Vědomí

ústředí integrované psychické činnosti živé bytosti

Ve výrocích editovat

Neozdrojované editovat

  • Krása je zář, jež se šíří bez vědomí zářící bytosti. — Emmanuel Lévinas
  • Mít vědomí znamená právě mít čas. — Emmanuel Lévinas
  • Ta stránka bytí, jež se ukazuje ve válce, se soustřeďuje do pojmu totality, jenž ovládá celé západní myšlení. Jednotlivci se tu redukují na nositele sil, jež jim poroučejí bez jejich vědomí. Jedinečnost každé přítomnosti je neustále obětována nějaké budoucnosti, jež z ní má vytěžit objektivní smysl. — Emmanuel Lévinas

V dílech editovat

Reference editovat

  1. POLTIKOVIČOVI, Hana a Viliam. Čarovná šeptání. 1. vyd. Praha : Triton, 2004. ISBN 80-7254-572-8.  
  2. NADEL, Ira. Leonard Cohen : Život v umění. [s.l.] : Votobia, 1995. 201 s. ISBN 80-85885-57-3. S. 5.  
  3. HAY, Louise. Mocné myšlenky. Překlad Pavla Ryčová. 1. vyd. Praha : Pragma, 2007. 365 s. ISBN 978-80-7349-047-8. S. 309.  
  4. Emmanuel Lévinas. Difficile liberté. (Nesnadná svoboda) Essais sur le judaïsme. Paris: Albin Michel 1976, s. 267–268.
  5. Cit. dle: POLÁKOVÁ, Jolana. Filosofie jako služba. Emmanuel Lévinas v horizontu papežských reflexí. Theologica [online]. 2016. Roč. 6 č. 2 str. 25. Dostupné online. ISSN 2336-3398. DOI:10.14712/23363398.2016.12. (čeština)

Související editovat

Externí odkazy editovat

  •   Encyklopedický článek Vědomí ve Wikipedii
  •   Slovníkové heslo vědomí ve Wikislovníku