Štěstí

vnitřní pocit radostného a více méně trvalého vyplnění

Ve výrocíchEditovat

OvěřenéEditovat

 • Až, až příliš štěstí mnohým dá, nižádnému dosti. — František Ladislav Čelakovský
 • Devět desetin našeho štěstí spočívá ve zdraví.[1]Arthur Schopenhauer
 • Konáním dobrých skutků si člověk pojistí štěstí, které přijde po smrti.[2]Thomas More
 • Ovšem nemyslí Utopijští, že v každé rozkoši spočívá štěstí, nýbrž jen v rozkoši dobré a počestné. K ní je totiž podle jejich přesvědčení jakožto k nejvyššímu dobru puzena naše přirozenost samou ctností, v které stoupenci opačného názoru shledávají výhradně podstatu štěstí. Utopijští totiž vymezují ctnost takto: žít podle přírody - k tomu nás totiž určil bůh -, ale jít za takovým vedením přírody, které vesměs ve vyhledávání a odmítání věcí poslouchá rozumu. Dále rozum podněcuje lidi ze všeho především k lásce a úctě vůči božské velebnosti, jíž vděčíme i za to, že jsme, i že můžeme být účastni štěstí; za druhé nás napomíná a povzbuzuje rozum, abychom vedli život, pokud lze, co nejméně strastný a co nejradostnější a abychom ve jménu společenství stejné přirozenosti dopomáhali všem ostatním k dosažení téhož cíle. Nikdy totiž nebyl nikdo tak chmurným a strohým nohsledem ctnosti a nenávistným odpůrcem rozkoše, aby ukládaje ti námahy, bdění a strádání, zároveň ti nepřikazoval ze všech sil zmirňovat bídu a škody druhých a aby ve jménu lidskosti nepokládal za hodné chvály, je-li člověk člověku záchranou a útěchou. — Thomas More [3]
 • Mne vždy bavilo dělat dobročinné práce pro staré lidi a pro postižené děti. Štěstím je pro mne a mou ženu skutečnost, že se dokážeme vzájemně tolerovat i po padesáti letech. Nebo dokonce víc než tolerovat.[4]Nicholas Winton
 • Myslím, že hodně štěstí vám přinesou děti, ale taky hodně neštěstí, když se jim nedaří. Myslím, že štěstí přináší, když se vám daří dělat to, co máte rádi.[5]Nicholas Winton
 • Nikdo by se neměl vydat za štěstím tak dychtivě, aby omezoval ostatní.[6]Thomas More
 • Při stvoření člověka zapomněli naplánovat štěstí.[7]Sigmund Freud
 • Štěstí je větší, pokud přijde jako překvapení.[8]Christopher A. Pissarides
 • Toužíme po pravdě a nalézáme nejistotu; hledáme štěstí a nalézáme bídusmrť.c — Blaise Pascal
 • Zbavit se zbytečných starostí, neuhánět světem zběsile, s ambicí, že to všem nandám a ukážu. Nehnat se za mamonem, odolat lákadlům, to je štěstí. Dokázat si najít chvíli na lenošení, umět se zastavit, nadechnout, odpočinout, v tom se podle mne skrývá pravý pocit štěstí.[9]Vratislav Brabenec
 • Zda filozof, který vstoupil do paláce boháče zamilovaného do rozkoši a zvolá: "Kolik je tu věcí, které nepotřebuji!", není blíže ke štěstí než majitel nechutných a odpor budících zbytečností? Proč bychom měli litovat národ, který má moudrost tohoto filozofa? — [10]Gabriel Bonnot de Mably
 • Přílišné potřeby budí touhy zbytečné pro skutečné štěstí a naplňují mysl těmi najnesprávnejšími a najnezmyselnejšími předsudky nebo omyly. [11]Gabriel Bonnot de Mably
 • Štěstí můžeme dosáhnout pouze při společném majetku. [12]Gabriel Bonnot de Mably
 • Štěstí, které nám příroda poskytuje, se vůbec nekupuje za peníze. [13]Gabriel Bonnot de Mably
 • Cílem revoluce je štěstí co největšího počtu lid... ti, kteří touží jen zavést svou nadvládu namísto nadvlády jiné, protože kdyby byla revoluce ukončena, byla by jen velkým zločinem... štěstí je potřebné pro všechny a musí být rovnoměrně rozděleny mezi všechny. [14]Gracchus Babeuf
 • Organizace společnosti, která by zajistila všem jednotlivcům, kteří ji tvoří, nejvyšší možnou míru štěstí, byla ze všech věcí, o kterou se kdy lidé snažili, nejdůležitější; její realizování však bylo nejméně snadné. Není divu, že snaha našich předchůdců, kteří provedli v této věci mnoho, dospěla jen k počátečním stadiu. [15]Henri de Saint-Simon
 • Mou jedinou osobní pohnutkou, která má na mé jednání vliv, je přání, abych vás a svých ostatních druhů viděl těšit se ze štěstí, které Příroda ve své svrchované hojnosti připravila. Kdyby byla světu dána moudrost, dávno by byl pochopil v průběhu staletí, že toto každým člověkem hledané slovo, tento dar, převyšující prostředky a kupní moc bohatství, byl světu vždy k službám ... ale prostředky štěstí, i když byly kolem nás v hojnosti rozesety, byly zastřené našemu zraku; nevědomost je bezpečně zahalila mrakem nejhrubších omylů. [16]Robert Owen
 • Dobrá, tělesná a mravní konstituce; naplněné potřeby; rozvoj duševních, tělesných a mravních sil; štěstí našich bližních; zvyšování znalostí; možnost stýkat se s těmi, ke kterými cítíme náklonnost a úctu; mobilita, svoboda vyjadřovat myšlenky; svoboda konání ve shodě s blahobytem společnosti a pravdomluvnost za každých okolností, to jest 12 podmínek lidského štěstí podle Roberta Owena. [17]Robert Owen
 • Štěstí spočívá v spokojenosti a spokojenost v svobodě. Svoboda bez majetkového společenství je možná částečně možná pro jednotlivce, avšak není myslitelná pro všechny ... Šťastný je pouze ten, který je spokojený, a spokojený může být jen člověk, který má vše, co mají druzí. [18]Wilhelm Weitling
 • Práce bez poznání je neužitečná, naše štěstí je nemožné bez štěstí ostatních. [19]Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
 • Není štěstí bez sdružování a rovnosti. [20]Etienne Cabet
 • Žádný důvtip lidský neobsáhne štěstí. — Matěj Milota Zdirad Polák

