Francis Bacon (1561–1626)

anglický filozof a státník

Francis Bacon (22. ledna 1561, Londýn – 9. dubna 1626, Londýn) byl anglický filozof a státník. Je považován za zakladatele empirismu.

Francis Bacon

Výroky

editovat
 • Scientia potestas est. — Vědění je moc.
 • Tantum possumus, quantum scimus. - Můžeme tolik, kolik známe.
 • Abychom mohli přírodě přikazovat, musíme ji poslouchat.[1]
 • Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší.
 • Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.
 • Mladí lidé se hodí spíš k tomu, aby vynalézali, než aby soudili.
 • Naděje je dobrá snídaně, ale špatná večeře.[1]
 • Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti.
 • Přátelství násobí radost a dělí žalost.
 • Přísnost vzbuzuje bázeň, ale hrubost nenávist.
 • Šťasten, kdo zemře dříve, než sám začne volat smrt, aby si ho vzala.
 • Toť moudrost krokodýlů, že prolévají slzy, když chtějí požírat.[1]
 • Dále, nebude od věci rozlišit tři druhy a, jakoby, stupně ambicí lidstva. První je těch, kteří touží rozšířit vlastní moc ve své rodné zemi, hrubý a zkažený druh. Druhý je těch, kteří usilují o rozšíření moci a vlády své země mezi lidmi. Tento je jistě důstojnější, ač neméně chtivý. Ale pokud člověk usiluje ustavit a rozšířit vládu a panství samotného lidského rodu nad světem, jeho ambice (má-li být zvána ambicí) je bezpochyby celistvější a vznešenější než ty předchozích druhů. Avšak vláda člověka nad věcmi záleží zcela na uměních a vědách. Neboť nemůžeme vládnout přírodě jinak, než jejím posloucháním.
  Novum Organum, kniha I, aforizmus 28
 • Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval.
 • Když někdo veřejně ohlásí své úmysly, je to, jako když vyhlásí poplach pro všechny, kdo jsou proti nim.
 • Trocha filozofie přivádí lidskou mysl k ateizmu, kdežto hlubší seznámení s filozofií obrací lidskou mysl k víře.

Reference

editovat
 1. 1,0 1,1 1,2 Kalendář VZP 2003

Externí odkazy

editovat