Člověk

člen lidské společnosti, jediný žijící druh rodu Homo

Člověk je bytost, která si uvědomuje sama sebe, subjekt socio-historické činnosti a kultury.

Ve výrocíchEditovat

DoloženéEditovat

 • Poskytni každému člověku blahodárnou možnost pochybovat.[1] --Talmud
 • Člověk bez vizí neuskuteční žádnou velkou naději, ani nepodnikne nic většího.[2]Woodrow Wilson
 • Mír má tři různé stránky: mír člověka s Bohem, člověka se sebou samým a člověka s bližním. A celý tento mír má svůj základ v zachovávání Božích příkazů.--Jan Hus[3]
 • Láska jest dar Boží, jimž člověk jest Bohu vzácen. --Jan Hus[4]
 • Co udělají dvě kozy, potkají-li se na uzoučké lávce, která vede přes vodu? Nemohou jít za sebou, nemohou projít vedle sebe, lávka je příliš úzká. Kdyby se začaly trkat, mohly by obě spadnout a utopit se. Co tedy udělají? Přírodou je jim dáno, že si jedna lehne a nechá tu druhou po sobě přejít. Obě tak zůstanou v pořádku. Stejně by se měl chovat člověk k člověku a nechat se spíš pošlapat, než aby se s druhým vadil, přel a vedl boj. -- Martin Luther[5]
 • Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí a jeho životu chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-li ji, nepřivlastí-li si ji nějak a neprokazuje-li ji aktivně druhým. ... Člověk je základní cestou, po níž církev jde…, je také cestou pro každého člověka. – Jan Pavel II., Redemptor hominis, č. 10 a 13.
 • V něm, totiž v člověku, je založeno veškeré viditelné i neviditelné stvoření. Proto je nazýván „dílnou všeho“, neboť v něm je obsaženo vše, krom Boha. Z téhož důvodu bývá rovněž označován jako „střed“, neboť v sobě jako tělo a duše zahrnuje a sjednocuje nejvzdálenější krajnosti, totiž duchovnost a tělesnost. – Joannes Eriugena, Perifyseon, 5,20.
 • Je člověk, je problém, není člověk, není problém.
  • Смерть решает все проблемы. Нет человека, и нет проблемы. [Smrt řeší všechny problémy. Kde není člověk, není ani problém.]
  • Nejde o výrok historického J. V. Stalina. Tato slova říká Stalin v románu A. N. Rybakova Děti Arbatu (1987). Ve svých vzpomínkách (Roman-vospominanije, 1997) Rybakov připustil, že si uvedený „výrok" vymyslel.[6]
 • Smrt jednoho člověka je katastrofa, sto tisíc mrtvých je statistika.
  • Der Tod eines Menschen: das ist eine Katastrophe. Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik! (Kurt Tucholsky)[7]
  • Varianta „Když zemře jeden člověk, je to tragédie, když zemře milion lidí, je to statistika" bývá připisována J. V. Stalinovi, ale bez přesvědčivých dokladů.[8]
 • Co je člověk,
  když žije jenom proto, aby spal
  a jedl? Nic víc než zvíře, nic víc.
  Ten, kdo nám dal tak velkou schopnost myslet,
  nazírat věci minulé i příští,
  zajisté nechtěl, aby božský rozum
  v nás zahníval a tlel. – William Shakespeare, Hamlet, III,4,33.
 • A proto je tak důležitý, ta podpora zespodu, aby my jsme mohli říct: Ne my si to přejem, to lid si to žádá, my s tím souhlasíme, s tím lidem. My plníme jeho vůli, a ne prostě, aby my jsme tam byli sami jak kůl v plotě. – Milouš Jakeš[9]
 • Lidský rod se hloupým narodil a darebáci jej vedou. – Benjamin Constant
  • „Le genre humain est né sot et mené par des fripons."[10]
 • Neboť člověk není to nejlepší ve vesmíru. – Aristotelés.[11].
 • Člověk je uprostřed mezi bohy a zvířaty, přiklání se sem i tam; jedni se podobají těm, jiní oněm, a jiní zůstávají mezi, ti mnozí. – Plotinos[12].
 • Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím úžasem a úctou, čím častěji a více o nich člověk rozjímá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.
  Immanuel Kant, Kritika praktického rozumu, Závěr, AA V.161.
 • Pole filosofie v tomto světoobčanském významu lze převést na následující otázky:
 1. Co mohu vědět?
 2. Co mám činit?
 3. V co mohu doufat?
 4. Co je člověk? .
  Immanuel Kant, Logik AA IX.25.

