Židé

semitský národ, který pochází z oblasti Blízkého východu

Žid (psáno s velkým Ž) je příslušníkem židovského národa, tedy Židem v etnickém slova smyslu - žid (pokud je psán s malým ž) je příslušníkem židovského náboženství. Žid a žid tedy nemusí být vždy jedno a totéž, byť většinou je.

Ve výrocích

editovat
 • Ano, jsem Žid. Když se předkové tohoto vznešeného gentlemana proháněli coby brutální divoši po jednom neznámém ostrově, moji byli kněží v Šalomounově chrámu.
  Yes, I am a Jew, and when the ancestors of the right honorable gentleman were brutal savages in an unknown island, mine were priests in the temple of Solomon.[1]
  Benjamin Disraeli (odpověď na antisemitský výpad, učiněný při parlamentní debatě proti jeho osobě ze strany Daniela O'Connella)
 • Duch hrdinstvíodvahy zmizel v židovském ghettu, kde pro něj není místo. Namísto toho se Židé přizpůsobili bystrou myslí, hbitostí, poddajností vůči ostatním a trpělivostí, zbabělostínesmělostí ve vztahu ke svým sousedůmvládcům. Toto židovské chování vyústilo v tendenci spoléhat na zázraky, jak Židé ztratili buď sebedůvěru či sebemotivaci ke zlepšení své situace.[2]
  Jicchak Ben Cvi
 • Každý by měl udělat vlastní introspekci, ale jako ministr ve vládě, na národní úrovni, největší chybou bylo zmrazení výstavby, o kterém bylo rozhodnuto před desíti měsíci. Přišli jsme do této země budovat a vybudovat, a také, necháme-li stranou politiku, je absurdní zmrazit výstavbu pouze pro Židy.
  Everyone has their personal introspection to do, but as a minister in the government, on a national level, the greatest mistake was the construction freeze, the decision made ten months ago. We came to the land to build and be built, and also, putting politics aside, it is absurd to freeze construction only for Jews.[3]
  Daniel Hershkowitz (září 2009)
 • Kobylky a housenky, ničící moji Francii, to jste vy, Židé![zdroj?] — Napoleon Bonaparte
 • Židé ve svých bohatých dějinách hodně zkusili, ale žádné jejich utrpení nebylo tak hrozné, nesnesitelné a masové, jako je nyní. Naší generaci bylo dopřáno, aby se z hrozného osudu Židů poučila, kam vede antisemitismus … Je pravda, že se každý národ pozná podle toho, jak se chová k Židům, a my jsme se chovali slušně. … Antisemitismus je barbarství a ostuda, které zůstanou vyhrazeny Němcům jako znamení … Musíme si uvědomit, že pro nás…antisemitismus je prvním krokem k pangermanismu, který by nám při druhém kroku vrazil kudlu do zad … Židé na tom dnes jsou nejhůře. V polských ghettech je to ještě horší než v Dachau a Oranienburgu. Proto vás prosím, pomáhejte jim, jak můžete.

--Jan Masaryk (Londýn, 29. září 1943 na Roš ha-šana)[4]

 • Většina Židů žije ve víře, že mají pravdu, těžko bych to mohl popsat jinak. A víra je něco, s čím se dá racionálními argumenty těžko bojovat. I laičtí Židé sdílejí tutéž víru. Ani s umírněným Židem tudíž není snadné diskutovat o tom, co se děje na Blízkém východě. Je to (pro ně) velmi emocionální otázka.[5]

-- Karel De Gucht

 • Činnost některých sionistů ve Spojených státech nakonec obrátí všechny lidi proti jejich cílům. Velmi se obávám, že se Židé zachovají stejně jako všichni pronásledovaní: dostanou-li se k moci, začnou projevovat stejnou nesnášenlivost a krutost, s jakou se k nim chovali lidé, v jejichž područí byli. Tato skutečnost mě velmi trápí, protože mi vždycky byli sympatičtí. [6]

-- Harry S. Truman, 1947

 • Některá tvrzení vašeho listu, týkající se mého života a mé osoby, jsou výhradně výplodem bujné redaktorské fantazie. Čtenář se pobaví další aplikací principu relativity. Takhle totiž současně platím v Německu za „německého vědce“ a v Anglii za „švýcarského Žida“. Představme si ale, že osud ze mě udělá černou ovci; pak budu „švýcarským Židem“ v Německu a „německým vědcem“ v Anglii.[7]

-- Albert Einstein, oprava zaslaná Timesům r. 1919

 • Mluvení o víře je způsob, jak maskovat, že Židy necharakterizuje jejich víra, nýbrž příslušnost k židovské národnosti. Musíme se znovu naučit být hrdí na naši minulost a znova se dopracovat k vědomí, že jsme národ s přirozeným kulturním posláním; jen tak v sobě zase upevníme pocit vzájemné pospolitosti.[8]

-- Albert Einstein, 1920

 • Křesťan byl od začátku teoretisujícím židem; žid je tudíž praktickým křesťanem, a praktický křesťan se znovu stal židem.
 • Společenská emancipace žida je emancipace společnosti od židovství

-- Karl Marx, K židovské otázce r. 1843

 • Popírači jsou, obecně, antisemity, a jsem naprosto proti tomu diskutovat s nimi. To vás nedostane nikam, vždy najdou tzv. detail ukazující, že všechny ty příběhy o plynových komorách byly vtip. Jsou posedlí myšlenkou, že Židé si mohli vymyslet příběh o svém vyhlazení.
  Negationists are, in general, anti-Semites, and I am utterly opposed to debating with them. It gets you nowhere, they will always find a so-called detail showing that all these stories of gas chambers were a joke. They are obsessed by the idea that Jews could have invented the story of their extermination.[9]
  Saul Friedlander

V dílech

editovat

Reference

editovat
 1. http://www.victorianweb.org/history/pms/dizzy.html
 2. ZERUBAVEL, Yael. Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition. Chicago : Chicago University Press, 1997. 360 s. Dostupné online. ISBN 978-0226981581. S. 19. (anglicky) 
 3. MISKIN, Maayana. MKs Seek Forgiveness for Freeze. israelnationalnews.com [online]. 2010-09-17 [cit. 2011-02-07]. Dostupné online.
 4. ROTHKIRCHNENOVÁ, Livie; SCHMIDT-HARTMANNOVÁ, Eva; DAGAN, Avigdor. Osud Židů v protektorátu 1939–1945. Praha : Ústav pro soudobé dějiny, 1991. ISBN 80-900953-7-2. S. 136-137.  
 5. Člen Evropské komise De Gucht obviněn z antisemitismu. ceskenoviny.cz [online]. 2010-09-03 [cit. 2010-10-14]. Dostupné online.
 6. GRAUBARD, Stephen. Prezidenti. 1. vyd. Praha : BB art, 2007. ISBN 978-80-7341-973-8. S. 689. (česky) 
 7. BALIBAROVÁ, Françoise. Einstein – radost z myšlení. Bratislava : Slovart, 1995. ISBN 80-85871-33-5. S. 68.  
 8. Balibarová, str. 76.
 9. Holocaust historian Saul Friedlander says he’ll leave US if Trump elected. jta.org [online]. 2016-09-25 [cit. 2016-09-26]. Dostupné online.
 10. Maria Augusta Trappová: S písní kolem světa, Vyšehrad 1971, str. 83

Externí odkazy

editovat
 •   Encyklopedický článek Židé ve Wikipedii