František Ferdinand Kosmas Schmalfus

František Ferdinand Kosmas Schmalfus (4. května 1730, Rabštejn – 28. října 1811, Bielé) byl český augustinián.

VýrokyEditovat

  • A tak obnovuji svůj slib, který pronesly mé rty před padesáti lety, chci podle toho přinést Bohu slavnostní oběť, oběť chvály, aby se zvěstovala jeho vláda nad každým tvorem a naše závislost a podřízení se Jemu; oběť díků za veškerá dobrodiní, která udělil celému světu, mé vlasti, mně i mým bratřím, oběť smíru za moje i mých bratří viny, a oběť prosebnou za dosažení milosti a dobrodiní, abychom se odvrátili od hříchu, zachovali věrně svůj slib a aby mně Bůh uštědřil milosrdně ony síly a nadání, s nimiž bych byl s to, dovést sebe i své spolubratry k nebeské vlasti.[1] při příležitosti padesátého výročí složení řádových slibů

ReferenceEditovat

  1. František Ferdinand Kosmas Schmalfus. getsemany.cz [online]. 2014-06 [cit. 2014-07-01]. Dostupné online.