John Bunyan

anglický křesťanský spisovatel a baptistický kazatel

John Bunyan (28. listopadu 1628, Elstow, Spojené království – 31. srpna 1688, Londýn, Spojené království) byl anglický křesťanský spisovatel a baptistický kazatel, autor známé křesťanské alegorie Cesta poutníka.

John Bunyan

Výroky

editovat

O Bohu a Kristu

editovat
 • To, o čem Bůh říká, že je nejlepší, je nejlepší, i kdyby všichni lidé celého světa byli proti tomu.
  What God says is best, is best, though all the men in the world are against it.[1]
 • Bůh, byv ke mně velmi laskav, nedovolil, abych byl trápen, ale posilnil mne, ať už tím či oním úryvkem Písma, proti všemu; a to natolik, až jsem často říkal: „Bylo-li by to dovoleno, modlil bych se za více soužení, kvůli většímu utěšení.“
  God, as being very tender to me, has not allowed me to be bothered, but would, with one scripture or another, strengthen me against everything; insomuch that I have often said, “Were it lawful, I could pray for greater trouble, for the greater comfort’s sake.“[2]
 • Kristus je v Bohu natolik skryt přirozenému tělesnému chápání, že nemůže být nikým spasitelně poznán, leč jim Jej zjeví Bůh Otec sám.
  Christ is so hid in God from the natural apprehensions of the flesh, that he cannot by any man be savingly known, unless God the Father reveals him to them.[3]

O hříchu

editovat
 • Jedna trhlina potopí loď, a jeden hřích zničí hříšníka.
  One leak will sink a ship: and one sin will destroy a sinner.[4]
 • Hřích je vzdorné vyzývání Boží spravedlnosti, znásilnění Jeho milosti, posměch Jeho trpělivosti, znevážení Jeho moci a opovržení Jeho láskou.
  Sin is the dare of God's justice, the rape of His mercy, the jeer of His patience, the slight of His power, and the contempt of His love.[5]
 • Soužení je lepší než hřích, a sešle-li Bůh první, aby nás pročistil od druhého, děkujme mu a buďme též spokojeni platit tomu poslovi.
  Affliction is better than sin, and if God sends the one to cleanse us from the other, let us thank him, and be also content to pay the messenger.[6]
 • Nic ti nemůže ublížit, než hřích; nic mě nemůže zarmoutit, než hřích; nic tě nemůže snížit před nepřáteli, než hřích.
  Nothing can hurt thee but sin; nothing can grieve me but sin; nothing can make thee base before thy foes but sin.[7]

O modlitbě

editovat
 
I ta nejlepší modlitba, kterou jsem se kdy modlil, v sobě měla dost hříchu, aby to zatratilo celý svět.
The best prayer I ever prayed had enough sin to damn the whole world.[8]
 • Modlete se často; neboť modlitba je štítem pro duši, oběť Bohu a metlou pro Satana.
  Pray often; for prayer is a shield to the soul, a sacrifice to God, and a scourge for Satan.[9]
 • Můžeš udělat více, než se modlit, poté, co jsi se modlil; ale nemůžeš udělat více, než se modlit, dokud se nepomodlíš.
  You can do more than pray, after you have prayed, but you cannot do more than pray until you have prayed.[10]
 • Modlitba povede člověka, aby přestat hřešit, nebo hřích navede člověka, aby se přestal modlit.
  Prayer will make a man cease from sin, or sin will entice a man to cease from prayer.[11]

Nezařazené

editovat
 • Nemáme-li pokoj v naších myslích, vnější utěšení nám neprospěje více než zlatá trepka na noze stižené pakostnicí.
  If we have not quiet in our minds, outward comfort will do no more for us than a golden slipper on a gouty foot.[12]
 • Mozek zahálčivého je ďáblova dílna.
  An idle man's brain is the devil's workshop.[13]

