František Ladislav Rieger

český politik a publicista
František Ladislav Rieger

František Ladislav Rieger (10. prosince 1818, Semily – 3. března 1903, Praha) byl nejvýznamnější osobnost českého politického života 19.století, zárověn však osobností mimořádně všestrannou, která ovlivňovala a spoluvytvářela podobu moderní české společnosti také v oblasti hospodářské, kulturní i vědecké. Přesto byl už za svého života terčem tvrdé kritiky svých politických odpůrců.


 • Jak jest záhubno a zavržení hodno pronásledovati někoho pro jeho přesvědčení, buď si ono již politické nebo náboženské.[1]
 • Jak mohu česky psát, když neumím ani gramatiku?
 • Jako národ náš v tuhém boji kráčí k vítězství a slávě, tak Národní divadlo zdvihni se per angusta ad augusta.
 • …jsme šlechtou mezi národy ostatními a diplomem k tomu slavná naše historie…
 • Každý člověk jest svoboden, každý má stejné právo rozmnožovati blaho své hmotné i duševní.[2]
 • Návalům cizinstva neodoláme, národnosti a samostatnosti své neobhájíme, nebudeme-li se svými sousedy statně a vytrvale závoditi v průmyslu a vzdělanosti.
 • Pramenem všeho neštěstí lidského jest lidské poznání.[3]
 • ...spojenectví se šlechtou potřebujeme kvůli dvoru. Když s námi šlechtici nepůjdou, tak budeme považováni za nebezpečné rebely a revolucionáře.[4]
 • Stát, který za našich dnů nemůže dáti svým národům ústavu, jež by vyhovovala jejich potřebám, nemůže doufati, že by mohl značně prodloužiti své trvání.
 • V práci a vědění je naše spasení.[5]
 • Za reformy, za pokrok a stejné právo všem.
 • To slovo "náš král" má pro našeho člověka, Čecha, jakési zvláštní magické kouzlo, neboť v pojmu krále našeho cítíme svou politickou i historickou individualitu respektovánu a v pojmu koruny cítíme se representovanými jako historický národ český.[6]

ReferenceEditovat

 1. RIEGER, František Ladislav. Řeči Dra. Frant. Ladisl. Riegra a jeho jednání v zákonodárných sborech.. Svazek Díl I., Z let 1848-1849. Praha : J. Otto, 1883. S. 193.  
 2. KORÁB, Julius. Zlatá zrnka. Plzeň : V. Steinhauser, [1885]. S. 351.  
 3. KORÁB, Julius. Zlatá zrnka. Plzeň : V. Steinhauser, [1885]. S. 234.  
 4. GLASSHEIM, Eagle. Urození nacionalisté. [s.l.] : Garamond, 2012. ISBN 9788074071409. S. 40.  
 5. BAČKOVSKÝ, František. Úvod. In TYL, Josef Kajetán. Pomněnky z hrobu nejstaršího Čecha. Praha : Frant. Bačkovský, 1895. Dostupné online. S. 14.
 6. SCHWARZENBERG, Karel. Obrazy českého státu. Praha : Melantrich, 1939. S. 27.  

Externí odkazyEditovat