Dílo:Fenomén Vatikán

Fenomén Vatikán je kniha F. X. Halase vydaná v roce 2004.[1]

Výroky

editovat

Citace původních textů z knihy

editovat
 • Vše, čím Vatikán je a co dělá, je zcela podřízeno tomuto základnímu účelu služby „duchovním“ cílům vyplývajícím z papežovy role náboženského vůdce.[2]
 • „Duchovní“ povaha vatikánských zájmů se neprojevuje tím, že by představitelé či diplomaté Svatého stolce jednali za všech okolností nezištně, altruisticky, že by zásadně vylučovali možnost využít slabostí svých partnerů či protivníků atd. Mají však odlišné pořadí priorit, než je jinak běžné, a z toho plyne, že jsou občas „nevypočitatelní“, čímž se rozumí, že jejich postup nelze odhadnout podle měřítek, která se užívají jinde. Při jednáních se „světskými státy“ jsou pro Vatikán často důležité mnohé věci, jež jsou pro jeho protějšek vedlejší a naopak. Je-li postaven před volbu, může pozorovatele překvapit tím, že se rozhodne pro variantu, jež je pro něho podle veškerého zdání nevýhodná. Ale udělá to vědomě, protože tím získá něco v oblasti, o které onen pozorovatel nemá ani tušení.[3]
 • Žádné zásluhy Pia XII. nemohou v očích jeho kritiků smazat jeho základní „vinu“, jíž je to, že neodsoudil veřejně, jasně, nedvojznačně (a případně včas) nacistické zločiny, přestože byl povinen učinit tak jakožto hlava katolické církve a její nejvyšší morální autorita.[4]
  František X. Halas v interpretaci postoje kritiků Pia XII. Podle něj rozhodující není, zda papež něco (či kolik toho) pro Židy udělal (přestože se někteří kritici snaží jeho zásluhy umenšit a popřít), ale tento základní aspekt ve sporu, který nazývá „dialog hluchých“.

Ve výrocích

editovat
 • Odvažuji se tvrdit, že neexistuje dosud ve světové literatuře kniha, která by pojala, obsáhla, vyložila a představila Vatikán tak, jak je to provedeno v Halasově knize. Toto tvrzení vyslovuji samozřejmě jen s tím stupněm jistoty, jenž odpovídá mé znalosti – vždy omezené – této literatury. Znám různé skandální knihy, které se Vatikánem obírají a o něj se více či méně vybraně otírají. Znám různé průvodce Vatikánem, dobré pro zvídavé turisty. Znám různé dějiny papežů, v nichž se dějiny Vatikánu vždy nějak obrážejí. Znám různé dějiny církve, jež jsou vždy nějak s Vatikánem spojené. Znám politologické studie, které rozebírají vliv Vatikánu na světovou politiku. Ale neznám dílo, které by podávalo tak úplné a všestranné pojednání o Vatikánu jako Halasovo.[5]
  Karel Skalický o Halasovi a jeho knize Fenomén Vatikán

Reference

editovat
 1. HALAS, František X. Fenomén Vatikán. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 759 s. Dále jen Fenomén Vatikán. ISBN 80-7325-034-9.  
 2. Fenomén Vatikán, s. 15.
 3. Fenomén Vatikán, s. 18.
 4. Fenomén Vatikán, s. 109.
 5. SKALICKÝ, Karel. Fenomény Halas a Vatikán. Listy, 2005, čís. 6. Dostupné online.

Související

editovat