Wikicitáty:Wikietiketa

Lidé pracující na Wikicitátech jsou různých povah, názorů a i původu. Proto občas dochází mezi uživateli ke konfliktům. Níže uvedené zásady vznikly proto, aby řešení těchto konfliktů probíhalo snadným, rychlým a kulturním způsobem.

Základní pravidla slušného chování na Wikicitátech

editovat
 • Předpokládejte dobrou vůli druhé strany – lidé jsou od přírody dobří. Člověk, se kterým diskutujete, také určitě jedná v dobré víře.
 • Než něco zkritizujete, pochvalte – diskuse vždy začínejte nějakou pochvalou. Pokud tak učiníte, kritizovaná osoba nebude považovat kritiku za osobní útok a bude náchylná reagovat vstřícně na samotnou kritiku.
 • Odstraňujte starou kritiku – pokud osoba vámi kritizovaná kritiku vzala na vědomí a pozitivně na ni zareagovala, odstraňte z textu diskuse slova bývalé kritiky nebo ji případně shrňte na absolutní minimum. Kritizovaná osoba často nemá tu odvahu to udělat za vás.
 • Říkejte co možná nejčastěji milé věci – diskusní stránky neslouží výlučně ke sporům. Pokud si myslíte, že je nějaký článek obzvlášť zajímavý, nestyďte se to napsat v diskusi.
 • Kritizujte pomocí otázek – místo toho, abyste přímo napsali, že daná osoba se mýli, je lepší se jí zeptat, jestli si je jista, že má pravdu. Např.: místo „Jízdní kolo nemusí být vždy jednostopé!“, lze napsat „Víte o tom, že některá kola mají tři kola? “
 • Pište za sebe – mějte na paměti, že při kritice někoho vyjadřujete pouze svůj názor. Proto je lepší kritizovat pomocí formulace „Mám dojem, že toto není pravda “ než „Všichni vědí, že to je lež“.
 • Nekritizujte autora, kritizujte názor – věty typu „Hele, nemáš/nemáte pravdu, protože tématu vůbec nerozumíš/nerozumíte“ jsou obzvlášť nepříjemné, protože je daná osoba může považovat za osobní útok. Nevyčítejte nikomu, že zastává to či ono stanovisko odlišné od vašeho.
 • Nepoučujte, argumentujte - formulace typu „laskavě si prostudujte...“ jsou rovněž nevhodné. Prostě napište, o jaké podklady se vaše stanovisko opírá.
 • Nebuďte jedovatí - pokud to bezprostředně nesouvisí s probíraným tématem, nevyčítejte svému názorovému odpůrci například formální úpravu jeho diskusního příspěvku či jiné, pro spor nepodstatné věci.
 • Dejte najevo, že jste pochopili argumenty – než začnete kritizovat, napište, že chápete důvody kritizované osoby (dokonce i když s nimi nesouhlasíš). Nepište „Není pravda, že...“, ale „Chápu Vaše argumenty, ale nesouhlasím s nimi, protože...“
 • Reagujte v klidu - pokud vás něčí diskusní příspěvek či editace článku „vytočí“, nesnažte se hned napsat co nejpádnějšími slovy, co si o této editaci myslíte. Za půl hodiny možná budete schopni své výhrady zformulovat mnohem věcněji.
 • Vyvarujte se vulgarismů - nejen v diskusích s jinými uživateli, ale vůbec (třeba na nefungující software wikipedie nadávejte výhradně slušně:-).
 • Moderujte příliš žhavé diskuse – pokud vidíte, že diskuse dvou lidí nabírá nebezpečné obrátky, zapojte se do ní jako nestranný moderátor. Shrňte jim do jasných bodů rozdíly a podobnosti jejich stanovisek a navrhněte konec diskuse, pokud se točí stále dokolečka.
 • Neangažujte se přespříliš – mějte na paměti, že toto je encyklopedie, a ne diskusní fórum. Pokud je diskuse příliš horká, zkuste jí zanechat a napište nějaký jiný článek.