Chrám

stavba pro náboženské účely

Chrám je obecné označení pro stavbu nebo komplex staveb určenou k bohoslužbám a jiným podobným nebo souvisejícím náboženským účelům.

Ve výrocích

editovat

Ověřené

editovat
 • Budiž to dílo požehnáno,... Až znovu postavíme Chrám, bude stát vedle jeho hlavní brány. [1] -- David Ben-Gurion

Připisované

editovat
 • Chrám nedokončený víc k nebi jásá. -- Antonín Sova
 • Příroda není chrám, ale dílna, ve které je člověk dělníkem. -- Ivan Sergejevič Turgeněv
 • Vezměte si slovo prdel. To je v českém nadávání chrám. Umísťujeme tam vše, co se nám nepodařilo. Posíláme tam nepohodlné lidi. Dokonce tam voláme v zoufalství o pomoc. Určitě znáte lidi, kteří bez vole nedají dohromady větu. A tou přemírou ztratilo nadávání smysl. Stalo se zvukem. Když dneska řeknete exkrement, lidi se pohoršeně otočí. Když řeknete hovno, ani se neotočí. -- Jan Werich

V dílech

editovat

Starý zákon

editovat
 • Hospodin jest v chrámě svatém svém, trůn Hospodinův v nebi jest; oči jeho hledí, víčka jeho zkušují synů lidských. -- Žalm 11,4
 • Když se svírala ve mně duše má, na Hospodina jsem se rozpomínal, i přišla k tobě modlitba má do chrámu svatého tvého. -- Jonáš 2,8
 • Neskládejte naděje své v slovích lživých, říkajíce: Chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův jest. -- Jeremiáš 7,4

Nový zákon

editovat
 • Ale Nejvyšší nebydlí v chrámích rukou udělaných. -- Skutkové apoštolů 7,48
 • I dána mi třtina, podobná prutu, a postavil se tu anděl, řka: Vstaň, a změř chrám Boží, i oltář, i ty, kteříž se modlí v něm. -- Zjevení 11,1
 • I otevřín jest chrám Boží na nebi, a vidina jest truhla smlouvy jeho v chrámě jeho. -- Zjevení 11,19
 • Pán Bůh všemohoucí chrám jeho jest a Beránek. -- Zjevení 21,22
 • Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás přebývá? Jestližeť kdo chrámu Božího poškvrňuje, tohoť ztratí Bůh; nebo chrám Boží svatý jest, jenž jste vy. -- 1.Korintským 3,16.17

Reference

editovat
 1. Sprinzak, E. Brother against Brother - Violence and Extremism in Israeli Politics. New York: The Free Press, 1999. Str. 32

Všechny biblické citace jsou z: Biblí svatá (podle posledního vydání kralického z r.1613).

Související

editovat

Externí odkazy

editovat
 •   Encyklopedický článek Chrám ve Wikipedii
 •   Slovníkové heslo chrám ve Wikislovníku
 •   Galerie Temple ve Wikimedia Commons