krásné.

      -- Plutarchos

% Oddech je kořením práce.

      -- Plutarchos

% Žij tak, aby se z tvých přátel nestali nepřátelé a z tvých nepřátel aby se stali přátelé.

      -- Pythagoras

% Mlč, anebo řekni něco, co je lepší než mlčení.

      -- Pythagoras

% Existuje jeden princip dobra, který stvořil pořádek, světlo a muže, a jeden princip špatný, který stvořil chaos, temno a ženu.

      -- Pythagoras

% Úlohou výchovy je probudit v člověku génia.

      -- Pythagoras

% Chceš-li usnout, neotvírej oči, dokud nerozebereš všechny své dnešní skutky.

      -- Pythagoras

% Rámus nic nedokazuje. Když slepice snese vejce, někdy kdáká, jako by snesla rovnou malou planetu.

      -- Mark Twain

% Už vím, na co je týden. Aby se člověk mohl zotavit z únavy neděle.

      -- Mark Twain

% Často si myslím, jaká škoda to byla, že Noe s celou svojí kumpanií nezmeškal archu.

      -- Mark Twain

% Člověk udělá mnoho, aby ho milovali, a udělá všechno, aby mu záviděli.

      -- Mark Twain

% Nejdříve stvořil Bůh muže, pak ženu. Potom mu přišlo muže líto a dal mu tabák.

      -- Mark Twain

% Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.

      -- Mark Twain

% Pravda je to nejcennější, co máme. Hleďte ji tedy pořádně zpeněžit.

      -- Mark Twain

% Snažme se žít tak, aby na našem pohřbu plakal i hrobník.

      -- Mark Twain

% Člověk, který přichází s novou myšlenkou, je blázen do té doby, než jeho myšlenka zvítězí.

      -- Mark Twain

% Není většího neštěstí, než když se člověk začne bát pravdy, aby ho neodhalila.

      -- Blaise Pascal

% Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít.

      -- Blaise Pascal

% Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání.

      -- Blaise Pascal

% Nejlepším prostředkem, jak dodržet slovo, je - nikdy ho nedávat.

      -- Napoleon Bonaparte

% Lež je k ničemu, neboť oklame jen jednou.

      -- Napoleon Bonaparte

% Slaboši čekají na příležitost, silní ji vytvářejí.

      -- Napoleon Bonaparte

% Od vznešeného k směšnému je pouhý krok.

      -- Napoleon Bonaparte

% Ženy mají jen dvě zbraně: kosmetiku a slzy. Naštěstí pro muže mohou být jen zřídkakdy s úspěchem použity obě současně.

      -- Napoleon Bonaparte

% To nejtěžší na každé práci je - překonat moment, kdy se nám nechce pracovat.

      -- I. P. Pavlov

% Člověk má být ke svému příteli takový jako sám k sobě.

      -- Sokrates

% Lidský život není nic jiného než řetězec promeškaných příležitostí.

      -- Sokrates

% Kdo chce hýbat světem, ať nejprve hýbe sám sebou.

      -- Sokrates

% Když dostaneš dobrou ženu, budeš po celý život šťastný. Když se oženíš se zlou, budeš mít příležitost stát se filozofem.

      -- Sokrates

% Nežijeme, abychom jedli, ale jíme, abychom žili.

      -- Sokrates

% Existuje jen jedno dobro a to je vědění, existuje jen jedno zlo a to je nevědomost.

      -- Sokrates

% Pravda může počkat, má před sebou dlouhý život.

      -- Arthur Schopenhauer

% Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí.

      -- Alphonse Karr

% Kdo nic neví, musí věřit všemu.

      -- Moliére

% Právo zabíjet je právo, které mají jen lékaři s povolením fakulty a smějí je vykonávat beztrestně.

      -- Moliére

% Myslí si, že bude učený, bude-li všechno hanět.

      -- Moliére

% Slova jsou na to, aby vysvětlovala naše myšlenky.

      -- Moliére

% Vždy je nutno přizpůsobit se většině a nikdy se nedat prohlédnout.

      -- Moliére

% Odpouštím vám. Ale draze to zaplatíte!

      -- Moliére

% Skromným není ten, kdo se cítí povznesen vůči pochvalám, ale ten, kdo je vnímavý k pokáráním.

      -- Jean Paul

% Býváme v lásce nespravedliví, protože toho druhého pokládáme za dokonalého.

      -- Jean Paul

% Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, poněvadž ví, že ji může číst jen jednou.

      -- Jean Paul

% Jen ten je šťastný, kdo rozumí aforismům.

      -- Jean Paul

% Člověk je jediný živočich, který se červená.

      -- Jean Paul

% Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.

      -- Jean Paul

% Ženy si navzájem půjčují vše, ne však šaty, muže a krásu.

      -- Jean Paul

% Někteří lidé dovedou opravovat jen cizí názory, nikoli vlastní.

      -- Jean Paul

% Je-li osud k člověku mimořádně blahosklonný a chce ho obdařit největším štěstím na světě, dá mu věrné přátele.

      -- Ernst Thälmann

% Rozumět něčemu, to znamená nalézt v tom něco, co je naše, a právě toto objevování sebe mimo nás je to, co nás těší.

      -- Rabíndranáth Thákur

% Lehko je být otevřený, když nechceme říci celou pravdu.

      -- Rabíndranáth Thákur

% Když zamkneš dveře před všemi omyly, zůstane za nimi i pravda.

      -- Rabíndranáth Thákur

% Zasmějte se a bude vám veselým a laskavým společníkem.

      -- William Makepeace Thackeray

% Zasejte skutek a sklidíte návyk, zasejte návyk a sklidíte povahu, zasejte povahu a sklidíte osud.

      -- William Makepeace Thackeray

% Humor je jedním z nejlepších kusů oděvu, jaký může člověk ve společnosti nosit.

      -- William Makepeace Thackeray

% Kdo si sám sebe neváží, toho si bezpochyby nebudou vážit ani ostatní.

      -- N. M. Karamzin

% Jed udělila příroda plazům, silnější tvorové ho nemají.

      -- Adam Mickiewicz

% Už samotná fakta mají moc řešit velké problémy.

      -- Adam Mickiewicz

% Lidé se často pyšní čistým svědomím jen proto, že mají krátkou paměť.

      -- Lev Nikolajevič Tolstoj

% Odsuzuješ-li činy jiných lidí, mysli na své!

      -- Lev Nikolajevič Tolstoj

% Když bude každý zametat před svým prahem, bude celá ulice čistá.

      -- Lev Nikolajevič Tolstoj

% Pamatujte, že kdo píše pro hlupáky, najde vždy široký okruh čtenářů.

      -- Lev Nikolajevič Tolstoj

% Milovat ženu a dělat zároveň něco rozumného je těžké!

      -- Lev Nikolajevič Tolstoj

% Nemáš-li sil, abys hořel a šířil světlo, aspoň nezacloňuj!

      -- Lev Nikolajevič Tolstoj

% Milovat znamená žít životem toho, koho miluješ.

      -- Lev Nikolajevič Tolstoj

% Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A opačně.

      -- Lev Nikolajevič Tolstoj

% Nedůslednost je to jediné, v čem jsou lidé důslední.

      -- John Steinbeck

% Odborníci se vždy zlobí, když laika napadne něco, co by je nikdy nenapadlo.

      -- John Steinbeck

% Mám na zemi jen jednoho opravdového a skutečného nepřítele a tím jsem já sám.

      -- Christian Morgenstern

% Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.

      -- Christian Morgenstern

% Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.

      -- Christian Morgenstern

% Když chceš poznat lidi, podívej se na jejich práci.

      -- Friedrich Schiller

% Každý určuje si svou cenu sám.

      -- Friedrich Schiller

% Nejhezčí sny o svobodě se zdají ve vězení.

      -- Friedrich Schiller

% V neštěstí se ukáže moudrost, ve štěstí pokora, v bídě trpělivost, ve smrti bohatství.

      -- Friedrich Schiller

% Ti, kteří mají trpělivost dělat prosté věci dokonale, osvojují si umění dělat nesnadné věci lehce.

      -- Friedrich Schiller

% I největší věc roste z malých začátků.

      -- Publius Syrus

% Největšího soka přemůžeš, když ovládneš svůj vlastní hněv.

      -- Publius Syrus

% Za pláčem dědice je skrytý smích.

      -- Publius Syrus

% Je dobré pozorovat na cizím neštěstí to, čemu se máme vyhnout.

      -- Publius Syrus

% Už pěkná tvář je němé doporučení.

      -- Publius Syrus

% Nemůže vzniknout prospěch jedněch bez škody druhých.

      -- Publius Syrus

% Láska začíná očima, dokončuje ji jazyk.

      -- Publius Syrus

% Když hlupák mlčí, může se stát mudrcem.

      -- Publius Syrus

% Žádný osud není tak dobrý, aby sis na něj v něčem nemohl stěžovat.

      -- Publius Syrus

% Mnozí berou rady, ale jen moudří z nich mají užitek.

      -- Publius Syrus

% Náhoda nepomůže tomu, kdo si nepomůže sám.

      -- Sofokles

% Lež nikdy nežije tak dlouho, aby byla stará.

      -- Sofokles

% Nejpříjemnější život mají ti, kteří nemyslí.

      -- Sofokles

% Pravda je vždycky nejsilnější argument.

      -- Sofokles

% Moudrý člověk mlčí o tom, co neví.

      -- Sofokles

% Co sis zavinil sám, bolí nejvíce.

      -- Sofokles

% Jediné slovo někdy stačí na to, aby vybudovalo nebo zničilo štěstí.

      -- Sofokles

% Silná slova, to ještě nejsou silné argumenty.

      -- V. O. Ključevskij

% Nacionalismus je vlastenectví, které ztratilo svou vznešenost.

      -- Albert Schweitzer

% Naše osobní přednosti se podobají řece: ta čím je hlubší, tím méně hučí.

      -- Michel de Montaigne

% Největší věcí na světě je, když muž umí být sám sebou.

      -- Michel de Montaigne

% Nejskvělejší talenty se ničí zahálkou.

      -- Michel de Montaigne

% Mluvím pravdu, ne tolik, jak bych chtěl, ale tak, jak se odvážím, a odvažuji se trochu víc, čím jsem starší.

      -- Michel de Montaigne

% Láska je pokus změnit kousek vysněného mého světa v realitu.

      -- Reik

% Málokdo je tak moudrý, aby si vážil oprávněné výtky víc než falešné chvály.

      -- Francois de la Rochefoucauld

% Mýlí se ten, kdo si myslí, že se bez každého obejde; ale kdo si myslí, že se nikdo neobejde bez něho, mýlí se ještě víc.

      -- Francois de la Rochefoucauld

% Není hloupější přání než být vždycky nejchytřejší ze všech.

      -- Francois de la Rochefoucauld

% Nepřekonatelné překážky si mnohdy jen vymýšlíme, abychom omluvili, že nám chybí vůle.

      -- Francois de la Rochefoucauld

% Tvrdohlavost a umíněnost jsou přímo úměrné omezenosti našeho rozumu: jen neochotně přijímáme to, co přesahuje hranice našeho obzoru.

      -- Francois de la Rochefoucauld

% Člověk si uchová první lásku - dokud nepřijde druhá.

      -- Francois de la Rochefoucauld

% Velkoryse odpouštíme, co se nestalo nám.

      -- Francois de la Rochefoucauld

% Každý touží po tom, čeho se mu nedostává: ti nahoře po oblibě a ti dole po spravedlnosti.

      -- Francois de la Rochefoucauld

% Milující ženy lehčeji odpouštějí velké přestupky než malé nevěry.

      -- Francois de la Rochefoucauld

% Závist je zármutek nad cizím dobrem.

      -- Zenon

% Žádná lež nezestárne.

      -- Euripides

% Leccos chytrého vyšlo přece už i od žen.

      -- Euripides

% Z veškerého bohatství je nejlepší najít ušlechtilou ženu.

      -- Euripides

% Lékař musí být odpovědný i za to, co mu pacient neřekne.

      -- Hippokrates

% Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří.

      -- Hippokrates

% Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné.

      -- Hippokrates

% Proto se pořádají slavnosti a hry, aby se náš duch nejrůznějšími způsoby zotavil z únavy a zbavil se skleslosti a stesků.

      -- Perikles

% Člověk se nasytí všeho - i lásky.

      -- Homér

% Mnoho mluvit a hodně říkat není totéž.

      -- Homér

% V mládí a kráse je zřídka moudrost.

      -- Homér

% Nezískávej rychle přátele, a ty, které získáš, rychle nezavrhuj!

      -- Solón

% Neříkej o nikom, že je šťastný, když ještě žije.

      -- Solón

% Věrolomný přítel je horší než nepřítel.

      -- Ezop

% Nejtěžší věc - poznat sám sebe, nejsnadnější věc - radit druhým.

      -- Thales

% Čemu zvykne hoch, toho nezanechá, až bude stár.

      -- Šalamoun

% Žena svárlivá je jako ustavičné kapání skrze střechu.

      -- Šalamoun

% Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě.

      -- Buddha

% Ženy mají rády zanedbané muže, aby se mohly cítit nepostradatelnými, když o ně pečují.

      -- Buddha

% Dnešní mládež je hrozná. Ale nejhorší je, že už k ní nepatříme.

      -- Pablo Picasso

% Když se setkají kritici, mluví o barvách a kompozici. Když se setkají malíři, baví se o tom, kde se dá koupit nejlevnější terpentýn.

      -- Pablo Picasso

% Moderní obrazy jsou jako ženy. Těžko je můžeme milovat, když se usilujeme jim porozumět.

      -- Pablo Picasso

% Šetrnost je jedna část dobré politiky. Účelnost je část druhá. Pracuj a šetři.

      -- Alois Rašín

% Kritik musí všechno vědět a zbytek si domyslet.

      -- Marcel Proust

% Příroda dovede na lidi sesílat nemoci jenom krátké. Ale lékařství si přisvojilo umění je prodlužovat.

      -- Marcel Proust

% Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý odpoví.

      -- Tomáš Baťa

% Ne ve výpočtech, ale v lásce se vědec nejčastěji mýlí.

      -- Maria Curie-Sklodowska

% Zamilovanost je většinou jen divadelní představení pro kolemjdoucí.

      -- Maria Curie-Sklodowska

% Chcete-li spolehlivě otrávit své dítě, dejte mu vypít velkou dávku vlastního štěstí.

      -- Anton Semjonovič Makarenko

% Není špatná mládež, jsou jen špatní vychovatelé.

      -- Anton Semjonovič Makarenko

% Novináře můžeme rozdělit na dva druhy. Jedni píší víc než vědí, druzí zase víc vědí než píší.

      -- Egon Ervín Kisch

% Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem.

      -- Karel Havlíček Borovský

% Osud je zbabělý pes, lekne se, když na něho dupneš.

      -- Sándor Petöfi

% Na zrcadlo se zlobí ten, kdo má křivou hubu.

      -- Nikolaj Vasiljevič Gogol

% I žena stárne, nikdy však není stará.

      -- Friedrich Christian Hebbel

% Nejkrásněji umírá větev, která se láme pod tíží vlastního ovoce.

      -- Friedrich Christian Hebbel

% Je nepředstavitelné, kolik je nutno na světě vynaložit důvtipu, abychom prokázali hloupost.

      -- Friedrich Christian Hebbel

% Proč lhát? Stačí mluvit pravdu, aby nám nevěřili.

      -- Guy de Maupassant

% Drby jsou útěchou žen, které už nikdo nemiluje a nikdo se jim nedvoří.

      -- Guy de Maupassant

% Existují tak věrné ženy, že mají výčitky svědomí, když svého muže podvádějí.

      -- Guy de Maupassant

% Angličan nikdy nežertuje, jde-li o tak vážnou věc, jako je sázka.

      -- ?

% Země nepotřebuje nové kontinenty, ale nové lidi.

      -- Jules Verne

% Jako všechny zákony světa, i pravda je stálá a neměnná.

      -- Giordano Bruno

% Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být šťasten.

      -- Giordano Bruno

% Není-li to pravda, je to velmi dobře vymyšleno.

      -- Giordano Bruno

% Znám všechno, jen ne sebe.

      -- Francois Villon

% Největší potupa je, když člověka pochválí blbec.

      -- Francois Villon

% Každý velký člověk má mnoho nepřátel.

      -- Francois Villon

% Člověk je jediný živočich, který musí pracovat.

      -- Immanuel Kant

% Všechno, co víme, pochází ze zkušenosti.

      -- Immanuel Kant

% Muže je snadné prohlédnout, žena své tajemství nevyzradí.

      -- Immanuel Kant

% Nic není hroznějšího než lidé, kteří mají vždy pravdu.

      -- Stendhal

% Láska je krásná květina, ale člověk musí mít odvahu utrhnout ji na kraji propasti.

      -- Stendhal

% Ví se vůbec v umění, kdo je blázen?

      -- Emile Zola

% Prorok je ten, kdo vidí daleko dopředu, ale zároveň vidí všechno kolem sebe, protože budoucnost začíná dnes.

      -- Konstantin Eduardovič Ciolkovskij

% Trochu smělosti má větší cenu než tuna opatrnosti.

      -- Franklin Delano Roosevelt

% Radikál je člověk stojící oběma nohama pevně ve vzduchu.

      -- Franklin Delano Roosevelt

% Kdo první zdvihne ruku k ráně, přiznává, že mu došly ideje.

      -- Franklin Delano Roosevelt

% Lehká věc je mlčeti, když člověk nic neví.

      -- Alois Jirásek

% Neexistuje nevinná lež.

      -- Albert Camus

% Snažší je dosáhnout úspěchu, obtížnější je si ho udržet.

      -- Albert Camus

% Na básnících je, aby našli velikost doby.

      -- Jiří Wolker

% Láska je ze tří čtvrtin zvědavost.

      -- Giovanni Giacomo Casanova

% Od nezkušených žen se můžeme mnohému naučit.

      -- Giovanni Giacomo Casanova

% Náš rozum je jako střelný prach: může snadno vybouchnout, ale nikdy nevybuchne, pokud jej někdo nezapálí.

      -- Giovanni Giacomo Casanova

% Slavným lidem je pomníkem celá zem.

      -- Thukydides

% Svobodu možno odstranit ze sbírky zákonů, ale nemožno ji vytrhnout z paměti.

      -- Thukydides

% Nemohou-li dívky milovat, nenávidí.

      -- Vladislav Vančura

% Musíme se podrobit všem těžkostem, které už lidé překonali.

      -- Vladislav Vančura

% Zármutek můžeme nést sami. Ale abychom se dovedli těšit z radosti, musíme se o ni s někým podělit.

      -- Thomas Mann

% Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít svou pravdu.

      -- Jiří Menzel

% Spisovatel je slavný až tehdy, kdy ho víc citují, než čtou.

      -- William Faulkner

% Někteří se stanou odvážnými až tehdy, když už nemají jiné východisko.

      -- William Faulkner

% Žena je nejpřijatelnějším omylem přírody.

      -- John Milton

% Nestejní se rodíme, ale stejní umíráme.

      -- Seneca

% Zamilovaní jsou blázni.

      -- Plautus

% Dokud jsme živi, žijme.

      -- Vergilius

% Přátelství může být jen mezi dobrými.

      -- Cicero

% Jen sehnutý oráč oře rovnou brázdu.

      -- Plinius

% Každý si vybírá svou zlatou střední cestu.

      -- Horatius

% Opakované věci se líbí.

      -- Horatius

% Nechť se shodují slova se skutky.

      -- Seneca

% Čím horší je stát, tím více má zákonů.

      -- Tacitus

% Krutější je stále se bát smrti než zemřít.

      -- Seneca

% Čím moudřejší je člověk, tím méně má potřeb.

      -- Diogenes

% Není pravdy, je jen pravděpodobnost.

      -- Protagoras

% Poznání je neskonale cennější než všechny požitky světa.

      -- Sokrates

% Život shodný s přírodou a s rozumem je cesta ke svobodě.

      -- Zenon

% Druhý den je žákem dne prvního.

      -- Publius Syrus

% Komu je dovoleno hřešit, hřeší méně.

      -- Ovidius

% Každý člověk chybuje, ale jen hlupák v chybách setrvává.

      -- Cicero

% Dychtivost po vládě a moci je silnější než ostatní vášně.

      -- Tacitus

% O všem se má pochybovat.

      -- Ainesidemos

% Spravedlnost ani nespravedlnost není od přírody.

      -- Archelaos

% Blažený není ten, kdo má, co si přeje, ale ten, kdo si nepřeje, co nemá.

      -- Anthistenes

% Za všech okolností si zachovej vnitřní svobodu.

      -- Aristippos

% Užívej rozkoše, ale nepropadni ji.

      -- Anthisthenes

% Člověk je bytost přirozeně společenská.

      -- Aristoteles

% I když jsi sám, nedělej nic špatného.

      -- Demokritos

% Člověk pozná jen maličký kousek jsoucna, ale každý věří, že objevil všechno.

      -- Empedokles

% Krásu jako jedinou ze všech hodnot můžeme spatřit.

      -- Platon

% Nesnažil jsem se zalíbit davu, protože dav neschvaluje, co já vím, a já nevím, co schvaluje dav.

      -- Epikur

% Dělají-li dva totéž, není to totéž.

      -- Terentius

% Chudoba se snadno vyhne škodě.

      -- Sallustius

% Považuji za ztraceného toho, kdo ztratil stud.

      -- Plautus

% Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.

      -- Ovidius

% Papír snese všechno.

      -- Cicero

% Je správné se dát poučit i od nepřítele.

      -- Ovidius

% Blesky bijí do nejvyšších vrcholů.

      -- Horatius

% Štěstí je slepé.

      -- Cicero

% Hledám člověka.

      -- Diogenes

% Čím více lidé mají, tím více žádají.

      -- Justinus

% Celý lidský život je jen cesta ke smrti.

      -- Seneca

% Kolik člověk zná, tolik zmůže.

      -- Plautus

% Nahromaděné peníze vládnou, nebo slouží.

      -- Seneca

% Zlé věci sousedí s dobrými.

      -- Ovidius

% Nejméně zná člověk sám sebe.

      -- Ovidius

% Krása, která nemá svědka, je bez užitku.

      -- Cicero

% Největší a nejdůležitější část výchovy je ta, kterou si člověk dal sám.

      -- E. Gibbon

% Každý člověk má tři charaktery - jeden, který ukazuje, jeden, který má, a jeden, který si myslí, že má.

      -- A. Karr

% Politováníhodný ten, kdo žije bez ideálů.

      -- I. Turgeněv

% Sebeláska je největším z lichotníků.

      -- La Rochefoucauld

% Bez víry ve své schopnosti a své síly nelze podniknout žádné dílo.

      -- N. K. Krupská

% Když je někdo do sebe zamilován, je to počátek románu, který trvá celý život.

      -- O. Wilde

% Dělat snadno to, co je obtížné pro druhé, je talent. Dělat to, co je nemožné talentu, je dílo génia.

      -- H. F. Amiel

% Naši nepřátelé jsou blíže k pravdě při posuzování nás samých než my.

      -- La Rochefoucauld

% Ten, kdo je prázdný, je naplněn sám sebou.

      -- M. I. Lermontov

% Samolibost není nic jiného, než když někdo sám sobě podkuřuje. Učiní-li někdo totéž jinému, je to lichocení.

      -- Erasmus Rotterdamský

% Mládí je něco, co mají jen mladí a čeho by jen staří dovedli moudře užívat.

      -- T. Wolfe

% Zjevně by měly být dva druhy výchovy. Jedna by učila, jak si vydělat na živobytí, druhá, jak žít.

      -- J. Truslow

% Tělesná práce osvobozuje od duševních bolů.

      -- La Rochefoucauld

% V mládí jsou lidé zcela opojení bez vína.

      -- kniha Kabus

% Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby byla pravda.

      -- J. Caesar

% I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc než jeho nejlepší přítel.

      -- Ebner-Eschenbachová

% Prvním krokem k filozofii jsou pochyby.

      -- Diderot

% Velmi silný je ten, kdo dovede mlčet, i když je v právu.

      -- Cato

% Ozdobou hlubokých myšlenek je jasnost.

      -- Vauvenargues

% Moudrý člověk zůstává v pozadí a tím se právě dostává v čelo lidí.

      -- Lao-c

% Cit člověka je tupější na dobro než na zlo.

      -- Livius

% Zemská ose zcela zřetelně prochází středem každého města a vesnice.

      -- O. W. Holmes

% Svět patří optimistům, pesimisté jsou jenom diváky.

      -- F. Guizot

% Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno ve druhém.

      -- Konfucius

% Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou.

      -- Seneca

% Aby se dosáhlo velkého, je třeba začít s menším.

      -- Lenin

% Obtížné neznamená nepřekonatelné.

      -- Kalinin

% Život je cesta, která vede k smrti, ale po cestě zapomeneme na cíl.

      -- C. Diane

% Žádné velké vítězství není možné, pokud mu nepředchází malé vítězství nad sebou samým.

      -- Leonov

% Je lépe se radit před činy, než potom o nich přemítat.

      -- Demokritos

% Když najdeš cestu bez překážek, určitě nevede nikam.

      -- N. Clark

% Úspěch plodí úspěch.

      -- N. Chamfort

% Pokrok je jen uskutečňování utopii.

      -- O. Wilde

% Prvé kroky - vždy nejtěžší.

      -- R. Thákúr

% Chtěl bych - to neznamená nic, chci - to dělá divy.

      -- A. Vinet

% Mládí je nejen v letech, ale i v myšlenkách.

      -- F. Bacon

% Usnout na vavřínech dokáží i lidé trpící nespavostí.

      -- A. Gossanyi

% Nejlepší výchovy se dosahuje spíš tím, co se učíme v životě, než tím, co se dočteme v knihách.

      -- H. de Balzac

% Je třeba žít zamilován v něco, co je ti nedostupné. Člověk roste tím, že usiluje vzhůru.

      -- Gorkij

% Odklad je zloděj času.

      -- E. Young

% Střezte čas - je to tkanivo, z kterého je utkán život.

      -- C. Richardson

% Sova je proto symbolem moudrosti, protože i hlupák vidí za světla, ale moudrý člověk vidí i ve tmě.

      -- Panin

% Společné pravidlo pro našeho ducha i tělo je: mohou prospívat, jen když jsou stále živeny.

      -- Vauvenargues

% Každý si stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum.

      -- La Rochefoucauld

% Všechno intelektuální zdokonalení vzniká ve chvílích volna.

      -- S. Johnson

% Jestliže je pravda, že chudoba člověka se měří jeho potřebami, pak ctižádostivec a lakomec hynou v nejhorší bídě.

      -- J. de la Bruyére

% Zlozvyku se nezbavíme tak, že ho vyhodíme oknem, je třeba ho vyprovodit po schodech.

      -- M. Twain

% Nejlépe poznáme charakter člověka při peněžních záležitostech, při pití a v hněvu.

      -- kniha Talmud

% Zlý člověk předpokládá, že všichni lidé jsou mu podobni.

      -- přísloví

% Závistník působí sám sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem.

      -- Demokritos

% Závistivci nejsou šťastni dříve, dokud nezpůsobí, že druzí také závidí.

      -- C. Diane

% Závist je nejhloupější ze všech neřestí, neboť nepřináší nic.

      -- H. de Balzac

% Když je konečně náš charakter dotvořen, začínají nás bohužel opouštět síly.

      -- Seume

% Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy jej zraní.

      -- Morgenstern

% Lidé se tlačí ke světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit.

      -- Nietzsche

% Kdo je moudrý? Kdo se u každého něčemu přiučí. Kdo je silný? Kdo se umí ovládat. Kdo je bohatý? Kdo je spokojen se svým osudem.

      -- kniha Talmud

% Ještě nikdo nebyl takový filozof, aby trpělivě snášel bolení zubů.

      -- Shakespeare

% Opilec se podobá láhvi whisky, jen hrdlo a břicho a žádná hlava.

      -- O´Malley

% Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu.

      -- přísloví

% I lev se musí bránit proti mouchám.

      -- přísloví

% Je lépe se opotřebovat než zrezivět.

      -- Diderot

% Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru.

      -- S. Smiles

% Když se zapne první knoflík špatně, pak je celé zapínání špatné.

      -- Goethe

% Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik, jako nikdo jiný.

      -- T. Carlyle

% Lenost je zvyk odpočívat dříve, než se člověk unaví.

      -- J. Renard

% Lenost je strach před očekávanou prací.

      -- Cicero

% Ustavičná práce se usnadňuje návykem.

      -- Demokritos

% Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život.

      -- E. Renan

% Byl takový liják, že se všechny svině očistily a všichni lidé zasvinili.

      -- G. Lichtenberg

% Je jen jediný způsob, jak poznat, co v kom vězí: pusť ho k práci.

      -- F. X. Šalda

% Nejde o to, znát mnoho, ale o to, znát ze všeho, co je možno znát, to nejpotřebnější.

      -- L. N. Tolstoj

% Trpělivým čekáním se nikam nedostaneme, jen trpělivou prací.

      -- J. Ruskin

% Nedokončené není nic.

      -- H. F. Amiel

% Bez usilovné pracovitosti není talentů ani géniů.

      -- Mendělejev

% Když pracuješ, nestyď se říct těm, kteří ti překážejí.

      -- V. I. Lenin

% Dobře vykonáno je vždy lepší než dobře řečeno.

      -- B. Franklin

% Čtení prohlubuje myšlení, povzbuzuje mysl k hledání a analýze jevů.

      -- Kalinin

% Mysl musí být zaměstnána, neboť není-li zaměstnána, stáváme se mrzutými.

      -- S. Johnson

% Umění paměti záleží v umění pozornosti.

      -- S. Johnson

% Buďte samouci, nečekejte, až vás naučí život.

      -- T. Leo

% Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost.

      -- George Orwell(1984)

% Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění.

      -- Voltaire

% Jsou dva druhy knih. Jedny zkrášlují život, druhé byt.

      -- Litěraturnaja gazeta

% Skutečná univerzita dnešní doby je sbírka knih.

      -- T. Carlyle

% Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo víš.

      -- M. de Montaigne

% Člověka je možno poznat podle knih, které čte.

      -- S. Smiles

% Požadovat, aby si někdo pamatoval vše, co četl, je jako žádat, aby si pamatoval, co kdy snědl. Z tohoto žil tělesně a z onoho duševně a stal se prostřednictvím toho tím, čím je.

      -- A. Schopenhauer

% Lidé se dělí na dva druhy: jedni nejdříve myslí a pak jednají, druzí nejdříve hovoří a jednají a potom myslí.

      -- Tolstoj

% Zábava a činnost dělají hodiny krátkými.

      -- Shakespeare

% Jen ten je opravdový humanista, kdo miluje lidi i tehdy, když se s nimi setká v přeplněné tramvaji nebo autobuse.

      -- Krokodil

% Kdybys i zlostí pukl, přesto lidi budou stále jednat stejně.

      -- Marcus Aurelius

% Stálý styk se špatnými zvětšuje sklon ke špatnému.

      -- Demokritos

% Zdvořilostí nic neztrácíme - nanejvýš místo k sezení.

      -- J. Bernard

% Vidíš-li, že se člověk mýlí, nehněvej se naň; pomni, že není možné se mýlit schválně.

      -- Seneca

% Přestaň hovořit, jak zpozoruješ, že se začínáš rozčilovat ty nebo ten, s nímž hovoříš. Nevyřčené slovo - zlaté.

      -- Tolstoj

% Jsi-li sám, mysli na své chyby. Jsi-li ve společnosti, nemluv o chybách druhých.

      -- přísloví

% Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti velký, byl-li dán s láskou.

      -- Pindaro

% Narážejí na sebe jen ti, kdo kráčejí stejnou cestou.

      -- Seneca

% Nic nedáváme tak ochotně jako radu.

      -- La Rochefoucauld

% Zlé jazyky jsou horší než pistole.

      -- A. S. Gribojedov

% Nikdy není tak obtížné mluvit jako tehdy, když se stydíme za své mlčení.

      -- La Rochefoucauld

% Jak je pro velké duchy charakteristické, že řeknou mnoho málo slovy, tak naopak malí duchové mají zase nadání, že mluví mnoho a neřeknou nic.

      -- La Rochefoucauld

% Ostýchavost je nedostatek důvěry v sebe a pochází z domýšlivosti. Člověk je ostýchavý, protože se bojí, že se nebude jevit v nejlepším světle.

      -- Diane

% Chceš-li mít nepřátele, vyzvedej se nad ně. Chceš-li mít přátele, dovol jim vyniknout nad tebou.

      -- Colton

% Hovoř jen o tom, co je ti jasné.

      -- Tolstoj

% Proč máme takovou paměť, že si pamatujeme do nejmenších podrobností to, co se nám přihodilo a ne takovou, abychom si zapamatovali, kolikrát jsme to řekli téže osobě.

      -- La Rochefoucauld

% Člověku je třeba dvou let, aby se naučil mluvit a šedesáti let, aby se naučil držet jazyk za zuby.

      -- L. Feuchtwanger

% Nejlepším způsobem lichocení je nechat druhého hovořit a být posluchačem.

      -- J. Addison

% Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svůj obraz.

      -- Goethe

% Ti, kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství.

      -- Demokritos

% Mlčení je velkým konverzačním uměním.

      -- W. Hazlitt

% Jenom tomu, čemu sami věříme, věří ostatní nám.

      -- K. Gutzkow

% Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí. Bere mi znovu míru pokaždé, když k němu přijdu. Jiní lidé však mají stále mou starou míru a myslí si, že se bude stále na mě hodit.

      -- G. B. Shaw

% Moudří lidé mluví, protože mají co říci, blázni, protože by rádi něco řekli.

      -- Platon

% Každý člověk, kterému záleží jen na jedné věci, je nebezpečný.

      -- G. K. Chesterton

% Nejlepší způsob, jak si uchovat přátele, je nikdy jim nic nepůjčit a nikdy si od nich nic nepůjčovat.

      -- P. de Kock

% Pomoz tomu, kdo nese břemeno, ale rozhodně ne tomu, kdo je položí vedle.

      -- Seneca

% Ten, kdo nemá dobrou paměť, by se nikdy neměl dát na řemeslo lhaní.

      -- Montaigne

% Vtipnou lichotku snese i ten nejskromnější.

      -- J. Paul

% Půvab je užitečný ve všech věcech a je příjemný každému.

      -- C. Diane

% Nejlepší cesta, jak být oklamán: považovat se za chytřejšího než ostatní.

      -- La Rochefoucauld

% K hostinám svých přátel se ubírej pomalu, k jejich neštěstí rychle.

      -- Chylón

% Jediná společnost, kde člověk vydrží, je jeho vlastní.

      -- Oscar Wilde

% Málokdo lituje, že řekl málo, ale často lituje, že řekl mnoho.

      -- J. de la Bruyére

% Něžnými slovy a dobrotou je možno vést na vlásku slona.

      -- Sádí

% Osamocen nedojde člověk nikdy k cíli.

      -- Goethe

% Příčina, proč pro většinu žen přátelství tak málo znamená, je v tom, že tak fádně chutná tomu, kdo okusil lásku.

      -- La Rochefoucauld

% Strasti spojují dvě srdce těsnějšími svazky než štěstí. Společná utrpení vytvářejí silnější svazky než společné radosti.

      -- A. Lamartine

% Obětovali bychom vše pro ty, které milujeme, neboť vstoupili do užšího kruhu našeho egoismu.

      -- C. Diane

% Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala.

      -- H. Rowlandová

% Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby.

      -- A. Bierce

% Kdybychom sami neměli chyby, nečinilo by nám takové potěšení upozorňovat na chyby druhých.

      -- La Rochefoucauld

% Jediným vítězstvím nad láskou je útěk.

      -- Napoleon

% Spory by netrvaly tak dlouho, kdyby chyba byla jen na jedné straně.

      -- La Rochefoucauld

% Jsou lidé, kteří tráví život tím, že hledají v chování jiných důvody ke zlosti.

      -- C. Diane

% Neexistují ošklivé ženy, jsou jen ženy, které neví, jak se udělat hezkými.

      -- J. de la Bruyére

% Žárlivý člověk je mučedník, který dělá mučedníky z druhých.

      -- C. Diane

% Mladí lidé chtějí být věrní, ale nejsou. Staří chtějí být nevěrní, ale nemohou.

      -- Oscar Wilde

% Manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř, kdo je uvnitř, chce ven.

      -- arabské přísloví

% Nedoufejte, že se budete snášet se ženou, se kterou jste se za svobodna hádal.

      -- J. Paul

% Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil za přítele, kdyby byla mužem.

      -- J. Joubert

% Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více než klenbu nebes a koberec lásky.

      -- Honoré de Balzac

% Láska je slepá, proto miluje tmu.

