Společnost

skupina lidí vzájemně propojená prostřednictvím trvalých vztahů

Ve výrocíchEditovat

 • Společnost existuje a rozvíjí se v konkrétních sociálně ekonomických vztazích, v čase a územně-prostorových souvislostech. V této trojí dimenzi se uskutečňuje veškerá hospodářská (a nejen hospodářská) činnost společnosti. — Václav Hrala[1]
 • Dokonalá společnost se nemůže skládat z nedokonalých jedinců, i kdyby pravidla a zákony byly dokonalé, proto je tak obtížné dosáhnout dokonalou společnost.- Radoslav Rochallyi[2]
 • V otevřené společnosti by měli být lidé připraveni diskutovat o věcech, které jsou v rozporu s jejich vlastním přesvědčením, event. světonázorem. — Petr Bakalář[3]
 • V současné „vzdělanostní společnosti“ se s učiteli zachází jako s dělníky na plantážích, neboť po sezóně, to jest po školním roku, bývají na dobu prázdnin propouštěni. — Jiří Hanák[4]
 • Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege.
  Tak jako naše těla bez mysli, tak vypadá i společnost bez zákonů. — Marcus Tullius Cicero, Pro Cluentio 53
 • Jeho nadsazené a nadsazované svobody jsou omyl; jeho teorie o společnosti jako o automaticky se samoregulujícím organismu blouznění; v liberalismu však nachází výraz věčný princip evropské politické inspirace monomanií a tudíž zveličováním. — José Ortega y Gasset o liberalismu [5]
 • Lidé ve slušné společnosti pohlíží na člověka, kterého neznají, jako na slušného člověka. Lidé v neslušné společnosti jako na neslušného.[6]
  Jan Sokol
 • Ve veřejném prostoru jsou dokonce aktéři, kteří tvrdí, že pokud někdo lže, ale věří tomu, tak to nevadí. Tady ale moderní a svobodná společnost končí. Jsme zranitelní, nemáme se jak bránit, a kdo bude lhát nejsuverénněji, ten vyhraje.[7]
  Erik Tabery
 • Kapitalistickou společnost západního typu chápu jako neviditelnou klec, která ochromuje naši citlivost a pokřivuje mezilidská pouta.[8]
  Damián Szifrón

ReferenceEditovat

 1. HRALA, Václav, a kol. Geografie světového hospodářství. Praha : Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická, 2000. 194 s. ISBN 80-245-0079-5. S. 7.  
 2. ROCHALLYI, Radoslav. Mythra Invictus. Bratislava : VSSS, 2019. 124 s. ISBN 978-80-8202-085-7. S. 89.  
 3. BAKALÁŘ, Petr. Tabu v sociálních vědách. Praha : Votobia, 2003. 343 s. (Kontroverzně.) ISBN 8072201352. S. 9.  
 4. HANÁK, Jiří. Osoby sníženého stavu. Právo, 3. srpen 2011, s. 6.
 5. VERNIER, Ettore. Falanga : k problematice třetí cesty. 1. vyd. Praha : Národní myšlenka, 2008. 72 s. (Knihovna Národní myšlenky; sv. 7.) ISBN 978-80-903582-7-0. S. 15.  
 6. Pane profesore, kandidujte na prezidenta, vyzvali Jana Sokola při debatě v knihovně. A on.... Parlamentní listy [online]. 2015-10-24 [cit. 2015-10-29]. Dostupné online.
 7. Kdo nejvíc lže, ten vyhraje. Politika je odrazem nás samotných, říká Erik Tabery. rozhlas [online]. 2018-04-17 [cit. 2020-05-04]. Dostupné online.
 8. FILA, Kamil. Vztek musí ven. Respekt, 2014, čís. 41, s. 66.

SouvisejícíEditovat

Názvy dělEditovat

Externí odkazyEditovat