Vladimír Hučín

Vladimír Hučín (* 25. května 1952) je bývalý disident a důstojník Bezpečnostní informační služby (BIS).

Vladimír Hučín

VýrokyEditovat

 • Jmenování současného ředitele BIS Jiřího Langa generálem, je naprostou degradací generálské hodnosti. Jiří Lang má značný podíl viny na tom, že jsem byl z BIS propuštěn, následně zatčen a uvězněn. Jiří Lang je mimo jiné také odpovědný za to, že nebyly na Přerovsku objasněny bombové útoky a to včetně teroristického útoku na kancelář Konfederace politických vězňů. Prezident Václav Klaus, který Jiřího Langa povýšil do generálské hodnosti tímto svým aktem prokázal, že zřejmě není o osobě Jiřího Langa dostatečně informován a nebo jedná se zlým úmyslem a informován je velice dobře. Jmenování Jiřího Langa do generálské hodnosti by jistě bylo spíše komickou záležitostí, pokud by se ale nejednalo o ředitele BIS a civilní rozvědky. Výslech Jiřího Langa jako svědka obžaloby u Okr. soudu v Přerově názorně ukázal, že tento člověk by v žádném případě neměl být na čelném místě BIS a civilní rozvědky. Když se např. Zdeňka Mašínová - dcera legendárního hrdiny, generála Josefa Mašína z medií dozvěděla, že Jiří Lang je stále ještě ředitelem BIS a dokonce že je prezidentem Václavem Klausem povýšen do generálské hodnosti, jen stěží uvěřila, že něco takového je možné. Ona totiž Jiřího Langa jako moje důvěrnice u neveřejného Okr. soudu v Přerově viděla a slyšela vypovídat a bylo by dobré, aby její názor na Jiřího Langa byl veřejně prezentován. Povýšení Jiřího Langa do generálské hodnosti není jenom plivnutí do tváře účastníkům protikomunistického odboje, ale i políčkem všem poctivým občanům.
  (Přerov, 8. května 2007)
 • Než jsem podepsal Chartu 77, tak jsem měl již za sebou čtyři rozsudky a léta věznění za protikomunistickou, dnes již soudně rehabilitovanou, odbojovou činnost. Podrobnosti … jsou popsány v knize „Vladimír Hučín, není to o mně, ale o nás“. Nepatřil jsem k žádným významným chartistům, ale když šlo o mé časté zadržování na 24 nebo 48 hod. tak se to většinou neobešlo bez tvrdých zákroků příslušníků StB - SNB při nichž tekla i krev. Po mém propuštění z věznice Minkovice v r. 1986 jsem viděl v Ch 77 i určitou naději pro svoji další činnost … o to větší bylo mé zklamání … po 17.listopadu 1989 … osobně jsem ve společenství Ch 77 poznal celou řadu kvalitních lidí, ale když už se řekne "A" tak by se mělo říci i "B". Je možné, že toto mé malé prohlášení ke 30. výročí CH 77 bude pro mnohé čtenáře málo konkrétní, ale já jsem ochoten v případě zájmu sdělit další podrobné informace a nést v tomto směru jak říkají právníci, důkazní břemeno !
  (>Přerov, 6. ledna 2007)
 • Ten film („Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína“ Martina Vadase) názorně ukazuje zločinné spolčení postkomunistických bezpečnostních složek. Nejde o jedince, ale i o celou řadu významných osob v justici, státních zastupitelstvích a dalších. Je pochopitelné, že ti, kteří organizovali celý ten zločinný komplot nemají zájem na tom, aby se jejich podlé aktivity zveřejnili. Film je svou náplní výjimečný a může oslovit i ty, kteří rezignovali a netečně přihlížejí dosavadnímu politickému marasmu.
  (Přerov, 19. listopadu 2006; šířeno mailem v diskuzi vyvolané odkládaným vysíláním filmu)

Ve výrocíchEditovat

 • „Komunistický režim byl protiprávní a zavrženíhodný a každý, kdo projevil odpor a k ochraně práv a svobody použil třeba i nepřiměřené prostředky, zaslouží velkou úctu,“ komentoval soudce-zpravodaj Jiří Nykodým výzvu Ústavního soudu nižším instancím, aby rehabilitovaly někdejšího důstojníka BIS Vladimíra Hučína, který v 70. a v 80. letech bojoval s komunisty a polistopadová justice nahlížela na jeho dobové útoky stále jako na trestný čin.“
  Respekt 15/06
 • „Spolu s Vámi [vážený pane Šinágle] si myslím, že by [pan Hučín] byl výborný šéf tajných služeb [NBÚ], už proto jen, že patří mezi nepodplatitelné.“
  Jaromír Štětina, 20.2.2006, v mailu Janu Šináglovi, Edvardu Outratovi a dalším, šířeném po internetu
 • „Hučín spáchal řadu trestných činů, a ti, kteří se jej zastávají, se budou divit."
  Stanislav Gross, ministr vnitra, únor 2002
  "Všichni, kdo se Hučína dnes zastávají, se budou hodně stydět, až vyjde najevo, čeho všeho se dopustil.“