      -- Guitry

% Manželku bychom měli spíše vybírat ušima než očima.

      -- přísloví

% Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit.

      -- Me de Stael

% Neptejte se, co vlast může udělat pro vás, ptejte se, co vy můžete udělat pro vlast.

      -- J. F. Kennedy

% Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách.

      -- Edison

% Tři hlavní věci, kterých je třeba, aby se dosáhlo čehokoliv, co za to stojí, jsou: práce, vytrvalost a zdravý rozum.

      -- Edison

% Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více.

      -- Nietzche

% Když se dva lidé milují, touží po tom žít spolu, ale samotná láska nestačí k zajištění štěstí.

      -- C. Diane

% U mladých žen nahrazuje krása ducha, u starých duch krásu.

      -- Montesquieu

% Kašel, koně a lásku a lze ukrýt velmi těžko.

      -- B. Franklin

% Kde je uzavíráno manželství bez lásky, vznikne brzo láska bez manželství.

      -- B. Franklin

% V manželství se muž ženě líbí déle než naopak. Z mnoha důvodů uvedu aspoň ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo vnesl.

      -- J. Paul

% Kde by byla moc žen, kdyby muži nebyli ješitní?

      -- Ebner-Eschenbachová

% Lev je lvem i v kleci, nestane se oslem.

      -- T. G. Masaryk

% Nezoufej nad tím, kdo ti říká, že má strach, ale měj strach z toho, kdo ti říká, že si nikdy nezoufá.

      -- E. Fried

% Anatomie je něco, co má každý, ale na hezké mladé dívce vypadá nejlíp.

      -- Krokodil

% Je zlé, jestliže se dva manželé nudí navzájem, daleko horší však je, když jen jeden nudí druhého.

      -- Ebner-Eschenbachová

% Ženy, které nemají hezké zuby, se smějí očima.

      -- Mme de Rieux

% Vpravdě sympatizujeme jen s těmi druhy neštěstí, které jsme sami zažili.

      -- C. Diane

% Smutným hodiny se dlouhé zdají.

      -- Skakespeare

% Když má člověk strach, přestává uvažovat.

      -- P. Holbach

% Nenachází-li člověk klid v sobě, je zbytečné, aby ho hledal jinde.

      -- La Rochefoucauld

% Duševní utrpení se snáší lépe než tělesné. Kdyby mi bylo nabídnuto zlé svědomí nebo bolavý zub, zvolil bych prvé.

      -- H. Heine

% Teď když mám dům spálený na popel, vidím lépe na měsíc.

      -- japonské přísloví

% Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých.

      -- La Rochefoucauld

% Ve štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadnější.

      -- Demokritos

% Štěstí i neštěstí je věcí duše.

      -- Demokritos

% Štěstí nezáleží v tom, mít mnoho, ale být spokojen s málem.

      -- Blessingtonová

% Jestliže jste postavili vzdušný zámek, vaše práce nemusí být zbytečná. Nyní k němu udělejte základy.

      -- H. D. Thoreau

% Poznáš, že lidé sami si působí všechny své strasti.

      -- Pythagoras

% Žádný zlý člověk není šťastný.

      -- Juvenal

% Umění žít - to je žít s perspektivou.

      -- F. V. Gladkov

% Nikdy není člověk tak šťastný nebo nešťastný, jak si namlouvá.

      -- La Rochefoucauld

% Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali nemožné věci.

      -- E. Renan

% Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého.

      -- C. Morgenstern

% Nejvíce jsme promarnili dny, kdy jsme se nezasmáli.

      -- N. Chamfort

% Netrapte se maličkostmi! Všechno jsou maličkosti!

      -- R. Eliot

% Člověk, který se plně něčemu oddá, nepotřebuje rodinu.

      -- M. L. King

% Když o sobě pochybujete, nemůžete ze sebe vydat to nejlepší. Když v sebe nevěříte vy, kdo jiný ve vás má věřit?

      -- M. Jackson

% Život je nejlepší školou života.

      -- J. Cimrman

% Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo.

      -- Cicero

% Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat.

      -- T. Bernard

% Náhoda nám prostě spočítá všechny naše hlouposti.

      -- Napoleon

% Oloupený, jenž se směje, okrádá zloděje.

      -- Shakespeare

% I když člověk někoho miluje, občas na to zapomene.

      -- W. S. Maugham

% Dva milostné dopisy píšeme těžko: první a poslední.

      -- Francesko Petrarca

% Dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní. Přestane-li ji milovat, hovoří s ní hlavně o sobě.

      -- Goethe

% Řada frází neznamená ještě linii.

      -- A. Brie

% Člověk má na to, aby si zjednodušil život, vynaložit stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje.

      -- H. Bergson

% Tragédie života někdy spočívá v tom, že dosáhneme, po čem toužíme.

      -- Maugham

% Vyplatilo by se vynalézt antikorozní prostředky pro železné zásady.

      -- Kumor

% Není smutnějšího zjevu než mladý pesimista, leda ještě starý optimista.

      -- M. Twain

% Počítej se životními zákony, ale buď také vždy připraven na výjimky.

      -- Kipling

% Mnoho lidí si zkazí život představou neštěstí, které jim hrozí.

      -- A. Maurois

% Neuskutečněné sny nikdy neznamenají tragedii. Jak často se zato mění v tragedii sny uskutečněné.

      -- S. Dygat

% Dejte si co nejvíce práce, abyste doopravdy žili.

      -- W. Saroyan

% Na začátku cesty k dokonalosti zakopl o svůj ohromující úspěch.

      -- S. J. Lec

% Rozumný muž může být zamilován jako blázen, ale ne jako hlupák.

      -- La Rochefoucauld

% Život je jako nemocnice, v níž je každý pacient posedlý touhou změnit postel.

      -- C. Baudelaire

% Toho, kdo má štěstí, můžete třeba hodit do vody a vyplave vám s rybou v zubech.

      -- J. Tuwim

% Majetek z nikoho neudělá boháče.

      -- Seneca mladší

% Když bujně vyvádí mladík, je to chyba. Když stařec, je to šílenství.

      -- Seneca

% Vzpomínky na otroctví činí svobodu ještě milejší.

      -- Cicero

% Zmůžeš největšího nepřítele, ovládneš-li hněv.

      -- Publius Syrus

% Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno.

      -- Cicero

% V době specializace by neměl být člověk univerzální ignorant.

      -- Kumor

% Pošetilý básník jde o krok před revolucí, rozumný politik krok za ní.

      -- Ž. Petan

% Květy lásky nevadnou. Některé můžeme ještě čerstvé hodit na její hrob.

      -- S. J. Lec

% Strašné je, že nemůžeme žít s ženami ani bez nich.

      -- G. Byron

% Schopnost předvídat nemilou věc nazýváme pesimismem.

      -- R. Lardner

% Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.

      -- Cicero

% Ovšemže věřím ve slepé štěstí. Jak jinak bych si mohl vysvětlit úspěchy lidí, které nemám rád?

      -- J. Cocteau

% Dobrý pastýř má ovce ostříhat, ne je stahovat z kůže.

      -- Tiberius

% Dobří lidé hněv svůj dlouho neživí.

      -- Publius Syrus

% Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno.

      -- Seneca mladší

% Píle je nejlepší pomocník, i pro průměrného ducha.

      -- Seneca

% Čteme ze stále ošumělejší knihy přírody.

      -- Kumor

% Život je k dogmatům mnohem tolerantnější než dogmata k životu.

      -- A. Brie

% Pozitivní na skeptikovi je, že podle něho je všechno možné.

      -- T. Mann

% Dělejme všechno proto, aby umění žít patřilo ke krásným uměním.

      -- Kumor

% Za chyby mezi řádky korektoři neručí!

      -- Ž. Petan

% Za tvůrcem musí někdo stát - nejlépe on sám.

      -- S. J. Lec

% Satira je zvláštní druh zrcadla, v které vždy vidíme jinou tvář než svoji.

      -- J. Swift

% Znát sám sebe ve štěstí, to není snadné.

      -- Hugo

% Jako rána pálí jizva zlého svědomí.

      -- Publius Syrus

% Paměť slábne, jestliže ji necvičíš.

      -- Cicero

% Opilost není nic jiného než čisté šílenství.

      -- Seneca mladší

% Posledním stupněm závisti je nenávist.

      -- Plinius mladší

% Závistník žloutne a hubne, když sousedův majetek vzkvétá.

      -- Horatius

% Ideje jsou na tom lépe než my - mohou vstát z mrtvých.

      -- Kumor

% Ženy jsou slabé - jak rády toho využívají.

      -- Marie de Sevigné

% Ve sporu mezi manželstvím a staromládenectvím platí toto: ať zvolíš, co zvolíš, budeš toho litovat.

      -- Chamfort

% Ženy považují za nevinné všechno, čeho se dopouštějí.

      -- J. Joubert

% Manželství je tak těžké, že ho musejí nést dva, často i tři.

      -- Dumas

% Láska je slepá, ale manželství ji navrátí zrak.

      -- G. Courteline

% Ani ateisté nejsou osvobozeni od zbožných přání.

      -- Kumor

% Třídní původ? Moji předkové byli neandrtálci.

      -- A. Brie

% Opravdu na výši je ten, kdo se nevyvyšuje.

      -- neznámý

% Bez fantazie nepochopíš ani holá fakta.

      -- A. Brie

% Léta běží, ale zadýcháváme se my.

      -- Kumor

% Dnešní lidé by chtěli žít zítřejší život za včerejší ceny.

      -- T. Williams

% Nekažme si to, co máme, touhou po tom, co nemáme.

      -- Epikuros

% Skromnost zvyšuje důstojnost.

      -- La Rochefoucauld

% Mnozí hledají smysl života se skrytou obavou, že by snad mohl být v práci.

      -- M. Růžička

% Zlaté mzdy nečiní žádného koně lepším.

      -- Seneca

% Základní chybou otců je, že očekávají od svých dětí, že jim budou dělat čest.

      -- B. Russel

% Život člověka donutí k mnoha dobrovolným činům.

      -- S. J. Lec

% Malá tečka ukončí i ten největší román.

      -- Kumor

% Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy.

      -- M. Cervantes

% Nedůvěra je moudrost hlupáků.

      -- B. Shaw

% Země nepotřebuje nové kontinenty, ale nové lidi.

      -- J. Verne

% Mnoho je na světě mocného, nic však mocnějšího člověka.

      -- Sofokles

% V soukromí přítele kárej, veřejně chval.

      -- Seneca mladší

% Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.

      -- Hemingway

% Milujeme vždy ty, kteří nás obdivují, ale ne vždy ty, které obdivujeme my.

      -- La Rochefoucauld

% Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.

      -- Budha

% Humor je solí země a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvým.

      -- K. Čapek

% Lidé by občas potřebovali den volna od života.

      -- S. J. Lec

% Dobu neobviňuj, když jsi příčinou žalu.

      -- Cato

% Jakmile je lidská mysl otřesena, má sklon věřit pověrám.

      -- Tacitus

% Nikdo se nestal nesmrtelný díky své lenosti.

      -- Sallustius

% Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.

      -- Seneca

% Když si zacpeš uši, žvanilům tím hubu nezacpeš.

      -- A. Brie

% Bohatý je, kdo je moudrý.

      -- Horatius

% Lháři obvykle nevěříme, ani když mluví pravdu.

      -- Cicero

% I pochybné nápady je možno realizovat mistrovsky.

      -- Kumor

% Předstírat na správném místě hloupost je velice moudré.

      -- Cato

% Vady velkých lidí nám dodávají povzbudivý pocit rovnosti.

      -- Kumor

% Nastavoval druhou tvář tak dlouho, až mu na ni přilepili řád.

      -- E. Canetti

% Múzy by měly básníkům taky přidělovat koše na papír.

      -- A. Brie

% Jedna hádka s manželkou mě stojí víc energie než pět tiskových konferencí.

      -- de Gaulle

% Je-li některá žena věrná svému muži, je to ze zlomyslnosti k tomu třetímu.

      -- O. Wilde

% Co nám udělá stáří, když jsme dva?

      -- Stendhal

% Bylo by nadmíru nelogické řídit se v životě logikou.

      -- Kumor

% Na kulturním poli je úroda tím menší, čím víc je na něm hnoje.

      -- Petan

% Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?

      -- O. Wilde

% Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.

      -- Goethe

% Některé lidi musíme užívat jen po velmi malých dávkách.

      -- R. H. Emerson

% Úspěch je něco, co ti přátelé nikdy neodpustí.

      -- J. Tuwim

% Často máme lidem za zlé, že se nechtějí přizpůsobit představám, jež jsme si o nich vytvořili.

      -- Kumor

% Běda, když si nápověda myslí, že je hercem.

      -- S. J. Lec

% Co s barevnou televizí, když všechny pořady jsou šedivé?

      -- Petan

% Stupeň kariéry se často řídí stupněm příbuzenství.

      -- Kumor

% Dejte božího Bohu a císařovo císaři - avšak to platí o dávání, nikoli o braní.

      -- H. Heine

% Muž může být šťastný s jakoukoliv ženou, pokud ji nemiluje.

      -- O. Wilde

% Škoda, že být starý je jediný způsob, jak žít dlouho.

      -- F. Lesseps

% Manželství je právě tak cenné jako ti, které spojuje - obvykle tedy nestojí za nic.

      -- Nietzsche

% Skutečného mládí dosahujeme ve zralých letech.

      -- Cocteau

% Nelétej příliš vysoko. Všimnou si toho.

      -- Hugo

% Rozumbrada je jako eunuch - ví přesně, jak na to, ale přitom to nedokáže.

      -- Sapfó

% Velmi nám záleží na rovnosti, zvláště vůči těm, kteří nás přerostli.

      -- Kumor

% Co je tragedie a co je komedie, se pozná časem.

      -- S. J. Lec

% Křesťané - ti, kdo pohár radosti vypijí už na tomto světě, dostanou tam nahoře kocovinu.

      -- H. Heine

% Kdyby se ženy oblékaly pro jednoho muže, netrvalo by to tak dlouho.

      -- Achard

% Jsme zvyklí na to, že se lidé vysmívají tomu, čemu nerozumějí.

      -- Goethe

% Nejfantastičtější na světě jsou fakta.

      -- Moliére

% Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme.

      -- T. Lessing

% Bohové dali člověku dvě ruce, aby je neobtěžoval s každou maličkostí.

      -- Pythagoras

% Předsudky jsou jako hřebíky: čím víc se do nich buší, tím víc drží.

      -- Dumas

% Někdy se dozvíš, jakou roli hraješ, až když odejdeš ze scény.

      -- S. J. Lec

% Nemáme milovat manželky svých přátel. Dobrá, ale jak se dostat k manželkám nepřátel.

      -- G. Moore

% Stařec je, kdo má o deset let víc než ty.

      -- O'Henry

% Ochotně odpouštíme svým přátelům chyby, které se nás netýkají.

      -- La Rochefoucauld

% Pěst sice není žádný argument, ale kde najít argument proti pěsti?

      -- A. Brie

% Člověk je nedokonalý, ale dokonale si s tím poradí.

      -- Kumor

% Mám rád samotu - jsem víc zvyklý na svoje chyby než na chyby ostatních.

      -- Chamfort

% Nepřítel se pokoušel zákeřně střílet na naše letadla, pokojně shazující bomby na jeho města.

      -- K. Čapek

% V některých dobách sní lidé hromadně.

      -- Kumor

% Kdo před někým padá na kolena, musí být padlý na hlavu.

      -- A. Brie

% Moderní člověk je vychován k porozumění cizích jazyků a k neporozumění cizinců.

      -- Chesterton

% Sliby a jízdní řády jsou k tomu, aby se nedodržovaly.

      -- J. Swift

% Peníze často stojí příliš mnoho.

      -- Emerson

% Pamatuj si, že žiješ v době, o níž budeš jednou říkat staré zlaté časy.

      -- Kumor

% Není žádný důvod k pesimismu - pokud člověk neslyší důvody, které uvádějí optimisté.

      -- A. Brie

% Nic nepůsobí tak silným dojmem jako mlčící dav.

      -- S. Buttler

% Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl.

      -- M. Twain

% Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil.

      -- Seneca mladší

% Triumfálním obloukem se nejen vchází.

      -- Kumor

% Nechvalme hrdinu před večerem.

      -- A. Brie

% Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledílo a překážejí jim v realizaci.

      -- Leo

% Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.

      -- P. Bonnard

% Každá hlava, byť je sebeuniverzálnější, je vždy poznamenána určitým, ať už ostrým nebo tupým, jemným nebo hrubým, dlouhým nebo krátkým, rovným nebo zahnutým nosem.

      -- Feuerbach

% Co jednou vstoupí do prostoru a času, musí se také podřídit zákonům prostoru a času.

      -- Feuerbach

% Svet patrí nadšencom, ktorí si dokážu udržať chladnú hlavu. Tuwim

Nič sa nestalo, ale vždy sme to predvídali. Tuwim Nestavte se mi na odpor.

      -- Ohm

% Musíme to udržet pod pokličkou.

      -- Denis Papin

% Slyšet trávu růst.

      -- Hippies

% Všechno má své pozitivní stránky.

      -- Magic Johnson

% Dali mi za pravdu.

      -- Jan Hus

% Sedm je šťastné číslo.

      -- Krkavci

% Hlavou zeď neprorazíš.

      -- Ayrton Senna

% Třeba nás jednou něco osvítí.

      -- Temelín

% Království za koně.

      -- Karpov

% Jsem to ale číslo.

      -- Ludolf

% Jsem z toho na větvi.

      -- Tarzan

% Jsme v rejži.

      -- Pu Yi

% Nemám páru.

      -- James Watt

% Nedá se svítit.

      -- Křižík

% Kostky jsou vrženy.

      -- Ernö Rubik

% Lidé, bděte.

      -- Šípková Růženka

% Já na bráchu, brácha na mě.

      -- Kain

% To je tvrdý oříšek.

      -- Popelka

% Nemá to cenu.

      -- Nobel

% Není to Ono.

      -- John Lennon

% Do smrti dobrý.

      -- Kamikadze

% Nemáte oheň?

      -- Prometheus

% Pro Boha živého.

      -- Nietzsche

% Nietzsche je mrtev.

      -- Bůh

% A teď z jiného soudku.

      -- Diogenes

% Nejen chlebem živ jest člověk.

      -- Jan Becher

% Lže, jako když tiskne.

      -- Gutenberg

% My v tom prsty nemáme.

      -- Jezinky

% Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

      -- Don Quijote

% Visí to ve vzduchu.

      -- Hrabě Zeppelin

% Na to se musí jít od lesa.

      -- Robin Hood

% Hlavně nešlápnout vedle.

      -- Neil Armstrong

% Nenechat se doběhnout.

      -- Zátopek

% Kdo neumí, učí.

      -- J. A. Komenský

% Žít si na vysoké noze.

      -- Baba Jaga

% Už se mi zapalujou lejtka.

      -- Jana z Arku

% Jedno oko nezůstalo suché.

      -- Kyklop

% Jdi mi k šípku.

      -- Růženka

% Melu pátou přes devátou.

      -- Beethoven

% Je pořádně nafoukaná.

      -- Hrabě Zeppelin

% Zase na tahu.

      -- Kasparov & Karpov

% Nedělej mrtvého brouka.

      -- Yoko Ono

% Jen počkej, zajíci.

      -- Jan Palach

% Polibte mi ...---...

      -- Morse

% Jste velký člověk, vašim filmům každý rozumí.

      -- Einstein Chaplinovi

Jste také velký člověk, vašim teoriím nikdo nerozumí.

      -- Chaplin Einsteinovi

% Nikdy proti proudu.

      -- Amper

% Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

      -- Vincent van Gogh

% Říkám holou pravdu.

      -- Inspektor Kojak

% Neštěstí nikdy nechodí samo.

      -- Marx a Engels

% Hrajte z voleje.

      -- Shell

% Když se dva perou, třetí se směje.

      -- Procter and Gamble

% Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

      -- Alfred Hitchcock

% Nemá to jiskru.

      -- Diesel

% Už jsem v obraze.

      -- Mona Lisa

% Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.

      -- slepecké přísloví

% Příliš mnoho psů, zajícova smrt.

      -- Playboy

% Nenechat se vytočit.

      -- Bell

% Neznalost zákona neomlouvá.

      -- Murphy

% Přijali nás chladně.

      -- Amundsen

% Mám to v krvi.

      -- Freddie Mercury

% Všechno brát s rezervou.

      -- Barum

% Nebudu se s tím párat.

      -- Jack Rozparovač

% Není malých rolí.

      -- Harmasan

% Kam čert nemůže, nastrčí ženskou.

      -- Valentýna Těreškovová

% A teď z jiného soudku,

      -- Dionýsos

% Nechám si to preísť hlavou.

      -- Ducký

% Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.

      -- Stevie Wonder

% Být zářivým příkladem.

      -- Černobyl

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.

      -- Jan Amos Komenský

% Hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou.

      -- české přísloví

% Nesvoboda není kázní, je ponížením.

      -- Josef Čapek

% Škoda, že o své životní cestě rozhodujeme ve věku, kdy je pro nás nejdůležitější cestička v účesu.

      -- Milan Růžička

% Rozum a pravda spočívají spíše na dně myšlení a mlčení než na povrchu mluvení.

      -- Josef Čapek

% Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte.

      -- Karolina Světlá

% Píše se to sláva, úspěch a pokrok, ale zhusta se to čte: neomalené lokty, ziskuchtivost a dobré bydlo.

      -- Ferdinand Peroutka

% Kultura je luxus, který k životu nepotřebujeme, přesto je to jediná podstatná věc, která nás dělí od zvířat.

      -- Bořek Šípek, Týdeník Rozhlas

% Plný břich, rozum tich.

      -- české přísloví

% Humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků.

      -- Karel Čapek

% Slova se nepočítají, ale váží.

      -- české přísloví

% Pokud se člověk ptá, chce být.

      -- Miroslav Horníček

% Kdo chválí, rád by prodal, kdo haní, rád by měl.

      -- české přísloví

% Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat.

      -- Jan Herben

% Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých; poznáte je podle toho, kterak školství podporují.

      -- Karel Havlíček Borovský

% V politice jest nejlepším měřítkem moudrosti výsledek.

      -- František Ladislav Rieger

% Kdo ničemu nevěří, tomu taky nic nevěřím.

      -- Jan Neruda

% Jsou někteří, kdož v rozhovoru myslí na věc, skoro všichni jen na odpověď.

      -- Ladislav Klíma

% Kdo honí štěstí, sám je štván.

      -- Alois Jirásek

% Neberte drogy, nebo si drogy vezmou vás.

      -- Jan Vodňanský, Magazín Dnes

% Není nic horšího, než když člověk má dvě řešení, ale jen jednu možnost.

      -- Stanislav Štepka

% Cizí chvála přináší tobě jen tehdy čest, když ten, kdo tě chválí, chvály hoden jest.

      -- F. L. Čelakovský

% Prázdná hlava nebolí.

      -- Slovenské přísloví

% Dobře potrestat může jen ten, kdo má rád.

      -- Zdeněk Matějček, Děti a my

% Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel.

      -- Tomáš Baťa

% Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.

      -- Karel Čapek

% Může anarchista sám sobě poručit? Může, ale nesmí se poslechnout.

      -- Miroslav Horníček

% Uč se objevovat a chápat štěstí, neboť přítomno je vždy.

      -- Julius Zeyer

% Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu naleznul.

      -- Karel Havlíček Borovský

% Srdce nic nekupuje, nic neprodává.

      -- Josef Kajetán Tyl

% Chceš-li daleko doskočit, stůj nohama pevně na zemi.

      -- Pavel Kysilka, Ekonom

% Rada, která mi pomohla: do čtyřiceti se drž se starými, od čtyřicítky s mladými.

      -- Tomáš Halík, Ekonom

% Humor je boj s lidskou hloupostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát, ale nikdy v něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmýlenou: ten, koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás. Jde o to nevyvraždit se.

      -- Jan Werich

% Člověče, mysli trochu na druhé. Nemysli si, že jenom ty jsi důležitý. Na každém záleží zrovna tolik jako na tobě.

      -- Jan Masaryk

% Pouze ten křičí, kdo není ujištěn o pravdě svých slov. Pravdě sluší klidná pevnost a chladná prostota.

      -- Ferdinand Peroutka

% Utišuj bolesti druhého a tvé vlastní se umenší.

      -- Jan Špáta, Nedělní Lidové noviny

% Když jsou noci nejdelší, lidé jsou si nejbližší.

      -- české rčení

% Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou.

      -- Vlado Müller

% Není pravda, že ženy porušují tajemství, nýbrž pravdou jest, že je odevzdávají neporušeně dál, nechávajíce mu pel a krásu jeho tajnosti.

      -- Karel Čapek

% V boji mezi tebou a světem dělej sekundanta světu.

      -- Franz Kafka

% Ať se to vezme z kteréhokoli konce, skutečnost je vždycky zajímavější, než cokoli si vymyslíte.

      -- Miloš Forman, Mladá fronta

% Velké peníze jsou stejně iracionální jako velká bída. Když jste strašně bohatý, nemusíte už na nic myslet stejně jako ten, kdo umírá hlady.

      -- Ester Krumbachová, Gen

% Pochovávám bohaté i chudé a vidím, jak jsou tyto věci nepodstatné.

      -- Václav Malý

% O radost se člověk dělí, zatímco smutek nosí sám.

      -- Jan Spálený, Týden

% Pravda je jen jedna, proto ji nemůže mít každý.

      -- Vlasta Burian

% Čím víc věcí máte, tím míň jste svobodní.

      -- Jiří Lábus, Týden

% Život je škola, ale kdo může říci, že jí prošel.

      -- Ivan Fontana, Klobouk myšlenek (Petrklíč)

% Polibek je hymnou lásky.

      -- Josef Svatopluk Machar

% Mezi zbohatlíkem a bohatým je rozdíl jako mezi vodou a vodkou.

      -- Jiří Hanák, Lidové noviny

% Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

      -- Vladimír Komárek

% Humor je nejdůstojnější projev smutku.

      -- Miloš Kopecký

Ten, kdo ví a neví, že ví, spí. Probuďte ho. Ten, kdo neví a ví, že neví, je prostý. Poučte ho. Ten, kdo neví a neví, že neví, je hloupý. Vyhněte se mu. Ten, kdo ví a ví, že ví, je moudrý. Následujte ho.

      -- Arabské přísloví

% Tajemství je tvým sluhou, držíš-li je, tvým pánem, sdělíš-li je.

      -- Arabské přísloví

% Nezlob se na růži, že má trny; raduj se, že tak trnitý keř má růže.

      -- Arabské přísloví

% Krása je lepším doporučením, než všechny listy.

      -- Aristoteles

% Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.

      -- Aristoteles

% I samo vědění je moc.

      -- Bacon

% Je holdem umělci, když ho vykrádají.

      -- Braque

% Nepracuji, jak chci, pracuji jak umím.

      -- Braque

% Mám přátele! musím si říci s údivem. A stejným údivem: čím jsem si je zasloužil?

      -- J. Čapek

% Jedno z největších neštěstí civilizace: hlupák - vzdělanec.

      -- K. Čapek

% Děsím se davu, je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů.

      -- K. Čapek

% Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev.

      -- K. Čapek

% Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé se dovedou snášet po celý život ... oddaně a věrně...

      -- K. Čapek

% Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat.

      -- Cicero

% Dokud dýchám, doufám.

      -- Cicero

% Chceš-li, aby tvé děti prožily život v klidu, nech je trochu hladovět a trochu zažít zimu.

      -- Čínské přísloví

% Kdo důvěřuje sobě, předstihuje ostatní.

      -- Čínské přísloví

% Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dny nepiš a ruka zeslábne.

      -- Čínské přísloví

% Vědění je hrdé, že zná tolik, moudrost je skromná, že nezná víc.

      -- Cowper

% V notách mají prázdné hlavičky větší hodnotu než ty plné - bohužel nejen v notách.

      -- Dušek

% Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte.

      -- Ep. sv. Pavla

% Člověk potřebuje dva roky, než se naučí mluvit a šedesát, než se naučí mlčet.

      -- Feuchtwanger

% Kde je málo úsměvu, tam je málo úspěchu.

      -- Francouzské přísloví

% Na univerzitě je zrovna tolik hlupáků jako kdekoli jinde, jejich hloupost má však pečeť univerzitní výchovy.

      -- Gerhardi

% Nestačí vědět, vědění se musí použít.

      -- Goethe

% Kdyby se moudří nemýlili, museli by si hlupáci zoufat.

      -- Goethe

% ...vlastní krb a hodná žena, v tom větší nežli ve zlatě je cena.

      -- Goethe

% Samota je dobrá věc, žije-li člověk sám se sebou v míru a má-li co určitého na práci.

      -- Goethe

% Bajka vypráví o tobě, jen jméno je změněno.

      -- Horatius

% Ze všech hloupých lidí je nejnesnesitelnější zcestovalý hlupák. Přináší si hlouposti jiných národů a přidává je ke svým.

      -- Humboldt

% Řečník má vyčerpat téma, nikoli posluchače.

      -- Churchill

% Krása neuvaří.

      -- Irské přísloví

% Slova jsou jako třešně, zobneš si jednu a už jich je deset.

      -- Italské přísloví

% Jen aby mne Prozřetelnost uchránila před přáteli, s nepřáteli se už vypořádám sám.

      -- Jindřich IV.

% Lze žít s blbcem pod jednou střechou? Ano! Ale blbec se musí podřídit. Jenže blbec se nikdy nepodřídí. Nelze žít s blbcem pod jednou střechou.

      -- John

% Humor je ochranný štít moudrých.

      -- Kästner

% Se slovem se musí zacházet čestně; je to nejvyšší dar, jehož se člověku dostalo.

      -- Kniha Sirach

% Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

      -- Komárek

% Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních. Pomstou, odplatou a hněvem nemohou být křivdy odčiněny. Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství. Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních.

      -- Konfucius

% Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.

      -- Konfucius

% Chyby každého člověka ukazují, kam patří.

      -- Konfucius

% Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat; uvidíš-li špatného, zpytuj své svědomí.

      -- Konfucius

% Překonat špatné zvyky je možné jenom dnes, zítra už ne.

      -- Konfucius

% Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.

      -- Konfucius

% Sto mužů může postavit tábor, jenom žena dokáže vytvořit domov.

      -- Konfucius

% Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.

      -- Konfucius

% Všechny nesmysly nevznikly naráz. I k tomu bylo třeba vývoje.

      -- Konrád

% Blb je nezničitelný. Čte se zepředu i zezadu stejně. Proto je mu jedno, i když se svět staví na hlavu.

      -- Kutina

% Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí.

      -- Lao-C'

% Optimismus je teplo.

      -- Jack London

% Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře.

      -- Marcus Aurelius

% Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice dohromady naházené.

      -- T. G. Masaryk

% Učený hlupák je větší hlupák, než hlupák nevzdělaný.

      -- Moliére

% Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky.

      -- Oesch

% Mít jeden pro druhého čas je v manželství důležitější než mít peníze.

      -- Oeser

% Někdy mám chuť křičet, ale brání mi v tom slušné vychování.

      -- Okudžava

% Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil.

      -- Plinius mladší

% Není těžké dělat věci nové, ale dobré.

      -- Rolland

% Každý chce být šťastný. Aby toho dosáhl, musí především vědět, co vlastně štěstí je.

      -- Rousseau

% Zapomnětlivost je důsledek velmi usilovného přemýšlení nebo jeho naprosté absence; právo být zapomnětlivý mají tudíž géniové a idioti.

      -- Rubinštejn

% Odvaha - poloviční záchrana.

      -- Ruské přísloví

% Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu.

      -- Saint-Exupéry

% Ten, kdo udělal dobrý skutek, má mlčet. Mluvit má ten, v jehož prospěch byl udělán.

      -- Seneca

% I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš.

      -- Seneca

% Největší zlo je odejít z počtu živých dříve, než jsi umřel.

      -- Seneca

% Naše štěstí je, že ho příliš nemáme.

      -- Shakespeare

% Sokrates dotázán, zda muž se má oženit či nikoli, odpověděl: "Ať uděláte to či ono, budete litovat."

      -- Sokrates

% Ze všech tvorů jen člověk pije, ač nemá žízeň, jí, ač je bez hladu, mluví, ač nemá co říci.

      -- Steinbeck

% Kdo je moudrý? - Kdo se u každého něčemu přiučí. Kdo je silný? - Kdo se umí ovládat. Kdo je bohatý? - Kdo je spokojen se svým osudem.

      -- Talmud

% Rodící se spor se podobá potoku, který se dere hrází: jakmile se prodral, už ho neudržíš.

      -- Talmud

% Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.

      -- Tolstoj

% Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali.

      -- Tuwim

% Říci někomu, že je idiot, to není někdy urážka, nýbrž diagnóza.

      -- Tuwim

% Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říct něco chytrého!

      -- Voltaire

% Kamarila, to je cizí výraz pro pány, kteří se hemzají kolem vladařů, kývají ke všemu hlavami, ale myslí si svoje. Zařizují všechno tak, aby to klapalo v první řadě jim. Pak mívají vladaři ještě byrokracii, ta je rozsáhlejší než kamarila, na pohled méně výrazná, ale ve skutečnosti neporazitelná, protože nevyplenitelná.

      -- Werich

% ... mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří nezaručuje moudrost. Jsou blbí dědkové a hloupé děti.

      -- Werich

% Král se přestal dívat do dálky a pravil: "Já byl líný vás poslouchat a teď jsem líný se ptát, o čem tu byla řeč." a zůstal králem ještě dlouhá léta, protože byl líný umřít.

      -- Werich

% Ale přemýšlet, a to dá práci, umí jenom část lidstva. Ona část, ona tenoučká vrstva, která válčí s lidskou hloupostí.

      -- Werich

% Kde blb, tam nebezpečno.

      -- Werich

% Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé...

      -- Werich

% Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, je to špatné. Protože každej blbec - starej - byl taky jednou mladej blbec.

      -- Werich

% Humor je boj s lidskou hloupostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmýlenou. Ten koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás. Jde o to se nevyvraždit.

      -- Werich

% Smích není nikdy pro nic a za nic, snad jen u šílených lidí. Normální člověk musí mít důvod, směje se něčemu.

      -- Werich

% Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.

      -- Werich

% Přátelství je součást lidského štěstí.

      -- Werich

% Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.

      -- Werich

% Mít rád lidi a milovat lidi - to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.

      -- Werich

% Bez lidí dobré vůle by život byl než nákladné a nebezpečné dobrodružství.

      -- Werich

% Jen kdyby lidi nedělali pořád stejné a staré chyby, a zvykli si, že jeden druhého vždy šidí, bylo by na světě o tolika míň hádání, jenže ti lidi by nebyli lidi, kdyby neměli chyby, a ti kteří by tu bez chyby zbyli, na co by tu vlastně byli a k čemu by tady vlastně žili bez chybování?

      -- Werich

% A přece každého dne byl svět o chlup lepší než včerejšek, i když lidi dělají psí kusy, aby tomu tak nebylo.

      -- Werich

% V hospodě měli plakát, který císař pán rozkázal vytisknout

a všude

vyvěsit. Na tom plakátě malíř namaloval, jak se fůra sena převrhla a zabila kočího. A pod tím bylo napsáno, že tohle zavinila kořalka, že se proto nesmí pít. A pod tím vším byla police a na ní byla jedna láhev kořalky vedle druhé, každá jiná a hlavně rum. Plakát stářím zežloutl, ale kořalky byly denně čerstvé.

      -- Werich

% Skoro každý stárnoucí mužský začne psát paměti, ale málokterý je dopíše.

      -- Werich

% Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl, a když kouká aby byl a je, tak má být to co je, a ne to co není, jak tomu v mnoha případech je.

      -- Werich

% Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to štěstí větší.

      -- Werich

% ...epochy a staletí jsou ony mžiky na jevišti, kdy vlastní ucho se diví, co vlastní huba povídá...

      -- Werich

% Inteligence není choroba nakažlivá.

      -- Wilde

% Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá.

      -- Wilde

% Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.

      -- Jiří Žáček

% Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran.

      -- Židovské přísloví

% Člověk může uniknout všemu, jenom ne sobě samému.

      -- Zweig

% Ještě není všem dnům konec.

