Wikicitáty:Průvodce/Pamatujte

Tato stránka je částí
Průvodce Wikicitáty

Části průvodce

Další odkazy

Existuje několik důležitých věcí, na které byste neměli zapomínat.

Chování

editovat

Ve Wikicitátech by měla vládnout přátelská a otevřená atmosféra, stručně řečeno, měla by být dodržována „wikietiketa“. Samozřejmě se někdy vyskytnou spory a občas dokonce i hádky, ale členové komunity by se měli zásadně chovat slušně a civilizovaně.

Nejdůležitějším principem je předpokládat dobré úmysly na straně ostatních uživatelů. Nepředpokládejte, že něčí chování je cíleně zlé a nepřátelské. Pokud někdo provede něco, co vás rozzlobí, napište na diskusi příslušného článku či uživatele a zeptejte se na důvody. Můžete se tím vyhnout sporům kvůli pouhému nedorozumění a ušetřit si zbytečné problémy.

Pravidla a zvyklosti

editovat

Témata

editovat

Wikicitáty jsou sbírkou citátů. Jednotlivá hesla by proto měla obsahovat pouze naprosto základní informaci o dané osobě či tématu (nanejvýš 1 věta). Další informace se mohou prolinkovat na Wikipedii.

Obecně raději odrazujeme autory od psaní citátů od nich samých, o jejich úspěších, firmách, školách apod., neboť se v takovém případě jedná o střet zájmů. Pokud jste opravdu významná osoba, jistě se najde někdo jiný, kdo o vás někdy napíše článek. Některé podrobnosti najdete na stránce Autobiografie.

Uvádění zdrojů

editovat

Wikicitáty nevyžadují, abyste vždy citovali zdroj pro každou informaci, kterou uvedete, ale je velice vhodné, pokud tak činíte, kdykoli to je možné. Pokud při tvorbě článku používáte nějakou knihu či knihy, uveďte je v části nazvané „Reference“. Pokud používáte webové stránky, přidejte odkaz do sekce „Externí odkazy“. To umožňuje dalším čtenářům jednak ověřit vámi prezentovaná fakta, jednak dohledat další informace, pokud o to mají zájem.

Pravopis

editovat

Český pravopis umožňuje v některých případech více správných verzí (např. filosofie/filozofie). Zhruba je vhodné dodržovat následující rady:

  1. Neprovádějte v článku pouze úpravy pravopisu mezi více přijatelnými formami.
  2. Článek o odborném tématu by se měl držet zvyklostí tohoto oboru (např. v odborném chemickém článku ethanol, nikoli etanol).
  3. V ostatních případech je vhodné držet se způsobu původního autora, příp. autora většiny článku.
  4. Jeden článek by měl používat jednotný styl pravopisu (tzn. nestřídat filosofie/filozofie v rámci jednoho článku).

Autorská práva

editovat

Nevkládejte materiál chráněný autorským právem bez dovolení. Kromě toho, že nejlepší článek nevznikne citací jediného zdroje, ale spíše na základě vlastních znalostí a kompilací několika zdrojů, je opisování cizích textů bez dovolení porušením zákona a trestným činem. Porušování autorských práv se na Wikipedii nedovoluje, články, které taková práva porušují, budou smazány. Další podrobnosti najdete na stránce Wikicitáty:Autorské právo.

Přejmenování článku

editovat

Pokud najdete nějaký článek, o kterém si myslíte, že jeho jméno je nevhodné, laskavě nepřesouvejte obsah tohoto článku pomocí copy&paste do nového článku. Pro takový přesun existuje speciální nástroj přesunout, který má několik základních výhod, hlavně zachování historie článku (což je podstatné z hlediska autorských práv). Před prvním přesunutím byste si měli přečíst stránku Nápověda:Přesunutí stránky.


Nyní můžete pokračovat k závěru průvodce.