Wikicitáty:Citát týdne/2020

Zde je součást archivu Citátů týdne obsahující Citáty týdne zveřejněné na Hlavní straně v roce 2020.

Až na technické editace je nepřípustné, aby se měnil obsah této stránky a jejích podstránek.

53Editovat

  Schopnost ku práci a láska k ní jest nejlepší dědictví, jež může zůstaviti dětem svým i chudý i boháč.  
Konstantin Dmitrijevič Ušinskij

52Editovat

  Smrti já se vůbec nebojím. Akorát mě štve, že je to na furt.  
Jiří Sovák

51Editovat

  Myslím, že člověk si má z věcí, na které je krátký, dělat srandu. To je jediná obrana.  
Vlastimil Brodský

50Editovat

  Dům se musí líbit všem. Na rozdíl od uměleckého díla, které se nemusí líbit nikomu.  
Adolf Loos

49Editovat

  Mluv jen tehdy a tam, kde je to třeba, a přitom vyslov pouze polovinu toho, co si myslíš.  
Alexandre Dumas starší

48Editovat

  Lidská osoba se nemůže vyjádřit pojmy. Vymyká se jakékoli rozumové definici, dokonce i popisu, protože kterákoli její vlastnost, kterou bychom ji chtěli charakterizovat, se najde i u jiných individuí.  
Nikolaj Losskij

47Editovat

  Jsem rád, když mám co dělat s někým, kdo ví, co chce, i když se s ním neshoduji.  
Charles de Gaulle

46Editovat

  Činný život je v pravdě životem, zahálka hrob člověka za živa.  
Jan Amos Komenský

45Editovat

  Musíme promluvit, když ostatní nesmějí.  
Thorbjørn Jagland

44Editovat

  Jestliže se člověk hádá s blbcem víc jak půl minuty, hádají se už dva blbci.  
Jan Werich

43Editovat

  Žárlivost je nedostatek úcty k osobě, kterou milujeme.  
Ivan Alexejevič Bunin

42Editovat

  Nejsem ani šťastný ani nešťastný, že zestárnu. Přijmám to, protože to je další vývoj.  
Jacques Higelin

41Editovat

  V církvi člověk nenachází nic, co by mu bylo cizí. Nalézá zde sám sebe: nikoli ve slabosti své duchovní odloučenosti, ale v síle svého duchovního spojení s bratřími a Spasitelem.  
Alexej Chomjakov

40Editovat

  Na to, aby se vám podařilo prorazit v šoubyznysu, vám stačí padesát dobrých příležitostí.  
Walter Matthau

39Editovat

  Hlouposti mohou být půvabné. Hloupost nikdy.  
Alberto Moravia

38Editovat

  Člověka potěší, že k domácím kalamitám dochází i v těch nejvyšších kruzích.  
Agatha Christie

37Editovat

  Chytrá žena má od přírody miliony rozených nepřátel – všechny hloupé muže.  
Marie von Ebner-Eschenbachová

36Editovat

  Nikdo nemůže vinit květinu za nízké IQ, pokud zvadla před tím, než měla šanci kvést, je-li od počátku umístěna ve stínu a byla zbavena slunečního záření.  
Zalman Aran

35Editovat

  Vše, co je racionální, je reálné, a vše, co je reálné, je racionální.  
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

34Editovat

  Vědecké poznatky jsou pro mě základnou, ze které mohu odletět do vesmíru, kdykoli se mi zachce.  
Ray Bradbury

33Editovat

  Ateistické chápání světa vede k prázdnosti duše a ke sklonům k sebevraždě.  
Vladimir Solovjov

32Editovat

  To nejsou hloupé ženy, co se pomstí za mužovu nevěru bezvýhradnou věrností.  
Alec Guinness

31Editovat

  Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.  
Vincent van Gogh

30Editovat

  Hudbu lze popsat, ale nikoli vysvětlit.  
Isaac Stern

29Editovat

  Všichni jsme spolu navzájem spjati jako součásti velkého organismu lidstva a vše, co činíme pro blaho a pozdvižení druhých, vrátí se nám jako požehnání.  
Ellen Gould Whiteová

28Editovat

  Cena za to, že se zmýlíte, je nižší než cena za to, že neuděláte nic.  
Seth Godin

27Editovat

  Zdůrazňovat jen to krásné mi připadá, jako kdyby si matematika všímala jen kladných čísel.  
Paul Klee

26Editovat

  Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to, přeji vám to…  
Milada Horáková