      -- Přísloví

Milovat znamená jednat tak, aby ten druhý pochopil, že je krásný a jedinečný. J.Vanier

„Nesnaž se změnit svět. Neuspěješ. Snaž se svět milovat. Hleď, svět je změněn – změněn navždy.“ Sri Chinmoy

Tam svět se hne, kam se síla napře. Dr.Miroslav Tyrš

Gram lásky je lepší, než metrák rozumu. E.B.Pusey

Láska spočívá v tom, že se dokáže smířit s nedostatky toho druhého. B.Franklin

Láska je touha po kráse. T.Tasso

Lidské myšlení ztrácí smysl, když nemá žádný určitý cíl. Montaigne

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel. Tur. Prislovie

Život bez přátel je jako život bez slunce. Prislovie grecke

Neodpoutávej se nikdy od svých iluzí! Když zmizí budeš dál existovat, ale přestaneš žít. Mark Twain

Fantazie je důležitější než vědění. Albert Einstein

Ten nejpomalejší, který neztratí cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Lessing

Láska je umění; na světě není nic důležitějšího, než se tomuto umění naučit. Erich Fromm

Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit, tomu není žádný vítr příznivý. Seneca

Nikdo neví co může vykonat, do té doby, než to zkusí. Syrus

Buďte dobří a možná se dostanete do nebe půl hodiny předtím, než se ďábel dozví, že už jste po smrti! Irské přísloví:

Nic nepřekvapí lidi více než zdravý rozum a jasné jednání. Ralph Waldo Emerson

Nic velkého nebylo vytvořeno bez nadšení. Ralph Waldo Emerson

Člověk musí být zamilován do zdaru, ne do ztroskotání. Ernst Bloch

Nejvzácnější věc, která svítí, je lidská tvář odrážející blaženost milující duše. H. W. Beecher

Tajemstvím úspěchu je účelná vytrvalost. Benjamin Disraeli

Láska žije z laskavých maličkostí T. Fontane

Čím více milujeme a darujeme se, tím většího významu a hodnoty nabývá náš život. H. Hesse

Před námi jsou lepší věci než ty, které zůstaly za námi. C.S.Lewis

Skutečné těžkosti se dají překonat, nezdolatelné jsou jenom vlastní domněnky. T.N.Vail

Nejvyšší forma náklonnosti je založena na naprosté upřímnosti na obou stranách. T.Hardy

Kdyby se člověk všeho nasytil, lásky se nenasytí. B.Němcová

Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává současnosti. A.Camus

Nesnažte se zjistit čím jste, ale stát se tím, čím chcete být. Neale Donald Walsch

Hledáte nový svět. Přestaňte jej hledat. Začněte jej tvořit. Neale Donald Walsch

Největší moudrostí je pevná vůle. Napoleon Bonaparte

Neodkládejte naplnění svých snů a vytvořte si život podle svých skutečných představ. Cheryl Richardsonová

“…U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě a přece nenalézají to, co hledají,” řekl Malý Princ. “Nenalézají,” odpověděl jsem. “A přece by to mohli nalézt v jediné růži nebo v kapce vody.” “Mohli,"odpověděl jsem. A Malý princ řekl: “Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.” exuperi

Nic nezabrání člověku, který má správný mentální přístup, aby dosáhl svého cíle; nic na světě nepomůže člověku se špatným postojem myšlení. Thomas Jefferson

francúzske Pomoz si sám a nebe ti pomůže.

Indické Když se rozbije postel, dá se ležet i na zemi.

Škótske

Kdo má ruku ve lví tlamě, musí ji vytáhnout jak nejlépe umí.

Čínske Neptej se, jak kdo žije, najdeš to napsáno na jeho čele. Naděje je jako cukr v čaji, ať je sebemenší, osladí všechno. Neprolévej slzy, můžeš-li ještě doufat. Mluvením rýži neuvaříš. Nejlepším zrcadlem je starý přítel.

Turecké

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.

Nemecké Pomáhá-li jeden druhému, jsou silní oba. Život bez přátel je jako život bez slunce.

Grécke Snít o minulosti znamená zmeškat přítomnost. Přátelství není jen osvěžující plod, ale též příležitost ke službě.

Ruské

Laskavé slovo je jako jarní den.

Arabské

Nezlob se, že růžový keř má trny, ale raduj se, že trnitý keř má růže.

Africké

Člověk nemiluje druhého člověka, jestliže od něj nic nepřijme.

Poľské Hedvábnou rukou přátele vybírej a drž železnou.

židovské Neodsuzuj bližního, pokud jsi nebyl v jeho poměrech.

Chorvátske Po dešti slunce jasněji svítí

Francouzské přísloví Pondělí, 10. Červenec 2006, 2:42 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Není hanba upadnout, ale zůstat příliš dlouho ležet. Trvalý odkaz | Comments Off Italské přísloví Sobota, 17. Červen 2006, 2:07 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kdo nemá chuť pracovat, ten ztratí jehlu i náprstek. Trvalý odkaz | Comments Off Klíč k síle Pondělí, 22. Květen 2006, 2:14 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Malý klučina se pokoušel neúspěšně pohnout těžkým kamenem. Jeho otec stál opodál a nakonec se ho zeptal, proč nepoužívá veškerou svou sílu. Chlapec otce ujistil, že používá. “A proč mne nepožádáš o pomoc?” zeptal se otec. Úspěšní vůdcové používají veškerou svou sílu. To znamená, že když potřebují pomoc, požádají o ni. Trvalý odkaz | Comments Off Čínské přísloví Úterý, 16. Květen 2006, 2:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Schopnost učit se je poklad, který svého majitele bude následovat všude. Trvalý odkaz | Comments Off Židovské přísloví Neděle, 14. Květen 2006, 2:13 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Čím je pro tělo mýdlo, tím je pro duši smích. Trvalý odkaz | Comments Off Turecké přísloví Úterý, 18. Duben 2006, 2:45 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Bez ohledu na to, jak daleko jsi na špatné cestě zašel, vrať se. Trvalý odkaz | Comments Off Italské přísloví Pátek, 24. Březen 2006, 2:15 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Strom, který se často přesazuje, nebývá obsypán ovocem. Trvalý odkaz | Comments Off Švédské přísloví Pátek, 17. Únor 2006, 2:45 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Starost často dává malým věcem velký stín. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Sobota, 4. Únor 2006, 2:48 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když budeš trpělivý v jedné chvilce zlosti, ušetříš si stovky smutných dní. Trvalý odkaz | Přidej komentář Židovské přísloví Pátek, 6. Leden 2006, 2:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Světská sláva je jako žebřík - na jeho vrchol se nedá vystupovat s rukama v kapsách. Trvalý odkaz | Přidej komentář Tři síta Úterý, 3. Leden 2006, 2:45 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Staří Řekové věděli, že si Sokrates velmi váží znalostí. Jednoho dne ho potkal jeden známý a povídá: “Jestlipak víš, Sokrate, co jsem se zrovna dozvěděl o tvém příteli?” “Počkej chvilku,” odpověděl Sokrates. “Než mi cokoli řekneš, rád bych tě podrobil zkoušce. Říká se jí zkouška tří sít.” “Tří sít?” “Přesně tak,” pokračoval Sokrates. “Než mi začneš vyprávět o mém příteli, možná bude dobré na chvilku zkusit prosít to, co mi řekneš. První síto se jmenuje Pravda. Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš říct, je pravda?” “Ne,” odpověděl ten člověk, “vlastně jsem to jenom slyšel a….” “Dobře,” řekl Sokrates. “Takže ty opravdu nevíš, jestli je to pravda nebo není. Teď vyzkoušejme druhé síto, síto se jmenuje Dobro. Chceš mi o mém příteli říct něco dobrého?” “Ne, naopak…” “Takže,” pokračoval Sokrates, “chceš mi o něm říct něco špatného a nejsi si jist, jestli je to pravda. Ale pořád ještě můžeš zkouškou projít, protože zbývá ješte jedno síto. Jmenuje se Užitečnost. Je mi to co mi chceš o mém příteli říct užitečné?” “Ne, moc ne.” “Dobrá,” uzavřel Sokrates, “to co mi chceš říct není ani pravdivé, ani dobré, dokonce ani užitečné, tak proč bys mi to měl vyprávět?” To je důvod, proč byl Sokrates velký filosof a všichni si ho vážili. Trvalý odkaz | Přidej komentář Podpora Pátek, 2. Prosinec 2005, 2:50 | Rubrika:

  *
  * Skvělé moudro

John McMaster - basketbalová superhvězda jedné americké školy. Jednu sezónu doonce nejužitečnější hráč ligy. Ale to o čem chci psát je jeho matka. Johnova matka nikdy nezmeškala žádný zápas. Bez ohledu na počasí, na vzdálenost, prostě vždy byla v publiku, které povzbuzovalo jejího syna. Zvláštní na tom je, že Johnova matka byla úplně slepá. Co tím chci říct? Matka sice syna neviděla, ale on viděl ji. Podpora je strašně důležitá! Trvalý odkaz | Přidej komentář Arabské přísloví Pondělí, 26. Září 2005, 2:45 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Vede-li tě skuhrající havran, dojdeš k mršině. Trvalý odkaz | Přidej komentář Perské přísloví Čtvrtek, 25. Srpen 2005, 2:45 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Vše lehké jde zpočátku těžce. Trvalý odkaz | Přidej komentář Předsudky Čtvrtek, 21. Červenec 2005, 2:45 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Jednoho dne jsem vešel do třídy, abych tam počkal na svého kamaráda. Když jsem vstoupil, náhle se objevil učitel a vyzval mě, abych šel k tabuli a vyřešil zadaný úkol. Řekl jsem mu, že to udělat nemůžu. Opáčil: „Proč ne?“ Odpověděl jsem: „Protože nepatřím mezi vaše žáky.“ Zareagoval: „To nevadí. Stejně jdi k tabuli.“ Řekl jsem: „Nemůžu.“ On se mě znovu zeptal: „A pročpak ne?“ Na chvíli jsem se odmlčel, protože mě tím trochu uvedl do rozpaků. Pak jsem mu odpověděl: „Protože patřím do zvláštní školy.“ Přistoupil ke mně a pronesl: „Tohle neříkej. Jaký na tebe mají názor ostatní, ještě nemusí představovat skutečnost.“ Byl to pro mne velmi osvobozující okamžik. Na jednu stranu jsem cítil ponížení, protože ostatní věděli, že chodím do zvláštní školy, ale na druhou stranu jsem se cítil vysvobozený, protože mi ten dobrý učitel ukázal, že nemusím žít v rámci názoru, který si na mě utvořil jiný člověk.

Z dobrého jitra Trvalý odkaz | Přidej komentář Kolik co stojí Středa, 29. Červen 2005, 6:40 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Karlík postával u stolu a trochu s rozpaky sledoval svoji maminku, jak čte kus papíru, který jí před chvílí podal. Stálo na něm:

vynesení odpadků: 5,- Kč vyluxování obýváku: 10,- Kč uklizení pokojíčku: 10,- Kč nákup: 5,- Kč hlídání brášky: 15,- Kč utření nádobí: 5,- Kč celkem: 50,- Kč

Maminka se na něj podívala, jak tam stál a žmoulal si ruce a myslí se jí začaly honit vzpomínky. Sedla si ke stolu, otočila papír a začala psát:

devět měsíců, kdy jsem tě nosila: zdarma všechny noci, které jsem proseděla u tvého lůžka, když jsi stonal: zdarma všechny modlitby za tebe: zdarma slzy, které jsem kvůli tobě vyplakala: zdarma hračky, jídlo, oblečení, dokonce utírání nosu: zdarma všechny starosti minulé i budoucí: zdarma když si to všechno sečteš, cena mé lásky je: zdarma

Když si Karlík přečetl, co mu maminka napsala, skutálely se mu po tvářích dvě velké slzy. Vzal si tužku a pod svůj seznam velkými písmeny napsal: ZAPLACENO V HOTOVOSTI. Trvalý odkaz | Přidej komentář Španělská moudrost Neděle, 29. Květen 2005, 2:31 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Tam, kde jedny dveře zavřeš, jiné se otevřou. Trvalý odkaz | Přidej komentář Indická moudrost Pátek, 27. Květen 2005, 2:45 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Ukazuj lidem veselou tvář, neboť se na ni musejí dívat. Trvalý odkaz | Přidej komentář České přísloví Neděle, 15. Květen 2005, 2:24 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nikdy nekupuj nadvakrát, co máš koupit najednou. Trvalý odkaz | Přidej komentář Dánské přísloví Úterý, 10. Květen 2005, 2:49 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Je lepší se dvakrát zeptat, než jednou zabloudit. Trvalý odkaz | Přidej komentář Arabské přísloví Čtvrtek, 5. Květen 2005, 5:44 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Se lží můžeš obědvat, ale do večeře nevydrží. Trvalý odkaz | Přidej komentář Ruské přísloví Pondělí, 11. Duben 2005, 5:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Modlete se k bohu, ale veslujte ke břehu. Trvalý odkaz | Přidej komentář Maďarské přísloví Sobota, 9. Duben 2005, 5:20 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Na co je ti oves, když je kůň dávno mrtvý. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Středa, 30. Březen 2005, 5:29 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

I cesta o tisíci mílích začíná prvním krokem. Trvalý odkaz | Přidej komentář Perské přísloví Neděle, 27. Březen 2005, 5:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Moudrý člověk sedí na díře ve svém koberci. Trvalý odkaz | Přidej komentář Indické přísloví Sobota, 26. Březen 2005, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nejmoudřejší je želva, svůj domov si nosí stále sebou. Trvalý odkaz | Přidej komentář Tanzánské přísloví Pátek, 25. Březen 2005, 5:34 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Žirafa je moudrá; nikdy nedělá hluk a dívá se velmi daleko. Trvalý odkaz | Přidej komentář Indické přísloví Čtvrtek, 24. Březen 2005, 5:37 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Je pošetilé dělat kotrmelce před oslem. Trvalý odkaz | Přidej komentář Slovenské přísloví Středa, 23. Březen 2005, 5:36 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Slepice s červem v zobáku nekdáká. Trvalý odkaz | Přidej komentář Perské přísloví Úterý, 22. Březen 2005, 5:33 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Jen hlupák polévá slona lžičkou. Trvalý odkaz | Přidej komentář Příslib jara Pondělí, 21. Březen 2005, 5:50 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Je to slib jara, který zasejeme a také sklidíme. Víra nám poskytuje neodvratitelný zákon, který nás ujišťuje o tom, že každé velmi dobře naplánované lidské úsilí nás odmění několikanásobnou odměnou. Za každé zasazené semínko, sklidíme keř, za každou darovanou dobrou myšlenku, se nám jich mnoho vrátí. Za každý provedený čin víry, spousta odměn, a za každý čin darované lásky, vrátí se nám život plný lásky.

Jen si zapamatujte, přirozenou charakteristikou jarního období je prezentovat se jako čisté a prosté, nebo čas na dlení v neaktivní pozici s úžasem nad jarní krásou. Nedlete příliš dlouho, abyste načerpali aroma čerstvě kvetoucích květin, nebo se probudíte a zjistíte, že jaro je pryč a vaše semena jsou stále ve váčku.

S inteligencí, moudrostí a svobodnou volbou, která byla dána nám, lidstvu, procvičujte “disciplínu” sázení i přes množství kamenů, plevele a jiných překážek. Kameny, plevel a trny světa nemůžou zničit všechny vaše semena pokud budete sázet dostatečně silně a dostatečně inteligentně. Můj návrh je vybrat si akci, ne odpočinek. Vybrat si pravdu, ne fantasii. Vybrat si úsměv, ne mračno na vaší tváři. Vybrat si lásku, ne přetvářku. Vybrat si všechny dobré věci v životě ze všech věcí, a vybrat si příležitost a šanci pracovat, když se jaro usmívá na váš život.

Jaro svědčí o tom, že život je plný začátků, plný příležitostí, plný jarních období. Pouze se potřebujeme naučit dívat se zpět v životě tak, jako jsme se dívali na věci, když jsme byli děti, nachajíce okouzlení a zvídavost ukázat nám cestu k zázrakům schovaných mezi běžným.

Rychle se zaměstnejte vaším jarem, vašimi příležitostmi.

Život je krátký, v celé své délce.

Cokoliv plánuješ, že se sebou uděláš, dostaň se k tomu.

Nenech tyto období tě jen minout.

Napsal Jim Rohn Pro SKVĚLÝ DEN přeložila A-Z Education Centre s.r.o. Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví jižní Afriky Neděle, 20. Březen 2005, 5:34 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Starý slon ví, kde hledat vodu. Trvalý odkaz | Přidej komentář Arménské přísloví Sobota, 19. Březen 2005, 5:33 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kdyby byl plnovous znamením moudrosti, pak by byl kozel prorokem. Trvalý odkaz | Přidej komentář Maďarské přísloví Pátek, 18. Březen 2005, 5:32 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Moudrý člověk nedělá kozla zahradníkem. Trvalý odkaz | Přidej komentář Indické přísloví Čtvrtek, 17. Březen 2005, 5:29 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Je pošetilé svítit svíčkou na slunci. Trvalý odkaz | Přidej komentář Japonské přísloví Středa, 16. Březen 2005, 5:27 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nejhustší déšť padá na dům s nejděravější střechou. Trvalý odkaz | Přidej komentář Holandské přísloví Úterý, 15. Březen 2005, 5:24 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Zůstaň blízko stromu, aby ti ovoce padalo k nohám. Trvalý odkaz | Přidej komentář Arabské přísloví Pondělí, 14. Březen 2005, 5:23 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Hodíš ho do vody a vyleze s rybou v zubech. Trvalý odkaz | Přidej komentář Indické přísloví Pátek, 11. Březen 2005, 5:18 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když hodíš hrst kamenů, alespoň jedním se trefíš. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Čtvrtek, 10. Březen 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když odháníš vlka od dveří, dávej pozor, aby ti oknem vzadu nevlezl tygr. Trvalý odkaz | Přidej komentář Italské přísloví Středa, 9. Březen 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Na toho, kdo dává cizím psům, štěkají jeho vlastní. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Úterý, 8. Březen 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kočka ukradne rýži, pes přijde a sežere ji. Trvalý odkaz | Přidej komentář Anglické přísloví Pondělí, 7. Březen 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nejmenší chlapec vždycky nosí největší housle. Trvalý odkaz | Přidej komentář Latinské přísloví Neděle, 6. Březen 2005, 5:14 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Sousedova úroda nám připadá lepší než naše vlastní. Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví západní Afriky Sobota, 5. Březen 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Vrabec říká: Nejedl jsem, proto by neměl jíst ani papoušek. Trvalý odkaz | Přidej komentář Arménské přísloví Pátek, 4. Březen 2005, 5:14 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Jednou rukou krmí slepice, druhou už hledá vejce. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Čtvrtek, 3. Březen 2005, 5:06 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Neuzavírej obchod, dokud jsou ryby ještě ve vodě. Trvalý odkaz | Přidej komentář Řecké přísloví Středa, 2. Březen 2005, 5:11 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Liška, která čeká až spadne slepice z hřadu, zůstane o hladu. Trvalý odkaz | Přidej komentář Francouzské přísloví Úterý, 1. Březen 2005, 5:38 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kráva z daleka prý dává spoustu mléka. Trvalý odkaz | Přidej komentář Německé přísloví Pondělí, 28. Únor 2005, 5:24 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když honíš dva zajíce, nechytíš ani jednoho. Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví západní Afriky Neděle, 27. Únor 2005, 10:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Opice se naučí skákat tak, že to zkouší znovu a znovu. Trvalý odkaz | Přidej komentář Malajské přísloví Sobota, 26. Únor 2005, 10:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Vola s největšími rohy vždycky obviní, že trkal. Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví západní Afriky Pátek, 25. Únor 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když kradl pes, potrestali kozla. Trvalý odkaz | Přidej komentář Indické přísloví Čtvrtek, 24. Únor 2005, 6:32 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Spící kočka potkana nechytí. Trvalý odkaz | Přidej komentář Indické přísloví Středa, 23. Únor 2005, 6:03 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kdo spěchá, pije čaj vidličkou. Trvalý odkaz | Přidej komentář Japonské přísloví Úterý, 22. Únor 2005, 5:16 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Zatímco všichni chválí páva pro jeho překrásný ocas, ptáci křičí: Podívejte se na jeho nohy a hlas! Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví z Tanzánie Pondělí, 21. Únor 2005, 5:21 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Brouk, který požírá zrno, bývá potichu. Trvalý odkaz | Přidej komentář Španělské přísloví Neděle, 20. Únor 2005, 5:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Cizí prasklý džbán se zdá lepší než vlastní neporušený. Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví západní Afriky Sobota, 19. Únor 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Pospíchej pomalu a najdeš něco k snědku, říká chameleon. Trvalý odkaz | Přidej komentář Řecké přísloví Pátek, 18. Únor 2005, 6:10 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nepočítej kuřata dokud se nevylíhnou. Trvalý odkaz | Přidej komentář Australské přísloví Čtvrtek, 17. Únor 2005, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Zatímco zajíc spí, želva vyhrává závod. Trvalý odkaz | Přidej komentář Anglické přísloví Středa, 16. Únor 2005, 8:33 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když se soudí husa, neměla by v porotě být liška. Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví západní Afriky Úterý, 15. Únor 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kráva, která skáče, najde málo potravy. Trvalý odkaz | Přidej komentář Řecké přísloví Pondělí, 14. Únor 2005, 5:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kdo chce mít vejce, musí snášet slepičí kdákání. Trvalý odkaz | Přidej komentář Africké přísloví Sobota, 29. Leden 2005, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Až přeplaveš řeku, můžeš říkat, že krokodýl má na hlavě hrbolek. Trvalý odkaz | Přidej komentář Francouzské přísloví Středa, 26. Leden 2005, 5:20 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Dva vrabci na jednom klasu se sotva shodnou. Trvalý odkaz | Přidej komentář Turecké přísloví Úterý, 25. Leden 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Vyhrň si kalhoty dřív než vlezeš do potoka. Trvalý odkaz | Přidej komentář Ruské přísloví Pondělí, 24. Leden 2005, 5:27 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nepřipomínej marnivci jeho uhry. Trvalý odkaz | Přidej komentář Japonské přísloví Neděle, 23. Leden 2005, 6:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když se dva hádají, neshodnou se ani jejich psi. Trvalý odkaz | Přidej komentář Východní moudrost Sobota, 22. Leden 2005, 5:43 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Nezná slitování ten, kdo u druhého nachází své vlastní chyby. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Pátek, 21. Leden 2005, 5:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Teprve v zimě zjistíš, že borovice a cypřiše jsou věčně zelené. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Čtvrtek, 20. Leden 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Koho uštkl had, ten se vyhýbá vysoké trávě. Trvalý odkaz | Přidej komentář Latinské přísloví Středa, 19. Leden 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Jistého přítele poznáme v nejisté situaci. Trvalý odkaz | Přidej komentář Anglické přísloví Úterý, 18. Leden 2005, 5:23 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele. Trvalý odkaz | Přidej komentář Východní moudrost Pondělí, 17. Leden 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Upřímná slova nejsou elegantní, elegantní slova nejsou upřímná. Trvalý odkaz | Přidej komentář Liberijské přísloví Neděle, 16. Leden 2005, 5:26 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Opice sbírají ovoce společně. Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví ze západní Afriky Sobota, 15. Leden 2005, 5:04 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když zašlápneš jednoho mravence, ostatní tě přijdou také kousnout. Trvalý odkaz | Přidej komentář Mexické přísloví Pátek, 14. Leden 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Cena tvého klobouku není měřítkem tvého rozumu. Trvalý odkaz | Přidej komentář Perské přísloví Čtvrtek, 13. Leden 2005, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Koho uštkl had, ten se bojí kousku provazu. Trvalý odkaz | Přidej komentář Dobrá zpráva Čtvrtek, 13. Leden 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé moudro
  * Skvělé vtípky

Vejde matka do pokoje svojí dcery. Pokoj je prázdný a na posteli leží obálka. Obávaje se nejhoršího, otevírá matka dopis a čte: “Milá maminko, je mi líto, že ti musím říci, že jsem odešla z domova se svým novým přítelem. Našla jsem u něj opravdovou lásku, měla bys ho vidět, je tak moc roztomilý, s tím jeho bohatým tetováním a piercingem a především s jeho obrovskou motorkou! Ale to není vše, maminko, jsem těhotná, a Abdul říká, že si budeme žít krásně v jeho karavanu uprostřed lesa. Chce se mnou mít ještě mnoho dětí, a to je i můj sen. A protože jsem prišla na to, že marihuana je vlastně prospěšná, budeme trávu pěstovat i pro naše přátele, aby nemuseli tak strašně trpět, až jim dojde koks nebo heroin. Zatím budu doufat, že věda konečně najde nějakou látku proti AIDS, aby se Abdulovi opět dařilo dobře, on si to opravdu zaslouží! Maminko, nemusíš mít strach, vždyť je mi už 13 a umím se o sebe sama postarat. Doufám, že tě budu moci brzy navštívit, aby jsi poznala tvoje vnoučátka.

Tvoje milovaná dcera

P.S. Mami, všechno je to pitomost, jsem u sousedů. Chtěla jsem ti jen říct , že jsou v životě horší věci, než to vysvědčení, co leží na nočním stolku. Mám tě ráda.” Trvalý odkaz | Přidej komentář Arabské přísloví Středa, 12. Leden 2005, 5:18 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nejspolehlivější přátelé jsou nepřátelé tvých nepřátel. Trvalý odkaz | Přidej komentář Ruské přísloví Úterý, 11. Leden 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Vous po vousu vytrháš celý plnovous. Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví z Bambary Pondělí, 10. Leden 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Ať toho víš o koních sebevíc, nikdy jim nesedej na nozdry. Trvalý odkaz | Přidej komentář Španělské přísloví Neděle, 9. Leden 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Oblékni hůl a nebude vypadat jako hůl. Trvalý odkaz | Přidej komentář Latinské přísloví Sobota, 8. Leden 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Zkušenost je nejlepší učitelkou. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Pátek, 7. Leden 2005, 5:24 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Jen ten, kdo tou cestou kráčel, ví, kde má hluboké díry. Trvalý odkaz | Přidej komentář Lidové rčení Čtvrtek, 6. Leden 2005, 5:25 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kočka a pes se mohou líbat, ale kde je přátelství? Trvalý odkaz | Přidej komentář Arabské přísloví Středa, 5. Leden 2005, 5:24 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Je lépe pro ženu, aby si vzala muže, který ji miluje, než aby si vzala muže, kterého miluje. Trvalý odkaz | Přidej komentář Keňské přísloví Úterý, 4. Leden 2005, 5:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kdyby si pavián viděl na zadek, také by se smál. Trvalý odkaz | Přidej komentář Tibetské přísloví Pondělí, 3. Leden 2005, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Slova, jsoucí ze srdce, hřejí tři zimy. Trvalý odkaz | Přidej komentář Co je to čas? Pondělí, 3. Leden 2005, 5:25 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Chcete-li zjistit, co znamená jeden rok, zeptejte se studenta, který propadl u závěrečné zkoušky.

Chcete-li zjistit, co znamená jeden měsíc, zeptejte se matky, které se narodilo dítě o jeden měsíc dříve.

Chcete-li zjistit, co znamená jeden týden, zeptejte se redaktora týdeníku.

Chcete-li zjistit, co znamená jeden den, zeptejte se horníka, který celý den pracuje v dole.

Chcete-li zjistit, co znamená jedna hodina, zeptejte se milenců, kteří na sebe čekají.

Chcete-li zjistit, co znamená jedna minuta, zeptejte se někoho, komu ujel vlak, autobus nebo uletělo letadlo.

Chcete-li zjistit, co znamená jedna sekunda, zeptejte se někoho, kdo přežil autonehodu.

Chcete-li zjistit, co znamená jedna milisekunda, zeptejte se vítěze zlaté medaile na olympijských hrách.

Čas na nikoho nečeká ……

Prožívej plně každý okamžik svého života. A nejlépe ho oceníš s někým blízkým …… Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví z kmene Zulu Neděle, 2. Leden 2005, 10:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Tchoř nemá potuchy, že páchne. Trvalý odkaz | Přidej komentář Německé přísloví Sobota, 1. Leden 2005, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nejdřív si stanov cíl a pak k němu hledej cestu. Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví ze západní Afriky Pátek, 31. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Slepice krásného peří nesedává v koutě. Trvalý odkaz | Přidej komentář Africké přísloví Čtvrtek, 30. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Opice říká, že má velké pysky proto, že jinak by byla už příliš krásná. Trvalý odkaz | Přidej komentář Skotské přísloví Středa, 29. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kdo má velký nos, myslí si, že o něm každý mluví. Trvalý odkaz | Přidej komentář Japonské přísloví Úterý, 28. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Člověk by neměl otevírat obchod s kyselou tváří. Trvalý odkaz | Přidej komentář Indické přísloví Pondělí, 27. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Od přátelství s oslem nečekej nic než kopance. Trvalý odkaz | Přidej komentář Francouzské přísloví Neděle, 26. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Živý plot uprostřed udržuje přátelství věčně zelené. Trvalý odkaz | Přidej komentář Anglické přísloví Sobota, 25. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Ptáci v malém hnízdečku si vždycky notují. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Pátek, 24. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Abys poznal cestu před sebou, zeptej se těch, kteří se vracejí zpět. Trvalý odkaz | Přidej komentář Anglické přísloví Čtvrtek, 23. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Jen ten, komu bota patří, ví, kde tlačí. Trvalý odkaz | Přidej komentář Irské přísloví Středa, 22. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Než vezmeš cizí čepici, podívej se, jestli nepatří někomu většímu. Trvalý odkaz | Přidej komentář Lidové rčení Úterý, 21. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Horší jazyk falešníka nežli kopí protivníka. Trvalý odkaz | Přidej komentář Kampučské přísloví Pondělí, 20. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nůž a slovo ber za správný konec. Trvalý odkaz | Přidej komentář Hranice myšlení Neděle, 19. Prosinec 2004, 14:27 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Mám tady zajímavou úlohu, kterou dostali uchazeči, u kterých se zkoumala jejich psychologická a charakterová schopnost. Úloha zní: Jedete v autě. Je bouřlivá noc. Jedete kolem autobusové zastávky, na které stojí tři lidé a čekají na autobus. Stará dáma, která nevypadá dobře, jakoby snad měla každou chvilku umřít. Starý přítel, který vám jednou zachránil život a perfektní žena, nebo muž, o kterém jste snili celý život. Můžete s sebou vzít jenom jednoho a nemůžete se na zastávku vrátit. Které z těchto osob byste nabídli svezení? Jenom jediný kandidát odpověděl dobře. Neměl žádný problém na tuto otázku odpovědět. Napsal: Já bych dal klíče od auta svému starému příteli, aby odvezl tu starou dámu do nemocnice a zůstal bych na zastávce a čekal na autobus se ženou svých snů. Jaké je poučení z tohoto příběhu? Vždycky získáme víc, jestliže budeme schopni opustit naše tvrdohlavé myšlenkové hranice a začneme myslet za těmito hranicemi. Trvalý odkaz | Přidej komentář Německé přísloví Neděle, 19. Prosinec 2004, 5:17 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Je lepší uklouznout nohama než jazykem. Trvalý odkaz | Přidej komentář Italské přísloví Sobota, 18. Prosinec 2004, 5:16 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Slova jsou jako třešně, zobneš si jednu a už je jich deset. Trvalý odkaz | Přidej komentář Anglické přísloví Pátek, 17. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Rozhlédni se, než skočíš. Trvalý odkaz | Přidej komentář Anglické přísloví Čtvrtek, 16. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nech spící psy ležet. Trvalý odkaz | Přidej komentář Hebrejské přísloví Středa, 15. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nemluv o tajemství na poli, které je plné krtinců. Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví z Bugundy Úterý, 14. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když se dva hroši hádají, nedávej mezi ně své veslo. Trvalý odkaz | Přidej komentář Nádoba života Pondělí, 13. Prosinec 2004, 5:45 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Učitel filozofie jednoho dne přišel do třídy. Když se studenti usadili, vzal ze šuplíku nádobu a naplnil ji až po vrch kameny. Potom se zeptal studentů, zda si myslí, že je nádoba plná? Studenti s ním souhlasili, že je.

Potom profesor vzal krabičku s kamínky a vysypal je do nádoby s kameny, zatřásl nádobou až kamínky propadaly mezi kameny. Zeptal se znovu. Je teď nádoba plná? Studenti se pousmáli a souhlasili, že je.

Ale profesor vzal krabičku s velmi jemným pískem a vysypal ho do nádoby. Písek vyplnil i ty nejmenší mezírky mezi kameny. Zeptal se znovu. Je teď nádoba plná? Teď už studenti horečně pokývali, že je nádoba opravdu plná.

Ale profesor vzal jseště sklenici vody a dokázal ji nalít dovnitř. Co tím chtěl asi studentům říci???

Život je jako nádoba……

Kameny znázorňují důležité věci v našem životě. Jako jsou naše rodina, partner, zdraví, děti…, všechno, co je tak důležité, že kdybychom to ztratili, bylo by to velmi zničující.

Kamínky znázorňují ostatní, méně důležité věci. Například naše zaměstnání, dům, auto…

A písek je všechno ostatní. Drobnosti. Když dáte písek do nádoby jako první, nezůstane vám žádné místo pro kameny.

A teď se ptám já: Co myslíte, že je voda? A odpovědi čekám na oblíbené adrese zdenek@skvelyden.cz. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Pondělí, 13. Prosinec 2004, 5:26 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Všechny peníze světa nemají tolika ceny, jako v pravou chvíli pohár nejlepšího vína. Trvalý odkaz | Přidej komentář Tyrolské přísloví Neděle, 12. Prosinec 2004, 5:28 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Dobrý lék je obyčejně hořký. Trvalý odkaz | Přidej komentář Francouzské přísloví Sobota, 11. Prosinec 2004, 5:26 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Není hanba upadnout, ale příliš dlouho ležet. Trvalý odkaz | Přidej komentář Židovské přísloví Pátek, 10. Prosinec 2004, 5:33 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kdo moc pracuje, nemá čas vydělávat peníze. Trvalý odkaz | Přidej komentář Francouzské přísloví Pátek, 10. Prosinec 2004, 5:20 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nesnaž se utopit smutek v rumu - umí plavat. Trvalý odkaz | Přidej komentář Jak se dostat na cestu Čtvrtek, 9. Prosinec 2004, 0:20 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Kdysi kdesi žil starý Mistr a ten uváděl své žáky na duchovní cestu. Byli to mnichové a novicové. Žili celý čas v klášteře, četli svatá Písma, modlili se a meditovali. Až jednoho dne vstoupil obyčejný muž a řekl:

“Poslyš, Mistře, já nejsem žádný mudrc, já jsem obchodník. Já se nemůžu dát vzít do kláštera, protože jsem věčně na cestách. Neumím se modlit ani meditovat, vždyť mě to nikdo nenaučil! A přesto bych i já chtěl vstoupit na duchovní cestu. Řekni, je vůbec nějaká možnost pro lidi, jako jsem já?”

Mistr se hluboce zamyslel a pravil: “Nu…jistá možnost by tu byla, ale je velmi riskatní. Když se to povede, ještě dnes budeš na duchovní cestě. Když se to nepovede, přijdeš o hlavu.” V obchodníkovi hrklo. Neměl nejmenší chuť ztratit hlavu, ale přitom dobře tušil, že takovou šanci víckrát nedostane. Sebral všechnu odvahu a přikývl.

Mistr dal přinést šachový stolek. Z kláštera přivolal mladičkého mnicha a do ruky vzal těžký meč. “Vy dva,” řekl, “si teď zahrajete šachy. Kdo prohraje, tomu na místě useknu hlavu, a vítěz bude na duchovní cestě. Nuže začněte!”

Obchodník se rychle zpotil hrůzou, protože po prvních tazích poznal, že mladý mnich je velmi silný hráč. Tah po tahu byla hra těžší a on se musel soustředit až do krajnosti, aby neudělal chybu. Partie trvala dlouho, oba mlčky bojovali celý den.

Potom se nachýlil večer a obchodník hrál lépe a lépe. Konečně přišel úžasný okamžik, kdy viděl, že příštím tahem dá mníškovi mat. A vtom poprvé za celý den pronikla clonou jeho strachu překvapivá myšlenka:

“Ale jak k tomu ten chlapec vlastně přijde? Proč on, který je tak mladý, má zemřít jen proto, že já se chci dostat na jakousi cestu?” v poslední vteřině ruku stáhl a udělal jiný, úmyslně slabý tah.

V tu chvíli Mistr odložil meč. “Dost!” vykřikl. “Jsi na duchovní cestě.

Našel jsi odvahu riskovat život - a bez té se na žádnou cestu nedostaneš.

Našel jsi schopnost soustředit se, jak když jde o život - a bez té se na žádné cestě neudržíš.

A konečně jsi v sobě našel soucit, který pro tebe byl víc než vlastní život - a bez soucitu každá cesta zabloudí a nedojde k cíli.

