Wikicitáty:Ověřitelnost

Doporučení

Text této stránky je doporučení českých Wikicitátů. Vysvětluje standardy, s nimiž většina uživatelů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat.

Všechny citáty na Wikicitátech musejí být ověřitelné – u každého musí být uveden jeho věrohodný zdroj. Každý citát musí být tedy před vložením publikován nebo audiovizuálně zaznamenán a zpětně dohledatelný.

Ačkoliv vítáme odkazy na primární prameny přesně dokládající, v kterém díle a v jakém kontextu autor myšlenku formuloval, samotné nemusejí být dostatečné. Týká se to zejména vlastních knih nebo blogů žijících osob. V takovém případě je nutné doložit, že jsou myšlenky nebo výroky těchto osob dále citovány, např. v médiích, sbírkách citátů apod.

Citát, který je vložen bez zdroje a u nějž existuje předpoklad, že je věrohodný, bude označen šablonou {{subst:Doplňte zdroj}}. Pokud do 30 dní nebude zdroj dodán, bude citát uložen mimo hlavní prostor Wikicitátů.

Citáty osob, které nedosáhly encyklopedické významnosti, budou smazány okamžitě.

Citáty, které nejsou pravdivé, ale jsou přisuzované určité osobě (tedy rozšířené ve společnosti, i když osoba není jejich autorem), mohou být se zdrojem na Wikicitáty vkládány.