Ve výrocích

editovat
 • Aby tvá mysl byla moudrá, trojího času šetřiti má: na minulé věci pamatovati, přítomné slušně říditi a ku potomním budoucím prohlédati.[1] --Brikcí z Licka
 • Bejt chytrej, to je jedinej majetek, který vám nikdo nemůže vzít. -- Jan Werich
 • Čím moudřejší je člověk, tím méně má potřeb. - Díogenés ze Sinópé
 • Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří. -- Solón
 • Genialita je jedno procento inspirace a 99 procent potu. - Thomas Alva Edison
 • Já nemám ráda učená vyjadřování herců, když ze sebe tlačí extra moudrosti. Spoustu věcí dělám intuitivně.[2]
  Nina Divíšková
 • Já ovšem žádnou moudrost nemám, velkou ani malou - Sókratés[3]
 • Jest zapotřebí moudrost nejen získávati, nýbrž ji také užívati. -- Marcus Tullius Cicero
 • Kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře, a čím víc vědění, tím víc bolesti – Bible, Kaz 1,18
 • Kde je ta moudrost, jež se nám ztratila v samém vědění? Kde je to vědění, jež se nám ztratilo v samých informacích? – Thomas Stearns Eliot[4]
 • Málokdo je tak moudrý, aby si vážil oprávněné výtky víc než falešné chvály. -François de La Rochefoucauld
 • Mlčet je známka moudrosti, ale jen mlčet žádná moudrost není – židovská přísloví
 • Mnozí berou rady, ale jen moudří z nich mají užitek. - Publilius Syrus
 • Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky. -Hermann Hesse
 • Moudrost je poznání věčných pravd, upotřebitelných v životě. - Marcus Tullius Cicero
 • Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných. - John Ruskin
 • Moudrost miluje tvrdou postel. - polské přísloví
 • Moudrosti sice učíme, (...) ne ovšem moudrosti tohoto věku (...), nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství – Bible, 1Kor 2,6n
 • Moudrý člověk bude mlčet, dokud nepřijde ta pravá chvíle, avšak nerozumný mluvka vždycky mluví v nepravý čas – Bible, Sír 20,7
 • Moudrý člověk nezná žádné rány osudu a i kdyby přišel o všechno, přece zůstane sám sebou. - Molière[5]
 • Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš. - Michel de Montaigne
 • Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. – Bible, Iz 11,2
 • Nebuď příliš spravedlivý ani nadmíru moudrý; proč by ses měl zničit? – Bible - Kazatel 7,16
 • Někdo tlachá, jakoby probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí. – biblické přísloví, viz Bible - Přísloví 12,18
 • Není moudré být moudřejší než je nutno. - Philippe Quinault
 • Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera. - Abraham Lincoln
 • Opravdová moudrost je v poznání vlastní nevědomosti. - Sókratés
 • Poznání řeže svět na kousky, moudrost jej dává dohromady. – Brazilské přísloví
 • První krok moudrosti je všechno napadat. Poslední: se vším se srovnat – Georg Christoph Lichtenberg
 • Silou, zdí i štítem moudrého je rozvážnost. - Menandros
 • Věda je uspořádané vědění, kdežto moudrost je uspořádaný život. – Immanuel Kant
 • Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. – Bible, Mt 11,25
 • Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali. - Jan Werich
 • Ztrácíme moudrost. Hodně lidí je vzdělaných, mazaných, vychytralých, ale nedostává se nám lidí moudrých.[6] --Jaroslav Maxmilián Kašparů

Anonymní nebo autor neupřesněn

editovat
 • Co záleží na postavě? Hlavně máš-li něco v hlavě!
 • Největší moudrost je znát sebe samého.
 • Opravdovým zdrojem poznání je omyl.
 • Toho, co víme, je kapka; toho, co nevíme, je moře.- Isaac Newton

V dílech

editovat

Reference

editovat
 1. KORÁB, Julius. Zlatá zrnka. Plzeň : V. Steinhauser, [1885]. S. 48.  
 2. Nina Divíšková: žena musí hrát tvrdou hru. novinky.cz [online]. 2005-02-2 [cit. 2015-09-30]. Dostupné online.
 3. Platón, Obrana Sókratova 21b.
 4. T. S. Eliot, Choruses from the rock I.
 5. Molière, Les femmes savantes, V.4.
 6. KAŠPARŮ, Max: O zemi beze studu. Brno: nakladatelství Cesta. 2015 ISBN 978-80-7295-197-0, s.20
 7. HAY, Louise. Mocné myšlenky. Překlad Pavla Ryčová. 1. vyd. Praha : Pragma, 2007. 365 s. ISBN 978-80-7349-047-8. S. 262.  

Související

editovat

Názvy děl

editovat

Externí odkazy

editovat
 •   Encyklopedický článek Moudrost ve Wikipedii
 •   Slovníkové heslo moudrost ve Wikislovníku