Jsi na cestě, tak jdi!” Trvalý odkaz | Přidej komentář Nigerijské přísloví Pondělí, 6. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Skutečného přítele drž oběma rukama. Trvalý odkaz | Přidej komentář Moudrý tesař Pondělí, 6. Prosinec 2004, 5:30 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Dva bratři, kteří žili na farmě vedle sebe, se pohádali. Po čtyřiceti letech, co takto vedle sebe farmařili, dělili se o stroje, pracovní sílu a materiál a používali vše podle toho, jak kdo potřeboval, to byl první vážný konflikt. A pak se jejich spolupráce rozpadla. Začalo to malým nedorozuměním, pak se z toho vyvinula hádka, nakonec si vyměnili pár hořkých slov a poté následovalo několik týdnů ticha.

Jedno ráno někdo zaklepal na Janovy dveře. Jan otevřel a tam stál muž s tesařským nářadím. „Hledám práci na několik dnů,“ řekl. „Nemáš něco, s čím bych mohl pomoct?“ „Ano,“ řekl starší bratr. „Mám pro tebe práci. Podívej na ten potok u tamhleté farmy. To je farma mého souseda, vlastně je to můj bratr. Ještě před týdnem na tom místě byla louka, ale on pak vzal bagr a teď…, teď je tu tento potok. Možná to udělal, aby mne naštval, ale já mu ukážu. Vidíš tu hromadu dříví u stodoly? Chci, abys mi postavil plot 2,5 metru vysoký, abych se už nikdy nemusel dívat na jeho pozemek a do jeho tváře.“

Tesař řekl: „Myslím, že tomu rozumím. Ukaž mi, kde máš hřebíky a já to pro tebe udělám, abych tě uspokojil.

Starší bratr musel odjet do města, a tak pomohl tesaři připravit materiál a pak na den odjel. Tesař celý den tvrdě pracoval, vyměřoval, řezal a zatloukal hřebíky. Když se farmář při západu slunce vrátil, tesař právě skončil. Ke svému velkému údivu tam nestál žádný plot, ale most. Most, který spojoval oba břehy potoka. Byl opravdu dobře postaven. A soused, farmářův mladší bratr, přecházel most s nataženou rukou.

„Jsi opravdu přítel, že jsi nechal postavit tento most po tom všem, co jsem ti řekl a udělal.“

Oba bratři se sešli uprostřed mostu a podali si ruce. Když se obrátili, tesař sbíral své nářadí do brašny.

„Počkej, zůstaň ještě několik dní. Mám pro tebe ještě jinou práci,“ řekl starší bratr. „Rád bych zůstal,“ odpověděl tesař, „ale mám postavit ještě hodně takových mostů.“ Trvalý odkaz | Přidej komentář Anglické přísloví Neděle, 5. Prosinec 2004, 5:13 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Pochval most, který tě přenesl přes řeku. Trvalý odkaz | Přidej komentář Indiánské přísloví Sobota, 4. Prosinec 2004, 5:13 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Lepší vrabec v houští, než letící sup. Trvalý odkaz | Přidej komentář České přísloví Pátek, 3. Prosinec 2004, 5:13 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Darovanému koni na zuby nehleď. Trvalý odkaz | Přidej komentář Vtip s poučením Čtvrtek, 2. Prosinec 2004, 5:50 | Rubrika:

  * Skvělé moudro
  * Skvělé vtípky

Vedoucí oddělení pro zákazníky, vedoucí marketingu a šéf firmy jdou na jednání. V parku najdou zázračnou lampu. Otřou ji a objeví se duch lampy.

Duch říká: “Normálně jsou k dispozici tři přání. Takže každý z vás může mít jedno přání".

Vedoucí oddělení pro zákazníky zvolá: “Já první! Já první!” A vysloví přání: “Chci být na Bahamách, na rychlé lodi, s dvěma sexbombami a mořem chlastu!” “Frnk!” - a je pryč.

“Teď já!” bere si slovo vedoucí marketingu. “Chci bejt v Karibiku na exotickém ostrově, s pěti sexbombami a mořem chlastu!” “Frnk!” - a je pryč.

“A vy?” osloví duch šéfa.

Šéf: “Chtěl bych, aby tihle dva idioti byli po obědě zpátky v kanceláři!”

A poučení z téhle historky? - VŽDYCKY NECH NAPŘED MLUVIT ŠÉFA! Trvalý odkaz | Přidej komentář Řecké přísloví Čtvrtek, 2. Prosinec 2004, 5:13 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kočka v rukavicích myš nechytí. Trvalý odkaz | Přidej komentář Židovské přísloví Středa, 1. Prosinec 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Dva sedláci uplatňují nárok na jednu krávu. Zatímco jeden tahá za hlavu a druhý za ocas, advokát dojí! Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Úterý, 30. Listopad 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když kráčíš po sněhu, neskryješ své stopy. Trvalý odkaz | Přidej komentář Chlapec s hřebíky Pondělí, 29. Listopad 2004, 10:09 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Byl jednou jeden chlapec, který měl špatnou povahu. Jednoho dne mu jeho otec dal pytel plný hřebíků a řekl mu: “Pokaždé, když s někým ztratíš trpělivost, zatluč jeden hřebík do zahradního plotu.” První den chlapec zatloukl 37 hřebíků. V následujících týdnech se chlapec postupně učil ovládat a počet hřebíků v zahradním plotě byl stále menší. Naučil se, že zatlouct hřebík je namáhavější než se ovládnout. Konečně přišel den, kdy chlapec už nemusel zatlouci žádný hřebík. Přišel za otcem a ten mu řekl, aby teď každý den jeden hřebík z plotu vytrhl, když se ovládne. Po nějaké době mohl chlapec otci říct, že všechny hřebíky z plotu už vytrhl. Otec mu ukázal na zahradní plot a řekl: “Můj synu, dobře sis počínal, ale i přesto - podívej se na ten plot, jak je plný děr. Už nikdy nebude jako dřív. Když se s někým pohádáš a řekneš mu něco zlého, zanecháš v něm ránu. Když do člověka zabodneš nůž, můžeš ho sice zas vytáhnout, ale rána tam pořád je. Nepomůže, když se mockrát omluvíš…, rána zůstane. Slovní rána je stejně bolestivá jako ta tělesná.” Přátelé jsou vzácnými drahokamy - umí tě rozesmát, dodají ti odvahu, jsou připraveni ti naslouchat, když je potřebuješ, podporují tě a otvírají ti své srdce… Kdykoli jednáš se svými přáteli, pamatuj na plot a hřebíky.

Na nic už nečekejte a ukažte svým přátelům, ať už jakýmkoliv způsobem, jakou pro vás mají hodnotu…

…a odpusťte jim všechny díry, které zanechali ve vašem zahradním plotě… Trvalý odkaz | Přidej komentář Holandské přísloví Pondělí, 29. Listopad 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Běžícího koně neokováš. Trvalý odkaz | Přidej komentář Řecké přísloví Neděle, 28. Listopad 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kraba nedonutíš chodit přímo. Trvalý odkaz | Přidej komentář Svahilské přísloví Sobota, 27. Listopad 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Jediný muž loď na moře nespustí. Trvalý odkaz | Přidej komentář Ruské přísloví Pátek, 26. Listopad 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Všechno nepověsíš na jeden hřebík. Trvalý odkaz | Přidej komentář Severoamerické přísloví Čtvrtek, 25. Listopad 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Lva do pavučiny nechytíš. Trvalý odkaz | Přidej komentář Japonské přísloví Středa, 24. Listopad 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Bez vesel v člunu se přes vodu nepřeplavíš. Trvalý odkaz | Přidej komentář Indické přísloví Úterý, 23. Listopad 2004, 5:40 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nevyčítej bohu, že stvořil tygra, ale poděkuj mu, že mu nenadělil křídla. Trvalý odkaz | Přidej komentář Německé přísloví Pondělí, 22. Listopad 2004, 5:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kdo fouká do ohně, tomu vletí jiskry do očí. Trvalý odkaz | Přidej komentář Thajské přísloví Neděle, 21. Listopad 2004, 5:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Zamračené žáby neodradí dobytek, aby se napil z louže. Trvalý odkaz | Přidej komentář Severoamerické přísloví Sobota, 20. Listopad 2004, 5:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když dozrávají ořechy, prasata tloustnou. Trvalý odkaz | Přidej komentář Arabské přísloví Pátek, 19. Listopad 2004, 5:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Chameleon neopustí strom, dokud neví o jiném. Trvalý odkaz | Přidej komentář Ruské přísloví Čtvrtek, 18. Listopad 2004, 5:36 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když se přátelíš s vlkem, měj sekyru po ruce. Trvalý odkaz | Přidej komentář Irské přísloví Středa, 17. Listopad 2004, 5:37 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Pro lišku nemůžeš poslat slepici. Trvalý odkaz | Přidej komentář Latinské přísloví Úterý, 16. Listopad 2004, 5:37 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nekousej do ruky, která tě krmí. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Pondělí, 15. Listopad 2004, 5:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kdo krade med, měl by počítat se žihadlem. Trvalý odkaz | Přidej komentář Turecké přísloví Neděle, 14. Listopad 2004, 5:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Spícímu psu na ocas nešlapej. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Sobota, 13. Listopad 2004, 5:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Dotkni se černé barvy a budeš mít černé prsty. Trvalý odkaz | Přidej komentář Latinské přísloví Pátek, 12. Listopad 2004, 5:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Poškrábej mne na zádech a já poškrábu tebe. Trvalý odkaz | Přidej komentář Africké přísloví Čtvrtek, 11. Listopad 2004, 5:37 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Šíp vystřelený vzhůru dopadne na střelcovu hlavu. Trvalý odkaz | Přidej komentář Perské přísloví Středa, 10. Listopad 2004, 5:36 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Věř v Boha, ale svého velblouda si přivaž. Trvalý odkaz | Přidej komentář Anglické přísloví Úterý, 9. Listopad 2004, 5:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Jehlou studnu nevykopeš. Trvalý odkaz | Přidej komentář Pavoučí děti Úterý, 9. Listopad 2004, 5:25 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Sotva maminka s malým čtyřletým Markem přijela na chalupu, zahájila lov pavouků, kteří všude nasoukali spoustu pavučin. Marek se jich zastával: “Ty malinké pavoučky nezabíjej!” Ale maminka odporovala: “Cožpak nevidíš, jak jsou oškliví?” “Ale svým maminkám se zdají roztomilí…”

Bruno Ferrero Trvalý odkaz | Přidej komentář Indiánské přísloví (Tuskarorové) Pondělí, 8. Listopad 2004, 5:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kdo má jednu nohu v kánoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví ze západní Afriky Neděle, 7. Listopad 2004, 5:31 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když přineseš do chýše hořící větev, nestěžuj si na kouř. Trvalý odkaz | Přidej komentář Arabské přísloví Sobota, 6. Listopad 2004, 5:31 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když strčí velbloud hlavu do stanu, za chvíli vleze celý. Trvalý odkaz | Přidej komentář Německé přísloví Pátek, 5. Listopad 2004, 5:31 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když káže liška, hlídejte své husy. Trvalý odkaz | Přidej komentář Řecké přísloví Čtvrtek, 4. Listopad 2004, 5:31 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

V jedné botě není dost místa pro dvě nohy. Trvalý odkaz | Přidej komentář Perské přísloví Středa, 3. Listopad 2004, 5:15 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

V jedné ruce dva melouny neuneseš. Trvalý odkaz | Přidej komentář Arabské přísloví Úterý, 2. Listopad 2004, 5:33 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nekácej strom, který ti dává stín. Trvalý odkaz | Přidej komentář Latinské přísloví Pondělí, 1. Listopad 2004, 5:35 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nevděčník je jako vědro plné děr. Trvalý odkaz | Přidej komentář Německé přísloví Neděle, 31. Říjen 2004, 5:05 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když štěká jeden pes, ostatní se přidají. Trvalý odkaz | Přidej komentář Eskymácké přísloví Sobota, 30. Říjen 2004, 5:05 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led. Trvalý odkaz | Přidej komentář Řecké přísloví Pátek, 29. Říjen 2004, 5:05 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když spíš se psem, budeš mít ráno plno blech. Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví z Písma Čtvrtek, 28. Říjen 2004, 5:05 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Ruka pracovitých panovati bude. Trvalý odkaz | Přidej komentář Francouzské přísloví Středa, 27. Říjen 2004, 5:05 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kdo nic neriskoval, ten nemá nic. Trvalý odkaz | Přidej komentář Irské přísloví Úterý, 26. Říjen 2004, 5:03 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Jeden pstruh v hrnci má cenu dvou lososů v moři. Trvalý odkaz | Přidej komentář Rabínská moudrost Pondělí, 25. Říjen 2004, 5:05 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kdo jest moudrý? Kdo se učí od každého. Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví z Písma Neděle, 24. Říjen 2004, 5:05 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Lenoch neoře pro zimu, pročež žebrati bude ve žni, ale nadarmo. Trvalý odkaz | Přidej komentář Ruské přísloví Sobota, 23. Říjen 2004, 5:03 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když není jablko, stačí malá mrkvička. Trvalý odkaz | Přidej komentář Anglické přísloví Pátek, 22. Říjen 2004, 5:03 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Lepší pírko v hrsti, než pták na stromě. Trvalý odkaz | Přidej komentář Na kterou stranu chce hlemýžď Čtvrtek, 21. Říjen 2004, 5:15 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Jednou se Mistr vypravil se žáky na procházku. Vykládal jim o nesobecké službě, o pomoci každému, lidem, zvířatům, rostlinám. Najednou se učitel otočil a jeden ze žáků tam nebyl. Zastavil se, počkal a hned se ptal, kde se zdržel. Žák řekl: “Víš, na cestě lezl hlemýžď, právě uprostřed, a protože je to nebezpečné, přenesl jsem ho na okraj cesty.” Mistr se rozzlobil: “To je ta nejpitomější věc, jakou si mohl udělat!” a už letěl pohlavek. Žák byl zděšen: “Můj Mistr, a tohle říká, na jedné straně mluví o pomoci, ale možná i on je trochu sobecký, prostě potřebuje, abych ho pořád poslouchal. Teď je jeho ego uraženo, že jsem mu nebyl v patách …” “Ale Mistr mírně povídá: “To nebyla dobrá pomoc, nevěděl jsi, kam chtěl ten hlemýžď jít, dal jsi ho nalevo, ale třeba chtěl doprava, takže teď musí jít celou cestu ještě jednou.” paramhans svámí Mahéšvaránanda Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Čtvrtek, 21. Říjen 2004, 5:03 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když se chceš vyhnout podezření, nezavazuj si boty v melounovém poli. Trvalý odkaz | Přidej komentář Anglické přísloví Středa, 20. Říjen 2004, 5:03 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když chce někdo košili, nedávej mu náprsenku a rukávy. Trvalý odkaz | Přidej komentář Rada pro opici Úterý, 19. Říjen 2004, 5:15 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

V Indii žije jeden ptáček, který si umí postavit velice důmyslné hnízdo. Je jemně utkané, docela jako svetr, a visí na stromech. Když je zima, je uvnitř teplo, a i v největších vedrech je v hnízdě příjemný chládek. Ať prší sebevíc, ani nejmenší kapička nepronikne dovnitř, a protože hnízdo je celé oválné, ani ve velké bouři žádné vajíčko nevypadne. Dokonce je i velice bezpečné - visí totiž na tenké nitce na těch nejslabších větvičkách v koruně stromu. Slabounké větvičky neudrží ani hada ani vránu, kteří by si na vajíčkách rádi pochutnali.

Jednoho dne bylo protivné počasí, pršelo a foukal studený vítr, pod stromem seděla opice a třásla se zimou. Tiskla se ke kmeni a drkotala zuby. Všude kolem samá voda. V malém kulatém hnízdečku seděl ptáček a díval se na opici. Bylo mu jí strašně líto, srdce mu přetékalo soucitem. A tak najednou povídá: “Proč si nepostavíš vlastní domeček? Podívej se na mne, jsem sice malý, mám jen dvě nožičky a zobáček, ale jaké mám pěkné hnízdečko, chrání mne před každým počasím.” Tak rozprávěl ptáček s opicí.

Ta seděla a mlčela, což ptáčka povzbudilo a pokračoval: “Bratře opičáku, ty vypadáš skoro jako člověk - máš ruce, velké tělo, proč zbytečně trpíš? Postav si chaloupku, když někdo tak malý jako já si umí vyrobit vlastní přístřeší…” Ten ptáček to myslel dobře, chtěl opravdu pomoci, ale v opici se všechno vzepřelo: “Ty! Ty, takový malý, mi budeš radit!” Opice skočila na strom, zlomila větev, shodila hnízdo, rozcupovala je a mrštila s ním do kaluže. “Tady to máš,” povídá.

Bylo docela zbytečné radit té opici, jako je zbytečné radit někomu, kdo radu nedokáže přijmout. Z knihy Božské zrcadlo Trvalý odkaz | Přidej komentář Jugoslávské přísloví Úterý, 19. Říjen 2004, 5:03 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kdo nikdy neviděl hrad, bude obdivovat i prasečí chlívek. Trvalý odkaz | Přidej komentář Dánské přísloví Pondělí, 18. Říjen 2004, 5:03 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Ptáci neštěstí mohou létat nad vašimi hlavami,ale nedovolte jim stavět si hnízda ve vašich vlasech. Trvalý odkaz | Přidej komentář Jak se banbusový strom stal požehnáním pro všechny Neděle, 17. Říjen 2004, 5:15 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

V jedné velké zahradě rostl bambusový strom. Rok od roku byl silnější a krásnější. Majitel zahrady měl z něho velkou radost. Jednoho dne se však před ním zastavil a řekl: “Milý bambusový strome, budu tě potřebovat!” A strom odpověděl: “Pane, jsem připraven, použij mě, jak chceš a k čemu chceš.” Pánův hlas zvážněl: “Když tě použiji, musím tě ořezat!” Tu se strom zachvěl: “Ořezat? Mě? Svůj nejkrásnější strom v celé zahradě? Ne, to ne, prosím tě! Použij mě ke své radosti, pane, ale neořezávej mě!” Tu Pán zvážněl ještě víc: “Neořežu-li tě, nemohu tě upotřebit.” V zahradě se rozhostilo naprosté ticho. Vítr zatajil dech. Potom sklonil bambus svou nádhernou korunu a řekl pokorně: “Pane, nemůžeš-li mě použít jinak, pak mě ořež!” Pán odvětil: “Můj milý bambusový strome, budu ti muset ořezat také listy a větve!” “Ach, pane, ušetři mě toho! Chceš-li, znič mou krásu, ale ponech mi listy a větve!” “Neořežu-li ti listy a větve, nemohu tě upotřebit!” Slunce skrylo svou tvář. Nějaký motýl ustrašeně odlétl. Zasažen do hloubi duše, bambus zašeptal: “Pane, pak mi ulom větve!” “Můj milý, musím udělat ještě víc. Musím tě uprostřed rozříznout a vyjmout tvé srdce. Kdybych to neudělal, nemohu tě použít!” Nato se bambus sklonil až k zemi: “Pane, pak tedy řež!” Pán zahrady tedy porazil bambusový strom, ořezal větve, rozdělil ho na dvě části a vyřezal dřeň. Suchými poli ho pak donesl k prameni. Bambusovým kmenem spojil pramen s vodní strouhou v poli. A rozříznutým bambusovým tělem začala proudit čirá, třpytivá voda do kanálu a na vyschlá pole, aby je zavlažila a dala tak vzrůst bohaté úrodě. Nádherný bambusový strom se tak stal velkým požehnáním. Na všechny strany roznášel vodu - k životu pro všechny.

Čínská povídka Trvalý odkaz | Přidej komentář Rumunské přísloví Neděle, 17. Říjen 2004, 5:04 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Vyplatí se následovat starého vola. Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví ze Severní Ameriky Sobota, 16. Říjen 2004, 5:04 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když vlk kulhá, starý zajíc skáče. Trvalý odkaz | Přidej komentář Tak tohle odněkud znáte? Pátek, 15. Říjen 2004, 5:15 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Žili byli děd a babka v malé chaloupce na kraji vsi u lesa. Nikdo nevěděl, jak tu žili dlouho, byli tu prostě odnepaměti. Vstávali za úsvitu a spát chodili se slepicemi. Měli se rádi, měli rádi lidi i zvířata kolem sebe i celý boží svět. Každý den děkovali Bohu za všechnu tu krásu, kterou jim posílá. Nemoci jako by se jim zdálky vyhýbaly. Když lidé nedali na jejich rady, onemocněli. Ale když s pokorou přišli, s prosbou o pomoc a upřímnou snahou napravit se, staříci jim vždy pomohli najít, kde udělali chybu a i bylinky na pomoc přidali a jako by jim svým přátelským pohledem a pohlazením srdce rozehřáli, mysl povzbudili, sílu dodali, každý od nich odcházel s nadějí a odhodláním uzdravit se.

Přešly roky - svět se začal měnit. Do polí vyjely těžké stroje, v lesích zazpívaly motorové pily a nad tím vším se objevila práškovací letadla. Čmelák si chodíval k babičce stěžovat, srnka onemocněla, potok se zakalil, tráva žloutla, stromy ztrácely jehličí, ale lidi ze vsi jako by očarovala zlá víla (civilizace) - nic neviděli, jejich životní příběh je přestal zajímat. Zato vymyšlené příběhy “hrdinů” z obrazovek televizorů jim začaly brát dech. Do kraje se začal vkrádat neklid, hádky, závist, nenávist. Bohu už neděkoval nikdo za jeho lásku. Na jeho místo se v srdcích lidí usadilo sobectví - “láska” jen k sobě, sebeláska. Kde se ztratí láska, onemocní srdce a začnou nemoci.

Onemocněla země, voda, vzduch, zvířata i lidé. Přestali lidé chodit do chaloupky pod lesem na radu. Začali věřit televizním reklamám vědců a “odborníků". Co takový starý nevzdělaný děd s babkou mohou vědět o tom, jak se má žít? A tak se z výklenků v domech vytratily pytlíky s třezalkou, mateřídouškou a dobromyslí. Objevily se spreje, šampony, gely a kondicionéry a tablety, kapsle a pilulky. Z města za kopcem sem začal přicházet divný štiplavý vzduch, nebe se zatáhlo - a přišel do té doby neznámý host - KAŠEL.

Časem vyrostla ve městě veliká továrna na výrobu léku proti kašli. Byl to zvláštní lék - vyráběl se z krve a potu lidí. A lidé ze vsi začali dávat svou krev a pot na výrobu léku proti kašli, ale byl velmi drahý, protože se muselo zaplatit všem těm vědcům, technikům, dělníkům a administrativním pracovníkům, kteří tak dobře pracovali na výrobě tolik potřebného léku na záchranu lidstva. A jak vědců přibývalo, lék zdokonalovali a byl čím dál dražší, až lidé z vesnice, z jejichž krve se vyráběl, si ho už sami nemohli koupit.

A tehdy se babka posadila před bránu továrny a začala nabízet dobrou radu a pytlík bylinek proti kašli za jeden stříbrný. Lidé jako by se začali probouzet z těžkého snu. Někteří začali poznávat babku a začali se řídit její radou. Začaly k ní chodit zástupy, ale netrvalo dlouho a objevil se úředník. “A co ty babko, tady se živíš? Máš na to od nás licenci? Máš na to vůbec vzdělání? Platíš ty vůbec daně? Ty se tu nedovoleně obohacuješ. Ty obelháváš poctivé lidi. Využíváš tu jen placebo efektu a šíříš nevědecké názory. Ty…Ty…Ty…v našem demokratickém zřízení tohle my trpět nebudeme. Máš od nás zákaz podnikání a dostaneš od nás pokutu za nezákonnou živnost a … a … a …”

Toho dne se někam ztratili děd i babka. Zmizela i jejich chaloupka (les zmizel už dříve), nikdo nevěděl kam. Zůstala jen továrna na lék, který už nepomáhal, a lidé, kteří kašlali a kašlali, a jestli neumřeli, tak tam kašlou dodnes.

Vladimír Vogeltanz (z knihy Co s doktorem - cesta etikoterapie) Trvalý odkaz | Přidej komentář Irské přísloví Pátek, 15. Říjen 2004, 5:03 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Staré koště zná špinavé kouty nejlépe. Trvalý odkaz | Přidej komentář Africké přísloví Čtvrtek, 14. Říjen 2004, 5:04 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Krokodýlí mládě nepláče, když spadne do vody. Trvalý odkaz | Přidej komentář Turecké přísloví Středa, 13. Říjen 2004, 5:03 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když žába vidí, jak kovají koně, také nastaví nohu. Trvalý odkaz | Přidej komentář Výletníci Úterý, 12. Říjen 2004, 5:01 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Představme si skupinu výletníků, kteří vyrazili na cestu, aby zdolali obtížný vrchol, a podívejme se za nimi několik hodin poté, co vyrazili. Dá se předpokládat, že je v této chvíli můžeme rozdělit na tři rozdílné skupiny.

- Jedni litují, že opustili přístřeší. Únava a nebezpečí se jim zdají být v nepoměru ke zdárnému výstupu. Rozhodnou se, že se vrátí.

- Druhé nemrzí, že se na cestu vydali. Slunce svítí a je nádherný výhled. Ale k čemu stoupat ještě výš? Není lepší užít si hor tam, kde jsou, uprostřed louky nebo lesa? A lehnou si do trávy nebo se toulají okolím v očekávání příjemné chvíle pikniku.

- Ostatní, zbývající, praví alpinisté, nespouštějí oči z vrcholku, který si předsevzali, chtějí ztéci. Vyrážejí znovu.

Unavený - požitkář - nadšenec. Tři lidské typy, které každý z nás v zárodku nese v hlubinách svého já a na které se fakticky odjakživa lidstvo kolem nás dělí.

Teihard de Chardin Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Úterý, 12. Říjen 2004, 4:54 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když chceš uspět, žádej o radu tři starce. Trvalý odkaz | Přidej komentář Italské přísloví Pondělí, 11. Říjen 2004, 4:00 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když už mi hoří dům, tak se u něj ohřeji. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Neděle, 10. Říjen 2004, 5:48 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když jdeš hasit oheň, neber si šaty z listí. Trvalý odkaz | Přidej komentář Arménské přísloví Sobota, 9. Říjen 2004, 5:48 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Má spoustu jablek a hrušek, ale jeho srdce touží po kdouli. Trvalý odkaz | Přidej komentář O dávání Pátek, 8. Říjen 2004, 5:50 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

…A jsou takoví, kteří mají málo, ale dávají vše. Jsou to ti, kteří věří v život a v jeho štědrost a jejich pokladnice není nikdy prázdná.

Jsou takoví, kteří dávají s radostí a tato radost je jejich odměnou.

Jsou takoví, kteří dávají s bolestí a tato bolest je jejich křtem.

A jsou takoví, kteří dávají a nepoznávají v dávání bolest ani v něm nehledají radost, ani nedávají z ohledu na ctnost. Ti dávají tak, jako myrta v údolí vydechuje do prostoru svou vůni. Jejich rukama promlouvá Bůh a jejich očima se usmívá na zem…

Chalil Džibrán - Prorok Trvalý odkaz | Přidej komentář Řecké přísloví Pátek, 8. Říjen 2004, 5:48 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Jeden pták v hrsti má cenu dvou ve křoví. Trvalý odkaz | Přidej komentář Víte, kdo to je? Čtvrtek, 7. Říjen 2004, 5:51 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Pětičlenná rodinka si vyjela na pláž. Děti si užívaly moře a stavěly hrady z písku, když tu se v dálce objevila jakási stará žena. Šedé vlasy jí poletovaly ve větru, šaty už měla jen samé špinavé cáry. Jak šla, sbírala pořád cosi ze země, dávala to do tašky a něco si při tom mumlala.

Rodiče přivolali děti k sobě a nakázali jim, aby se od té staré paní držely dál. Když je míjela, usmála se na ně. Nikdo jí však pozdrav neopětoval.

Za pár měsíců se o té stařeně dozvěděli, že ze svého vlastního rozhodnutí zasvětila celý život tomu, že na plážích sbírala skleněné střepy, aby se o ně nepořezaly děti.

Anthony de Mello Modlitba žáby Trvalý odkaz | Přidej komentář Rabínská moudrost Čtvrtek, 7. Říjen 2004, 5:44 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Útrapy jsou solí života. Trvalý odkaz | Přidej komentář Prodej vody z řeky Středa, 6. Říjen 2004, 5:52 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

V ten den se řeč mistra zúžila na jednu záhadnou větu. Jen se ironicky usmál a řekl: “Všechna moje současná činnost je sedět na břehu a prodávat vodu z řeky.” A ukončil svoji řeč.

Prodavač se usadil na břehu řeky a přicházeli k němu tisíce lidí, aby koupili vodu. Jeho úspěch spočíval v tom, že ti lidé neviděli řeku. Když ji nakonec uviděli, odstěhoval se.

Kazatel měl velký úspěch. Přicházely k němu zástupy, aby se učily moudrosti. Když získaly moudrost, přestaly chodit na jeho kázání. A kazatel se spokojeně usmíval. Dosáhl svého cíle, protože v hloubce duše věděl, že dával lidem jedině to, co už vlastnili - jen aby chtěli otevřít oči a vidět.

“Když já neodejdu” - řekl Ježíš svým učedníkům - nepřijde k vám Duch Svatý.

Kdyby jsi přestal prodávat vodu s takovým zaujetím, lidé by měli víc možnosti vidět řeku. neznámý autor Trvalý odkaz | Přidej komentář Thajské přísloví Středa, 6. Říjen 2004, 5:50 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Jedno kuře v ohradě má cenu stovky kuřat v bažině. Trvalý odkaz | Přidej komentář Africké přísloví Úterý, 5. Říjen 2004, 4:45 | Rubrika:

  *
  * Skvělé přísloví

Staří kozlové milují mladé listí. Trvalý odkaz | Přidej komentář Staročeské přísloví Pondělí, 4. Říjen 2004, 6:19 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nechť tě netrápí, co se nevrátí! Trvalý odkaz | Přidej komentář Francouzské přísloví Neděle, 3. Říjen 2004, 6:16 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Každý věk má svoje hračky. Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví ze Severní Ameriky Sobota, 2. Říjen 2004, 5:17 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Špinavé prase v domě je lepší než žádné. Trvalý odkaz | Přidej komentář Zdvořilost je bublina … Pátek, 1. Říjen 2004, 6:06 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Učitel určitě nebyl puntičkář, pokud šlo o etiketu a dobré způsoby, s druhými však vždy jednal s přirozenou zdvořilostí a šarmem.

Stalo se, že jakýsi žák byl velmi hrubý k dopravními policistovi, když jednou v noci vezl učitele domů. Na svou obranu řekl: “Raději jsem sám sebou a jednám s lidmi tak, jak to cítím. Zdvořilost není nic než nafouklá bublina.”

“To je vcelku pravda,” řekl učitel přívětivě, “ale nafouklé máme i pneumatiky u auta, a podívej jak tlumí nárazy.” Ukázka z knihy: Minutové nesmysly Trvalý odkaz | Přidej komentář Německé přísloví Pátek, 1. Říjen 2004, 5:17 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kdo si hoví, rezaví. Trvalý odkaz | Přidej komentář Francouzské přísloví Čtvrtek, 30. Září 2004, 5:27 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Pomoz si sám a nebe ti pomůže. Trvalý odkaz | Přidej komentář Úžasná pravda Středa, 29. Září 2004, 20:21 | Rubrika:

  *
  * Skvělé moudro
  * Skvělé věty

„Nesnaž se změnit svět. Neuspěješ. Snaž se svět milovat. Hleď, svět je změněn – změněn navždy.“ Sri Chinmoy Trvalý odkaz | Přidej komentář Indické přísloví Středa, 29. Září 2004, 5:52 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Když se rozbije postel, dá se ležet i na zemi. Trvalý odkaz | Přidej komentář Víra Úterý, 28. Září 2004, 15:45 | Rubrika:

  *
  * Skvělé moudro

Nepršelo, a tak pole byla dohněda vyprahlá, a obilí z nedostatku vláhy polehávalo. Lidé byli znepokojení a podráždění a pátrali po obloze ve snaze najít jakékoli znamení nadcházející úlevy. Dny vystřídaly neplodné týdny. Déšť stále nepřicházel.

Duchovní z místních církví vyhlásili hodinu pro modlitby, která měla proběhnout na náměstí hned tuto sobotu. Požadovali, aby si každý s sebou přinesl nějaký předmět spjatý s vírou.

V určenou sobotu v pravé poledne obyvatelé města nastoupili jako jeden muž, náměstí se zaplnilo úzkostnými tvářemi s nadějí v srdcích. Duchovní byli dojati při pohledu na rozličné předměty, které modlící tiskli v dlaních - svaté knížky, kříže, růžence.

Když hodina modliteb vypršela, spustil se, jakoby mávnutím kouzelného proutku, jemný déšť. Dav provolával slávu a lidé vysoko pozvedávali své poklady, aby vyjádřili vděčnost a chválu. Uprostřed zástupu čněl jeden symbol víry, který poněkud zastiňoval ty ostatní: malé, asi devítileté děvčátko si přineslo deštník.

Laverne W. Hall Trvalý odkaz | Přidej komentář Skotské přísloví Úterý, 28. Září 2004, 4:17 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kdo má ruku ve lví tlamě, musí ji vytáhnout jak nejlépe umí. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Pondělí, 27. Září 2004, 6:00 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Mluvením rýži neuvaříš. Trvalý odkaz | Přidej komentář Darovat trochu života Sobota, 25. Září 2004, 8:24 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

V oblasti jižně od Sahary panovalo jednou velké sucho. Stepní tráva vadla, zvířata už neměla co pít, jen poušť postupovala pořád dál. Dokonce i stromy a suchu přivyklá křoviska hleděly vstříc svému konci. Prameny a řeky dávno vyschly.

Jen jedna jediná květina sucho přežila. Ale i pramínek byl blízek zoufalství: “Proč se tu namáhám kvůli této jediné květině, když už je všechno kolem nás vyprahlé?”

Tu se jeden starý strom sehnul nad malým pramínkem, a než sám umřel, řekl: “Milý malý pramínku, nikdo neočekává, že dáš zazelenat celé poušti. Máš za úkol darovat život jedné jediné květině.”

Pohádka ze severní Afriky Trvalý odkaz | Přidej komentář Krásné přísloví Pátek, 24. Září 2004, 6:49 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Deset krejčích ti zkazí oblek Trvalý odkaz | Přidej komentář Turecké přísloví Středa, 22. Září 2004, 6:03 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel. Trvalý odkaz | Přidej komentář Německé přísloví Úterý, 21. Září 2004, 7:21 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Život bez přátel je jako život bez slunce. Trvalý odkaz | Přidej komentář Řecké přísloví Pondělí, 20. Září 2004, 4:57 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Přátelství není jen osvěžující plod, ale též příležitost ke službě. Trvalý odkaz | Přidej komentář Ruské přísloví Neděle, 19. Září 2004, 6:31 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Laskavé slovo je jako jarní den. Trvalý odkaz | Přidej komentář Arabské přísloví Sobota, 18. Září 2004, 6:30 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nezlob se, že růžový keř má trny, ale raduj se, že trnitý keř má růže. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Pátek, 17. Září 2004, 6:12 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nejlepším zrcadlem je starý přítel. Trvalý odkaz | Přidej komentář Africké přísloví Čtvrtek, 16. Září 2004, 5:52 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Člověk nemiluje druhého člověka, jestliže od něj nic nepřijme. Trvalý odkaz | Přidej komentář Řecké přísloví Středa, 15. Září 2004, 6:10 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Snít o minulosti znamená zmeškat přítomnost. Trvalý odkaz | Přidej komentář Německé přísloví Úterý, 14. Září 2004, 9:29 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Pomáhá-li jeden druhému, jsou silní oba. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Pondělí, 13. Září 2004, 7:55 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Neprolévej slzy, můžeš-li ještě doufat. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Neděle, 12. Září 2004, 11:26 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Naděje je jako cukr v čaji, ať je sebemenší, osladí všechno. Trvalý odkaz | Přidej komentář Polské přísloví Sobota, 11. Září 2004, 6:13 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Hedvábnou rukou přátele vybírej a drž železnou. Trvalý odkaz | Přidej komentář Středověké přísloví Středa, 8. Září 2004, 8:21 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.

