Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

český básník, cestovatel, humanista a satirik

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (asi 1461, Hasištejn u Kadaně – 14. listopadu 1510, Hasištejn) byl významný český humanistický básník, prozaik a cestovatel, příslušník jednoho z čelných českých šlechtických rodů, horlivý katolík, prelát, úředník a dvořan krále Vladislava II. Jagellonského. Podporoval vědu a umění.

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic na portrétu Jana Vilímka.

Výroky

editovat
  • O náboženských poměrech v českých zemích: Všickni bludové do této země stekli se jako do louže. Mnozí Origena následujíce drží, že všickni lidé budou spaseni, někteří vedle (podle) smyslu Vigilanciova praví, že nemají ctěni býti kosti nebo ostatkové svatých, mnozí, od Joviana jsouce naučeni, mnějí, že se všecky věci osudem dějí. Mlčíme o tom, že shrbilé babky a pošetilí starci na pivě nebo na víně tajemství sv. Trojice prokletými otázkami zpytují; pomíjím jiných mrzkostí, které (j)sou do této země z franské, z britanské země a od Řekův připlynuly.[1]
  • O náboženské situaci v Praze po její návštěvě roku 1502: V náboženství je tu nesmírná rozháranost. I když pomíjím viklefisty a pikarty, jsou tu ještě takoví, kteří božství našeho Vykupitele popírají, kterým duše s tělem umírá, kteří se domnívají, že jakákoliv víra je dobrá a stačí k spasení, ani i takoví, kteří i peklo mají za bajku. Těchto doměnek přidržuje se jednotlivců bezpočtu; nejen tajně, nýbrž i veřejně se to hlásá. Starci, chlapci, muži i ženy se hádají o věcech víry, vykládají si Písmo sv. tak, jako se neučilo. Každá sekta má tu své přátele, tak veliká je touha po novotách.[2]

Reference

editovat
  1. BÍLÝ, Jiří. Jezuita Antonín Koniáš. Praha : Vyšehrad, 1996. ISBN 80-7021-191-1. S. 34.  
  2. BÍLÝ, Jiří. Jezuita Antonín Koniáš. Praha : Vyšehrad, 1996. ISBN 80-7021-191-1. S. 36.  

Externí odkazy

editovat