Ve výrocíchEditovat

 • Svobodou rozumím vítězství individua jak nad despoticky vládnoucí autoritou, tak nad davem osobujícím si právo podrobit menšiny většině. – Benjamin Constant
  • „... par liberté, j'entends le triomphe de l'individualité, tant sur l'autorité qui voudrait gouverner par le despotisme, que sur les masses qui réclament le droit d'asservir la minorité à la majorité."[1]
 • Svoboda sama o sobě, zproštěna odpovědnosti, je věc v podstatě nezábavná. Odpovědnost sama o sobě, zproštěna svobody, je věc veskrze nezábavná. Zábavné je spojit obojí. --Patrik Ouředník[2]
 • Legum servi sumus ut liberi esse possimus.
  Jsme služebníky zákonů, abychom mohli být svobodní.
  --Marcus Tullius Cicero
 • Musíš sloužit filosofii, aby se ti dostalo pravé svobody. --Epikúros
 • Svoboda je příležitost konat dobro, ale jen tehdy, pokud je také příležitostí činit zlo.
  --Friedrich August von Hayek
 • Kacířství je jen jiné slovo pro svobodu myšlení.
  --Graham Greene
 • Jsou různé definice svobody. Jedna z nich říká, že je to možnost vypít libovolné množství vodky. --Czesław Miłosz
 • Svobodu nelze jenom mít, nelze ji jenom užívat. Je potřeba ji stále nabývat a vytvářet ji pravdou. --Jan Pavel II.
 • Jediná věc stačí k triumfu zla, když dobří lidé nedělají nic.
  --Edmund Burke
 • Svoboda je možnost být samým sebou vůči sobě i světu.
  --Radoslav Rochallyi
 • Nikdo neudělá větší chybu než ten , který nedělá nic jen proto, že málo zmůže.
  --Edmund Burke
 • Svět je nebezpečné místo, ne kvůli těm, kteří zlo páchají, ale kvůli těm, kteří to vidí a nedělají nic.
  -- Albert Einstein
 • Nevěř ostnatému drátu, byť se stokrát tvářil jako stonek růže.
  --Karel Kryl
 • Jediné místo pro svobodného člověka v otrocké společnosti je ve vězení. --Henry David Thoreau
 • Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu mýlit se. --Móhandás Karamčand Gándhí
 • Nic není důležitější než svoboda. --Ernest Hemingway
 • Svobodu můžete vyměnit za cokoli, ale nikdy to nebude dobrý obchod. --Pavel Kosorin
 • Lépe žít den jako lev, než sto let jako ovce. --Italské přísloví
 • Svoboda, to se opakuji, to říkám při každém svém povídání, není zadarmo. Ty oběti a utrpení byly obrovské. Svoboda není zaručena. Není zaručeno, že někde nevyleze nějaký blbec a někoho zase nezfamfrní, tak jak se nám to stalo. Svobodu je nutno pořád bránit. V nynější době globalizace jestliže je porušována svoboda v nějaké tramtárii, týká se to i nás. Je nutno s tím něco dělat, to si musíme uvědomit. A také nezapomínat na ty, kteří svobodu tady vydobyli, uhájili, obnovili.“[3] --Tomáš Sedláček
 • ...svoboda myšlení a svoboda projevu, zaručená Listinou základních práv a svoboda, a právo na osobní náhled na historické události nejsou bezbřehé.[4] --Zdeňka Galková
 • Myslím, že autentickou pravici čili ty, kteří pokládají za největší statek svobodu, tvoří tak čtvrtina Čechů. A bojím se, že tak je to už pomalu v celé Evropě. Když dáte na billboard nápis "Kolo do každé rodiny" a poukážete na to, že boháči mívají kola dvě, najde se mnoho lidí, kteří spravedlnost vidí v tom, že jedno kolo je třeba boháčům vzít a dát ho těm, co ho nemají.[5] --Petr Nárožný
 • Historie nás přesvědčuje, že kapitalismus je nutnou podmínkou pro politickou svobodu. --Milton Friedman
 • Žijte svobodou! Kde jinde chcete žít svobodou? V pekle nebo v nebi? Pozor jaký tam jsou zákony tak pozor na to! Svoboda je tu pro vás a tak ji využijte!
 • Umělec potřebuje svobodu, ne aby dělal, co chce, ale aby byl, kdo je. Umělec chce, co musí; technik chce, co může. Umělec žádá svobodu pro to, co je bytostně nutné; technik pro to, co je technicky možné. Kritériem umělcovým je schopnost svět obývat, činit jej obyvatelným; kritériem technikovým je schopnost svět dobývat, činit jej konzumovatelným. Rytmus prvého je bytostný; rytmus druhého ekonomický. Umělec se dává vést virtuálním rytmem přírody; technik usiluje vést svým strojovým rytmem přírodu.[6] -- Josef Šafařík
 • Každý člověk jest svoboden, každý má stejné právo rozmnožovati blaho své hmotné i duševní.[7] --František Ladislav Rieger
 • Není člověka, jenž by svobody nemiloval, avšak spravedlivý ji žádá pro všechny, nespravedlivý jen pro sebe.[7] --Ludwig Börne
 • Ať se tedy vlast ukáže společnou matkou všech občanů, ať výhody, kterým se těší ve své zemi, jim ji učiní drahou. Ať vláda ponechá aby cítili, že zde jsou doma, a ať jsou v jejích očích zákony vždy zárukou společné svobody. Tato práva patří v celé své kráse všem lidem. ... Vlast nemůže existovat bez svobody, svoboda bez ctnosti a ctnost bez občanů. Všechno to budete mít, až když vytvoříte občanů. ... Nestačí však mít občanů a chránit je, je třeba také pamatovat na jejich existenci. Starost o veřejné potřeby je samozřejmou záležitostí obecné vůle a třetí hlavní povinností vlády. -- Jean-Jacques Rousseau [8]
 • Občanská svoboda je vymezena zákonem, který je projevem obecné vůle a jeho smyslem je odstranění individuálních závislostí, tedy odstranění libosti a svévole bohatých a vlivných jednotlivců a skupin. -- Jean-Jacques Rousseau [9]