25Editovat

  Vychovávání člověka podobá se budově, která hned od základu podle jednoho plánu stavěti se má, aby obyvatel blahobytu v ní nalézal.  
Josef Walter

24Editovat

  Politika je úsilné a pozvolné provrtávání tvrdých prken.  
Max Weber

23Editovat

  Strach slouží pouze ke ztrátě všeho.  
Manuel Belgrano

22Editovat

  Nevěřím na mýtus, že inspirace je něco, co se vám náhle přihodí, když jdete po ulici. Myšlenky vás takhle zničehonic neosvítí. Většinou vše vzniká díky jednoduchým nápadům, které vám přijdou na mysl, a jak ve vás postupně klíčí a pracují, stanou se zajímavými. Takhle podle mě funguje inspirace.  
Paolo Sorrentino

21Editovat

  Svoboda nabývá své plné hodnoty teprve přijetím pravdy. Ve světě bez pravdy ztrácí svoboda svůj základ a člověk je vystaven síle vášní a otevřených nebo skrytých podmíněností.  
Jan Pavel II.

20Editovat

  Mučedník se obětuje zcela nadarmo. Anebo spíše ne nadarmo: protože činí namyšlence ještě namyšlenějšími, lenochy ještě línějšími, omezence omezenějšími.  
Florence Nightingaleová

19Editovat

  Jazyk je vnější a viditelnou podobou ducha národního. Mezi slovy a myšlenkami, mezi myšlenkami a sociálným stavem národa je vztah, byť často temný a zdánlivě zaniklý, nicméně přece hluboký.  
Abel-François Villemain

18Editovat

  Není nic krásnějšího než děsit lidi za peníze.  
Alfred Hitchcock

17Editovat

  Sociální postavení je mnohým důležitější než peníze… mnoho opozičních párijů se v honbě za titulíčky a řádíčky… proměnilo v pokorné sluhy státu.  
Vojtěch Václav Sternberg

16Editovat

  Generál může být ve formě, i když není v uniformě, a s obsahem v umění je to stejné.  
Vladimir Vladimirovič Majakovskij

15Editovat

  Vědění není nikdy příliš drahé.  
Francis Walsingham

14Editovat

  Jací jsou to padouši, ti počestní lidé.  
Émile Zola

13Editovat

  Nevyhrál jsem v životě všechno, tak jak jsem původně chtěl, ale přesto si myslím, že jsem prožil zajímavý život.  
Raoul Schránil

12Editovat

  Být druhý znamená být prvním, který nevyhrál.  
Ayrton Senna

11Editovat

  To budiž nás všech přirozeností, abychom v protivenstvích strachem neschli, alebrž se zelenali jako strom odvahou a nadějí, abychom chyby své poznali a pevně stáli, když nepřátelé myslí, že nás přemohli a námi o zem udeřili, abychom byli jako skály.  
Alois Jirásek

10Editovat

  Špatné překonávat dobrým – to není tak těžké, ale těžko je překonávat dobré lepším.  
Tomáš Garrigue Masaryk

09Editovat

  Člověk má hodně kamarádů, ale není to tak, že bych pro kamaráda udělal všechno, pokud by to nebylo vnitřně únosné. To je vlastně limit přátelství, aby mohlo existovat.  
Lubomír Voleník

08Editovat

  Rovná čára v přírodě neexistuje, je vrcholem nepřirozenosti.  
Friedensreich Hundertwasser

07Editovat

  Miluji lidstvo. Nemůžu však vystát lidi.  
Charles Schulz

06Editovat

  Věřím, že se člověk prosadí tím, co umí. Někdo může mít lokty, ale moc tím neovlivní. Příležitost je věcí štěstí.  
Eva Josefíková

05Editovat

  Vytvořil jsem nový vesmír z ničeho.  
János Bolyai

04Editovat

  Kdo chceš vlasti vděk si získat, přízeň doby nehledej.  
František August Brauner

03Editovat

  Vývoj dítěte až k jeho plné dospělosti je (tedy) jakýmsi zmenšeným obrazem kulturního vývoje člověčenstva od prvních zárodků vzdělanosti až na naše doby.  
Otakar Hostinský

02Editovat

  Pro dirigenta je lepší, má-li partituru v hlavě, než hlavu v partituře.  
Hans von Bülow

01Editovat

  Ačkoliv se blíží čas mé smrti, nemám strach, že zemřu a půjdu do pekla nebo (což by mohlo být ještě horší) do popularizované verze nebe. Očekávám, že po smrti přijde jen nicota, a děkuji ateismu za to, že mě zbavil všech možných obav.  
Isaac Asimov