Robert Owen

britský podnikatel, zabýval se dělnickou otázkou, hledal alternativu ke kapitalistickému systému

Robert Owen (14. května 1771, Newtown, Spojené království – 17. listopadu 1858, Newtown, Spojené království) byl britský socialista, průmyslník, myslitel a sociální reformátor. Marxisté ho nazvali „utopickým“ socialistou, jelikož nebyl stoupencem revolučního třídního boje.

Robert Owen (1834)

Výroky

editovat
 • Dobrá, tělesná a mravní konstituce; naplněné potřeby; rozvoj duševních, tělesných a mravních sil; štěstí našich bližních; zvyšování znalostí; možnost stýkat se s těmi, ke kterými cítíme náklonnost a úctu; mobilita, svoboda vyjadřovat myšlenky; svoboda konání ve shodě s blahobytem společnosti a pravdomluvnost za každých okolností, to jest 12 podmínek lidského štěstí podle Roberta Owena.[1]
 • Tovární systém ve stádiu neomezené svévole nutně přispívá ke zkaženosti utlačovatelů a k zbídačení a zhrubnutí utlačované. Levně nakupovat a draze prodávat se stává jediným zákonem jednání. [2]
 • Dělnická třída nepotřebuje filantropii. [3]
 • ... volám jménem milionů chudých a nevědomých, z nichž okolnosti udělali ubožáků, britskou vládu, britský národ ke spojení sil: Spojme své síly k vytvoření systému výchovy a školství pro ty, kteří jsou nyní bez ... dobrého či užitečného cíle ponecháni bez výchovy a školení. [4]
 • Dosud nikdy a nikde nebylo dosaženého spravedlivého rozdělování zisku, který vznikl díky vynálezem a efektivním pracovním operacím. [5]
 • Soukromé vlastnictví bylo a je i dnes příčinou nekonečného počtu zločinů a neštěstí člověka; člověk by měl uvítat dobu, kdy pokrok vědy a znalost prostředků na utváření vyššího charakteru všech jednotlivců lidského rodu způsobila, že další existence soukromého vlastnictví je nejen zbytečná, ale velmi škodlivá pro všechny. V rozumné společnosti nebude existovat soukromé vlastnictví." [6]
 • Nemůže být pochyb o tom, že umělý zákon poptávky a zisku je v protikladu k obecnému blahobytu společnosti ... [7]

Ve výrocích

editovat
 • Obyvatelstvo New Lanarku, které postupně vzrostlo na 2500 osob a původně se skládalo z nejrozmanitějších a většinou značně demoralizovaných živlů, změnil v dokonalou vzornou kolonii, v níž opilství, policie, trestní soudy, procesy, chudinská péče a potřeba dobročinnosti byly neznámou věcí. A to prostě tím, že přesadil lidi do poměrů, které byly důstojnější člověka, a zejména tím, že dbal o pečlivou výchovu dorůstající generace. Vynalezl školky pro malé děti a poprvé je tu zavedl. Od dvou let chodily děti do školky, kde se bavily tak dobře, že se jim ani nechtělo domů. Zatímco jeho konkurenti nechávali dělníky pracovat 13 až 14 hodin denně, pracovalo se v New Lanarku jen 10 [1]/2 hodiny. Když ho bavlnářská krize donutila zastavit na čtyři měsíce práci, vyplácela se nepracujícím dělníkům nadále plná mzda. A přitom závod víc než zdvojnásobil svou hodnotu a vynášel majitelům až do konce bohatý zisk. Friedrich Engels [8]
 • V dějinách sociálních teorií, filozofie (sociální či politické), ekonomie a současně i pedagogiky je jen málo osobností, které by se vyrovnaly velikosti anglického vizionáře Roberta Owena. Owen vytvořil v 19. století zřejmě první socialistickou továrnu v dějinách lidstva (New Lanark) a pokusil se o založení samosprávné komunistické osady (New Harmony). V New Lanark dělníkům zajistil jídlo, bydlení, vzdělání, omezil pracovní dobu a zlepšil pracovní podmínky. Založil vůbec první veřejnou mateřskou školu v dějinách západu a zasloužil se o praktické omezení ženské a dětské práce. Lukáš Perný [9]

Reference

editovat
 1. PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 249
 2. OWEN, R.: Robert Owen a jeho pedagogické názory. z dejín pedagogiky, zväzok 23. Praha: SNLP, 1960
 3. OWEN, R.: Robert Owen a jeho pedagogické názory. z dejín pedagogiky, zväzok 23. Praha: SNLP, 1960
 4. PERNÝ, L.: Triumvirát utopického socializmu:Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen. In: DAV DVA, 2019
 5. OWEN, R.: Robert Owen a jeho pedagogické názory. z dejín pedagogiky, zväzok 23. Praha: SNLP, 1960
 6. PERNÝ, L.: Triumvirát utopického socializmu:Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen. In: DAV DVA, 2019
 7. PERNÝ, L.: Triumvirát utopického socializmu:Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen. In: DAV DVA, 2019
 8. ENGELS, F.: Vývoj socialismu od utopie k vĕdĕ. In: https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1880/soc-utop/ch01.htm
 9. PERNÝ, L.: Robert Owen o kapitalizme, trhu, filantropii, úžere a nerovnosti. In: DAV DVA, 2019

Externí odkazy

editovat