V dílechEditovat

ReferenceEditovat

 1. CONSTANT, Benjamin. Mélanges de littérature et de politique. Paris, Pichon et Didier, 1829. [Viz předmluvu, str. VI.]
 2. Ouředník, Patrik. Hledání ztraceného jazyka Praha : Susa, 1997.
 3. http://www.myjsmetonevzdali.cz/cz/pribehy/pribeh-tomase-sedlacka.aspx
 4. Jan Šinágl: Rozhovor s novodobým politickým vězněm Patrikem Vondrákem, 5. 2. 2011.
 5. Rozhovor pro časopis Týden
 6. Na každý den 2011. Kalich 2010. Praha, s.124-125
 7. 7,0 7,1 KORÁB, Julius. Zlatá zrnka. Plzeň : V. Steinhauser, [1885]. S. 351.  
 8. ROUSSEAU, J. J. Rozprava o politickej ekonómii. In: ROUSSEAU, J. J. Rozpravy. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1989, s. 191, cit. podle PERNÝ, Lukáš. Rousseau a filozofia dejín (rigorózní práce). Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 41
 9. ROUSSEAU, J. J. Du contrat social; ou Principes du droit politique, 1762
 10. Budoucnost svobody (The Future of Liberty), přel. Jaroslav Veis, Praha 2004,s.34
 11. BAKALÁŘ, Petr. Tabu v sociálních vědách. Praha : Votobia, 2003. 343 s. (Kontroverzně) ISBN 80-7220-135-2. str. 10.
 12. Jan Pavel II.: encyklika Centesimus annus, č.4.
 13. ORWELL, George. 1984. Překlad Eva Šimečková. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1991. 268 s. ISBN 0-206-0256-9.  
 14. Satoria, Karel: Povoláním člověk. Brno, 2015. Citováno: Na každý den 2020. Kalich Praha 2019, s.128.

SouvisejícíEditovat

Externí odkazyEditovat

 •   Encyklopedický článek Svoboda ve Wikipedii
 •   Slovníkové heslo svoboda ve Wikislovníku