Zákon

obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem (parlamentem)

Ve výrocíchEditovat

OvěřenéEditovat

 • Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude hrát žádnou roli, kdo vytváří zákony.[1] --Solomon Rothschild
 • Fyzikální zákony platí i tam, kam jsme se ještě nedívali.[2]
  Richard Feynman
 • Naše soudy jsou tak nezávislé, že jsou nezávislé i na zákonech.--Jaroslav Anděl
 • Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege.
  Tak jako naše těla bez mysli, tak vypadá i společnost bez zákonů.[3] --Marcus Tullius Cicero
 • Všechny monarchistické vlády se neuplatňují ani ve všem ani všude jedním a týmž způsobem. Jedny mají moc a autoritu volnější, druhé přísnější. Jedny poskytují větší a širší prostor, druhé uzší a stísněnější. Jedny si libují v množství vojenských úřadů, druhé zdůrazňují jejich mírové poslání. Následkem toho zákony jedné monarchistické vlády jsou druhé zcela zbytečné, asi tak, jako se léky nehodí pro každé pohlaví, každý věk a každé prostředí...[4]--François Hotman
 • Není tak skrouceného znaku jako §.[5] --František Vymazal

PřipisovanéEditovat

 • Legum servi sumus ut liberi esse possimus.
  Jsme služebníky zákonů, abychom mohli být svobodní. --Marcus Tullius Cicero
 • Silent enim leges inter arma.
  Mezi zbraněmi zákony mlčí. --Marcus Tullius Cicero
 • Res publica est consensus iuris et communio utilitatis.
  Stát tvoří shoda v zákonech a společné dobro. --Marcus Tullius Cicero
 • Salus populi est suprema lex.
  Spása/zdraví lidu je nejvyšším zákonem. --Marcus Tullius Cicero
 • Novodobý člověk do jisté míry zapomněl, že mravní zákon dostal od Boha na Sinaji. --Joseph Roth
 • Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.--Aristotelés
 • Zákony, které zakazují nošení zbraní, jsou takové povahy, že odzbrojí pouze ty, kteří nejsou odhodláni ani nakloněni páchání zločinů...Takové zákony činí věci horšími pro napadeného a snadnějšími pro útočníka, slouží spíše ku podpoře než k zabránění vraždám, neboť neozbrojený člověk může být napaden s větší sebedůvěrou než ozbrojený.--Thomas Jefferson
 • Dura lex, sed lex.
  Tvrdý zákon, ale zákon. – latinské úsloví
 • Nelíbí se vám zákony? Změňte zákonodárce! – antická moudrost[6]

V dílechEditovat

ReferenceEditovat

 1. Herzán, M. Totalitní světovláda. EndtimePrint 2001. str.7.
 2. GRYGAR, Jiří. Vesmír, jaký je. Praha : Mladá fronta, 1997. S. 12.  
 3. Marcus Tullius Cicero: Pro Cluentio 53
 4. DISCOURS SUR L´ÉTUDE DES LOIS, 1567 cit. z "Slovem obnovená" Molnár,A., Kalich Praha 1977, s.247
 5. František Vymazal: Zrnka
 6. Viditelný Macek, 15. 9. 2003
 7. VRCHLICKÝ, Jaroslav. Noc na Karlštejně. Praha : F. Šimáček, 1893. (Dramatická díla Jaroslava Vrchlického; sv. XVII.) Dostupné online. Jednání druhé, výstup desátý, s. 79.