NedoloženéEditovat

 • Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji. -- Tomáš Garrigue Masaryk
 • Postavte člověka před zrcadlo a odstraňte z jeho života veškeré povědomí o Bohu, andělech a démonech. A pak mu můžete říci: Teď máš před sebou svého nejnelítostnějšího soudce. -- Viktor Frankl
 • Nulli ad aliena respicienti sua placent. Nikomu, kdo se ohlíží po cizích věcech, se nelíbí vlastní. --Seneca
 • Est quidem haec natura mortalium, ut nihil magis placeat quam quod amissum est. Je už přirozenost lidí, že se jim nic tak nelíbí jako to, co pozbyli. --Seneca
 • Buď tím, čím se děláš. --Friedrich Schiller
 • Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká. --Johann Wolfgang Goethe
 • Člověk je pro to člověkem, že je schopen sebeovládání. --Mahátma Gándhí
 • Člověk často dělá plány, jen aby mu je Bůh zvrátil. Ale kde je konečným cílem hledání Pravdy, nechť jakkoli jsou zkříženy lidské plány, výsledek není nikdy škodlivý a je často lepší než jsme čekali. --Mahátma Gándhí
 • Člověk má klíč k uzamčení nežádoucí myšlenky. --Mahátma Gándhí
 • K docílení dokonalé čistoty je člověk nucen povznésti se nad protilehlé proudy lásky a nenávisti, příchylnosti a odporu, a být úplně prost vášně v myšlence, řeči i skutku. --Mahátma Gándhí
 • Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí. --Václav Havel
 • Člověk sám nemá přátele, jen jeho úspěch je má.--Napoleon Bonaparte
 • Člověk, který ví, že je hlupák, není velký hlupák.--Lao-c’
 • Svět se neustále mění a nejvíc z něho se mění člověk.--Lao-c’
 • Člověk může všechno, jen sám před sebou neunikne. --Franz Kafka
 • Člověk je (ne)tvor společenský.--Pavel Kosorin
 • Člověk odpovídá hlavně za to, na co se ptal.--Pavel Kosorin
 • O každém člověku si uděláme nějaký obrázek – a většinu z nich pak musíme přemalovat.--Pavel Kosorin
 • Člověk roste starostí o to, co zasel.--Pavel Kosorin
 • Člověk je dospělý, pokud neváhá převzít odpovědnost za své dětinské jednání.--Pavel Kosorin
 • Čím výš se člověk dostane, tím snadněji něčemu propadne.--Pavel Kosorin
 • Dnešní člověk si neklade otázky, na které by musel hledat odpověď.--Pavel Kosorin
 • Nejdál člověk doběhne, když utíká sám před sebou.--Pavel Kosorin
 • Znám plno čistotných lidí, kteří se neštítí ničeho.--Pavel Kosorin
 • Když se člověk škrábe na pořádnou horu, alespoň má záruku, že to s ním nepůjde z kopce.--Pavel Kosorin
 • Člověk se nenaučí padat, dokud má pod zadkem polštář.--Pavel Kosorin
 • Člověka nelze předělat, a přesto přibývá profesí, které se specializují právě na toto.--Pavel Kosorin
 • Když člověk padá z velké výšky, nezbývá mu nic jiného, než se naučit létat.--Pavel Kosorin
 • Když se člověk začne topit, vždycky mu hrozí, že se ho bude snažit zachránit nějaký neplavec.--Pavel Kosorin
 • Dnes je člověk o životě dokonale informován, ale ví toho o něm čím dál méně.--Pavel Kosorin
 • Velikost člověka je dána velikostí toho, před čím je ochoten se sklonit.--Pavel Kosorin
 • Člověk má žít tak, aby se necítil jako neplatící divák.--Pavel Kosorin
 • Člověk musí být do moudrosti blázen, aby z ní něco pochytil.--Pavel Kosorin
 • Jak se má člověk chopit příležitosti, když má svázané ruce?--Pavel Kosorin
 • Nejvyšším posláním člověka žijícího v masové společnosti je být sám sebou. --Pavel Kosorin
 • Bůh nedělá zázraky, když se člověku nechce pracovat.- Pavel Kosorin
 • Člověk se má učit rozlišovat mezi tím, co poslouchati má a co slyšeti nemusí. --Miroslav Horníček
 • Člověk píše to, co cítí, a ne to, co od něj druzí chtějí.--Miroslav Horníček
 • Člověk který se směje, je jako baterka, která se nabíjí. --Miroslav Horníček
 • Vše co je člověkem vymyšleno, je lidské.
 • Člověk, který nesní, je jako člověk, který se nepotí: střádá v sobě spoustu jedu. --Truman Capote
 • Člověk, který má radost z toho, jak pochoduje v zástupu a šiku při vyhrávání hudby, je hodný opovržení: Dostal omylem svůj velký mozek, mícha by mu celkem stačila. --Albert Einstein
 • Homo sapiens se vyvinul nad všechny druhy tvorstva - je už schopen sám sebe jako druh vyhubit. -- Gabriel Laub
 • Člověk bez obezřetnosti je jako loď bez kotvy. -- velšské přísloví
 • Máloco obšťastňuje víc než pocit, že člověk pro ostatní lidi něco znamená. --Dietrich Bonhoeffer
 • Většina lidí jsou jako moje pohorky. Na jedné je dlouhá tkanička ale málo háčků. Na druhé dost háčků ale krátká tkanička. --Jakub Chromý
 • Žádný člověk si nezaslouží, aby na něj byl ten druhý zlý, zaslouží si jen vědět, kdy to stačí. - neznámý autor?
 • Jedinec je pošetilý, lidstvo moudré. --Edmund Burke

