Johannes Kepler

německý astronom


Johannes Kepler (27. prosince 1571, Weil der Stadt – 15. listopadu 1630, Řezno) byl významný německý matematik a astronom.

Johannes Kepler

Výroky

editovat
 • Geometrie má dva poklady: pythagorovu větu a zlatý řez. První má cenu zlata, druhý připomíná spíše drahocenný kámen.
 • Bůh je veliký a veliká je jeho moc, nekonečná jeho moudrost. Chvalte ho svou řečí, nebe i země, slunce, měsíci a hvězdy! Ať ho, pokud jen mohu, velebí i moje duše – jeho, Tvůrce a Pána! Jemu buď chvála a čest i sláva na věčné věky. Amen!
 • Kde by se octla rozumná matka astronomie, kdyby bláznivá dcera astrologie nic nevydělala?[1]
 • Chtěl jsem se stát teologem a dlouhý čas jsem byl v neklidu. Pohleďte však, jak moje snaha umožňuje, aby Bůh byl oslaven i na poli astronomie.[2]
 • K pozorování mám chabý zrak, na mechanické věci nešikovné ruce, k domácím a politickým záležitostem mám povahu zvláštní, cholerickou, k neustálému vysedávání (zejména na hostinách přes vhodný a slušný čas) jsem slabého těla, a to i tehdy, jsem-li zdráv.[3]
 • Směr celého mého života, mých výzkumů i prací vycházel z tohoto jediného spisu [Mysteria Cosmographicum]. Téměř všechna astronomická díla, které jsem od té doby publikoval, souvisely s některou z hlavních kapitol této malé knížky […] Úspěch, který má kniha v následujících letech sklidila, svědčí o tom, že nikdo nikdy nevydal svůj první spis, které by si zasloužil více obdivu než Mysterium.[4]
 • Dráha planety je elipsa.[5]
 • Tam, kde je hmota, existuje také geometrie.
  Wo Materie ist, dort ist auch Geometrie.[6]
 • Geometrie je jedinečná a věčná a září v mysli Boha. To, že spoluúčast na ní byla udělena lidem, je jednou z příčin, proč je člověk obrazem božím.[7]

Reference

editovat
 1. Hvězdopravectví. In Ottův slovník naučný. Praha : J. Otto, 1867. Dostupné online. S. 968–971.
 2. HORSKÝ, Zdeněk. Kepler v Praze. Praha : Mladá fronta, 1980. 243 s. [dále jen Horský]. S. 56.  
 3. Horský, s. 128.
 4. CASPAR, Max. Kepler. New York : Dover Publications, 1993. 464 s. ISBN 978-0486676050. S. 71. (en) 
 5. HORSKÝ, Zdeněk. Koperník a české země. Praha : Pavel Mervart, 2011. 494 s. ISBN 978-80-87378-87-8. S. 320.  
 6. KEPLER, Johannes. Joannis Kepleri astronomi opera omnia. [s.l.] : [s.n.]. S. 423. (la) 
 7. GALILEI, Galileo; KEPLER, Johannes. Hvězdný posel / Rozprava s Hvězdným poslem. Překlad Petr Hadrava, Alena Hadravová. Praha : Pistorius & Olšanská, 2016. 208 s. ISBN 978-80-87855-38-6. S. 169.  

Externí odkazy

editovat