Ve výrocích

editovat
  • Obcujte s kterýmikoli jinověrci, aby bylo patrno z otcovského a bratrského se chování, jež sdruženo býti má s pokorou a trpělivostí, že vše děje se z toužebnosti po jejich spáse, cokoliv se počíná s nimi. V úkonech svých ať zachovávají slušnou obezřetnost, vyznačují se zbožností a čistým svědomím a tak příkladem života svého táhnou jinověrce k náboženství katolickému. Nechať nikdy nevystupují z mezí skromnosti a mírnosti a varují dávat příležitost špatného příkladu.[1]
    Arnošt Vojtěch z Harrachu (z pastýřského listu pro misionáře působící mezi českými nekatolíky z 20. března 1652)

Lidová slovesnost

editovat

Reference

editovat
  1. BÍLÝ, Jiří. Jezuita Antonín Koniáš. Praha : Vyšehrad, 1996. ISBN 80-7021-191-1. S. 76.  

Související

editovat