Elita

kategorie osob, které v určitém systému či subsystému zaujímají vedoucí nebo jinou významnou úlohu

Ve výrocích

editovat
  • Univerzity, které se honosí tím, že vychovávají elitu, ji vychovávají okrajově, pokud vůbec, a vždy až v postgraduálním studiu. Elity totiž nemůže být 28 nebo 35 % populace. Elita jsou 2 až 3 % z populace a prvořadých je tak 6 %. - Petr Piťha v přednášce „Velká iluze českého školství“, přednesené 2. dubna 2008 na zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě Hradec Králové[1]
  • Demokracie se nebuduje sestupováním elit na úroveň davu, ale povznášením davu na úroveň elit.[2] --Gustave Le Bon

Reference

editovat
  1. http://www.stolzova.cz/stolzova/view.php?cisloclanku=2008041701
  2. Elity, výkvět a vyvolení. Pátek. Magazín Lidových novin. 9/2015, s. 4.