Kapka hloubí kámen ne silou, ale častým padáním. Trvalý odkaz | Přidej komentář Jste vděční? Úterý, 7. Září 2004, 7:41 | Rubrika:

  *
  * Skvělé moudro
  * Skvělé cesty k úspěchu

- za partnera, který noc co noc pokrčí přikrývky, protože není venku s někým jiným; - za daně, které musím platit, protože to znamená, že mám stále příjem; - za nepořádek, který musím uklízet po oslavě, protože to znamená, že jsem obklopený přáteli; - za šaty, které jsou mi trochu těsné, protože to znamená, že mám dostatek jídla; - za trávník, který je třeba kosit, okna, které je třeba umývat a okapy, které je třeba opravovat, protože to znamená, že bydlím ve svém domě; - za všechny stížnosti, které poslouchám na vládu, protože to znamená, že máme svobodu projevu; - za volné parkovací místo, které je až na konci parkoviště, protože to znamená, že mohu chodit a že jsem obdařený i dopravními prostředky - za vysoký účet, který platím po večeři s blízkými, protože to znamená, že jsem štědrý; - za kopu prádla a žehlení, protože to znamená, že mám co nosit; - za únavu a bolavé svaly na konci dne, protože to znamená, že jsem byl schopný těžce pracovat; - za otravný budík, který musím ráno vypnout, protože to znamená, že jsem ještě naživu

PŘEJI VÁM SKVĚLÝ DEN A JSEM VDĚČNÝ, ZA TO, ŽE ČTETE TYTO ŘÁDKY A PATŘÍTE MEZI TY, KTEŘÍ NEBEROU VŠE JAKO ÚPLNOU SAMOZŘEJMOST!!! Trvalý odkaz | Přidej komentář Rabínská moudrost Pondělí, 6. Září 2004, 7:31 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Opravdová chodoba jest chudoba duševní Trvalý odkaz | Přidej komentář Stará pravda Neděle, 5. Září 2004, 8:31 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Strach před ranou už je rána. Trvalý odkaz | Přidej komentář Příběh o zlém vlkovi Sobota, 4. Září 2004, 19:07 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Aleš (tři roky): “Prosím, povídej mi pohádku o zlém vlkovi.” Lída (deset let): “Ale ne, nejsou zlí vlci, jsou jen nešťastní vlci.”

Nejsou zlí lidé…

Bruno Ferrero Trvalý odkaz | Přidej komentář České přísloví Sobota, 4. Září 2004, 6:23 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Co tam, to tam, o to hlavy nelam! Trvalý odkaz | Přidej komentář Od Richarda Davida Bacha Pátek, 3. Září 2004, 11:21 | Rubrika:

  *
  * Skvělé moudro

Za svítání se kolem žáků kupilo nejméně tisíc racků, okukujících zvědavě Maynarda. Bylo jim jedno, jestli je někdo vidí – poslouchali, co Jonathan říká, a snažila se jeho slova pochopit. Mluvil o prostých věcech – o tom, že racek se má naučit létat, že podstatou osobnosti je svoboda, že všechno, co tuto svobodu omezuje, musí být odstraněno, ať je to pověra, rituál nebo něco podobného. „Odstranit, říkáš,“ ozval se hlas z davu, „a co když je to Zákon Hejna?“ „Pravé zákony jsou pouze ty, které vedou ke svobodě,“ odpověděl mu Jonathan. „Všechny ostatní jsou falešné.“ „Jak můžeme umět lítat jako ty?“ ozval se další racek. „Ty jsi mimořádný případ. Nadaný a vyvolený.“ „Podívejte se na Fletchera! Nebo Lowella! Charlese Ronalda! Jsou stejní jako vy nebo já. Nic mimořádného ani nadpřirozeného na nich není. Jediný, zato podstatný rozdíl je v tom, že začali chápat, čím jsou, a začali se učit.“ Všichni žáci až na Fletchera se začali nervózně ošívat. Do této chvíle nechápali, co vlastně dělají.

Z knihy Jonathan Livinston Racek Trvalý odkaz | Přidej komentář Rabínská moudrost Pátek, 3. Září 2004, 8:33 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Neodsuzuj bližního, pokud jsi nebyl v jeho poměrech. Trvalý odkaz | Přidej komentář Slunce a stín Čtvrtek, 2. Září 2004, 7:51 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Matce se narodila dcera a sudička její duši nadšeně řekla: “Mám skvělou náladu - dám Ti krásný osud… Tvůj život bude plný slunce, nepozná smutek, starost ani bídu. Přes Tvou cestu nepřejde ani nejmenší stín!” Sudička měla pocit dobře vykonané práce s krásným výsledkem a už se chystala jít dál, když tu jí duše dívenky zastavila slovy: “Když já bych radši chtěla být hrdina, básník, nebo něco takového… Chtěla bych něčím obdarovat ostatní! Udělala by jsi mne tedy prosím, nějakým takovým velkým člověkem?” Sudička celá zkoprněla a pak začala vysvětlovat: “To je jiná. Na to je ten osud, co jsem Ti dala skoro k ničemu… Víš, když chceš být velký člověk, tak to nemůžeš mít v osudu samé slunce. Jestli chceš doopravdy obdarovat ostatní musíš jít do stínu… - sama být světlem v temnotě… Takže Tvůj osud bude i zloba, posměch a závist, přes Tvou cestu budou položeny překážky jako strach, přeceňování a podceňování - i sebe, také lenost a zaslepenost. Jen když skrze to vše projdeš, budeš moci skutečně hodnotně obdarovávat ostatní!". Duše dívenky s takovým osudem souhlasila - vnímala, že jí sudička řekla Pravdu. A tak ta dívka sice měla v životě slunce, avšak také stín - čím temnější, tím slabší světlo stačilo na jeho zahnání a čím silnější světlo, tím hlubší temnota hrozila… Přes to, že byla žena, stala se hrdinou, protože překonala všechny překážky a tak si mohla všimnout souvislosti slunce a stínu… Stala se velkým člověkem a všechny obdarovala. Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Čtvrtek, 2. Září 2004, 5:52 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Neptej se, jak kdo žije, najdeš to napsáno na jeho čele. Trvalý odkaz | Přidej komentář Od Exuperyho Středa, 1. Září 2004, 8:51 | Rubrika:

  *
  * Skvělé moudro

“…U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě a přece nenalézají to, co hledají,” řekl Malý Princ. “Nenalézají,” odpověděl jsem. “A přece by to mohli nalézt v jediné růži nebo v kapce vody.” “Mohli,"odpověděl jsem. A Malý princ řekl: “Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.” Trvalý odkaz | Přidej komentář Chorvatské přísloví Středa, 1. Září 2004, 8:00 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Po dešti slunce jasněji svítí Trvalý odkaz | Přidej komentář Co je psáno… Úterý, 31. Srpen 2004, 9:06 | Rubrika:

  *
  * Skvělé moudro

Dva kamarádi se vydali přes poušť. Jeden den se ale pohádali a jeden z nich dostal facku od toho druhého. Dotyčný aniž by cokoli řekl se sehl, a napsal prstem do písku: „ Dnes mi můj nejlepší přítel dal facku“ Putovali dál. Došli ke krásné oáze s jezírkem a rozhodli se, že se vykoupou. Ten co dostal facku se začal topit, ale ten druhý ho zachránil a vytáhl z vody. Když se probral, vytesal do kamene: „ Dnes mi můj nejlepší přítel zachránil život.“ Kamarád se jej optal: „ Když jsem ti dal facku, napsal jsi to jen do písku a tentokrát jsi to vytesal do kamene. Proč?“ Odpověděl: „ Víš když mi někdo ublíží, píši to jen do písku, aby vítr tyto řádky odfoukl na znak odpuštění. Ale když mi někdo pomůže, vytesám to do kamene, aby to tam zůstalo na věky.“

Naučte se svůj žal a křivdy psát jen do písku a své štěstí vyrýt do kamene! Trvalý odkaz | Přidej komentář Přísloví z Písma Úterý, 31. Srpen 2004, 9:03 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Srdce veselé občerstvuje jako lékařství, ale duch zkormoucený vysušuje kosti Trvalý odkaz | Přidej komentář České přísloví Neděle, 29. Srpen 2004, 11:13 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Jednou ranou dub nepadne Trvalý odkaz | Přidej komentář Čínské přísloví Sobota, 28. Srpen 2004, 14:03 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

I ta nejvyšší věž byla začata od základů Trvalý odkaz | Přidej komentář Přiznání Sobota, 28. Srpen 2004, 10:22 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Dopustíš-li se chyby, neudělej druhou tím, že chceš zaretušovat první. Přiznej ji. J.H.Lorimer Trvalý odkaz | Přidej komentář Francouzské přísloví Pátek, 27. Srpen 2004, 5:38 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Láska je dostupná mnohému, přátelství je ale prubířem srdce Trvalý odkaz | Přidej komentář Věci nejsou takové… Pátek, 27. Srpen 2004, 5:37 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Dva andělští poutníci se zastavili, aby strávili noc v domě bohaté rodiny. Rodina byla nepohostinná a odmítla anděly nechat v místnosti pro hosty. Místo toho byli ubytováni ve studeném sklepním pokoji. Jakmile si ustlali na tvrdé podlaze, starší anděl uviděl díru ve zdi a opravil ji. Když se mladší anděl udiveně ptal proč, starší odpověděl: “Věci nejsou takové,jakými se zdají být.” Další noc si šli odpočinout do domu velmi nuzného, pohostinného farmáře a jeho ženy. Poté, co se s nimi manželé podělili o trochu jídla co měli, řekli andělům, aby spali v jejich posteli, kde si dobře odpočinou. Ráno po svítání našli andělé farmáře a jeho ženu v slzách. Jejich jediná kráva, jejíž mléko bylo jediným příjmem rodiny, ležela mrtva ve chlévě. Mladší anděl se ptal staršího, jak se to mohlo stát? První muž měl všechno a tys mu pomohl, vyčítal. Druhá rodina měla málo, ale byla ochotna podělit se o vše, a tys dovolil, aby jim zemřela kráva. Proč?? “Věci nejsou takové, jakými se zdají,” odpověděl starší anděl. “Když jsme byli ve sklepním pokoji, všiml jsem si, že v té díře ve stěně byla zásoba zlata. Jelikož majitel byl posedlý chamtivostí a neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem stěnu, aby poklad nemohl najít. Když jsme další noc spali ve farmářově posteli, přišel si anděl smrti pro jeho ženu. Dal jsem mu místo ní krávu. Věci nejsou takové, jakými se zdají.” Trvalý odkaz | Přidej komentář Naplnění přísahy Čtvrtek, 26. Srpen 2004, 14:06 | Rubrika:

  *
  * Skvělé moudro
  * Skvělé cesty k úspěchu

Kdysi dávno jeden čínský císař vyslovil slavnostní přísahu: “Podrobím si všechny nepřátele a zničím je!” Po nějaké době ho překvapení poddaní viděli jak se prochází po zahradách se svými úhlavními nepřáteli a klidně si s nimi povídá a směje se. “Copak jsi nepřísahal, že zničíš všechny své nepřátele?” ptal se udiveně jeden z dvořanů. “Vždyť jsem je také zničil,” odpověděl císař. “Všechny jsem učinil svými přáteli.” Trvalý odkaz | Přidej komentář Motivační citát 26.8.2004 Čtvrtek, 26. Srpen 2004, 5:51 | Rubrika:

  * Skvělá motivace
  * Skvělé moudro

Co děláš pro sebe, děláš pro druhé. Co děláš pro druhé, děláš pro sebe. Neale Donald Walsch Trvalý odkaz | Přidej komentář Vykladač snů Čtvrtek, 26. Srpen 2004, 5:50 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Jednoho dne si kalif Hárůn al Rašíd jako obvykle zavolal vykladače snů, aby mu vyložil sen, který se mu v noci zdál. “Zdálo se mi, že mi jeden po druhém vypadaly všechny zuby. Co si o tom myslíš?” “Pane, to není dobré znamení. Ten sen znamená, že všichni tvoji příbuzní zemřou a ty zůstaneš sám, ” řekl vykladač. Kalif se zachmuřil. Výklad snu ho natolik rozladil, že vykladače snů dal vyhnat z paláce a zavolal si jiného. Ten mu na tu samou otázku odpověděl: “Pane to je dobré znamení. Ten sen znamená, že budeš žít dlouho, a přežiješ dokonce všechny své příbuzné.” Kalif si spokojeně mnul ruce:” To byl ale dobrý sen,” a dal vykladači, který mu ho tak pěkně vyložil, sto denárů. Pak si zavolal vezíra a přikázal mu, aby našel prvního vykladače a omluvil se mu kalifovým jménem. Koneckonců řekl to samé co ten druhý, jen zvolil špatná slova.

I ta nejpalčivější pravda se dá říkat jemně. Vlídnost je inteligencí srdce Z knihy Bruno Ferrera Trvalý odkaz | Přidej komentář České přísloví Čtvrtek, 26. Srpen 2004, 5:41 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Lidé pro nás stromy sázejí, sázejme my též Trvalý odkaz | Přidej komentář Perské přísloví Úterý, 24. Srpen 2004, 7:08 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Jedna ruka netleská Trvalý odkaz | Přidej komentář Příběh od Evy Fantové Pondělí, 23. Srpen 2004, 10:39 | Rubrika:

  * Skvělé moudro

Byl jednou jeden král a ten už byl tak starý, že se sám rozhodl předat trůn někomu mladšímu. Povolal k sobě všechny učence své říše.

„Chci odkázat tuto zemi tomu, kdo nejlépe zodpoví jednu otázku. Nuže: představte si, že jdete se slabou bezbrannou dívkou a náhle před vámi stojí vysoká kamenná zeď. Vy tu dívku chcete nějak dopravit na druhou stranu. Ale jak?“

Učenci se zamysleli, zamnuli si šedé brady, a pak se začli hlásit jako o překot. „Já“, řekl první, „ bych ji vedl podél zdi tak dlouho, dokud bych nenašel její konec. Každá zeď musí někde končit, ne?“

„ Nesmysl!“ vykřikl na to druhý. „ Proč se vláčet takový kus cesty? Já bych sehnal hezky dlouhý žebřík. Vzal bych holku do náručí a prostě bych ji přes zeď přenesl.“

„Pracná hloupost!“ ušklíbl se třetí. Na to stačí sud střelného prachu. Já bych tu zeď rozmetal na cimprcampr!“

Křičeli jeden přes druhého a měli stále podivnější nápady. Ve své učenosti vymysleli sto a jeden způsob, jak dostat dívku přes zeď. Náhle si král povšiml mladého sluhy, který zatím v koutě pánům oprašoval klobouky.

„ A ty?“ řekl. „Tebe nic nenapadlo? Co bys v téhle situaci dělal ty?“

„Já,“ usmál se sluha, „já bych se té dívky napřed zeptal, jestli vůbec chce na druhou stranu zdi.“

„Sláva! Konečně rozumné slovo!“ zasmál se král z celého srdce. „ Tak tobě rád odkážu říši. A vládni jí tak, jako té dívce před kamennou zdí!“ Trvalý odkaz | Přidej komentář České přísloví Pondělí, 23. Srpen 2004, 8:26 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Svět se točí jako kolo; měj přátele, věziž koho Trvalý odkaz | Přidej komentář Španělské přísloví Neděle, 22. Srpen 2004, 9:25 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Hledáš u kočky pět noh a ona má jen čtyři Trvalý odkaz | Přidej komentář Úžasné dánské přísloví Sobota, 21. Srpen 2004, 6:07 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Jednou je nikdy, ale dvakrát je zvyk. Trvalý odkaz | Přidej komentář Polské přísloví Pátek, 20. Srpen 2004, 8:17 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Co koho bolí, o tom i řeč volí. Trvalý odkaz | Přidej komentář Slovenské přísloví Čtvrtek, 19. Srpen 2004, 5:54 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

“Kde sa mnoho pije, žere, tam otvára nemoc dvere.” Trvalý odkaz | Přidej komentář Italské přísloví Středa, 18. Srpen 2004, 7:36 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Do žen a do melounů se nevidí (ne že bych měl něco proti ženám, spíš to zde píšu kvůli melounové sezóně) Trvalý odkaz | Přidej komentář Od Ňáátka (ze zpovědnice) Úterý, 17. Srpen 2004, 8:36 | Rubrika:

  * Skvělé přísloví

Nevracej se ke starým napájedlům jenom pro vodu, čekají tam na tebe přátelé a sny AFRICKÉ PŘÍSLOVÍ

1. Raději chci trpět pro to, že říkám pravdu, než aby měla pravda trpět pro mé mlčení. (R. W. Emerson) 2. Krása není vždy pravá, pravda není vždy krásná. (G. Laub) 3. Ten, kdo opravdu miluje, nepozná téměř nikdy, kdy ho druhý přestal milovat. (Rochefoucauld) 4. Jedině život má takovou cenu, aby se kvůli němu člověk trápil celý život. 5. Kdo se neodváží, nic nepozná. Kdo se odváží, pozná až moc. 6. S úsměvem jde všechno líp. 7. Nikdy neříkej nikdy. 8. Za zkoušku nic nedáš. 9. Člověk má vyzkoušet všechno. 10. Bylo by zbabělé neodvážit se. 11. Murphologická filozofie: Usmívejte se……zítra bude hůř. (Murény) 12. Protože nám není dovoleno dlouho žít, zanechme něco, co bude svědectvím, že jsme žili. (G. Plinius) 13. Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění neznepokojovat se hloupostmi a v tom, vážit si i malinkých náhodných radostí. (S. Smilek) 14. Na nic není pozdě, až na zjištění, že je pozdě. 15. Rozumu musí nabýt každý každý sám, hloupost se šíří sama. (Kostner) 16. Když najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nevede nikam! 17. Trpaslík nebude větší i kdyby se na horu postavil. (Plinius ml.) 18. Vůle může a má být přečasto oprávněnějším a lepším předmětem hrdosti než talent. (Honore de Balzac) 19. Všechny dospívající dívky by nejraději ze všeho trávily život v koupelně. (B. MacDonaldová) 20. Nejvíc houbařů chodí sbírat houby ve středu, protože to je v lese nejméně houbařů. 21. Statečnost se nadá dělit na kousky. Buď je nebo není. (Honore de Balzac) 22. Narodit se je dobrodružství nebezpečnější pro ženu, něž pro muže. (O` Henry) 23. Žít, to je nejvzácnější věc na světě neboť většina lidí jenom existuje. (O. Wilde) 24. Bláznovství je tragické a sluší se je chápat. Hloupost se nemá chápat, nýbrž vyvracet. (K. Čapek) 25. Tragédie pokročilých let nespočívá v tom, že stárneme, ale v tom, že zůstáváme mladí. (O. Wilde) 26. Muži vždy chtějí být první láskou ženy. Jest to u nich jistá neobratnost. Ženy tu mají lepší instinkt: ony chtějí být poslední vášní mužovou. (O. Wilde) 27. V manželství existují povinnosti a žádná práva. (Nietzsche) 28. Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit. (Ch. Dickens) 29. Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejně úsilí, jaké vynakládá , když si ho komplikuje. (H. Bergson) 30. Co štěstím získáš, přijmi bez hrdosti, co ztratíš, toho se bez truchlení vzdej. 31. V odvaze je síla. 32. Šťasten, kdo žije bez strachu a bez přání a kdo zná nutnost všech věcí. Takový šťastlivec žije nenápadně v ústraní a všude jej doprovází krásná svoboda. 33. Jeho paměť nápadně připomínala síto-uvázly mu v ní jenom ty největší fráze. (A. Brie) 34. Staňte se čestným člověkem a můžete si být jisti, že na světě je o jednoho darebáka méně. (Carlyle) 35. Humor je sůl země a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý.(K.Čapek) 36. Jakmile potkáte ženu, která vám zůstala dlužna odpověď, dobře se ji podívejte do úst-jistě nemá jazyk. (Shakespeare) 37. Velké duchovní vlastnosti málokdy dopomohou manželství ke štěstí, protože zřídkakdy zapůsobí. Zato malé pozornosti a zvyklosti a ústupný rozum jsou základem štěstí. (P. B. Shelly) 38. Neúspěch: nevyužít příležitosti. (K. Čapek) 39. Láska je příliš cenná, než aby se ztrácela. (Temyson) 40. Co se dělá, má se dělat pořádně, i když je to pošetilost. (Honore de Balzac) 41. Lupiči od tebe chtějí peníze nebo život. Ženy chtějí jedno i druhé. (Butter) 42. Zpravidla to, co nám schází není štěstí, ale znalost štěstí. (Maeterlinek) 43. Někomu to nejvíce sluší z profilu, někomu z en face a někomu potmě. 44. Kdo se pře s opilým, vede spor s nepřítomným. (Syms) 45. Mládí je nejkrásnější dobou života, škoda že musíme nejdříve zestárnout, abychom to poznali! (S. K. Neumann) 46. Neodpoutávej se nikdy od svých iluzí! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít. (Mark Twain) 47. Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít. (Honore de Balzac) 48. Moudrý člověk přemítá o svých starostech jen tehdy, když to potřebuje, v jiných případech myslí na jiné věci. (J. Russel) 49. Cos pro ženu udělal, na to může zapomenout, nikdy ti ale nezapomene to, cos pro ni neudělal. (Maurois) 50. K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. (Francis Bacon) 51. Směj se a celý svět se směje s tebou, plač a pláčeš sám. (Turkmenské přísloví) 52. Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru. (Maurois) 53. Pravý se může zamilovat jako blázen, ale ne jako hňup. (Rochefoucauld) 54. Nedopusťte, aby věda zničila více než vytvořila. (J. A. Komenský) 55. Strach se smrti rovná. 56. Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami. (R. L. Stevenson) 57. Když dva zaujmou jednomyslně stanovisko, obyčejně si lehnou. 58. Šťasten kdo zemře dříve, než sám začne volat smrt, aby si ho vzala. (Bacon) 59. Do tohoto světa jsme vstoupily jen proto, abychom ho poznávali, ale i proto, abychom k němu vyslovily své ano. 60. Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, abychom to měli. (Halen) 61. Skutečného mládí dosahujeme ve zralých letech. (J. Cocteau) 62. Štěstí tvého života závisí na kvalitě tvých myšlenek. 63. Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla. (Cronin) 64. Ten, kdo neví a ví, že neví, je prostý. Poučte ho. 65. Tvou první povinností je udělat šťastným sám sebe, Jsi-li šťasten, učiníš šťastnými i ostatní, neboť šťastný může kolem sebe vidět jen šťastné. (Fenerbach) 66. Smích je nejcennějším darem božím. (S. O. Casey) 67. Jak velký jsem byl muž, když jsem byl ještě kluk. (L. Borne) 68. Život je jako divadelní kus. Nezáleží na tom, jak byl dlouhý, ale jak dobře byl zahrán. (L. A. Seneca) 69. Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže. Muž, který vidí krásnou látku na ženě, si odmyslí tu látku. (Horníček) 70. Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima. ( Leonardo da Vinci) 71. Říkat, že můžete milovat jednu osobu celý život je totéž co říkat, že jedna svíce vydrží hořet, pokud jste živ. (Tolstoj) 72. Život není hospoda. V hospodě je veseleji. 73. Není pravda, že máme málo času, avšak pravda je, že ho hodně promarníme. (L. A. Seneca) 74. Bez loučení bychom nikdy nepoznali, jak drazí jsou nám ti, co nás opouští. 75. Sobota je den, kdy se koupou muži, kteří milují své ženy. Kdo se koupe i přes týden, na toho si dejte pozor. 76. Jestliže se žena doopravdy hněvá, polibkem to nespravíš. Zde pomohou nejméně tři polibky. (C. Goldoni) 77. Ke štěstí, které nás podpírá, patří i vděčnost za to, co máme a co nemusíme teprve hledat. 78. Co se zapomene, to pak člověku v životě schází. Co se nezapomene, dělá člověku ze života peklo. 79. Pozor při odpočívání, kdy končí únava a kdy začíná lenost. 80. Co nám udělá stáří, když jsme dva? (H. Stendhal) 81. Láska je trest za to, že nenecháme, aby zůstalo jen při rozmnožování. 82. Neštěstí právě tak jako opravdové štěstí nás vede ke snění. 83. Nemůžeš žít šťasten, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný. (Epikuros) 84. Svatba udělá ze dvou lidí jednoho, potíž je určit, který z nich to bude. (H. L. Meucker) 85. Kdo jinému jámu kopá, ten si přijde na docela slušné peníze. 86. Kdo hledá, ten najde třeba něco jiného. 87. Sobectví je jed každého přátelství. (Honore de Balzac) 88. Kdo se směje naposled, může být natvrdlý. 89. Nejužitečnější ze všech umění, je umění být užitečný. (B. Franklin) 90. Není dobré pro ženu má-li více milenců. Jeden se pak spoléhá na druhého. (Roda Roda) 91. Schopný tvoří, neschopný poučuje. (Shaw) 92. Ženy by v lásce chtěly prožívat romány, muži co nejkratší povídky. 93. Mladý může být každý. Dlouho, ale trvá, než se do toho vpravíme. (W. Churchill) 94. Vnější zdání je pro hlupáky polovina života. (Honore de Balzac) 95. Nejpodivnější na budoucnosti je pravděpodobně představa, že jednou ji budeme řadit k starým dobrým časům. (John Steinbek) 96. Důvěra dává rozmluvě víc než inteligence. (F. Rochefericauld) 97. Lidé nedělají to co chtějí. Naštěstí! (Renard) 98. Kdo má chytré rodiče, neví po kom je blbej. 99. Nejtěžší umění je umění žít. (R. Aldington) 100. Pravda je vůbec nejtěžší, co lze lidem předložit, aby tomu věřili. (M. Pagnol) 101. Kdyby se ženy oblékaly pro jednoho muže, určitě by to tak dlouho netrvalo. (M. Achard) 102. Hloupost, kterou nehodláme opakovat podruhé, nazýváme zkušeností. (L. Kumor) 103. Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí. 104. Polovina lidstva se směje za útraty druhé poloviny. (Destouches) 105. Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných. (J. Ruskin) 106. Znali se od vidění, ale po prvním dítěti ustalo i to. (Oseka) 107. Nenávidím pomoc přátel, kteří váhají. (Euripides) 108. Pochybovat o všem nebo všemu věřit, to jsou dvě stejně pohodlná řešení, poněvadž jedno i druhé nás osvobozuje od myšlení. 109. Nejvyšším výrazem štěstí nebo neštěstí bývá nejčastěji mlčení. Milenci si rozumí nejlépe, když mlčí. (Anton Pavlovič Čechov) 110. Beznadějná láska je zlostné utrpení, ale láska v samotě zhořkne. 111. O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. (Seneca) 112. K dramatické kráse a poutavosti života patří jeho navyspytatelní most, a tedy i to, že nic nevíme o vlastní budoucnosti. 113. Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. 114. Ničeho se nebojím, protože nic nemám. (Luther) 115. Stařec je, kdo má o deset let víc než ty. (O. Henry) 116. Kolik hradů a mužů již skončilo kvůli ženám jako ruiny. (Siegelová) 117. S lidským štěstím je to, jak se zdá zatrolená věc. Nedá se naplánovat, ani vyrobit, nedá se odhlasovat, postavit po pracovní době, ani koupit. Nezávisí na člověku samotném. Štěstí je něco jako dar, který můžeš dostat jedině od druhého. 118. Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne. (Žáček). 119. Hovoř jen to, co je potřebné a řekni jen polovinu svých myšlenek. (A. Demos) 120. Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: jeden aby hned zapomněl, co dal a druhý aby nikdy nezapomněl, co dostal. (L. A. Seneca) 121. Moderní manželství můžeme pochopit jen ve světle minulosti, jež v něm přežívá. (S. de Beauvoir) 122. Lze čelit invazi armád, nelze čelit invazi myšlenek. (Hugo) 123. Za člověka mluví činy, nikoliv slova. (N. Hill) 124. Kdyby byl život pantomima, mnohou větu by bylo těžko vyjádřit výstižněji než prokopnutím břicha. 125. Láska je příjemnější než manželství z téhož důvodu, proč jsou romány zábavnější než dějiny. (Chamfort) 126. Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si své mistrovství, nezdáloby se jim to nijak nádherné. (Michelangelo) 127. Jet do Paříže se ženou je totéž, jako jet do Tuly se samotářem. (A. P. Čechov) 128. Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější, než armáda lvů, kterou vede beran. (Napoleon) 129. Odmítnutí chvály je přání být chválen dvakrát. (Rochefoucauld) 130. Vady velkých jsou radosti lidí malých. (B. Disraeli) 131. Hledej pravdu v myšlence a nikoliv v knihách tlejících. Chceš-li vidět měsíc, dívej se na oblohu a nikoliv do louže. (perské přísloví) 132. Kdyby nebylo kdyby, nabyly by chyby. 133. Neplačte nad rozlitým mlékem – je v něm vody dost. (anglické přísloví) 134. Pokud něco stojí za námahu, je třeba to udělat pořádně. (Thomas Carlyse) 135. Ze všech hloupých lidí je nejnesnesitelnější scestovalý hlupák. Přináší hlouposti jiných národů a přidává je ke svým. (Humboldt) 136. Láska je neobyčejně závažný důvod, který ospravedlní všechno. (Anton Pavlovič Čechov) 137. Uklidněte se, nejste jediný muž, kterého vaše žena podvádí! (Laub) 138. Ženy nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou. (Wilde) 139. Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. (Shakespeare) 140. Ve svém manželovi se vidí. Tak má oblýskané sako. 141. Vždy říkej, co si myslíš a podlý člověk se ti vyhne. (W. Blake) 142. Manželství je jako soudní proces – jedna strana je vždycky nespokojená. (Honore de Balzac) 143. Budoucnost je plná výzev a nadějí. (Nathaniel Hawthorne) 144. Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi. (Čechov) 145. Dospělý = člověk, který už ví, že proti blbům nic nezmůže. (G. Laub) 146. Nezáleží na tom, že vůl je vůl. Chyba je, dělá-li se z něho lev. (K.Čapek) 147. Trpělivost je nejlepší prostředek proti všem potížím. (T. M. Plautus) 148. Ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne abychom je chápali. (O. Wilde) 149. Analfabet je člověk, který nikdy neudělá pravopisnou chybu. 150. Umět využít život doposud prožitý, to je jako žít dvakrát. (M. V. Martialis) 151. Uhlí se vysmívá popeli. (africké přísloví) 152. Ženy by povětšině byly vyléčeny ze žárlivost, kdyby se jednou nestranně podívaly na své manžely. (A. Scribl) 153. Dobrý smích je skutečně něco zázračného. (Lagertofová) 154. Nikdo není tak zdráv, aby se mohl hodit marod. 155. Žena je slabá bytost, která když se vdává, má obětovat svému muži svou vůli. (Honore de Balzac) 156. Strašné je, že není možno žít ani s ženami, ani bez nich. (G. Baron) 157. Nic tak neodhaluje charakter lidí jako to, čemu se vysmívají. (Goethe) 158. Je třeba usilovat o to, aby každý viděl a věděl víc, než viděl a věděl jeho otec a děd. (Anton Pavlovič Čechov) 159. Zklame-li se v lásce muž, zůstane starým mládencem. Zklame-li se v lásce žena, vdá se. (L. Vauvenarguea) 160. Pythagoras, když objevil pravdu, obětoval bohům 100 volů. Dodnes se voli klepou, když se objeví pravda. (J. Tawim) 161. Rozum, který zůstane stát, je v pořádku, jen si nesmí lehnout. (J. Werich) 162. Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něho výhodné, ale proto, že v lásce samé nalézá štěstí. (Pascal) 163. Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůže navzájem pomoci! (J. Čapek) 164. Kdo sám cti nemá, jinému ji nedá. 165. Štěstí se trousí, neštěstí sype. 166. Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb. (Honore de Balzac) 167. Přítel dříve omdlí ve chvále než nepřítel v urážkách. (John) 168. Jedni slouží slávě a druzí penězům. 169. Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mládenečkové, zralí mužové a starci. (Bernard) 170. Cíl, jehož bylo dosaženo, již není cílem. (Herman Hesle) 171. Muž vypravuje, co ví, žena to, čím by se zalíbila. 172. Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. (A. Iberce) 173. Je-li světlo první láskou života, zdali pak láska není světlo srdce. (Honore de Balzac) 174. Mít ve všem pravdu je znakem hlouposti. (M. de Montaique) 175. I z hlupáka může něco být, když svou hloupost včas pozná. (P. Kohout) 176. Tomu, kdo mnoho žádá mnoho schází. (Q. Horatius) 177. Čemu lidé za zvyku říkají osud, jsou většinou jejich hloupé skutky. (Schopenhauer) 178. Člověk je takový, jaká je jeho představa štěstí. (Suchomlynskyj) 179. Muž neví, co je to štěstí, dokud se neožení. A když to zjistí, je už pozdě. (Krejčí) 180. Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých. (Rochefoucauld) 181. Jestliže čtení neovlivňuje náš život, konání a myšlení, tak je škoda číst. (Anton Pavlovič Čechov) 182. Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme. (G.E. Lessing) 183. Smyslem jeho života byl odpočinek. 184. Každý, kdo chce něco rychle skončit, musí to udělat pořádně, pořádně hned na poprvé. (John Young) 185. Kdyby blbost kvetla, byl by svět jako velká rozkvetlá zahrada. (J. Tawim) 186. Nebuďme nikoho, aby šel spát. 187. Manžel nemá nikdy chodit první spát ani poslední se probouzet. (Honore de Balzac) 188. Ze všeho, co jest věčné, láska je nejkratší. (Koliere) 189. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. (Karel Čapek) 190. Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe, nežije. (L. A. Seneca) 191. Moudří plodí nové myšlenky a blázni je rozšiřují. (Heine) 192. Chceš-li být šťasten hodinu, tak se opij. Chceš-li být šťasten tři dny, tak se ožeň. Chceš-li být šťasten celý život staň se rybářem. (O. Pavel) 193. Genialita mužova je v tom, dovede-li obratně zachytit odstíny rozkoší lásky, rozvíjet je, dát jim nový sloh a vlastní výraz. (H. de Balzac) 194. V hněvu vyvře, co v srdci vře. 195. Neříkej hop ani když přeskočíš, napřed se podívej, kam jsi skočil. (L. Kumor) 196. Každý člověk by měl něco hledat. (Karel Čapek) 197. Láska je něco tak krásného, že by nikdy neměla končit manželstvím. 198. Štěstí ženatého muže závisí na ženách, se kterými se neoženil. 199. Univerzita rozvíjí všechny vlohy včetně hlouposti. (Čechov) 200. To by byla módní novinka – paruka s mozečkem 201. Lhář se nejvíce obelhává sám. (V. Nezval) 202. Nic tak neuzavírá duši jako přetvářka 203. Poctivost nelze dělit na kousky. Buď je nebo není. (H. de Balzac) 204. Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru. (Smiles) 205. Kvůli někomu se ženy pěkně oblékají a kvůli někomu naopak. Svlékají. 206. Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva. (Schopenhauer) 207. Mnozí nepřemýšlejí jen proto, že je vůbec nenapadne myslet. 208. Kámen lze hodit do vzduchu a přece mu křídla nenarostou. (Hebbel) 209. Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty. (A. Maurois) 210. Rozhodl se skoncovat se starým způsobem života. Začal u manželky. (Suchý) 211. Kde je uzavíráno manželství bez lásky, vznikne brzo láska bez manželství. (B. Franklin) 212. Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesu než v přátelství. (L. Bruyere) 213. Blbé je skončit na prkně, které neznamená nic. 214. Nejde o to, jít hlavou proti zdi, nýbrž o to, najít očima dveře. (Werner von Siemens) 215. Příroda obdařila lidi smíchem, aby jim dala náhradu za to, že musejí myslet. (Pagnol) 216. Hloupost bývá dvojí: mlčenlivá a upovídaná. Mlčenlivá hloupost je snesitelnější. (Balzac) 217. Žena je jak tvůj stín. Běž za ní, bude před tebou prchat, utíkej před ní, poběží za tebou. (A. de Muset) 218. Manželství je tak těžké, že to musejí nést dva, často i tři. (Dumos) 219. Musíme se smát dříve, než se staneme šťastnými, neboť bychom mohli umřít, aniž bychom se zasmáli. (J. de la Bruyere) 220. Ženy jsou jako sny – nikdy nejsou takové, jaké bys je chtěl mít. (Pirandello) 221. Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří. 222. Člověk se žení s růží a žije s melounem. (E. Martin) 223. Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to provedl. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života. (M. Tyrs) 224. Skromnost krášlí muže, ale pravý muž se krášliti nemá, a proto nesmíme být skromní přespříliš. (Hašek) 225. Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest. (Francis Bacon) 226. Manželství bychom měli spíše vybírat ušima než očima. 227. Co je to výprask, ví každý z nás dost přesně, ale co je to láska to nikdo pořádně neví. (Heine) 228. Chytrá žena je ona žena, jež umí mistrně zakrývat svou hloupost. (John) 229. Účinek úderu nezávisí na tom, jak často a jakou silou udeříme, ale kam. (Honore de Balzac) 230. Manžel je to, co zbude z milence, když je z něj vytažen nerv. (Rowlandová) 231. Vědomosti jsou samozřejmě užitečné, ale samy o sobě nikomu nepomohou, pokud k nim nepřidáte rozum, srdce a duši. 232. Kde by byla moc žen, kdyby nebylo ješitnosti mužů? (M. Ebner – Eschenbachová) 233. Čím je kdo lepší, tím méně je schopen podezírat jiné ze špatnosti. (M. T. Cicero) 234. Slabí lidé čekají na příznivou příležitost, silní si ji vytvářejí. (O. S. Marden) 235. Mluvit pravdu je výhodné. Člověk si nemusí pamatovat to, co říkal předtím. 236. Čím vyšší strom, tím praštěnější jablko i když nepadne daleko. 237. Očekávat štěstí je také potěšením… 238. Ženy bez mužské společnosti ztrácejí lesk, muži bez žen hloupnou. (Anton Pavlovič Čechov) 239. Nic není těžšího než najít přesnou definici pro to, co je každému jasné. (E. Petiška) 240. Život máme jen půjčený, ne darovaný. (P. Cyrus) 241. Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém. (Konficius) 242. Vyspat se s ní to ano, ale jen žádné důvěrnosti. (Kraus) 243. Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží. (Chaplin) 244. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. 245. Dneska už platí, že gentlemana muž, který vyndá cigaretu z úst, než ženu políbí. (Sreisandová) 246. I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě. 247. Starci rádi udělují dobrá ponaučení, aby se utěšili nad tím, že už nemohou dávat špatné příklady. (F. Rochefoucauld) 248. Je možno milovat a nebýt při tom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak. (Honore de Balzac) 249. Když vidím, jak jsou ženy krásné, složité a komplikované, a muži až neuvěřitelně prostoduší a prostí, nechce se mi věřit, že by první žena mohla být stvořena právě z Adamova žebra. (Honore de Balzac) 250. Není větší chyby, než přestat zkoušet. (Goethe) 251. Béží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší. (Francis Bacon) 252. Poznání, které stojí život, je příliš drahé. 253. Devět desetin moudrosti je být moudrý včas. (M. T. Cicero) 254. Dokonalost se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost. (Michelangelo) 255. Vášeň klepat o někom v nich potlačila všechny ostatní zájmy. (Anton Pavlovič Čechov) 256. Žena nemyslí buď na nic nebo na něco podobného. (Dumas ml.) 257. Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. (Chamfort) 258. Jistého přítele poznáme v nejisté situaci. (Latinské přísloví) 259. Radu člověk dát může, ale už ne moudrost a sílu ji uposlechnout. (F. Rochefoucauld) 260. Fyzické vyčerpání je důsledkem mylné domněnky, že muž je tak starý, jak se cítí. (Robert Lembke) 261. Chtěl bych, to neznamená nic, chci, to dělá divy. 262. Nejhorší způsob hlouposti je pevné přesvědčení, že jsem chytrý. (Babler) 263. Rychlost tramvaje je nepřímo úměrná tomu, jak pospícháme. 264. Ne moudrost, hloupost je umíněná. (Sofokles) 265. Ženy jsou vždycky pravdivé, dokonce i uprostřed své největší falše, protože tak jednají vždy z nějakého přirozeného citu. (Honore de Balzac) 266. Je krásné spolu mlčet, krásnější se spolu smát. (Nietzsche) 267. Sobec vám klidně podpálí dům, aby si mohl uvařit vajíčko. (Francis Bacon) 268. Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. (Semeca) 269. Jsou dvě situace kdy poznáte charakter člověka: když jde nahoru a když klesá hluboko dolu. 270. Člověk dokáže před světem ukrýt všechno až na dvě věci: že je opilý a že je zamilovaný. 271. Ó, jak krásné, vědět jednu věc nebo dokonce dvě. (Moliere) 272. Nikdo nejde dál, když neví kam jde. (Oliver Cromwell) 273. Ti nejskvělejší lidé jsou ti nejskromnější. To jenom hlupáci potřebují o sobě mluvit, aby sami ve svých očích vyrostli. (O. Pavel) 274. Ústní dutinu nelze udržet v čistotě dalekou pouze ústní vodou a zubní pastou. 275. Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu. (Kaut) 276. V manželství je třeba se někdy pohádat, neboť jen tak se vzájemně o sobě něco dozvíme. (Goethe) 277. Železo roztavené do tekuta se nedá kout. 278. Mezi dvěma lidmi, kteří se nemilují, znamená tato genialita nemravnost. Avšak laskání, jež vyvěrá z lásky, není nikdy nemravné. (Honore de Balzac) 279. Nejsnadnější způsob, jak ztratit důvěru a úctu mladých, je dávat jim nekonečné rady. (E. Hemingway) 280. Není smutnějšího pohledu na muže před zrcadlem. (Neruda) 281. Ten, kdo ví a neví, že ví, spí. Probuďte ho. 282. Je třeba dvou let, než se naučíme mluvit. A padesáti, než se naučíme mlčet. (E. Hemingway) 283. Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých. (Seneca) 284. Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve čtyři hodiny ráno. (Dietrichová) 285. Kdo seje vítr, sklidí bouři. 286. Stáří začíná od chvíle, kdy se nám všechna děvčata začínají zdát hezká. 287. Důvěřuj, avšak hledej komu důvěřuješ. 288. Když je krásná žena pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice. (Žáček) 289. I ta nejhorší hodina má jen 60 minut. 290. Sny máme proto, že bez nich bychom nesnesli pravdu. 291. Žena nás zamíchává do života. (Morgenstern) 292. Život, blahobyt a štěstí každého z nás a těch, jejichž životy s našimi souvisí, jsou závislé na tom, jak známe pravidla hry daleko složitější a obtížnější než jsou šachy. (B. Mac Donaldová) 293. Život je nemoc a smrt začíná už narozením. (Karel Čapek) 294. Kdo patří krásné ženě, jako by mu patřil celý svět. (F. Coppee)