ReferenceEditovat

 1. citováno podle "Na každý den 2020". Praha: Kalich 2019, s.83 a podle http://peutel.blogy.rvp.cz/2013/01/28/zasmejte-se-chytre/
 2. Tony Buzan: Síla duchovní inteligence, Columbus, Praha 2002, ISBN 80-7249-131-8
 3. Reč o míru. In: Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.54
 4. Husovy perličky: Denní čtení ze spisů Husových. Uspořádal Miloslav Kovář. Praha: Křesťanský spolek mladíků v Čechách 1906. Cit. dle "Na každý den 2015". Kalich 2014, s.141
 5. Hovory u stolu, cit. dle Na každý den 1986, s.77. Kalich 1985
 6. Viz osoba Stalin ve Wikicitátech, oddíl „Citáty neautentické a sporné" – dostupné online
 7. TUCHOLSKY, Kurt. Lerne lachen ohne zu Weinen. 1.-10. Taus. Berlin: Ernst Rowohlt, 1931. 426 s. [Uvedený aforismus je na str. 148, v kapitole Französischer Witz.]– dostupné též online
 8. Viz osoba Stalin ve Wikicitátech, oddíl „Citáty neautentické a sporné" – dostupné online
 9. projev na Červeném hrádku, URL: http://filmovezvuky.fdb.cz/komunisticke-hity/
 10. Z dopisu, který Constant napsal paní de Charrière dne 10.12.1790. Viz KLOOCKE, Kurt. Benjamin Constant. Une biographie intellectuelle. Librairie Droz, Genève–Paris,1984. [Uvedený citát je na str. 41.]
 11. Etika Nikomachova 1141a23
 12. Plotin Enneadés III,2,8,9nn
 13. Genealogie der Moral, 2.1.
 14. Œuvres II (1941), Paul Valéry, éd. Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1960, chap. Suite, p. 775
 15. Œuvres II (1941), Paul Valéry, éd. Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1960, chap. Cahier B, p. 589
 16. Œuvres II (1942), Paul Valéry, éd. Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1960, p. 811
 17. Reader´s Digest Výběr 03/2009, s.35
 18. KRATOCHVÍL, Miloš V.. Život Jana Amose. Praha : Československý spisovatel, 1988. S. 86.  
 19. Moment, kdy by mě přestala bavit hudba, zatím nenastal. Rozhovor Evy Fraňkové v ČD pro vás, reklamním magazínu národního dopravce, roč. 11, 2019, č.2, s.10