Ve výrocích

editovat
 • Čtěte od něj cokoliv, a uvidíte, že to je skoro jako číst Bibli samou. On ji četl tak, až jeho duše prosákla Písmem; a ač jsou jeho spisy půvabně plné poezie, nemohl by nám dát Cestu poutníka – nejsladší ze všech básní v próze – kdyby nám nedával ustavičně pociťovat a říkat: „Hle, ten člověk je živoucí Bible!“ Píchněte jej kdekoli – bude krvácet bibličtinu; plyne z něj přímo výtažek z Bible. Nemůže promluvit, aniž by citoval text [z Písma], protože jím je jeho sama duše. (Charles Haddon Spurgeon)
  Read anything of his, and you will see that it is almost like the reading the Bible itself. He had read it till his very soul was saturated with Scripture; and, though his writings are charmingly full of poetry, yet he cannot give us his Pilgrim's Progress—that sweetest of all prose poems—without continually making us feel and say, "Why, this man is a living Bible!" Prick him anywhere—his blood is Bibline, the very essence of the Bible flows from him. He cannot speak without quoting a text, for his very soul is.[14]
 • Mohl-li bych ovládnout schopnost tohoto kotláře uchvátit lidská srdce, ochotně bych za ni vyměnil všechnu svou učenost. (John Owen)
  If I could possess the tinker’s abilities to grip men’s hearts, I would gladly give in exchange all my learning.[15]
 • „Kázal jsi dobře,“ řekl jedno ráno Johnu Bunyanovi jeden přítel. „Jdeš pozdě,“ odvětil počestný John, „ďábel mi to řekl, ještě než jsem sešel z kazatelny.“ (Charles Haddon Spurgeon)
  „You preached well,“ said a friend to John Bunyan one morning. „You are too late,“ said honest John, „the devil told me that before I left the pulpit.“[16]

Reference

editovat
 1. BUNYAN, John; SCOTT, Thomas. The Pilgrim's Progress: From this World to that which is to Come. Delivered Under the Similitude of a Dream. In Two Parts. Hartford : Silas Andrus, 1825. S. 554. (angličtina) . Dostupné online.
 2. PHILLIP, Robert. The life, times, and characteristics of John Bunyan. [s.l.] : D. Appleton & Co., 1839. S. 325. (angličtina)  Dostupné online.
 3. BUNYAN, John; SCOTT, Thomas. The Pilgrim's Progress: From this World to that which is to Come. Delivered Under the Similitude of a Dream. S. 196.
 4. Ibid., s. 244.
 5. MANSER, Martin H.. The Westminster Collection of Christian Quotations. 1.. vyd. Louisville, Kentucky : Westminster John Knox Press, 2001. ISBN 0664222587. S. 345. (angličtina) .Dostupné online.
 6. HARLEY, Thomas. Some Birds Sing in Winter: Finding Joy in the Depths of Affliction. Bloomington, USA : WestBow Press, 2013. ISBN 1490806296. S. 230. (angličtina) .Dostupné online.
 7. BUNYAN, John. The works of that eminent servant of Christ, John Bunyan: minister of the gospel and formerly Pastor of a Congregatin at Bedford, Vol. 2. [s.l.] : Nathan Whiting, 1831. S. 210. (angličtina) . Dostupné online.
 8. ODOM, James. Divinely Guided. USA : Xulon Press, 2010. ISBN 1609579259. S. 123. (angličtina) . Dostupné online.
 9. BUNYAN, John. The complete works of John Bunyan. [s.l.] : Bradley, Garretson & Co., 1873. S. 80. (angličtina) 
 10. JOHNSON, Theresa S.. Treasures of Hope: Testimonies of Hope. Bloomington, Indiana : Author House, 2010. ISBN 1449095623. S. 20. (angličtina) . Dostupné online.
 11. BUNYAN, John; WILSON, Samuel. The Works: Being Several Discourses Upon Various Divine Subjects, Vol.1. 2.. vyd. Londýn : E. Gardner, 1736. S. 14. (angličtina) . Dostupné online.
 12. MACPHERSON SHILLING, Lilless; FULLER, Linda F.. Dictionary of Quotations in Communications. Westport, Connecticut : Greenwood Publishing Group, 1997. ISBN 0313304300. S. 206. (angličtina) . Dostupné online.
 13. KROFT, J. D.. Little Gems of Wisdom: Advice from Grandpa. Vienna, Virginia : Xulon Press, 2000. ISBN 1931232156. S. 68. (angličtina) . Dostupné online.
 14. ”Mr. Spurgeon as a Literary Man,” in The Autobiography of Charles H. Spurgeon, Compiled from His Letters, Diaries, and Records by His Wife and Private Secretary, vol. 4, 1878-1892 (Curtis & Jennings, 1900), p. 268 (anglicky).
 15. BYFIELD, Ted. We the people: A. D. 1600 to 1800 : democracy, Christendom's unintended achievement. Edmonton: Society to Explore and Record Christian History, 2011. ISBN 0986939609. Dostupné online (anglicky).
 16. SPURGEON, Charles. A Jealous God: A Sermon (No. 502), delivered on Sunday Morning, March 29th, 1863 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-06]. Dostupné online. (angličtina)

Externí odkazy

editovat