  Stanislav Gross v pořadu Kotel, televize Nova
 • „Hučín byl obviněn ze závažných trestných činů a od té doby působí v české společnosti hlasitá skupina občanů na jeho obranu. Neuvedli však, pokud vím, nikdy, že se Hučín těchto trestných činů nedopustil. Opakovali jen, že jeho jednání není trestné a že by neměl být souzen, protože je velkým bojovníkem proti komunismu.“
  Petr Uhl, Právo, 25.11.2005
 • „Vladimíra Hučína znám dobře dvacet let a většího gaunera jsem neviděl. ... Když na přelomu milénia došlo v mém okresním městě, v Přerově, kde on bydlí, k několika výbuchům a Hučín byl záhy zatčen, obával jsem se, že má ty výbuchy na svědomí. Abych rozptýlil své jisté pochybnosti o oprávněnosti jeho trestního stíhání, využil jsem osobních kontaktů a svého někdejšího politického postavení k získání nadstandardních informací, zejména z policejních zdrojů. Ty byly naprosto dostačující k tomu, aby se má obava, že Hučín je iniciátorem těchto výbuchů, změnila téměř v jistotu. ... Někdy ke konci Hučínovy vazby mi telefonoval bývalý ministr vnitra a někdejší senátor Jan Ruml. Ohledně celé kauzy jsme se prakticky shodli. Ruml prohlásil, že Hučín má ty výbuchy zřejmě na svědomí, neboť mu to na základě analýzy odposlechu potvrdil Honza Kubice. ... Ten narcis Hučín umně zneužívá demokracii ve svůj prospěch. Z některých médií si udělal svou služku. Je to psychologický terorista, který flašinetovou demagogií, věčným pomlouváním a špiněním těch, kteří ho mohou ohrozit, vytváří kolem sebe v součinnosti se svými příznivci atmosféru strachu. ... Nedávno byl soudně zcela zproštěn všech obvinění. Je to velká blamáž. Dokážu si představit, že právě obavy z pomluv a špinění, umocněné nenávistným napětím, jež při přelíčeních vytvářeli Hučínovi příznivci, mohly mít vliv na rozhodování soudců. Vycházím přitom z vlastních obav a zkušeností svých známých.“
  Tomáš Hradílek, exministr a bývalý mluvčí Charty 77, Praha, Lidové noviny 23.7.2007
 • „Obviněním V. Hučína jsem byl znepokojen. Šéf boje proti organizovanému zločinu pan Kubice mě ovšem neříkal, jak tvrdí T. Hradílek, že z analýz odposlechů vyplývá účast V. Hučína na výbuších v Přerově, za což byl obviněn a později postaven před soud, ale varoval mne před přílišnou aktivitou v celé věci, protože je velmi složitá. Přesto jsem jako senátor telefonoval ministru spravedlnosti Motejlovi a ministru vnitra Gossovi, aby vyšetřování V. Hučína přeložili jinam než do Přerova, kde jsem cítil podjatost orgánů činných v trestním řízení. Nevyslyšeli mne. V. Hučína jsem několikrát veřejně podpořil. Přerovský soud, jakož i odvolací instance V. Hučína osvobodily, a rovněž jej i rehabilitovaly za jeho údajnou kriminální činnost v době komunismu. Musím upřímně říci, že jsem tomu rád.“
  Jan Ruml, exministr a bývalý mluvčí Charty 77, Lidové noviny, 24.7.2007
 • „Včera jsem si přečetl Váš dopis v Lidových novinách o panu Hučínovi, za který Vám velmi děkuji. Jsem moc rád, že se to někdo takto odvážil říci nahlas, už to bylo více než zapotřebí. Aniž znám konkrétnosti, chápal jsem to přesně tak, jak jste to Vy popsal. Těmto věcem je třeba se umět postavit a Vy jste znovu dokázal, že to umíte. Ještě jednou Vám děkuji.“
  Václav Klaus, prezident republiky v dopisu Tomáši Hradílkovi, Praha, 24.7.2007
 • „Když jsem zjistil, že Hučín je stíhán oprávněně, tak jsem se rozhodl, a to znovu opakuji, že svůj názor nezveřejním, protože by to mělo jistou váhu a mohlo by to Hučínovi přitížit. ... Hučín za celou plejádu činů z doby normalizace, z nichž některé mají ryze kriminální charakter, je očištěn do podoby bílé lilie.“
  Tomáš Hradílek, exministr a bývalý mluvčí Charty 77, Praha, Lidové noviny 2.8.2007
 • „Ty výroky nejsou charakteru, že by překročovaly meze přístupné kritiky, a jsou vyjádřením demokracie a svobody projevu“
  Petr Angyalossy, mluvčí VS Olomouc, 1.2.2010
 • „Bez jakéhokoliv zanícení a patosu prohlašuji, že bych raději strávil zbytek života ve vězení, než abych se Hučínovi omluvil.“
  Tomáš Hradílek, exministr a bývalý mluvčí Charty 77, Olomouc, 1.2.2010

Externí odkazyEditovat