NeověřenéEditovat

 • V přímém rozporu s tím, co si obvykle myslíváme, nejsou nejlepšími okamžiky našeho života pasivní chvíle, kdy něco přijímáme nebo kdy odpočíváme... Nejlepší okamžiky obvykle bývají ty, kdy se naše tělo nebo mysl vzepne k hranicím svých možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného, co stojí za to. — Mihaly Csikszentmihalyi

PřipisovanéEditovat

Anonymní nebo autor neupřesněnEditovat

 • Myslíme, že nás štěstí čeká v dáli, a proto nás dobré bydlo pálí.
  neznámý autor?

V dílechEditovat

Lidová slovesnostEditovat

ReferenceEditovat

 1. Schopenhauer, Arthur: Životní moudrost. Praha, Hendrich 1941, str. 27
 2. Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 87
 3. MORE, Thomas: Utopie; PDF, str. 30
 4. http://www.wintonfilm.com/cs/pribeh.html
 5. http://www.wintonfilm.com/cs/pribeh.html
 6. Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 88
 7. Hampel, Günter: Každý touží po štěstí. Praha: CASD 1990. str.8.
 8. Three win economics Nobel for job market analysis. independent.co.uk [online]. 2010-10-11 [cit. 2010-10-25]. Dostupné online.
 9. http://www.literarky.cz/kultura/rozhovor/2043-pokora-neznamena-zbabelost
 10. MABLY, B. G. Výbor zdíla. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1958, s. 13. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 124
 11. MABLY, B. G. Výbor zdíla. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1958, s. 26. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 124
 12. MABLY, B. G. Výbor zdíla. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1958, s. 35. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 126
 13. MABLY, B. G. Výbor zdíla. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1958, s. 17. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 127
 14. Gracchus Babeuf: Sprisahanie rovných. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 167, 171
 15. SAINT-SIMON, H. de. Výbor z díla. Praha : Orbis, 1949, s. 78. Cit. podle Henri de Saint-Simon: Industriálna utópia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 181
 16. Robert Owen, Řeč v City of London Tavern, popsaná v londýnských listech, 1817. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 229
 17. PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 249
 18. WEITLING, W.: Lidstvo jaké by mělo být.Praha: Mladá fronta, 1987, s. 51. Cit. podle: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 285
 19. ČERNYŠEVSKIJ, N. G. Čo robiť?Bratislava : Pravda, 1976, s. 10. Cit. podle: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 303
 20. CABET, E. Cesta do Ikárie: Zásady spoločenskej organizácie v Ikárii In ZAMAROVSKÝ, V. Utopisti. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1961, s. 290. Cit. podle: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 353
 21. FÜRST, Vlastík. Pastorův blog. Praha: Advent-Orion, 2010, s. 83. ISBN 978-80-7172-963-1. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:cd18d810-4c33-11e7-b03f-005056827e52
 22. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emil alebo o výchove. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002, s. 207
 23. Jean Jacques Rousseau: Júlia alebo Nová Heloisa
 24. Jean-Jacques Rousseau, Emil aneb o výchově, s. 81
 25. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emil alebo ovýchove. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002, s. 281
 26. Magazín Mladé fronty 3/1987, s. 20
 27. Kalendář VZP 2003
 28. Magazín Mladé fronty 3/1987, s. 77

SouvisejícíEditovat

Externí odkazyEditovat

 •   Encyklopedický článek Štěstí ve Wikipedii
 •   Slovníkové heslo štěstí ve Wikislovníku