Hérakleitos

řecký předsókratovský filozof

Hérakleitos, řecky Ἠράκλειτος (asi 540 př. n. l. – 480 př. n. l.) byl řecký filosof, Pythágorův současník.

Hérakleitos na obraze od Johannese Moreelse (1602–1634)

Výroky

editovat
 • Věci, které lze vidět, slyšet a znát – takových já si nejvíce cením.[1]
 • Vše plyne.
 • Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.[2]
 • Věčná je jenom změna.
 • Jsme a nejsme, do stejné vody vstupujeme a nevstupujeme.
 • Ale vždy byl, je a bude: stále živý oheň, který se zažehává podle míry, a dle ní uhasíná.[3]
 • Oheň, který přichází, všechno tříbí a odhalí.[4]
 • Ohněm se mění všechno a vším se mění oheň, tak jako zlato za zboží a zboží za zlato.[5]
 • Choroba činí zdraví příjemným a dobrým, hlad nasycení, námaha odpočinek.[6]
 • Protikladné – shodné.[7]
 • Z neladně roztroušených věcí – nejkrásnější harmonie.[8]
 • Je-li třeba, je zápas oním společným, a právo je sporem, a všechno vzniká sporem, i podle onoho potřebného.[9]
 • Zápas je všech otec, všech král, a jedny předvádí jako bohy, druhé jako lidi; jedny činí otroky, druhé svobodnými.[10]
 • Naše žití je smrt jiných a žití jiných je naše smrt.[11]
 • Bůh – den a noc, zima a léto, zápas a mír, sytost a hlad.[12]
 • To jedno moudré – vědět, že důmysl, byť jakýkoliv, řídí všechno skrze vše.[13]
 • To jedno moudré – samotné nechce i chce být zváno Diovým jménem.[14]
 • Nejmoudřejší z lidí se vůči bohu jeví jako opice, i moudrostí i krásou i vším ostatním.[15]
 • Bohu je všechno krásné a dobré a řádné; lidem ale připadá něco neřádné, něco žádné.[16]
 
Hérakleitos, detail obrazu „Athénská škola“ (1510–1511) od Rafaela Santiho, italského renesančního malíře
 • Pythagoras, syn Mnésarchův, se přičinil o zpytatelství ze všech lidí nejvíce, a vybrav si tato sepsání vytvořil si svoji moudrost – mnohoučenost, umění šalby![17]
 • Efesané si zaslouží, aby všichni dospělí byli usmrceni a zanechali město nedospělým, neboť <výpis jejich přečinů>.[18]
 • Když nechápající poslouchají, podobají se hluchým; vlastní řeč jim dosvědčuje: jsouce zde, jsou nepřítomni.[19]
 • Ti, kdo neumějí naslouchat, neumějí ani mluvit.[20]
 • Lidská mínění jsou dětské hračky.[21]
 • Přes společný, jsoucí logos mnozí žijí, jako když mají své vlastní vědomí.[22]
 • Pro bdící je svět jeden a společný, ale každý ze spících se obrací k vlastnímu.[23]
 • …Ostatním lidem však zůstává skryto, co činí, když bdí, tak jako zapomínají, co dělají, když spí.[24]
 • Ti nejlepší si místo všeho vybírají jedno, nehynoucí slávu místo pomíjivosti; mnozí však se sytí jako dobytek.[25]
 • Uvažovat – největší zdatnost a moudrost.[26]
 • Neučenost je lepší skrývat.[27]
 • Všem lidem patří poznávání sebe sama a uvažování.[28]
 • Je třeba, aby filosofičtí mužové byli velmi dobře znalí velmi mnoha věcí.[29]
 • Nejkratší cesta k věhlasu je stát se dobrým.[30]
 • Slunce – denně nové.[31]
 • (Kdyby štěstí spočívalo v příjemnostech těla,) pokládali bychom voly za šťastné, když najdou k žrádlu vikev.[32]
 • Moře je voda nejčistší i nejšpinavější, pro ryby pitná a prospěšná, pro lidi nepitná a zhoubná.
 • Charakter člověka je jeho osudem.[33]
 • Muž, který se opije, je veden nedospělým dítětem (dítětem uvnitř).[34]
 • Oči jsou přesnější svědkové než uši.
 • Pravda je až na dně studny, která nevysychá.
 • Očištují se marně krví jsouce poskvrněni.[35]
 • Psi štěkají právě na toho, koho neznají.[36]
 • Vepři se těší více z hnoje nežli z čisté vody.[37]
 • Duše se ve spánku navštěvují.[38]
 • Spící jsou dělníky a pomocníky toho, co vzniká.[38]

Reference

editovat
 1. Hérakleitos: Zl. B 55
 2. Hérakleitos, Zl. B 91
 3. Hérakleitos, Zl. B 30
 4. Hérakleitos, Zl. B 66
 5. Hérakleitos, Zl. B 90
 6. Hérakleitos, Zl. B 111
 7. Hérakleitos, Zl. B 8
 8. Hérakleitos, Zl. B 124
 9. Hérakleitos, Zl. B 80
 10. Hérakleitos, Zl. B 53
 11. Hérakleitos, Zl. B 77b
 12. Hérakleitos, Zl. B 67
 13. Hérakleitos, Zl. B 41
 14. Hérakleitos, Zl. B 32
 15. Hérakleitos, Zl. B 83
 16. Hérakleitos, Zl. B 102
 17. Hérakleitos, Zl. B 129
 18. Hérakleitos, Zl. B 121
 19. Hérakleitos, Zl. B 34
 20. Hérakleitos, Zl. B 19
 21. Hérakleitos, Zl. B 70
 22. Hérakleitos, Zl. B 2
 23. Hérakleitos, Zl. B 89
 24. Hérakleitos, Zl. B 1
 25. Hérakleitos, Zl. B 29
 26. Hérakleitos, Zl. B 112
 27. Hérakleitos, Zl. B 95
 28. Hérakleitos, Zl. B 116
 29. Hérakleitos, Zl. B 35
 30. Hérakleitos, Zl. B 135.
 31. Hérakleitos, Zl. B 6
 32. Hérakleitos, Zl. B 4
 33. Lunární kalendář. Praha : Krásná paní, 2020. 53 s. S. 23.  
 34. Hérakleitos, Zl. B 117
 35. Hérakleitos, Zl. B 5
 36. Hérakleitos, Zl. B 97
 37. Hérakleitos, Zl. B 13. z Athénaia a Klémenta
 38. 38,0 38,1 Youtube. Co se děje se světem + koronavirový dodatek [online]. Tympanum audioknihy. Google LLC, [cit. 2020-06-19]. Dostupné online.

Externí odkazy

editovat