Občanská společnost

Občanská společnost je abstraktní pojem, zahrnující veškeré organizace, sdružující občany na dobrovolné bázi. Spolu s pojmem NGOismus může též označovat domnělou ideologii upřednostňující názory nevládních organizací (NGO) před názory demokratických orgánů obsazovaných na základě voleb.

Ve výrocích editovat

  • NGOs participate in the writing of global treaties alongside democratic and non-democratic governments, but they are essentially pressure groups, elected by no one and responsible only to themselves.[1]
Nevládní organizace se podílejí na sepisování mezinárodních smluv po boku demokratických i nedemokratických vlád, ale v podstatě jsou nikým nevolenými nátlakovými skupinami, které se zodpovídají jen samy sobě.
John Fonte
  • Občanská společnost je polemika se svobodnou společností a je povinností každého demokrata ze všech svých sil do konce svých věků proti ní bojovat.
Václav Klaus (na semináři v Centru pro ekonomiku a politiku v Praze, červenec 2005)
  • Naši politici uznávají jen politické strany, parlament a vládu. Tento přístup k občanským strukturám nám tu zůstal z dob minulých, stejně jako to, že si to lidé nechávají líbit. Dříve jsme se učili, že máme stranu a vládu. My teď máme strany a vládu.[2]
Karel Schwarzenberg

Reference editovat

  1. John Fonte: Democracy’s Trojan Horse The National Interest, číslo 76 (léto 2004)
  2. Karel Jan Schwarzenberg: Knížecí život – Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Nakladatelství Portál, Praha 2008, ISBN 978-80-7367-459-5, str. 155

Externí odkazy editovat