Zkušenost

Ve výrocíchEditovat

V dílechEditovat

  • Experience was of no ethical value. It was merely the name men gave to their mistakes.
    Zkušenost nemá etickou hodnotu. Je to jméno, které dáváme svým chybám a omylům.