William Saroyan

americký spisovatel (1908-1981)

William Saroyan (31. srpna 1908, Fresno, USA – 18. května 1981, Fresno, USA) byl americký prozaik, básník a dramatik arménského původu.

William Saroyan (1940)

Výroky

editovat
  • Být inteligentní pomáhá, ať už jsi čímkoliv.[1]
  • Dobro nikdy nepomine. Kdyby bylo pomíjející, nebylo by na světě lidí — nebylo by vůbec nikde života.[1]
  • Je spousta ušlechtilých lidí, o kterých si nikdo nikdy nepomyslel, že jsou ušlechtilí.[1]
  • Láska je nesmrtelná a činí všechny věci nesmrtelnými.[1]
  • Snaž se milovat každého, s kým se setkáš.[1]
  • To, co člověk dělá, je někdy důležitější než to, co má dělat.[1]
  • Vidíš-li něco, o čem jsi jist, že to není správné, nebuď si tím jist.[1]
  • V čase svého života snaž se žít – žít tak, aby se do této radostné doby vyměřené jak tobě, tak ostatním, kterých se ty sám svým životem dotýkáš, nevloudil děs ani smrt. Hledej dobro všude kolem sebe, a když nalezneš, vylákej ho z úkrytu a dovol, ať se hrdě zaskví v plné kráse. Vdechni duši a tělu alespoň nějaký smysl, neboť tak lze vzdorovat smrti. Odkrývej ve všem jen to zářivé a nezkažené. Posiluj odvahu v každém srdci – třeba ji jen hanebnost našeho krutého světa zavalila bolestí a samotou. Nevšímej si věcí příliš nápadných, jelikož nejsou hodny bystrého oka a laskavého srdce. Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. Pamatuj, že každý člověk je obdobou tebe samotného. Neber na sebe cizí vinu, nepyšni se cizí nevinou. Chovej v opovržení zlobu a hrubost, ale ne hrubého či zlého člověka. V tom by ses měl vyznat. Nestyď se za něhu a vlídnost, nastane-li však v čase tvého života chvíle, kdy je třeba zabít, učiň tak bez slitování. V čase svého života snaž se žít – žít tak, abys v onom čase zázraků nepřisypával na horu bídy a zármutku tohoto světa další valounky, žít tak, aby ses mohl usmívat nad nekonečnou blažeností a tajemstvím života.(Čas tvého života, český překlad Věra Pourová, Eminent, Praha 1999)

Reference

editovat
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Rovnost, květen 1991 (přesné datum neznámé)

Externí odkazy

editovat