Zajít daleko je možné jen tehdy, nevíme-li, kam vede cesta. - Oliver Cromwell 12. 1. 2006 Kdo pije, brzy umře. A kdo nepije, umře ještě dřív, protože ten, kdo pije, ho přejede. 15. 12. 2005 "Tak jsem přišel na to, že papíry na výplatní pásky se vyrábí z cibule. Kdykoliv se na tu svoji podívám, mám slzy v očích!" 28. 11. 2005 Manželství není loterie. V loterie se totiž někdy vyhrává. 20. 11. 2005 Jakou dostaneme od blondýnky odpověď, zeptáme-li se jestli nám svítí blinkry? Ano, ne, ano, ne, ano, ne, ano, ne... 14. 11. 2005 Smrt jedince je obrovskou katastrofou, smrt milionu je pouhá statistika. - Josef Stalin 9. 11. 2005 O nekonečnosti vesmíru zcela přesvědčen nejsem, naopak o nekonečnosti lidské hlouposti ano. - Albert Einstein 1. 11. 2005 V každé organizaci je vždy alespoň jedna osoba, která ví o co jde. Tu je třeba najít a zastřelit... 25. 10. 2005 Rychlost načtení webové stránky je přímo úměrná tomu, jaký o ni máte zájem. 17. 10. 2005 Světlo na konci tunelu může být reflektor protijedoucí lokomotivy... 11. 10. 2005 Jak poznáte ve výtahu počítačového maniaka? Když jede do 12. patra, stiskne 1, pak 2 a nakonec hledá Enter. 2. 10. 2005 Zdar a sílu najdeš v sýru! (Neobvyklá odpověď na pozdrav "Zdar") 25. 9. 2005 Když tě bolí břicho, vyser se a ticho! 18. 9. 2005 Caesar: "Jo, hele, chceš si vydělat něco peněz?" CJ: "Sere papež v lese!?" - GTA: San Andreas 11. 9. 2005 Kdo pozdě chodí, v ho**ech se brodí. - z filmu Non Plus Ultras 30. 8. 2005 Mohl bys strávit celý život hledáním dokonalého květu a i kdybys jej nenašel, nebyl by to ztraceny čas... - z filmu Poslední samuraj 15. 8. 2005 Černá barva je odnepaměti znamením smutku. Tak proto jsem ještě neviděl ženicha v bílých šatech... - racionální člověk (muž) 2. 8. 2005 Starý muž umírá, malá holka žije. Dobrý obchod. - John Hartigan alias Bruce Willis - Sin City 23. 7. 2005 Víte, co je to "studená mísa"? No, přece zvednuté prkýnko! 9. 7. 2005 Slečno, nemáte něco na pití, já mám takové hlad, že nemám s kým spat! - Bolek Polívka alias Bohumil Stejskal - Dědictví 1. 7. 2005 Přijde princ se zlatým střevíčkem do krematoria a ptá se: Není tu někde náhodou popelka ??? - sarkastický princ :) 13.6. 2005 Když sob potká soba, tak se zlijou oba! - Finlandia Dejte mi pevný bod a já pohnu Zemí. Archimedes Kdo se snaží poučit, musí umět především pochybovat, neboť pochybnosti ducha vedou k zjevení pravdy. Aristoteles Neexistuje žádný kvantový svět. Existuje pouze abstraktní kvantový popis. Niels Henrik David Bohr Není-li to pravda, je to velmi dobře vymyšleno. Giordano Bruno Věda je nejlepší způsob, jak z člověka udělat hrdinu. Giordano Bruno Malá chyba na začátku se stane velkou na konci. Giordano Bruno Rozum je jako světlo a záře života. Cicero Prorok je ten, kdo vidí daleko dopředu, ale zároveň vidí všechno kolem sebe, protože budoucnost začíná dnes. Konstantin Eduardovič Ciolkovskij Ničeho se v životě nemusíme bát, jen to pochopit! Marie Curie - Sklodowska Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným lidem útočištěm. Démokritos z Abdér Ten, kdo hledá pravdu, musí, pokud to je jen možno, pochybovat o všem. René Descartes Fyzikální zákon by měl být i matematicky krásný Paul Adrien Maurice Dirac Bůh nehraje v kostky Albert Einstein Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. Albert Einstein Kladu si otázku, zda příroda hraje stále stejnou hru. Albert Einstein Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná. Albert Einstein Žádný cíl není tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metody. Albert Einstein Boha můžeme rozumem hledat, ale nalézt ho můžeme jen srdcem. Lorand Eötvös Proč nám příroda dovoluje uhodnout z vlatností jedné části chování zbytku? Jde o nevědeckou otázku. Nevím jak na ni odpovědět jinak než zcela nevědecky. Myslím, že je to tím, že důležitou vlastností přírody je jednoduchost - a proto je velmi krásná. Richard Philips Feynman Fyzikové si rádi myslí, že stačí říci: Toto jsou výchozí podmínky, co se stane pak? Richard Philips Feynman Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma. Richard Philips Feynman Věda je dlouhou historií školení o tom, jak si přestat lhát do kapsy. Richard Philips Feynman Ptát se na to, co se stalo před vznikem vesmíru, je totéž, jako se ptát na bod na Zemi o souřadnici 91 stupňů severní šířky, není to zkrátka definováno. Místo toho, abychom říkali, že vesmír byl stvořen a že možná jednou zanikne, bychom měli jen říkat: Vesmír je. Stephen W. Hawking Když slyším o Schrodingerově kočce, beru do ruky pušku. Stephen W. Hawking Musíme si uvědomit, že zatímco chování nejmenších částic nelze jednoznačně popsat obvyklým jazykem, řeč matematiky je i nadále postačující… Myslím, že v tomto bodě se moderní fyzika s konečnou platností rozhodla pro Platóna. Werner Karl Heisenberg Fyzikům nezbývá nic lepšího než chodit s ustaranými tvářemi a smutně si stěžovat, že v pondělí, ve středu a v pátek musejí na světlo hledět jako na vlnu, zatímco v úterý, ve čtvrtek a v sobotu ho berou jako částici. A v neděli se prostě modlí… Banesh Hoffmann Existuje myšlení, jež potlačuje myšlení. Je to jediné myšlení, jež by se mělo potlačit. Gilbert Keith Chesterton Vědec se nesnaží nic dokázat. Snaží se jen zjistit, co se dokáže dokázat samo. Gilbert Keith Chesterton Kdo nemluví v číslech, neví, o čem mluví. William Thomson lord Kelvin Celá fyzika je hotova. Zbývá vyřešit jen dva drobné problémy: konstantní rychlost šíření světla a odchylky od teorie záření černého tělesa. Gustav Robert Kirchhoff (1887) Prvořadá teorie předpovídá. Druhořadá teorie zakazuje a teorie třetího řádu dodatečně objasňuje jevy. A. I. Kitajgorodskij rusky fyzik Jestli je vesmír odpověď, co je potom otázka? Leon Lederman nositel Nobelovy ceny za fyziku Vývoj kosmu lze srovnat s ohňostrojem, který jsme zastihli v okamžiku, kdy už končí, několik žhavých uhlíků, popel a dým. Stojíme na chladnoucím popelu, vidíme pomalu vyhasínající Slunce a snažíme se oživit minulé velkolepé počátky světů. Georges Lemaitre Dospěl-li jsem tak daleko, tedy jen dík tomu, že jsem stál na ramennou obrů. Isaac Newton Hypotheses non fingo (domněnky nevymýšlím). Isaac Newton Nedefinuji čas, prostor, místo a pohyb, ježto jde o věci všem dobře známé. Musím pouze konstatovat, že neučení lidé si nepředstavují tyto veličiny jinak než v jejich vztahu k smyslovým objektům. A z toho pocházejí jisté předsudky… Isaac Newton Průměrní učenci se staví k vědě jako krmená husa ke krmení: Jen proboha už ne víc. Hermann Julius Oberth V hlubokém smyslu, který žádné laciné zesměšňování nemůže setřít, jsme my vědci znali ten hřích. Oppenheimer Člověk by neměl spojovat, co Bůh rozloučil. Wolfgang Pauli Princip energie je záležitost zkušenosti. Pokud by tedy jednoho dne měla být jeho všeobecná platnost zpochybněna, což v atomové fyzice není vyloučené, pak by se problém perpetua mobile stal náhle aktuálním. V tom případě není jeho nesmyslnost vůbec absolutní. Max Planck Obecná relativita v sobě obsahuje zárodek své vlastní zkázy. Denis Sciama Jediné, co vím, je že nevím nic. Sokrates Čas - to je prostě způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo najednou. John Archibald Wheeler Historie vesmíru je nekonečně zajímavější než historie studia vesmíru.


Věda je jednomu je vznešenou bohyní, jinému je krávou, která mu dává mléko.

Friedrich Schiller | Posláno 0x | Poslat

Věda má svůj smysl, pokud se chápe jako cesta k pravdě a pravda jako dobro člověka.

Jan Pavel II. | Posláno 0x | Poslat

Teprve smrtí dogmatu rodí se věda.

Galileo Galilei | Posláno 0x | Poslat

Umění je stromem života. Věda, to je strom smrti.

William Blake | Posláno 0x | Poslat

Věda nám slíbila pravdu, nikdy neslibovala ani pokoj, ani štěstí.

Gustave Le Bon | Posláno 0x | Poslat

Neexistuje žádná národní věda, jako neexistuje národní násobilka.

Anton Pavlovič Čechov | Posláno 0x | Poslat

Nikomu se dosud nepodařilo vědecky dokázat existenci sněžného muže. Asi tedy existuje.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Pokrokem vědy byla popřena Lombrosova teorie o rozených zločincích. Tak tedy každý z nás...

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Byl to tak vynikající vědec, že dokonce dokázal psát jasně a srozumitelně: věděl totiž, co chce říci.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Einstein jednou odpověděl na dotaz, jak dospěl k teorii relativity: "Zapochyboval jsem o jednom axiomatu".

Lawrence M. Gould | Posláno 0x | Poslat

Prostor sám a čas jsou napříště odsouzeny ke zmizení do pouhých stínů, a pouze spojení obou si zachová skutečně nezávislou existenci.

Hermann Minkowski | Posláno 0x | Poslat

Princip energie je záležitost zkušenosti. Pokud by tedy jednoho dne měla být jeho všeobecná platnost zpochybněna, což v atomové fyzice není vyloučené, pak by se problém perpetua mobile stal náhle aktuálním.

Max Planck | Posláno 0x | Poslat

Hledat úspěch ve vynalézání je tvrdá obtížná práce, která málokoho přivede k cíli, ale mnoho lidí už zničila.

Werner von Siemens | Posláno 0x | Poslat

Nedefinuji čas, prostor, místo a pohyb, ježto jde o věci všem dobře známé. Musím pouze konstatovat, že neučení lidé si nepředstavují tyto veličiny jinak než v jejich vztahu k smyslovým objektům. A z toho pocházejí jisté předsudky...

Isaac Newton | Posláno 0x | Poslat

Bůh hraje s vesmírem kostky, ale jsou to kostky, ve kterých je zalito olovo. A hlavním cílem fyziky dnes je zjistit, podle jakých pravidel tam bylo zalito a jak bychom toho mohli využít ve svůj prospěch.

Joseph Ford | Posláno 0x | Poslat

Evoluce je chaos se zpětnou vazbou.

Joseph Ford | Posláno 0x | Poslat

Když čtu popisy vědecké činnosti, které napsali sociologové, říkám si často, že tak nějak by se cítil atom, kdyby mohl číst učebnice kvantové mechaniky.

James Trefil | Posláno 0x | Poslat

Relativita nás naučila obezřetnosti ve vztahu k času.

Wolfgang Rindler | Posláno 0x | Poslat

Když slyším o Schrodingerově kočce, beru do ruky pušku.

Stephen William Hawking | Posláno 0x | Poslat

S dvěma láskami v srdci – k ženě a ke krásnu – není k zoufalství žádný důvod ZOLA Láska začíná tehdy, když jeden člověk pociťuje potřeby druhého jako své vlastní a pokládá je za stejně důležité SULLIVAN Kdo je milován krásnou ženou, je chráněn před ranami osudu LA BRUYÉRE Kdo kolem lásky rád jen krouží, ten nikdy nezažije skutečné setkání SAINT – EXUPÉRY Jak dlouho zůstaneme mladí? Tak dlouho, dokud jsme milováni ! DANTE ALIGHIERI Pamatuj jen, abys neškodil tam, kde se snažíš prospět OVIDIUS Žena … aby mohla dávat nejen mléko, ale i med, musí být nejen dobrou matkou ale také šťastným člověkem FROMM Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala ROWLANDOVÁ Není nic důležitějšího pro muže, má-li se z něho stát pravý muž, než přítomnost skutečné ženy – manželky, milenky, přítelkyně … MAUROIS Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je než co člověk má SCHOPENHAUER Ženy mají zázračný instinkt. Najdou všechno, jen ne to, co je na dlani WILDE Ženy musí být milovány, mají-li zůstat krásné BAUER Ženy vám ochotně vyhoví ve všem, po čem samy touží DIOFANÉS Každá žena má moc učinit krásným a milým toho, koho miluje HRUBÍN Život je vinen tím, že příliš záhy odnímá všecky ideje a iluze. Karel Čapek | Posláno 0x | Poslat Postupně, jak mu měkl mozek, tvrdly jeho rysy. Miroslav Huptych | Posláno 0x | Poslat Básníci krmí Pegasa senem z vlastní hlavy. Miroslav Huptych | Posláno 0x | Poslat Rozum svítí i v noci a nevědomí působí tmu i ve dne. Arabská přísloví | Posláno 0x | Poslat Svět nebude nikdy láskou spasen. V tom se mýlili všichni lidumilové. Ferdinand August Bebel | Posláno 0x | Poslat U každé pravdy by měla být uvedena záruční lhůta. Jiří Žáček | Posláno 0x | Poslat Hlupák je ten, kdo nikdy nemyslí jinak. Auguste-Marseille Barthélemy | Posláno 0x | Poslat Zbabělec nazývá sám sebe opatrným a lakomec spořivým. Latinská přísloví | Posláno 0x | Poslat Nejtěžší je odpovídat na mlčení. Albert Camus | Posláno 0x | Poslat Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka. N.N. | Posláno 0x | Poslat Ten, co prchal před smrtí, klid duše své nalezl až v ní. Samuel Beckett | Posláno 0x | Poslat Jsou muži, kteří mají to, co zasluhují. Ostatní jsou svobodní. Josef Lukl Hromádka | Posláno 0x | Poslat Člověk se musí ženit tak, aby pro něho manželství nebylo lákavým dobrodružstvím, ale šťastnou náhodou. Diofanés | Posláno 0x | Poslat Žena čeká na muže jako pavouk na mouchu. George Bernard Shaw | Posláno 0x | Poslat Žena ti ochotně vyhoví ve všem, po čem prahne. Diofanés | Posláno 0x | Poslat Láska, víno a noc, to nemůže k mírnosti radit. Publius Ovidius Naso | Posláno 0x | Poslat Co nebolí - to není život, co nepomíjí - to není štěstí. Ivo Andrič | Posláno 1x | Poslat Umět o sobě mlčet - velká ctnost. Otto František Babler | Posláno 1x | Poslat Dokud jsou mladí, chtějí z nás mít hračky, když zestárnou, máme být jejich služkami. Karolína Světlá | Posláno 0x | Poslat Láska dává chvíle, ale žádá dny. N.N. | Posláno 0x | Poslat DAČICKÝ z Heslova, Mikuláš Ožralství jest zoumyslné nezdraví a bláznovství.

DANĚK, Oldřich Život se nemá věšet jenom na jeden hřebík.

DALI, S. Jen hlupák může si myslet, že se řídím radami, které dávám jiným.

Dánská přísloví Ani ten nejmenší svatý nepochybuje o tom, že si zaslouží tu největší svíčku. Člověk musí často líbat ruce, které by nejraději uťal. Jednou je nikdy, ale dvakrát je zvyk. Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. Láska je jednooká, ale nenávist je úplně slepá. Stará větev praská, když se má ohnout. Starý dům má temná okna. Štěstí a duhu vidíme vždycky ne nad sebou, ale nad hlavami druhých. Zabili komára výstřelem z kanónu a širé bojiště teď tone v jeho krvi. Zlato je bezruké, ale zmocní se všeho.

DANTE ALIGHIERI Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnil všechna přání. Naděje byť malá, zelená se… Nevinnost najdete jen v maličkých. Optimismus byl vždy zachráncem lidstva. Z rozumu se rodí nové, ze srdce věčné.

DARWIN, Charles Robert Člověk by nedosáhl nikdy panujícího postavení ve světě bez používání rukou, těchto nástrojů, tak podivuhodně poslušných jeho vůle. Nic nezavinilo tolik starostí, tolik chorob a bídy jako požívání alkoholu. Příroda se snaží lhát vám přímo do očí.

DAUDET, Alphonse Člověk musí denně sám sebe přesvědčovat o tom, že toho druhého miluje. Kdyby ho o tom přesvědčoval ten druhý, nikdy by ho nemiloval. Demokracie bez osvěty je metlou. Láska je přírodní živel. Jednou je sluncem, které ozařuje, jindy mračnem, které ovlažuje. Ale vždy je prospěšná. Láska k ženám je vždy živočišná. Jen láska k ženě je božská. Láska udržuje svět v pohybu. Lidé stárnou, ale nedozrávají. Nenávist je hněv bezmocných. Není dobré zdraví bez dobré kuchyně a není dobré kuchyně bez dobrého vína. Přemíra lásky je vždy projevem malosti.

DAUMIER, Honoré Karikatura je lepším diagnostikem a ochráncem národního zdraví, než zaprášené instituce.

DÄNIKEN, E. von Bůh se nedá uchopit, ani vysvětlit, ani definovat. Čas je jediný majetek, který se nedá vlastnit, natož rozmnožit. Člověk se považuje za příliš důležitého a taky se tak chová, chtěl by, aby se všechno točilo kolem něho. Člověk si opravdu nesmí nechat zatemnit mozek panujícími vědeckými názory. Člověk, špičkový výrobek, a tolik nedostatků. Člověk vždy napodoboval to, co uctíval, i když tomu nerozuměl. Člověk vždycky byl a dosud je nesmírně vynalézavý a nestydí se za žádný trik, jen aby se nenechal něčím nevysvětlitelným zahnat do kouta. Dějiny nás poučují, že i nejuznávanější kapacity mohou zastávat nesmyslné názory. Dlouhá chvíle je počátkem vší moudrosti! "Dobrý vědec" je považován za člověka bez předsudků, s otevřeným čelem, který je ochoten přijmout každou novou myšlenku podepřenou fakty. Jak ukazují dějiny vědy, vědci se zjevně tímto obecným názorem neřídí. Duch v tomto světě nevznikl působením našeho mozku, ale by zde od věků přítomen. Naše myšlení je stále ještě zaostalé, dokážeme pozvednout zrak sotva nad vlastní pupek. Byli jsme teprve probuzeni a velmi pomalu se probíráme z polospánku. Přitom nepozorujeme, že mnohé na tomto světě souvisí a že se mnohé spolupohybuje v nějakém daleko širším pořádku. Epocha vesmírných letů nepřeje tajemství. Kosmonautika mířící ke Slunci a hvězdám sonduje pro nás i v propastech minulosti. Fantazie potřebuje opěrné body. Fráze nacházejí silnější ozvěnu v prázdných hlavách. Historické knihy a učebnice podlehnou zkáze, zplesniví, shoří - pověst nikoli. Historie vzniku člověka je opičí divadlo. Je to detektivka s tisíci otevřenými otázkami a tisíci pseudologickými odpověďmi. Hlava vědy by byla zčásti holohlavá, kdyby se nezakrývala lokýnkami, které jinak nejsou k ničemu. Hledači pravdy nesmí odmítat nové, od-vážné aspekty jen proto, že se nehodí do schémat myšlení nebo víry. Každý protest potřebuje určitý komfort. Už Lenin radil, aby se účastníkům demonstrací poskytovalo teplé občerstvení, protože s prázdným žaludkem se proti hladu obtížně demonstruje. Kouzelníci všech zemí, spojte se! Legenda je neostrou pamětí, nejasnou závětí minulosti pro budoucnost. Legenda zvětšuje veliké, očaruje záhadné a zdobí hrdiny velikou fantazií. Legendy milují zázraky. Lež je špatným příspěvkem k řešení problémů. Lidé přece pro každou svou bolístku potřebují kompletního boha. Lidé vždycky hledají nějaký smysl - i když se z toho zrodí nesmysl. Lidský duch razí cestu navzdory varování a předsudkům. Navzdory archaickému mene tekel, že voda patří rybám a vzduch ptákům, dobyl člověk i tyto živly, ačkoli pro ně nebyl stvořen. Létá - na posměch všem takzvaným zákonům a v atomových ponorkách žije celé měsíce pod hladinou. Svou inteligencí si tvořil křídla a žábry, které mu byly přírodou odepřeny. Lidstvo je nuceno odhalovat a všemi dostupnými prostředky zkoumat budoucnost. Bez studia budoucnosti ztrácíme naději, že se nám podaří rozluštit minulost. Lidstvo vždy potřebovalo vůdčí hesla, přesahující krátkodobé problémy a usilující o uskutečnění zdánlivě nemožného. Matematika nepotřebuje indicie, ta má jasná pravidla, jo to opravdu záviděníhodná věda. Zákony myšlení takovou jasnost postrádají. Bohužel. Rozum poslal na elektrické křeslo vrahy, o kterých se později ukázalo, že byli nevinní. Myšlenky jsou osvobozeny od cla. Náboženství předešlých století pozdvihla člověka na úroveň "koruny stvoření" - evoluční myšlení z něho udělalo "vrchol evoluce". V obou případech jsme my "ti největší", to lichotí - a zastírá pohled na jiná řešení. Oheň, který zničil knihy, ochudil celé lidstvo. Přírodní úkazy mají od nepaměti tu nepříjemnou vlastnost, že se vyřádí, aniž by se předem ohlásily. Slovo "morálka" nemá množné číslo. Společnost, která neuznává alternativu své víry a své ideologie, která nepřipouští debatu z obav, že by přišla o svůj myšlenkový monopol, skončí nakonec v bludném kruhu náboženských či ideologických dogmat. Svět má nekonečné možnosti, to mozek má úzké obzory. Teplo "rodinného hnízda" poskytuje duchovnu téměř celoživotně pocit klidu, bezpečí a jistoty. Tyrani jsou vždycky marniví. Úspěch má mnoho otců. Všechno v dějinách se opakuje. Je úplně jedno, kterého dne si tuto větu přečtete - kterýkoli den prokazuje její správnost. Zastánci tradičních náboženství i nových sekt požadují bezvýhradnou víru, aniž by mohli nabídnout zázraky. Pokud jde o UFO, je tomu právě naopak: "Zázraky se to jen hemží, leč nikdo v ně nechce věřit."

DEBUSSY, Claude Achille Člověk se uchází o pochvalu obecenstva, jehož velká část se skládá z hlupáků. Je v tom kus směšného a ironického protikladu. Láska, které je přáno, je poloviční láskou. Láska uvádí vše do pohybu. Milovat lidi je ztráta času. I když je láska sebevětší, je vždy spojena s takovými překážkami, že více unaví než rozradostní. Srdce pohrdá krásou obličeje jako večerní maskou na karnevalu života. Umřít není tak nesnesitelné jako nešťastná láska.

DEFOE, Daniel Skutečnou velikostí je umění ovládnout sám sebe. Strach z nebezpečí je tisíckrát horší než nebezpečí samo.

DEGAS, Edgar Malování je snadné, když neumíte malovat, jakmile malovat umíte, je tomu právě naopak. Obraz se musí malovat s týmž pocitem, s jakým zločinec koná svůj čin.

DEHMEL, Richard Člověk je roztomilé stvoření jen ve dvou. Krása je inteligence ženy, která se vyrovná univerzitnímu vzdělání.

DEKOBRA, M. Dvoření je umění válečného pohybu, zasnoubení je dočasný mír, manželství je otevřená válka a láska je revoluce. Východ je vchod zahlédnutý přes rameno.

DELACROIX, Eugene Člověk je společenský tvor, který nenávidí své bližní. Miluji vůni nerozvité růže, vůni francouzského venkova z jara a vůni ženského podpaží na podzim. Největším triumfem spisovatelů je, když přimějí k přemýšlení ty, kteří jsou toho schopni. Nemáš-li trpět, musíš být činný. Kdykoli budeš moci zničit svou nudu nebo své utrpení činností, učiň tak bez rozmyšlení. Ženy se nám nelíbí jen pravidelností rysů; mnohé z nich jsou obdařeny touto předností a nijak nás neupoutají. Kouzlo, pro něž je milujeme spočívá v tisícerých věcech. Samo slovo kouzlo říká vše.

DELON, Alain Amerika se již stala zemí úplně zledovatělou, všechno je tam zmražené. Když chcete něco jíst, musíte to předem rozmrazit. I ženy jsou tam stejné - musíte je rozmrazit aspoň den před zamýšleným flirtem.

DELP, Alfred Život člověka má smysl, zůstane-li po něm na světě o trochu více lásky a dobra.

DÉMOKRITOS z Abdér Člověk je svět v malém. Člověk je vážen nebo nevážen nejen podle toho, co dělá, nýbrž i podle toho, co chce. Člověk má poznávat s vědomím, že je vzdálen skutečnosti. Dobré je nekřivdit, ale ani nechtít křivdit. Dobrý člověk nedbá, haní-li ho špatní. Je nerozumné neustupovat nutnostem života. Je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, nýbrž se raduje z toho co má. Je třeba mluviti pravdu, ne mluviti mnoho. Jedinec pro mne znamená tolik jako množství a množství tolik, co jedinec. Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit. Kdo zcela podléhá moci peněz, nemůže být spravedlivý. Lidé prchajíce před smrtí běží za ní. Lidé se častěji stávají dobrými cvičením, nežli od přírody. Lidé si vytvořili obraz osudu na zakrytí vlastní nerozvážnosti, neboť osud jen málokdy bojuje s rozumností. Lidé žádají v modlitbách od bohů zdraví, ale že mají v sobě moc nad ním, nevědí. Lítost nad hanebnými činy je záchranou života. Moudrost nad ničím nežasnoucí je nade vše cenná. Moudrost zbavuje duši vášní. Moudrý člověk může jíti do každé země, neboť vlastí dobré duše je celý svět. Naděje lidí správně myslících jsou splnitelné, nerozumných nesplnitelné. Není statečný jen ten, kdo přemáhá nepřátele, ale i ten, kdo přemáhá rozkoše. Někteří lidé vládnou státům a otročí ženám. Nepřátelství příbuzných bývá mnohem obtížnější než nepřátelství cizích. Nerozumní nabývají rozumu neštěstím. Nerozumní nenávidí život a přece chtějí žíti ve strachu před smrtí. Nerozumní nikoho nepotěší v celém svém životě. Nerozumní se řídí zisky náhody, znalí zisky moudrosti. Nesnaž se vědět všechno, nebo se nenaučíš nic. Nezdá se mi nutným míti děti, neboť spatřuji v dětech mnoho velkých nebezpečí, mnoho žalostí a málo blaha - toho jen nepatrně a poskrovnu. Odchovati děti je nejistá věc: úspěch je tu pln zápasů a starostí, neúspěch je větší nad jiné bolesti. Nezkrotný smutek omámené duše vyháněj rozumem. Odvaha je počátkem činu, osud je však pánem konců. Osud předkládá bohatý stůl, umírněnost však soběstačný. Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením. Pocty zmohou mnoho u rozumných, kteří chápou, že se jim dostává pocty. Podvodníci a pokrytci jsou ti, kdo dělají vše slovem a nic činem. Pokoušet se učit toho, kdo má o svém rozumu vysoké mínění, je pouze ztráta času. Potřebuje-li něco zvíře, ví, kolik potřebuje. Potřebuje-li něco člověk, nepozná to. Příroda a vyučování jsou si podobny, neboť i vyučování přetváří člověka a přetvářejíc ho tvoří přírodu. Ptej se na to, co nevíš, ale neříkej všechno, co víš. Rozdávat rady je zbytečné, moudrý i hloupý je svorně odmítnou. Řeč je stínem díla. Síla a sličnost jsou statky mládí, umíněnost je květem stáří. Sláva a bohatství bez rozumu nejsou bezpečným statkem. Slovo je oděvem myšlenky. Snášet slušně chudobu svědčí o rozumnosti. Soulož je malou mrtvicí, neboť se při ní vyřítí člověk z člověka a odtrhne se od něho, jako by byl ránou oddělen. Spánek za dne svědčí o tělesném neduhu anebo zmatku, lenivosti nebo nevzdělanosti duše. Spravedlivá láska je toužiti bez chtíče po krásných lidech. Spravedlnost je konati, co je třeba, nespravedlnost je nekonati, co je třeba, ale odkládati to. Stálý styk se špatnými rozmnožuje sklon ke špatnosti. Stáří je celkové ochromení: všechno má a ve všem mu něco chybí. Statečný je nejen ten, kdo ovládá nepřítele, nýbrž také ten, kdo přemáhá rozkoše. Neboť někteří panují nad obcemi, ale nad nimi panují ženy. Strach působí lichocení, ale nezískává náklonnost. Stud se rodí z činu a otupuje se nečinností. Svár v obci je zlem pro obě strany, neboť i vítěze i poražené stíhá stejná zkáza. Tělesná krása je cosi živočišného, není-li v ní skryt duch. Ten, kdo dostane dobrého zetě, najde syna, kdo zlého, ztratí dceru. Umírněnost rozmnožuje příjemnost a zvětšuje rozkoš. Ušlechtilost dobytka se zakládá na tělesné síle, ušlechtilost lidí na řádné povaze. Veliké požitky vznikají z pozorování krásných těl. Velmi ubližují nerozumným, kdož je chválí. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným útočištěm. Zapomenutí na vlastní strasti vede ke smělosti. Závistník působí sobě žal a je pak sám sobě nepřítelem. Získávati peníze není neužitečné, ale získávati je nespravedlivě je nade vše horší. Žena je nad muže mnohem bystřejší k zlomyslnosti. Život bez slavností - dlouhá cesta bez hospod.

DEMOSTHENES Bylo-li co usneseno a odhlasováno, je to pak stejně vzdáleno provedení, jako před usnesením. V ničem se nemýlit, toť vlastnost bohů. Všechna slova, chybějí-li činy, jeví se planými a prázdnými. Zákonodárce chtěl postihem nejslabšího provinění, totiž urážky na cti, zabránit provinění nejhoršímu, poslednímu, aby nedošlo k vraždě, aby se postupně nepřecházelo od urážek k ranám, od ran k prolévání krve, k vraždám.

