Miloš Pojar

český diplomat a historik

PhDr. Miloš Pojar (8. dubna 1940, Praha – 23. ledna 2012, tamtéž) byl český spisovatel, historik a diplomat. Mezi lety 1990 a 1994 byl první československý porevoluční a následně první český velvyslanec v Izraeli.

VýrokyEditovat

  • Islám nebyl vůči Židům zatížen obviněními takového rázu, jako tomu bylo u křesťanství, které Židy obviňovalo nejen z nepřijetí nové víry, ale kladlo jim za vinu smrt Ježíše. Z tohoto obvinění čerpal křesťanský antijudaismus po dvě tisíciletí (…) Přímé perzekuce Židů byly spíš výjimkou než pravidlem, měřeno rozpětím třinácti století islámské vlády od Mohameda do zániku Osmanské říše. V porovnání s křesťanským světem zde násilné konverze, vyhánění a vypovídání ze země, obviňování z rituální vraždy aj. existovaly v daleko menší míře. Obvinění z rituální vraždy islámský středověk neznal, přineslo ho až 19. století.[1]

ReferenceEditovat

  1. POJAR, Miloš. Židé a muslimové: Nesnadné soužití. Mezinárodní politika, 2004, roč. 28, čís. 10, s. 8–12. ISSN 0543-7962.

Externí odkazyEditovat