DESCARTES, René Archimédes hledal jen bod, který byl pevný a nehybný, aby celou zem posunul z jejího místa. I já mohu očekávat veliké věci, najdu-li něco zcela nepatrného, co je jisté a neotřesitelné. Četba dobrých knih je jako hovory s těmi nejpočestnějšími lidmi z minulého století. Dokonalost ženy je na hony vzdálena její kráse. Jedině příroda dělá velké věci zadarmo. Krása žen se nám líbí právě jen proto, že má své kazy. Manželství je více než láska, protože oběma umožňuje vzájemně se přizpůsobit jeden druhému, kdežto láska při sebemenším nedorozumění hrozí rozchodem. Mlčí-li někdo, stanou se jeho slova příslovečnými. Myslím, tedy jsem. - Cogito, ergo sum. Nesmíme předpokládat, že všechno je tu kvůli nám. Pochybování je počátek moudrosti. Pochybuji, tedy myslím – myslím, tedy jsem. Poznávání pravdy je zdraví lidského ducha. Šťastné manželství je přátelství mezi mužem a ženou, udržované smyslností a nenarušované žárlivostí. Velikost lásky je závislá na velikosti překážek, jež jí nezbývá než překonat. Žena netouží ani tak po kráse, ale po tom, aby se líbila.

DESCHAMPS, Emil Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.

DESNOS, Robert Krása milostného boje spočívá v tom, nevzdat se hned napoprvé. Láska má jen potud cenu, pokud je spontánní. Nezkušený člověk miluje vždy toho, kdo nemá chuť jeho lásku opětovat. Pravá láska k ženě nespočívá v postelových záležitostech, ale v nadšení, s jakým se smiřuje s jejími nedostatky. Vkus v lásce je cit, jímž jedinec vyhledává u svého protějšku v zájmu zachování rodu vlastnosti, které sám postrádá.

DESTINNOVÁ, Ema Muž vypadá zajímavě, žena v tomtéž případě je jen ošklivá.

DEVAL, Jacques Když vědě chybí argumenty, jednoduše rozšíří svůj slovník. Láska mezi dvěma lidmi je most přes propast, jenž časem práchniví a hrozí zřícením. Milostná přitažlivost je z poloviny to, co máme a z druhé poloviny to, o čem se druzí domnívají, že máme.. Prostituce je záležitost ryze soukromého podnikání.

DEWAR, James Cesta k úspěchu je vroubena ženami, které postrkují své muže kupředu.

DEWEY, John Dokonalost není v životě cílem, tím je jen věčně trvající proces zdokonalování, zrání, pročišťování… Jako takový je jediným morálním cílem růst.

DICKENS, Charles Chrabrost lidé vychvalují, ale nenávidí ji, prchají před ní. Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit. Koketní muži si pohrávají se ženou; koketní žena se pohrává s mužem. Je to věrolomná hra, která někdy způsobuje ta nejsmutnější neštěstí. Je to směšná lest, jejíž strůjce i oběť jsou stejně ztrestáni tím, že se připravují o ty nejvzácnější okamžiky v životě. Lichocením je zpravidla vyjádřeno podceňování. Nedostatek a nemoc jsou příliš všední v mnohých postaveních životních, aby zasluhovaly více povšimnutí, než se zpravidla dostává nejobyčejnějším měnivým příhodám v životě lidském. Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiným. Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které vehnalo zklamání v lásce. Svatba je věc, o které se dovoluje žertovat, ale konec konců při tom není velikého žertu… Všechno, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře. Zbavte biskupa jeho mitry a obecního slouhu jeho třírohého klobouku - co z nich zbude? Lidé. Pouze lidé.

DIDEROT, Denis Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu. Člověk ani nemusí zestárnout, stačí mnohem méně, aby ztratil vědomí o sobě. Člověk citlivý poslouchá popudů přírody a projeví výkřik svého srdce; v okamžiku, kdy tento výkřik zmírní nebo zesílí, není už sebou samým, nýbrž hercem, který hraje. Člověk je jistě hodně nemotorný, není-li bohatý, a je nutno dovolit si všechno, aby se jím stal. Člověk je sebou samým od přírody, stává se jiným člověkem prostřednictvím napodobení; srdce, které předstírá, není srdce, které má. Člověk, který o sobě tvrdí, že všechno zná, pouze dává najevo, že nezná meze lid-ského ducha. Člověk, který příliš miluje, se podobá volajícímu na poušti: nikdy se nedočká ozvěny. Člověk se narodí buď šťastně nebo nešťastně a je nezadržitelně unášen proudem, který vede jednoho ke slávě a druhého k hanbě. Člověk se vůbec nestane krutý, protože je katem, ale stane se katem, protože je krutý. Člověk si činí zásluhu před Věčným svými drobnými názory a Věčný, který jim naslouchá s výše svého trůnu a který zná svůj záměr, přijímá jeho hloupou chválu a usmívá se nad jeho domýšlivostí. Filosofem lásky se stává ten, kdo ji nezná. Hlas vědomí a cti je velmi slabý, když kručí v břiše. Láska je maximální koncentrace ducha na jediný předmět vnímání. Láska ubírá ducha těm, kdo ho mají a dodává ho těm, kteří ho nemají. Nevěřte nikomu, kdo se rozhodl zavést pořádek. Předpisovat to neznamená nikdy nic jiného než povýšit se na pána druhých a omezovat je. Opravdová láska bojuje, ale nežárlí. Pro umělce je největším neštěstím, když má talentované protivníky. První krok k filozofii je nedůvěřivost. Rozumem, nikoli násilím máme vést lidi k pravdě. Spánek je prospěšný za všech okolností, ale v posteli je člověku nejlíp. Srdce člověka je brzo klidné a brzo zas zastřeno mračny; ale srdce poctivce, podobno divadlu přírody, je vždy velké a krásné, ať je klidné nebo vzrušené. Upřímnost je matkou pravdy a vizitkou čestného člověka. Volný čas tvoří nejdůležitější část našeho života. Zlé je, co má více vad než předností, a dobré je, co má více předností než vad.

DIETL, Jaroslav Inspirace? Setkávám se s tou paní, ale dávám jí najevo, že nejsem jejím slouhou.

DIETRICHOVÁ, Marlene Člověk se musí neustále školit. Když začínal zvukový film, musela jsem se učit mluvit. A když začínal barevný film, musela jsem se učit červenat. Bojím se, co všechno ještě přijde. Ideální muž je člověk, kterého jsem nikdy nepoznala. Láska je pro ženu zrcadlo, v němž hledá svůj vlastní protějšek. Láska je zdlouhavý proces jejího ukončování. Lidé, kteří si mne prohlížejí, připomínají diváky na tenise. S tím rozdílem, že jejich hlavy se nepohybují zleva doprava, ale zdola nahoru. Muži nejprve uvažují a potom jednají. Ženy nejprve jednají a potom jednají. Nedělají však víc hloupostí než muži. Průměrný muž se zajímá více o ženu, která se zajímá o něho, než o ženu - jakouko-li - která má hezké nohy. Žárlivost je vášeň, která horlivě hledá, jaké trápení by způsobila. Žena je schopna všeho zlého z lásky, nikoliv z nenávisti. Žena, která se nadchne pro mužovy neřesti, ho nebude nikdy milovat.

DIOFANÉS Člověk se musí ženit tak, aby pro něho manželství nebylo lákavým dobrodružstvím, ale šťastnou náhodou. Žena je zvláštní stvoření; nemá-li co říci, nemlčí, ale stává se ještě výmluvnější. Žena ti ochotně vyhoví ve všem, po čem sama touží.

DIOGENÉS ze Synope Člověk je nejinteligentnější ze všech živočichů - a taky nejpošetilejší. Člověk je učeň, bolest je jeho mistrem. A nic se nenaučíš bez bolesti. Do života je třeba mít připravený rozum, nebo provaz. Láska k penězům je kořen všeho zla. Lichotivá řeč je smyčka natřená medem. Muži se žení proto, že jsou unaveni. Ženy se vdávají proto, že jsou zvědavé a touží po nových zážitcích. A tak se tedy oba zklamou. Nejsem nerozumný. Jen nemám ten samý rozum jako vy. Peníze dělají člověka. Žertů užívej tak střídmě jako soli.

DISRAELI, Benjamin, hrabě Beaconsfield Autor, který hovoří o svých vlastních knihách, je téměř tak špatný jako matka, která mluví o svých dětech. Cestování - školení ve snášenlivosti. Člověk, který předběhl své století, je vždy pronásledován za svého života a vykrádán po své smrti. Chyby velkých lidí jsou potěšením pro malé. Každý člověk se narodil, aby miloval. Když jsou lidé čestní, zákony mají smysl, když jsou zkorumpovaní, zákony se porušují. Kniha může být stejně tak velká jako bitva. Kouzlo první lásky je v tom, že nevěříme, že jednou skončí. Láska? Všichni moji přátelé, kteří se ože-nili z lásky, dnes bijí svoje ženy, nebo je opustili. Provedu asi mnoho hloupostí ve svém životě, ale z lásky se neožením, protože jsem přesvědčen, že je to záruka neštěstí. Lichotka je potvrzení neexistujících předností. Manželství je největším pozemským štěstím, pokud je založeno na skutečné sympatii. Mít zlost značí pomstít chyby jiných na sobě. Naděje je pilíř světa. Vady velkých jsou radostí lidí malých. Vysvětlovat znamená omlouvat, co nebylo vykonáno. Vždy jsem byl toho názoru, že každá žena by se měla provdat a žádný muž by se neměl oženit.

DÖBLIN, Alfred Stárnutí je něco nádherného - jsem zvědavý na každý následující rok.

DOBROLJUBOV, Nikolaj Alexandrovič Člověk musí mít velkou trpělivost se svým protějškem a ještě větší sám se sebou. Dobrák se ocitá v myšlení ženy vždy až na posledním místě. Manželství je převážně zauzlením milostné zápletky, nikoliv jejím rozuzlením.

DOBROVSKÝ, Josef Chraň sebe, braň svoje, zastaň zmužile vlast svou českou a jazyk svůj. Násilí a moc světská v jakékoli podobě jen na čas může zvítězit. Z ducha a těla skládá se člověk, z ducha a lidu složen jest národ.

DOHENOVÁ, Dorothy Naučit se milovat není snadné, protože máme tolik umíněné srdce.

DOMITIANUS, Titus Flavius Císař, který netrestá udavače, je k udávání přímo podněcuje.

DOSSI, C. Manželství, aby nepodlehlo zkáze, vyžaduje jinou: zkázu osobnosti obou partnerů. Ňadra ženy - přírodní výživa těl nemluvňat a ducha muže. Žena nikdy nelituje svých omylů; zato se za ně mstí. Žena se vždy spíš zamiluje do mužova těla, než do jeho intelektu.

DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič Člověk rád počítá své potíže, ale neumí počítat své radosti. Hloupost je stručná a bez lsti, kdežto rozum se vykrucuje, rozum je podlec; hloupost je přímá a poctivá. Hlupák, který poznal, že je hlupák, už není hlupák. Kdo nemá peněz, je chudý, kdo nemá přátel, je chudší, ale kdo nemá srdce, je nejchudší na celém světě. Krása je strašlivá věc. Ďábel v ní zápasí s Bohem a bojištěm jsou lidská srdce. Láska je buď malá nebo velká: nenávist vždy velká. Láska je všemohoucí, neboť každého člověka od základu změní. Lásku, vlídnost a bratrský soucit potřebuje nemocný někdy více než všechny léky. Manželka je přirozeným nepřítelem každého muže. Milovat člověka znamená vidět ho tak, jak byl stvořen Bohem. Neschopnost milovat: to je peklo. Peníze jsou ražená svoboda. Štěstí nespočívá ve štěstí, ale v jeho dosahování. Utrpení - tj. i život, Bez utrpení jaké by bylo v něm potěšení? V rohu map z 15. století bývá prázdný prostor bez tvaru a jména, kde jsou napsána tři slova: hic sun leones. Onen temný kout je i v člověku. Vášně obcházejí a bouří kdesi v nás, a v tomto temném prostoru duše lze oprávněně říci: zde jsou lvi.

DOUGLAS, Kirk Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se oženit nebo rozvést.

DREISER, Theodore Člověk se může cítit šťasten s každou ženou, pokud ji jen obdivuje.

DREWS, John Časem si možno zvyknout i na ten nejhorší charakter, zvláště je-li vlastní.

DRYDEN, John Mějte se na pozoru před zuřivostí trpělivého člověka. Velký rozum je často s šíleností blízce spřízněn. Žárlivost je žloutenkou duše.

DU BOIS-REYMOND, Emil Dějiny vědy jsou skutečnými dějinami lidstva.

DUHAMEL, Georges Čest muže není v tom, že je věren své lásce, ale v tom, že se svými láskami nechlubí. Láska, která neriskuje svou zkázu, je neplodná. Milovat předpokládá u ženy schopnost opisovat z deníku muže. Příroda je v lásce falešný hráč: přihrává hňupům nejlepší ženy. Uchvátili jste do svých prstů doušek unikající vody; nezdá se, že by si toho oceán povšiml. Věrnost spočívá v tom, že v malichernosti můžeme být proti sobě, ve velkých věcech při sobě.

DUMAS, Alexandre st. Historie je pro mne jen hřebík, na nějž věším svůj obraz. Hovoř jen to, co je potřebné, a řekni jen polovinu svých myšlenek. Chcete získat oblibu u žen? Nikdy se v jejich přítomnosti nezlobte a nedělejte ze sebe vážného. Každé zobecnění je nebezpečné - dokonce i tohle na začátku věty. Kdo se honí za duchaplností, dohoní hloupost. Láska bez úcty nemůže dojít daleko, ani vzlétnout vysoko. Je to jednokřídlý anděl. Láska povzbuzuje k velkým dílům, ale brání nám dokončit je. Manželé žen, které obdivujeme, nám vždy připadají hloupí. Manželské jho je tak těžké, že někdy jsou třeba tři, aby ho unesli. Milovat je moudrá činnost, ale zamilovat se hloupý stav. Některé prokázané služby jsou tak velké, že je lze oplatit jedině nenávistí. Radost je bolest, na kterou se díváme z jiné strany.

DUMAS, Alexandre ml. Hra je pro lidi duchaplné rozptýlením, pro hlupáky vášní. Odpočinek, jako všechno, končí únavou. Předsudky jsou jako hřebíky; čím více se do nich buší, tím více drží. Starý mládenec se nudí všude. Ženatý muž jen doma. Táta - to je velké dítě, které jsem měl, když jsem byl malé dítě. Žena - to je anděl i ďábel v jednom těle. Žena nemyslí buď na nic, nebo na něco podobného. Ženy jsou divné: buď nepřemýšlejí o ničem, anebo myslí na něco jiného. Život je krásný… ovšem záleží na tom, skrz jakou skleničku se na něj díváte.

DUNSANY, Edward John Logika - stejně jako whisky - podávaná ve velkých dávkách ztrácí blahodárný účinek.

DURRELL, Gerald (Malcom) Demokracie má své výhody, ale občas lze dosáhnout víc s trochou laskavé diktatury. Všechny ženy, které jsem kdy poznal, si minulost pamatovaly až moc dobře. Obvykle do příšerných podrobnosti.

DURTAIN, Luc Láska by měla být nežnou hrou citů, nikoliv násilným používáním těl. Láska člověka k jinému člověku není obdiv k jeho přednostem, ale především k jeho nedostatkům. Láska je dar od Boha, za který jsme vděčni člověku. Láska je jako obchod. Se ženami je nutno jednat tak, jako když se nabízí zboží, jež jde samo na odbyt: bez zájmu. Pak budete mít v ženském světě tolik zájemců, že je za celý život neobsloužíte. Láska, která ráno vzplála a večer dohasla, je příští den tak stará, že je obtížné na ni vzpomínat.

DUTOURD, Jean Aristoteles říká, že v témže okamžiku nemůže být pravdivá jedna věc i její opak. V oblasti citu je to pitomost. Bůh a ďábel nestojí proti sobě, zrovna jako dobro a zlo. Bůh dovede žertovat a mást. To ďábel je slavnostně vážný, ďábel je logický. Uspává naši nedůvěru všemi kličkami rozumu. Být hloupý jako před dvěma sty lety je podle mého mínění skoro lepší než být inteligentní podle dnešní módy. Být šťastným neznamená být spokojený, nýbrž zapomenout, nelítostně, nemilosrdně, definitivně zapomenout, odvrhnout do bezedné propasti všechno osobní. Bytost, která nám nejvíc uniká ve chvílích, kdy se domníváme, že ji máme celou, je pro člověka vždycky lákavá. Celý život je vlastně svazek neslučitelných pravd. Cit je ve skutečnosti cosi velice vzácného, cosi výjimečného. Nestačí na to běžný slovník. Cit neexistuje, pokud se neprojeví a pokud si ho neuvědomíme. Cit nemá svůj vlastní život, jako strom nebo píseň. Je to vztek. Čistota je stejně nakažlivá jako nečistota. Člověk je odpovědný za všechno, co se mu přihodí. Člověk, který klopí oči, není upřímný. Člověk, který miluje, neví o tajemství lásky víc, než ví básník o tajemství básně. Člověk, který své city pořizuje rozumu, musí být nutně pyšný. Člověk, který se chystá někomu ublížit, mluvívá o něm dvojím způsobem: buď ho pomlouvá, aby si dodal odvahy, nebo ho zahrnuje květinami, aby ho odškodnil, a možná je to taky poslední pokus, aby se na chvilku ještě na své cestě zastavil. Člověk, který sní, je jako člověk, který drží hladovku. Stravuje svou vlastní podstatu. Člověk, který vchází do bordelu, není totožný s člověkem, který byl dekorován. Jsou to dvě složky jeho života naprosto na sobě nezávislé. Člověk, který žije dvojí život, má tykadla. Ví, kam až může zajít, aby nevzbudil pozornost. Člověk má jít vždycky po stopách své duše, i když to, co na něj čeká na dně, je strašné. Jedině tak se s tím může vypořádat. Člověk musí být ve střehu, vědět, že nemá nic jisté, bezustání se chvět. Svět je nesmírně těžký. Je to jeho vlastnost. Jakmile se nadlehčí, lidé se nadechnou a už jásají. Jsou opojeni prostorem a modrem jako papíroví draci vypuštění k nebi. Myslí si, že se šňůra přetrhla, že budou donekonečna stoupat. Chudáci! Právě v tu chvíli by si měli dávat největší pozor. Šňůra se nepřetrhla. Napne se naráz, když to nejmíň čekáme. A v minutě je všechno na zemi. Člověk nemá na nic spolehnutí, žádné společenství ani zřízení není tak pevné, aby se při každém kroku netřáslo pod nohama, aby je nemohla ohrozit vzpoura nebo neopatrnost. Člověk není jenom tím, čím je, ale taky tím, čím by chtěl být. Člověk není nikdy hloupý, když podlehne lásce. Hloupé, neodpustitelné je bránit se jí. Člověk není nikdy tak šťastný, jako ve chvíli, kdy mu lidé zavdají důvod k tomu, aby je měl rád. Člověk nepozorovaně, ale vždycky jednou za deset nebo za patnáct let "naráz zestárne", jako kdyby na něj příroda zapomněla a pak se zničehonic upamatovala a honem ho posadila na úroveň jeho skutečného stáří. Člověk nesní o tom, že by chtěl mít vendómský sloup. Jde kolem něj, s obdivem k němu zdvihne hlavu a zase se vrací domů. Člověk sám sebe nezná, dokud netrpěl. Člověk se má za autora a zatím je postavou. Stvořením, místo tvůrcem. Člověk se nikdy neobětuje v zoufalství, nýbrž v nadšení. Neočekává od svého obětování smutek a beznaděj, nýbrž naopak blaženost, která převýší všechno, co mu může poskytnout běžný život. Člověk se proslaví vždycky jen tím, co je bezcenné, protože mezi lidmi vládne soustavné nedorozumění. Člověk se vždycky ukáže v nejhorším světle zrovna lidem, které by chtěl ohromit. Člověk si musí v lásce dělat vytrvale reklamu. Člověk si opravdu uvědomí marnost a nicotnost věcí, až když je má. Člověk vždy dosáhne toho, po čem silně touží. Dějiny lidstva jsou jedna řada ztracených příležitostí, které člověk propásl svou krátkozrakostí, tou věčnou vnitřní lehkovážností, která je jeho údělem. Dělat literaturu je daleko těžší, a tedy zábavnější než dělat politiku. Demokracie značně kazí mravy. Zvyká veřejnost na žvanění, totiž na chvástavost a pomluvy. Dobré skutky zavazují toho, kdo je dělá, a ne toho, kdo je přijímá. Dobro pokouší člověka stejně silně jako zlo… Dohoda s čertem, ať vědomá nebo tichá, je vždycky hloupý obchod. Dřina dodává hrdosti tomu, kdo ji vykonává. Dáš-li tuhle hrdost jen v nejmenším najevo, jsi vyřízený. Svět miluje a oslavuje jen lenochy, které čas od času napadne něco hezkého, co hned za tepla naservírují. Proč? Protože pohled na lenocha uklidňuje, protože jeho ochablost a malátnost vyvolává v tom, kdo se na něj dívá, příjemný pocit nadřazenosti, a konečně, protože lenoch dotvrzuje stupidní tradici, klišé bezstarostnosti a bohémského génia, který kašle na své nadání, mrhá jím a je tak zamotaný do svých nectností, že nemá nakonec vůbec žádnou hrdost. Nemluvě o tom, že dobrým nápadům lenochovým porozumějí lidé daleko snáz než velkému, důkladnému dílu svědomitého pracovníka. Duch (nebo srdce) není nikdy připraven na památné setkání nebo na historickou událost. Narazíme na ně při dřímajícím vědomí. Duše poroučí událostem a hmota ulehne před duchem jako pes. Hlupák je potrava bohatá na kalorie a vitamíny. Něco jako hovězí. Chytrák, mazaný člověk, ten se šetří; ne-využívá všech svých sil, aby mohl otočit, popřít sám sebe. Upřímný člověk jde až k nejzazším mezím svých sil, a někdy i za ně, i s rizikem, že se dostane do nepříjemností nebo že se zesměšní; je to člověk, který se do hloubi angažuje v tom, co říká nebo dělá, a důvěřuje svému srdci natolik, že za sebou pálí mosty. Když se dostane k vytčenému cíli, je bez dechu jako maratónský válečník na konci svého běhu. Jeden člověk nemůže sám nést všechno soužení světa, ani ne to, které sám vyvolá. Jediné, co v lidském životě stojí za vypravování, je mládí. Každá bytost je uzavřena sama v sobě jako v zapečetěné láhvi. Naslouchá jenom svým vnitřním zvykům, které přehlušují všechny ostatní zvuky vnějšího světa. Krása je často na překážku lásce. Předem bere odvahu. Každý člověk je romanopiscem svého života; hledá čas, až když je nenávratně ztracený; prožívá své radosti a své dny ve skutečnosti, až když jsou pryč. Konat zlo není snazší než konat dobro. Vyžaduje to stejnou energii. Láska i v té nejohavnější podobě vždycky zanechává v ústech sladkou příchuť. Láska i v té nejohavnější podobě vždycky zanechává v ústech sladkou příchuť. Láska, jako pouhý akt, nic předtím ani potom, to se mi zdá jako vrchol nudy. Láska zbavená slov, sladkých doznání, oklik, nadějí a zklamání nemá v mých očích nejmenší cenu. Láska, která dodělává a vleče se pořád dál, to je hrozné. Láska, má-li vydržet, potřebuje překážky, odpor, dráždidlo, čekání, skrývačky. Láska nahradí všechno a je stokrát lepší být nešťasten a milovat, než být šťasten a nemilovat. Láska není válka. V lásce může duše bez rizika následovat zmatek těla. Je to dočasné a bez následků. Odporovat strachu a odporovat milostnému vzrušení jsou dva analogické pochody, ale pokud jde o výsledek nesouměřitelné. Vojákovi, který podlehne strachu, hrozí zneuctění a někdy i smrt. Člověk, který se dá příjemně zmást bušením srdce, neriskuje nic. Láska pro sebe vyžaduje v lidské duši hodně místa a musí něco zničit, aby se tam mohla uvelebit. Láska probouzí šílenství, jakmile se změní v utkvělou myšlenku, která se pořád vrací, na které se jako na věšáku zachycuje duch, čím dál tím víc nečinný. Láska přijde, panečku, padesátníkovi draho! Láska se většinou dostavuje nevčas; příliš pozdě, když už jsou životy hotové a nic se nedá změnit, aniž by z toho vznikla škoda. Láska zaslepuje, ne vůči tomu, koho máme rádi, ale vůči sobě samému. Když se člověk zamiluje, přestane se vidět, ztratí o sobě pojem, zapomene se. Neví, je-li hezký nebo ošklivý, odporný nebo půvabný. Je pře-svědčen, že je tím nejhorším vyděděncem na celém světě. Nevěří, že má na cokoli právo; čeká jen na almužnu. Lid nemiluje proroky; vidí v nich šašky, a když dojde na to, co předpověděli, nikdo si na jejich předpověď ani nevzpomene. Lidé dokážou uvěřit čemukoli, když tomu věřit chtějí, zvláště když mají po ruce důkazy, které si obratně sestrojili, aby obalamutili sami sebe. Lidé dovedou odpouštět svým nepřátelům, ale přátelům neodpustí nic. Lidé se mnohem více odhalí v dopise než v pohybu či v řeči. Lidi do sebe cpou pitomosti, stará melodramata přešitá na moderní fazónu, obrázkové idyly a utahané romance, aby se nezalkli ze samých továren, elektroniky, or-ganizace práce, cest do vesmíru a politiky bloků. Je to protiváha. Je to hradba proti beznaději, do které by se musel lidský rod propadnout, kdyby si uvědomil, co udělal ze světa, který mu daroval Bůh. Literární kritik je člověk, který pro přílišnou dávku inteligence, vědomostí a poznatků nerozumí skoro ničemu. Maloměšťák je pro mě člověk, který je povznesený v nepravou chvíli a nadchne se hloupostmi. Marnivost vede k zločinu. Metafyzická úzkost je velké útočiště životních ztroskotanců. Milostné sliby nemají delší trvání než kruhy způsobené vážkou na hladině rybníka. Model si nepřeje, aby se mu obraz podobal; tu pravdu malíři dobře znají. Muž je v lásce jako primitivní stroj. Zmáčkneš knoflík a prastarý mechanismus pracuje přesně tak jako v první den Stvoření. Muž je vždycky zdrcený, když u ženy postřehne, že i ve chvílích, kdy je nepochybně uchvácena skutečným citem, neztrácí ani na vteřinu ze zřetele zítřek a pořád si nechává otevřená zadní dvířka. Muž považuje poslední lásku jenom za jedno z hezkých dobrodružství. Nepozoruje nic; nepřikládá žádný význam tomu posled-nímu výbuchu něhy a mládí, a když je všechno pryč, stojí tu bezbranný, zničený jako starý pouliční zpěvák, zbývá jen zoufalství. Muž ve zbabělosti uvázne, až se v ní většinou nakonec docela utopí, protože u zbabě-lého muže je zbabělost prvek ústrojný, vrozený. U ženy je zbabělost skoro vždycky chvilková záležitost vyvolaná láskou; zmizí současně s ní, v téže minutě. Pak je žena zase tvrdá jako ze železa, nesmiřitelná, hrubá, neznající slitování, jako pravý malý Attila, jímž také všechny opravdu jsou. Muži se děsí malérů. Dopustili by se nevím čeho, nevím jaké posedlosti, nevím jaké lži, jen aby se vyhnuli scéně. Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy podřizují život své lásce. Náhoda, to je omyl. Je to uličnictví, které se vymklo z determinismu, které nebylo zahrnuto do základních údajů o problému, které tedy není podstatné, čili neexistuje. Nedostatek žárlivosti znamená spánek, ochablost, lhostejnost. Nepatrné cestičky vedou na veliké paseky. Nepohodlí je pro člověka výborná věc, vede ho ke skromnosti a přičinlivosti, udržuje ho v kontaktu s reálným světem a tak dále. Neštěstí samo o sobě nemusí být nic tak hrozného. Všechno záleží v tom, jakou před-stavu si o něm člověk udělá. Nuda je důvodem většiny zločinů. Originalita není člověku dána, je to výsledek trpělivé námahy, tápání a omylů. Paměť zamilovaného člověka je schopna podivných přemetů. Pedant je člověk, který má ducha přecpaného spoustou předsudků, rozumování, znalostí a používá toho skoro vždycky tam, kde nemá. Je to člověk, který přizpůsobuje svět svému duchu, místo aby přizpůsoboval svého ducha světu, člověk, který má systém apriorních poznatků. Plačtivá žena je něco zoufalého. Politik je krutý, mstivý, sobecký, je to veliká duše, která necouvne před žádnou nízkostí. Chce dobro lidí, ale přitom jimi pohrdá. Je systematicky nevděčný a tak dále. Politik se musí na veřejnosti projevovat jako optimista. Je to profesionální optimista. Ale nakonec svému předstíranému optimismu sám začne věřit. Optimismus mu přejde z řečí do duše. Popisovat neznamená fotografovat; naopak, znamená to narušit perspektivu, patřičně zvětšit jistý detail. Znamená to vidět srdcem a srdce není černá komora. Na jednom pólu realismu je Meissonier a banalita, na druhém Albrecht Dürer a šílenství. Prosťáček, který jde cestou se zrcadlem v ruce, předpokládá, že věci zůstávají takové, jakými se jeví v zrcadle. Ale cožpak už tam nejsou převrácené? Poslušnost je lidem samozřejmá, už proto, že jim nabízí nekomplikovaný svět, ve kterém je všechno předem malinkaté, v němž nepotřebují představivost. Rodinné patriotství, jako každé jiné, dělá z člověka nelítostného a zaslepeného tvora. Sen, to je dým, kterému můžeme dát libovolný tvar, všelijak ho formovat, jsme všemocní. Ale skutečnost je vzpurná, nepoddajná, nedá se hníst. Potlučeme si o ni prsty. Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně. Spisovatelé a básníci musejí být daleko prozíravější než policisté a soudci, protože neodsuzují k vězení či k smrti, nýbrž k věčnému zatracení. Touha vlastnit se u ženy projevuje žárlivostí. Žena, která nežárlí, je ženou, která svého muže nemiluje, nebo už nemiluje. Ukrutníci, kteří tyranizují slabé, je naučí své vlastní krutosti. Umělci jsou specialisté na jak a filozofové na proč. Umělci mají své tajemství, o kterém sami nic nevědí, cítí je jenom intuitivně. Umělec hledá, jako by hledal diamant. Musí odstranit horninu, rýt, hrabat, odhazovat neřád, kopat, navrstvit nesmírné hromady země, aby nakonec našel miniaturní kousíček čistého krystalického uhlíku,. Zato je ten drobeček nejtvrdší, nejskvělejší, nejkrásnější z nerostů. Dá se s ním rýt do čehokoli, do něho ničím. Umělec je upír, bere všechno a nedává nic; živí jenom své dílo, myslí jenom na ně. Umění, to vlastně znamená dělat ze starého nové. Úspěch není jen dotek kouzelné hůlky, musí se za ním naopak dlouho utíkat a dohoní ho jen ten, kdo běží opravdu rychle. Ušlechtilá duše bude ušlechtilá i v nejhorších nesnázích. Nízká duše nezapře svou nízkost, i když ji bude doprovázet na každém kroku úspěch. Věk okolo třicítky je pro muže kritický; tehdy se dělají největší hlouposti,nebo spíš je to věk, kdy hlouposti, které provedeme, začínají být nenapravitelné. Velcí duchové nejsou zábavní. Velcí lidé jsou lidé, kteří v padesáti letech vykonávají to, o čem snili v osmnácti. Veliká láska nemůže trvat příliš dlouho. Všichni politici jsou od počátku světa stejní, přestože se okolnosti mění a události se nikdy nevyvíjejí stejným způsobem. Výčitky svědomí nevyvolá poklesek, nýbrž trest. Zlo je svým projevem fascinující, nikdo jeho kouzlu neunikne. Žena se vždy ráda chlubí svým milencem, obzvláště před přítelem, o kterém ví, že je do ní beznadějně zamilován. Ženy čas od času potřebují nějaké to drama a trošku přehánění. Ženy mají rády pohyb, i když činnost třeba k ničemu nevede. Samčí nehybnost je rozčiluje. Ženy si strašně rády dělají plány, i když z nich třeba jakživo nic nevzejde. Život člověka, který překročil určitý osudný věk, se řítí děsivou rychlostí. Život je dlouhá báseň o sedmdesáti zpěvech, nesmírně nudná, plná opakování, vycpávek, žvanění, zdlouhavých popisů a příšerných peripetií, ale stojí za to pozorně je číst, padneme-li čas od času na jediný nádherný verš, který nám seslali bohové docela neočekávaně, bez souvislosti s tím, co předcházelo, i s tím co následuje.

DÜRRENMATT, Friedrich Armáda, která neválčí, mění časem svůj charakter. Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout náhoda. Každý pokus jednotlivce řešit sám pro sebe to, co se týká všech, musí ztroskotat. Láska je věčná, ale to neznamená, že je stálá. Láska je zázrak, který se může udát kdykoliv. Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého. Literatura musí být lehká, aby nic nevážila na váze současné literární kritiky, jedině takto znovu získá svoji váhu. Nevěra není společenský, ale přírodní úkaz. Pijanství je prý vlastně pozvolná sebevražda. To je jen půl pravdy: kdyby byly postaveny pomníky těm, kdož se upili, a oněm, jež trocha alkoholu zachránila před sebevraždou, trvala by procházka v lese druhých neskonale déle než v tom prvých. Podržte v paměti dobré, zapomeňte prostřední a poučte se od špatného. Příběh je tedy domyšlen do konce, nastane-li v něm obrat k nejhoršímu.

DUVERNOIS, Henri Mládí je třeba prožít. Nezáleží na věku, kdy se rozhodneme, že budeme mladí. Muž se žení, protože se zamiloval. Žena se zamilovala, protože se chce vdávat.

DUVIVIER, Julien Muži mluví nejraději o vlastní budoucnosti, ženy o minulosti cizích žen.

DVOŘÁK, Vladimír Pravda je jenom jedna. Kdo lže, má daleko větší výběr.

DYGAT, Stanislaw Cit pro vlastnictví bývá často mocnější než sebevětší láska a často také bývá pokládán za tu největší lásku. Kouzlo žen je věc zcela vnější, věc reklamně propagační povahy a nijak nevysvětluje jejich charakterové vlastnosti. Láska je součástí boje; jen v manželství je součástí oddechu. Láska je vlastně pociťováním rozkoše z toho, že se srdce milenců vzájemně stěhují z jednoho těla do druhého. Neuskutečněné sny nikdy neznamenají tragédii. Zato však jak často se mění v tragédii sny uskutečněné! Po letech se i nejbližší duše k sobě otáčejí tou nejpodivnější a nejneočekávanější stranou. Přátelství, stejně jako láska, pramení z nedorozumění. Život spočívá v úsilí co nejúčinněji neutralizovat následky hloupostí, kterých se člověk kdysi dopustil.

DYK, Viktor Duše milenců jsou již dávno sestry. Láska může být jen povrchní, ale nenávist je důsledná. Muž, i když miluje, nikdy nesmí pro svou lásku měnit svou víru. Pití je škodlivo, nepití nezdrávo, chyba jít nalevo, hůře jít napravo. Srdce je kus, který není nikdy dost velký.

DYKE, Henry van Někteří lidé se tak bojí smrti, že ani nezačnou žít.

DŽIBRÁN, Džibrán Chalíl Bolest znamená protržení skořápky, která obaluje vaše pochopení. Krása je věčnost shlížející se v zrcadle. Avšak vy jste zrcadlo a vy jste věčnost. Láska nedává nic kromě sebe a nedostává nic kromě sebe. Láska nic nevlastní ani nechce, aby někdo vlastnil ji, protože láska lásce stačí. Láska nemá jiného přání, leč naplnit se. Moudrý člověk může milovat i ty, jež nechce do konce života spatřit. Pravda potřebuje dva lidi. Jednoho, který ji vysloví, a druhého, jenž jí porozumí. Země je moje vlast a lidstvo je moje rodina. Žena musí dříve ublížit, než vroucně miluje. ABE, Kóbó Dvacetiletý se vzrušuje představou, čtyřicetiletý se vzrušuje dotykem těla. Hrdinové tragédií jsou vždycky docela obyčejní lidé.

ABÉLARD, Pierre Člověk je vždy unaven tím, že nemiluje. Láska je jedno z těch utrpení, jež není možno skrývat. Stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu. Rozkoš lásky jsou pouta, která chvíli svědí a pak se bolestně zařezávají.

ACTON, John Emerich Edward Dalberg, lord z Aldenhamu Moc kazí a absolutní moc kazí absolutně. Svoboda je zabezpečována rovnováhou moci.

ADDISON, Joseph Čas je onen brus, který ty surové milostné záležitosti dvou lidí teprve vybrousí do náležité podoby buď lásky nebo nenávisti. Člověk, který miluje, je ochoten tak dlouho ustupovat, až se octne na hranici zranitelnosti své hrdosti. Hněv je příkrm lásky. Patří k ní jako salát k rýži. Hříchy lásky jsou vždy tytéž, jenže u ženy mají jinou podobu a u muže také jinou. Láska je jen tenkrát zábavná, je-li hrou citů, jež nespoutávají. Lidskost se jeví v tom, že těm, jež nemilujeme, alespoň přejeme štěstí. Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem. Nejlepší způsob lichocení je nechat druhého hovořit a být posluchačem. Nic není tak nestálého v přírodě jako dámský účes. Příroda občas zplodí hlupáka, ale floutek je vždycky dílem člověčím. Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat. Vědomosti jsou vskutku to, co vedle ctnosti pozdvihuje jednoho člověka nad druhého. Zbabělec je člověk, který tváří v tvář nebezpečí myslí nohama. Žena málokdy žádá o radu před tím, než si jde kupovat svatební šaty.

ADORNO, Theodor Ludwig W. Většinou darujeme takové věci, které bychom si sami nechali, kdyby jejich kvalita byla lepší.

ADY, Endre Člověk je plný chyb a velký dluh má - lásku … Člověk je velmi smutné zvíře, které může milovat, i když před chvílí ještě po tom netoužilo. Život není tak docela jednoduchá zábava.

AEGIDIUS ŘÍMSKÝ Láska je ctnost i vášeň zároveň. Milovat nelze ze ctnosti, ale z vášně. Láska je náměsíčnost ducha. Noc všechno zveličuje; i malou lásku.

Afghánská přísloví Bitím křivého nenarovnáš. Krev ze sebe nesmyješ krví.

Africké přísloví Člověk nemyslí na to, co mu dají, ale na to, co mu nedopřejí. Nevíš, jak je těžké břímě, které neneseš. Láska je kráva, která se dojí mezi trním. Pytel nezavážeš jednou rukou.

AGÉSILÁOS II. Města by měla být opevněna odvahou svých obyvatel.

ACHARD, Marcel Hlavní příčinou rozvodů je manželství. Ideální žena je ta, která je věrná, zahrnuje vás péčí a něhou, jako byste byl jejím milencem. Kdyby se ženy oblékaly pro jednoho muže, určitě by to tak dlouho netrvalo. Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost. Láska jediného nešťastníka je neskonale větší než láska všech šťastlivců dohromady. Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem. Muži žárlí na své předchůdce, ženy na ty, co přijdou po nich. Oženit se proto, že ji milujeme - to je omluva, nikoli důvod. Politika v demokracii by byla celkem jednoduchá záležitost, kdyby nebylo třeba stále vyhrávat volby. Skandál je jako bláto. Nechte je vyschnout - a změní se v prach. Takt: schopnost maskovat, jak mnoho si myslíme o sobě a jak málo o druhých. Všechna naše neštěstí pocházejí z toho, že se snažíme vyhnout se drobným nepříjemnostem. Žena zřídka pochopí, že milovat ji věčně vůbec neznamená milovat ji celou tu dobu bez přestání. Ženy mám nejraději, když líbají, neboť v tu chvíli musí mlčet. Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem.

ACHETON, D. Politika v demokracii by byla celkem jednoduchou záležitostí, kdyby nebylo třeba stále znovu vyhrávat volby.

AISCHYLOS Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem. Bronz je zrcadlem formy, víno zrcadlem srdce. I stařec je k poučení vždy dost mlád. Je v povaze smrtelníků kopnout do člověka, když leží. Láska nás činí jen šťastnými, místo aby činila náš život radostný. Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům. Nadměrná sláva je osudná: do strmých štítů nejspíše Diovy blesky bijí. Rozvážnost jest největší dar božstva. Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří. Úspěšný člověk je v očích lidí oheň. Výčitky jsou srdci důtkami.

AJAR, Émile (GARY, Romain) Leckteří idealisté jsou ochotni kdykoli zničit svět, aby ho snáze zachránili.

ALAIN-FOURNIER Člověk je ušlechtilé zvíře.

Albánské přísloví Křivé dříví se narovná až v ohni.

ALBEE, Edward Starý lidi kolikrát radši umřou poněvadž ně ně nikdo nepromluví kloudný slovo.

ALDINGTON, Richard Je tisíckrát krásnější dívat se na věci s někým, kdo hned pochopí, s někým, kdo dodá našemu vjemu nový názor, vzrušenější nadšení. Je víc, daleko víc v lásce než jen pohlavní akt, ale když ten je špatný, všechno je špatné a milenci nejsou milenci. Krize mileneckého vztahu nastává v okamžiku, kdy dostanete zálusk na dceru své milenky. Láska je proto tak půvabná, že nám nabízí představu věčnosti, v níž nevěříme. Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí. Noci jež nás neuspokojí, jsou mnohem snesitelnější než neúspěšné dni. Věci mají jen cenu radosti, jakou mohou způsobit.

ALERAMOVÁ, Sibilla Člověk strhující silou a životností své myšlenky může přesvědčit i ty nejzatvrzelejší… Manželství…, to je pochybné zařízení. Srdce se musí vzmužit, snažit se nabýt znovu klidu, zahnat mlžné představy o lásce a prominout tomu, kdo snad z neodpustitelné slabosti dovolil, aby se v něm zrodily marné naděje. Ženy a muži žijí na jedné zemi, a přece každý ponechán sám sobě, bez pomoci! Je tohle lidstvo? Kdo se je odvažoval definovat jedním slovem? Žena, až do dnešní doby otrokyně, zůstávala stále naprosto neznámá a všechny domýšlivé psychologické studie dokazovaly jenom lichost vývodů, které sloužily ničím nepodloženým výmyslům spisovatelů a moralistů. A muž, ani ten nechápal sám sebe; zbaven opory ženy, jež by ho doplňovala, byl nucen sám se probíjet životem, sám se radovat a sám bojovat; zbytečně se zřeknuv spontánního úsměvu, který by mu mohl odkrýt smysl krásy celého vesmíru, zůstával slabý nebo krutý, vždy nedokonalý. Žena i muž, oba dva byli každý jiným způsobem hodni politování.

ALEŠ Mikoláš Umění jež není výrazem vlasti, jež nemá styků s ní, není ničím. Umění musí být více než fotografický aparát, duši vyjádřiti musí.

ALFONS ARAGONSKÝ Staré dřevo k spálení, stará kniha ke čtení, staré víno k pití, starý přítel k vyprávění.

ALFONS X., král Kastilie a Leonu Všemocný bůh se měl optat, než se dal na Stvoření, byl bych mu doporučil něco jednoduššího.

ALGINGTON, R. Láska je proto tak půvabná, že nám nabízí představu věčnosti, v níž nevěříme.

ALIGEROVÁ, Margita Iosifovna Člověk nenávidí z lásky, nikoli z nenávisti.

ALKIDAMÁS Filozofie - tvrz zákonů. Zákony - králové obcí.

ALKMAIÓN z Krotónu Člověk se liší od ostatních živočichů tím, že jediný chápe, zatím co ostatní vnímají, avšak nechápou. Duše je nesmrtelná, poněvadž se podobá nesmrtelným bytostem, a to je proto, ježto se věčně pohybuje, neboť všechny božské bytosti se také bez ustání věčně pohybují, měsíc, slunce, hvězdy i celá obloha. Lidé proto hynou, ježto na rozdíl od hvězd stále kroužících nemohou připojit začátek ke konci. Slunce je ploché. Špatný přítel je jako stín. Za slunného dne se ho nezbavíš. Přijdou-li mraky, nenajdeš ho. Zdraví se udržuje rovnoprávností sil, vlhka a sucha, chladna a tepla, kyselého a sladkého i ostatních; jednovláda z nich působí nemoc, neboť jednovláda jedné ze dvou sil je zhoubná.

ALLAIS, Alphonse Gentleman je pán, který používá kleštiček na cukr, i když je sám. Lenoch - člověk, který nepředstírá, že pracuje. Velký talent, to je tuze velká netrpělivost. Žena - zázrak boží. Zejména má-li ďábla v těle.

ALLEN (William) Harvey Náboženství se střídají, pivo a víno zůstávají. Statistika nám říká, že už teď je na světě víc lidí, než je potřeba k přenesení i toho nejtěžšího piána. Pokud neučiníme přítrž rozmnožování, nebude v roce 2000 už kde servírovat večeři, ledaže budeme ochotni prostírat na hlavách cizích lidí. Pak se ti lidé nebudou smět pohnout hodinu, než se najíte. Století připadá jako dlouhá doba, zvlášť když vám někdo dluží peníze, ale z astronomického hlediska uběhne jedna dvě. Vesmír je pouhou prchavou představou v Boží mysli - pěkně nepříjemné pomyšlení, zvláště když člověk právě složil zálohu na byt. Výbor je nekompetentními lidmi vybraná skupina lidí, nepřipravených splnit zbytečné úkoly. Život je plný osamělosti, utrpení a neštěstí - a uteče příliš rychle.

ALLEN, Woody Demokracie je pořád ta nejlepší forma vlády. V demokracii jsou alespoň chráněny občanské svobody. Žádný občan nemůže být svévolně mučen, uvězněn anebo přinucen shlédnout některá představení na Brodwayi. Nechci dosáhnout nesmrtelnosti svým dílem, ale tím, že nezemřu. Mozek je nejvíce přeceňovaný orgán.

ALTENBERG, Peter Muž má jedinou lásku: svět. Žena má jediný svět: lásku. Proč jsou géniové většinou nesnesitelní? Protože jsou géniové. Jinak by to byli líbezní blbci. Tři druhy lidí nemají peníze: chudí, rozhazovační a lakomci.

ALŽBĚTA I. (před svou smrtí, 1603) Všechno mé bohatství za jediný okamžik.

Alžírské přísloví I kdyby tvůj nadřízený byl opravdový osel, nikdy na něho nevolej "hyjé".

AMADO, Jorge Láska, když je skutečně velká, nemusí být opětována. Stačí sama sobě. Láska slouží v prvé řadě k poučení a teprve pak k rozkoši. Milenci se namnoze rozcházejí nikoliv z nedostatku lásky, ale právě naopak, z velké lásky. Ocel a láska - z toho je utvořeno srdce hrdinů. Žárlivci jsou nesnesitelní, protože žárlí, a nebezpeční, protože se mstí.

AMBESSER, A. von Ženy jdou i s tou nejdivočejší módou, protože raději vypadají nově než hezky.

AMBROŽ Láska se stává tím více záležitostí těla, čím více prohlašuje, že je jen záležitostí duše. Nenávist je vynalézavější než láska. Přátelství nemá být celním úřadem na vybírání povinných dávek, ale zdrojem radosti a krášlení života. Víra v Krista je stále nevěsta a stále neprovdaná.

AMENHOTEP Nechoď spát, bojíš-li se zítřka.

AMENEMOPE Shledáš-li u chudáka velký dluh, rozděl ho na tři díly - dva promiň a jen jediný ponech; život ti potvrdí, že je to nejlepší způsob jednání.

Americká přísloví Obchod - to jsou peníze jiných. "Pracuj", pravili povaleči, "budeš si moci zaplatit životní pojistku, a nebudeš muset na stará kolena nic dělat." Ženy dokáží zachovat tajemství, ale je k tomu třeba velkého množství žen.

AMERLING, Karel Slavoj, Slavomil Co oděv je jednotlivému člověku, to jest budova rodině, to veřejná stavení, mosty, silnice, železnice a města jsou celému národu. Člověk sám svého světa jest tvůrcem a má mlíti na svém vnitřním mlýně, třeba by vůkol všecky vody stály, všechen vítr a póry váznuly, všecky závaží světa tíže pozbyly a pera ve své pružnosti ke hnaní kol ochabovala. Volej, až se dovoláš, a pravdu mluv, dokud se pravda nestane.

Amcherské přísloví Kořalenku nalévají do kalíšku, myšlenku do přísloví.

AMICIS, Edmondo de Jako se víno neopatrným zacházení zlo-mí v ocet, tak se může láska záhy proměnit v nesnesitelnost. Láska je jediný druh vědy, která se obejde docela dobře bez konverzace a korespondence. Láska je jen to, co nás přitahuje proti naší vůli. Láska je vždy něco přibližného, nikoli něco jistého. Síla je v tom, ne nenávidět, když máme k nenávisti důvod. Velikost lásky je závislá teprve na způsobu, jakým jí bylo dosaženo.

AMIEL, Henri Fréderic Civilizace má sklon kazit lidi, jako velká města kazí pobřeží. Čím více oddaluješ svůj kříž, tím těžším se stává. Člověk může být v lásce šťasten jen za předpokladu, že není připoután k manželskému jhu. Dělat snadno to, co je obtížné, je talent. Dělat to, co je nemožné talentu, je dílo génia. Láska je bezpodmínečný cit, ale velká láska je podmíněna tolika city, že prakticky neexistuje. Láska je síla, která přiměla Tvůrce, aby sám sebe snížil na tvora. Opravdová láska je umění najít ve světě někoho, s kým si rozumíš lépe než se sebou samým. Snaha po osobním štěstí je jen prodlužování zvířeckosti v nás. Lidskost začíná v člověku teprve, když se ho zřekne. Umění zestárnout je mistrovský kousek, jeden z nejtěžších výkonů velkého umění moudrosti. Víra, která není než dětskou pověrou, která nikdy nepoznala pochybnosti, která neuznává vědu, která nectí, nechápe a nestrpí odchylné přesvědčení, to je víra hlouposti a nenávisti, matka všech fanatismů. Vyučujíce učíme se, vypravujíce pozorujeme, tvrdíce zkoumáme, ukazujíce hledáme, píšíce myslíme, čerpajíce natahujeme vodu do své studny. Žárlivost je hrozná vášeň; podobá se lásce, je však jejím pravým opakem; nechce dobro milovaného, nýbrž jeho závislost a svoje vítězství nad ním.

AMPÉRE, André M. Jedním z nejvíce přesvědčivých důvodů existence Boží je soulad panující ve vesmíru a onen podivuhodný soulad, jehož mocí každá živoucí bytost nalézá ve svých ústrojích všechno, co je jí potřebné k zachování života.

ANAKREON Bolest z lásky je pro ženu největší rozkoší. Kdykoli piji víno, starosti usínají. Láska je přelétavá jako motýl z květu na květ. Zdržovat se na jednom místě ji nebaví. Nenávist oplácejte láskou, nikoli pomstou. Nepřemožitelný na válečném poli snadno podléhá v milostném boji. Stařec má na lásku o to větší nárok, o co je blíže svému osudu.

ANAXAGORÁS z Klazomen Člověk je ze všech živočichů nejrozumnější, ježto má ruce. Slunce vkládá do měsíce jas. Sníh je sraženou vodou, voda je černá a sníh je tedy černý.

ANAXIMANDROS z Mílétu Deště vznikají z páry vystupující ze země pod slunce. Lidé se nejprve zrodili a vyrostli uprostřed ryb tak jako žraloci, a když se stali schopnými, aby si pomáhali, tehdy vystoupili a zmocnili se země. Moře je zbytkem prvotního vlhka; oheň vysušil větší část vlhka, zbytek pak změnil vypálením. Vítr je proud vzduchu vznikající tím, že slunce uvádí v pohyb nebo taví jeho nejjemnější částky. Země má tvar válce a její hloubka měří třetinu její šíře. Země se volně vznáší nejsouc ničím poutána a udržuje se, poněvadž je odevšad stejně vzdálena. Její tvar je okrouhlý, oblý, podobný kamennému sloupu. Na jedné straně z obou rovin chodíme, druhá pak leží naproti.

ANAXIMENÉS z Mílétu Duha vzniká, když padne sluneční záře na hustý stlačený vzduch. Hvězdy jsou připevněny na křišťálové obloze jako hřeby. Slunce je ploché jako list. Země má podobu stolu.

ANDERSEN, Hans Christian Člověk vidí svět vždy brýlemi citu a podle barvy skla se mu jeví temný nebo purpurově jasný. Láska je rozkoš, ale působí bolest. Náhoda je květ poezie na stromě všedního života. Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Rozum slouží jen tomu, aby bylo čím zraňovat srdce Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.

ANDERSON, Sherwood .Mládí by mělo mít nálepku: Kazí se! Stářím ztrácí na ceně!

ANDERSONOVÁ, Laurie Flirt je lov, při kterém není řídkým jevem, že zajíček skolí lovce.

ANDRES, Stefan Láska je ze všech ctností nejméně nápadná: může se proměnit tak, že ji nelze poznat.

ANDRIĆ, Ivo Srdce produkuje myšlenky, jež jsou rozumu nepochopitelné. Že mlčení je síla a mluvení slabost, to je vidět i z toho, že starci a děti rádi mluví. Žena, čekající na svého milence, je nedočkavější než ta, která čeká na své první dítě.

ANGIER, Émile Jakmile ženy přestanou být předmětem pomluv, začnou se jim samy věnovat.

Anglická přísloví Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele. Buďto příst, nebo jíst, nebo píseň zpívat. Co platit musíš, plať s úsměvem. Čest a pohodlí bydlí zřídka pod jednou střechou. Čestný muž nikdy nepodvádí víc než jednu ženu. Čím víc poznávám lidi, tím víc miluji psy. Člověk nikdy neví, co dovede, dokud to nezkusí. Diváci vidí lépe než herci. I lev musí odhánět mouchy. Kdo uteče, může se ještě popřípadě vrátit. Když se člověk dlouho nemyje, velice to škodí mýdlu. Když už psa bít, nejlépe cizí rukou. Miluj málo, miluj dlouho. Mnoho namluveno - málo řečeno. Můj dům - můj hrad. Na mladého se směje svět. Nejhorší způsob chudoby - chudoba ducha. Nemoc přicválá na koni, odchází pěšky. Nutnost je vítězná zbraň. Oddávej se lži jen dokud paměť slouží. Pěstounem svědomí je stud. Přítel - člověk, který přichází tehdy, kdy už všichni odešli. S moudrými rozmlouvati - rozhled rozšířiti, s hlupáky se baviti - vlastního rozumu pozbýti. Samota je často nejlepší společností. Spolu celá rodina - dílo boží počíná. Tomu, kdo ti leze na nervy, půjč. Valouny v pohybu neobrůstají mechem. Žádné zprávy - dobré zprávy.

Anonym Jestliže chceš lovit lidi, musíš navléknout na háček své srdce; jedině tehdy zaberou. Láska je nejkratší cesta k bližnímu. Milovat znamená dávat a nic za to nežádat. Nejde o to, abychom lásku kázali, ale abychom ji prokazovali. Zdání žárlivosti je poslední úsluha prchající lásky.

ANOUILH, Jean Dobří lidé jsou ti, kteří nenávidí jen své nepřátele. Láska je velmi skutečná, jednou to poznáš, ale má jednoho nepřítele, a tím je život. Ložnice je ideální prostředí pro přizpůsobování nepřizpůsobitelného. Manželství je povinnost poskytovat někdy i čtyřicet let byt a stravu dceři jiného muže. Milovat znamená neustále bojovat s tisíci překážkami v sobě samém i kolem sebe. Mládenec žije jako král a umírá jako pes, ženatý žije jako pes a umírá jako král. Postel je jako zvětšovací sklo: vše je v ní větší než ve skutečnosti. Věci nejsou tím, čím jsou. Jsou vždycky to, co se z nich udělá. Věci nejsou tím, čím jsou. Jsou vždycky to, co se z nich udělá.

ANTIFÓN Celý život, brachu, je nadmíru hoden hany; nemá nic zvláštního, ani velkého, ani vznešeného, nýbrž vše malé, slabé, krátkodobé a smíšené s velkými zármutky. Čas je myšlenkou nebo mírou, ne skutečnou věcí. Čas je výdajem největším. Nemoc je svátkem pro lenochy, neboť nemusí za svou prací. Nová přátelství jsou pevná, ale stará jsou pevnější. Spravedlnost je nepřekračovati zákon obce, v níž je někdo občanem. Žití podobá se denní stráži a délka života takřka jednomu dni, ve kterém, vzhlédnuvše k světlu, odevzdáváme heslo jiným, kdo přicházejí po nás.

ANTISTHENÉS z Athén Ať děti mých nepřátel žijí v přepychu!Faragon Kdo má rád chválu, musí si pro ni zasloužit důvod. Na své nepřátele musíme dávat pozor, neboť nikdo nepozoruje naše chyby dříve než oni.

APPIUS CLAUDIUS, zv. Caecus Každý je tvůrcem svého osudu.

APOLLINAIRE, Guillaume Básník je ten, kdo objevuje nové radosti, i když je obtížné je snášet. Básníci nejsou jenom lidé krásna. Jsou také - a především - lidé pravdy. Člověk žasne, co lidé nadělají, jen aby nemuseli pracovat. Hodiny jedna za druhou zvány jak pohřební průvod jdou… Láska k ženám mnoho poskytuje, ale ženy nám mnoho berou. Láska, která vraždí, je mnohem vyššího řádu, než ta, která se odehrává v posteli. Pravda umožňuje pronikat do neznáma. Překvapení, to co je nečekané, je jedna z hlavních vzpruh poezie dneška. Žena je nepřítelem snění.

APULEIUS, Lucius Bohatství neznamená chválu a nedostatek hanu. Co nikdo neví, jako by se nedělo. Láska je krutá; dokud je její plamen ještě malý, laská nás svým prvním teplem, potom ho však zvyk rozdmýchá v požár a ten svým nesmírným žárem lidi úplně sežehne. Lékařství nebylo vynalezeno k záhubě, ale k blahu lidí. Milovat ještě neznamená radovat se. Polibky jsou pozdravy bohů. Srdce miluje vše, co je v rozporu s rozumem. Zlatem se dají vylomit i ocelové brány.

AQUAVIVA, Claudio Neústupně ve věci samé, vlídně ve formě a způsobu.

Arabská přísloví Četli vlkovi lekci z mravouky. Přerušil je: "Čtěte rychleji, stádo se mi vzdaluje za horu." Dcera - lampa pro cizí dům. Děti jsou knoflíková dírka rodičovské svornosti. Děti jsou křídla lidstva. Kdo dluží jedno tele - je v kleštích věřitele. Kdo dluží množství žírných stád - může si v klidu hodovat. Když mluvíš, slova tvá měla by býti lepší než mlčení. Lepší sto nepřátel za plotem, než jeden v domě. Loď se dvěma kapitány jde dvakrát rychleji ke dnu. Mlčeli k tomu, když nezván vešel do jejich domu, takže on si hned poslal posly ještě pro dva své osly. Napít se jednou - slast, dvakrát - dost, třikrát - nestoudnost. Netroufá si starostlivá máti krásnou dceru hrbatému dáti. Ten však váhá o ni požádati: nezdá se mu dosti krásnou máti. Pohled na svět je nejkrásnější, když prochází mezi ušima koně. Půjdeš pomalu, neštěstí tě dohoní - půjdeš rychle, dohoníš neštěstí. Se lží můžeš sedět u oběda, u večeře už ne. Splatit za dobro dobrem dokáže každý chám, dobré za zlo jen velikán. Strom u vody rychleji roste a rychleji stárne. Svíce sebe stravuje a jiným svítí. Svíce, která vrhá světlo, nemůže to dělat jinak, než že přitom stravuje sama sebe. Tajemství je tvým sluhou, držíš-li je, tvým pánem, sdělíš-li je. V dobrém přísloví nejmíň pravdy půl. Vysoké věže se měří podle délky svého stínu, a velcí lidé - podle počtu těch, kdo jim závidí Z jeho nadávek usuzuje na jeho náboženství. Zeptali se muly: "Kdo je tvůj otec?" Odpověděla: "Kůň je můj strýc." Žena se má vdát spíše za toho, kdo miluje ji, než za toho, koho miluje ona. Ženě můžeš vždycky natlouct, ona už bude vědět proč. Žert má mít zuby ovčí, ne vlčí.

ARAGON, Louis Civilizace dveřmi vyhnala bigamii, která se oknem vrátila jako prostituce. Jaro nepřináší podzimní ovoce a nehřeje jako srpnové slunce. Láska je bohatství, jež není nikdy vlastnictvím. Láska je jediný cit dost velký, aby byl hoden nekonečně malých. Lidská kultura je jistě výsledkem a souhrnem všech kultur národních, výsledkem jejich spolužití a harmonie. Milovat znamená stárnout ruku v ruce. Pohlavní spojení není jen rozkoš těla; je to především vzlet duše vzhůru a obcování s vesmírnými silami.

ARBES, Jakub Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů.

ARCIMOVIČ, L. A. Veda je nejlepší moderní způsob, jak mohou jednotlivci ukájet svou zvědavost na účet státu.

ARENDTOVÁ, Hannah Násilí je protikladem moci, protože moc pramení z masové spolupráce, kdežto k násilí není třeba velkého počtu lidí, stačí účinná technologie.

ARCHIÁS Muž a žena si zůstávají navzájem odpůrci, i když se vzájemně milují za účelem zachování života. Nevěra je zákonitá, věrnost nepřirozená. Zamilovat se a nepřijít přitom o rozum - to je umění pro bohy. Žena na muži miluje zpravidla více jeho duši než tělo, muž na ženě více tělo než duši.

ARCHILOCHOS Peníze jsou jako ježek, snadněji se dají chytit, než udržet.

ARISTOFANÉS Láska není ani zdaleka tak uspokojující jako žádoucí. Nenávidět je mnohdy větší rozkoš než milovat. Též od nepřítele dostaneme často dobrou radu. Zamilovaný, bohatý a nachlazený to před ostatními neutají.

ARISTOTELES ze Stageiry Básník musí dávat přednost spíše věci nemožné, ale pravděpodobné, než možné a nepřesvědčivé. Ctnost jest uprostřed dvou krajností, jež zjevné vady a neřesti jsou. Člověk a mysl se čistí tragédií. Člověk je tvor společenský. Člověk od přírody baží po poznání. Filozofie vzniká z toho, že se lidé diví. Jak na povahu působí bohatství, je každému známo. Neboť lidé, kteří na sebe nechají nějak působit nabyté bohatství, bývají zpupní a nadutí. Chovají se totiž tak, jako by měli všechny možné přednosti, neboť bohatství jest jako jakýsi druh míry hodnoty všeho ostatního, a proto vzniká zdání, jako by se za ně dalo všechno koupit... Takovému zbohatlému povýšenci jako by se nedostávalo výchovy k bohatství. Jedni šetří, jako by měli žít věčně, druzí utrácejí, jako by měli hned zemřít. Kdo pokračuje ve vědách, ale upadá v mravnosti, více upadá než pokračuje. Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony. Krása je lepším doporučením, než všechny listy. Láska, kterou cítí každý k sobě, není výjimečný, ale přírodou v nás vypěstovaný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru. Lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek. Proto však odpočinek není ještě konečný cíl. Manželství jest svazek svatý a bohabojný. Proto i potěšení, které z toho máme, má být zdrženlivé a vážné, spojené s trochou přísnosti; má to být rozkoš do jisté míry rozvážná a svědomitá. Metafora je poznávací znak génia: člověk, který dovede vytvořit metaforu, dovede rozpoznat i to, co se sobě vzájemně podobá. Milovat znamená přát bližnímu to, co považujeme za dobré z lásky k němu a nikoli k sobě. Míti přátele znamená být vážen pro sebe samého. Na rozdíl od včel jsou lidé tvorové spíše političtí než společenští. Naděje je sen bdícího. Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myšlení. Nic neničí lidské tělo jako trvalá nečinnost. Platón je mi drahý, ale pravda ještě dražší. Potěšení je znamením životní síly. Protivy se dotýkají. Přátelé a ctnostní muži jsou totéž. Přátelství je jako vznešená. vynikající láska, v které se k jednomu člověku připojí jeden člověk. Přítel je ten, kdo se spoluraduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, ale pouze kvůli němu. Přítel všech - přítel nikoho. Rozhněvat se na správnou osobu, ve správné míře, ve správnou dobu, správným směrem a správným způsobem - to není v moci každého a není to snadné. Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. Samice je samicí proto, že se jí nedostává mužských vlastností. Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí. Ti, kteří chtějí rovnost a spravedlnost, jsou vždy ti slabší, kdežto ti silnější se pro tyto věci netrápí. Ty chceš vědět. proč jsem přerušil učený rozhovor, abych se ohlédl za krásnou ženou? Lituji tě, můj příteli, protože to byla otázka slepce. Ušlechtilé skutky můžeme vykonat, aniž vládneme zemi a moři. Úřad ukáže muže. Velká láska je již téměř bezpohlavní. Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí. Zkušenost, na rozdíl od vědění, ví, ale neví proč. Zlo sobě připravuje, kdo je chystá jiné-mu. Zvyk nalézati ve všem všudy jen směšnou stránku je nejspolehlivějším příznakem duše mělké - neboť směšné leží vždy na povrchu. Život záleží v pohybu.

ARLEN, Michael Je zajímavé, jak jsou k vám lidé milí, když vědí, že odcházíte.

Arménské přísloví Dobrá tchýně na jedno oko nevidí a na jedno ucho je hluchá. Když vchází víno, odchází tajemství. Od mrtvého nic zlého, od živého málo dobrého. Pánbůh se rozhodl potěšit chudáka: za-hnal mu osla do lesa a pak mu ho pomohl najít. Podle vzhledu nekup ani sklenku medu: oči šidí - jazyk vidí. Pravdu uslyšíš buď od dítěte nebo od hlupáka.

ARMSTRONG, Louis Život je jako džezová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.

ARNAULT, Antoine Pero nadělá stokrát víc zlého nežli meč.

ARNDT, Ernest Moritz Láska - to je nadání pro pokoru a odpuštění. Slzy jsou vyslanci věčné lásky. Srdce je zakletý anděl v těle. Snad hledá zase jen anděla v jiném, který by je vysvobodil. Zvyk je kat, který stíná hlavy i velkým láskám. Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat.

ARP, Jean Rozum člověku namlouvá, aby stál nad přírodou a byl měřítkem všech věcí. Člověk tak nabývá dojmu, že je schopen žít a tvořit proti zákonům přírody, a vytváří zmetky.

ARTEMIDÓROS z Efezu Peníze totiž mají stejný význam jako krev, jak už to rozpoznali i staří mudrci.

ASIMOV, Isaac Lidé svou smrtelnost snášejí jen proto, že platí všeobecně.

ASINIUS POLLIO, Gaius Asinius Pollio Dobré manželství není více než nerozhodná hra dvou soupeřů.

ASKLÉPIADÉS ze Samu Krása ženy skrývá mnohé její ošklivosti před zraky zvědavců. Velká láska je, když muži nevadí neřesti ženy a ženě neřesti muže. Vůně těla nás zve na hostinu lásky, niko-liv jeho krása.

ASTOR III., J. J. Člověk, který má milión dolarů, je na tom tak dobře, jako by byl boháč.

ASTURIAS, Miguel Ángel Láska k ženě v žádném případě neznamená, že si muž nasadí klapky na oči a nevidí krásu jiných žen. Pravá láska je nevypočítavá, a proto nedbá svých následků. Žena miluje na muži spíše to, co není, než co je. Žena, zklamaná prvním mužovým neúspěchem v lásce, se již nikdy nezbaví pochybností o jeho milostných schopnostech. Ženské srdce lze zraňovat i netečností.

Asyrské přísloví Půjč mi svůj rýč - já odvedu vodu z tvé strouhy.

Ašantské přísloví Hloubku v řece měř s jednou nohou na břehu.

AŠKENAZY Ludvík Jsem tu dobře? Narodil jsem se u slušných lidí? Ve slušném století? Nevedu náhodou válku? Ke tady zrušeno otroctví? Mám správnou barvu kůže? Vhodný původ? Smím dýchat? Tak děkuji. Nejnebezpečnější pro politika je, když sám uvěří tomu, co říká.

AUERBACH, Berthold Co je všechno naše vědění? Ani nevíme jaké počasí bude zítra. Jsou lidé, kteří se i vnitřně odívají, jak vyžaduje móda. Které věci jsou na světě nejlepší? Zdravá krev, zocelené šlachy a silné nervy. Láska je pro ženu jediná dostupná moudrost tohoto světa. Láska k druhému spočívá v tom, že si jím člověk snaží vynahradit, co mu příroda ode-přela. Láska, která nemohla umřít, nebyla láskou. Nenávist je zakuklená závist, že nejsme na místě nenáviděného. Nenávist může být zděděná, láska nikoliv. Tělo ženy má vícero funkcí: především nabízet se k rozkoši muži, pak rodit a v neposlední řadě pečovat o vlastní zdraví.

Augsburský mír Čí země, toho náboženství. - Cuius regio, eius religio.

AUGUSTIN, sv. Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal bohem. Jestliže mlčíš, mlč z lásky; jestliže mluvíš, mluv z lásky; jestliže zapomínáš, zapomínej z lásky; jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky. Svatá písma nepřikazují nic kromě lásky. Zlý člověk škodí sobě samému víc než škodí jiným. Žena je živočich, který nemá ani pevnost, ani stálost.

AUGUSTINUS K učení se toho, čeho je zapotřebí, se mi žádný věk nemůže zdát pozdní. Láska je nejkratší, i když ne pohodlná cesta k branám ráje. Tělesná láska neuspokojuje člověka v duši a dokonce ani v jeho smyslech. Důkazem toho je, že ji neustále vyhledává na jiných místech a za jiných okolností. Zajišťování pohřbu, vybavování hrobů, honosnost tryzen - to vše je spíše utěšování živých než pomoc pro mrtvé.

AUGUSTUS Pospíchej pomalu. - Festina lente.

AURELIO, A. Konverzace je umění podat dlouhou chvíli v příjemných pilulkách.

AUSONIUS, Decimus Magnus Druhým odpouštěj mnoho, sobě však nic. Pravda plodí nenávist.

AVERČENKO, Arkadij Timofejevič Historie Midjánských je temná a neznámá, a přesto ji vědci dělí na tři období: první, o kterém se neví nic, druhé, o kterém se toho ví stejně a třetí, jež následovalo po prvních dvou.

AVICENNA Člověk je substance smrtelná, vyjadřující myšlenky řečí. Člověk je zvláště sváděn věcmi, které připomínají jiné, představují je nebo napodobují. Člověk, který dosáhne cíle, žádá si opět jiný cíl, aniž se zastaví na nějaké hranici a aniž kdy dospěje k nějakému konci. Člověk znovu a znovu pociťuje potřebu spojovat se sobě podobnými, dáti jim poznati svoje myšlenky, dovídat se o myšlenkách bližního. Pro reprodukci je mu nutno, aby žil ve společnosti. Osamění je mu osudné, zbavuje ho základních prostředků existence. Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozeností, lidské vůle a náhody. Logika je věda, jejíž užitek je placen v hotových. Medicína není z věd obtížných. Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je možné dvěma způsoby: věděním a činností. Pravá únava je únava z nevědomosti. Vesmír jest souhrn všech jednoduchých fyzických těles. Věda je spekulativní činnost, kterou se člověk snaží upevnit ve své duši základ všeho toho, co existuje, a také získat to, co je ne-zbytné pro vývoj jeho morální odpovědnosti. Všechny záhady světa jsem uměl vysvětlit, od temna prachu země po zenit. Z pout myšlenek a klamů jsem se osvobodil. Záhadu smrti neumím rozuzlit! Zákony mají být přizpůsobeny mravům a zvykům různých národů. Zlo není opakem dobra, je jen nedokonalostí, překážkou.

AYMÉ, Marcel Láska je příjemný stav moudré nepříčetnosti. Nenechte se zastrašit dlouhými slovy. Všechny skutečně důležité věci jako život, smrt, hlad, strach, den, noc i láska mají krátké názvy.

Ázerbájdžánské přísloví Člověk buď musí mít jazyk, nebo něco umět. Had mění kůži, ne povahu. Slepému je fuk, že podražily svíčky.

AZNAVOUR, Charles Ideální žena je taková, která nás nepodvádí, ale je tak nádherná, jako by to stále dělala. Láska má tu vlastnost, že co se v ní nepodaří napoprvé, je v ní navždy ztraceno. Láska je strašák do zelí, oděný do hávu rozkoše. Žena musí umět mlčet. Manželství bez mlčení je jako auto bez brzdy.