Wikicitáty:Citát týdne/2016

Zde je součást archivu Citátů týdne obsahující Citáty týdne zveřejněné na Hlavní straně v roce 2016.

Až na technické editace je nepřípustné, aby se měnil obsah této stránky a jejích podstránek.

52Editovat

  Žádný člověk není povinen, aby byl bohatým neb velikým, nikoli, ani aby byl moudrým; ale každý člověk má povinnost, aby byl poctivým.  
Benjamin Rudyerd

51Editovat

  Buď stejně znepokojen nespravedlivou chválou jako nespravedlivým hanobením.  
Philip Henry

50Editovat

  Velmi často nalézáme víc, než doufáme nalézt.  
Pierre Corneille

49Editovat

  Boj mezi lidmi je sice mohutným faktorem pokroku, ale je to faktor neuvědomělý, nehospodárný a přináší často více škody nežli užitku.  
Anatolij Vasiljevič Lunačarskij

48Editovat

  My nemusíme zachraňovat svět. Svět je dost velký na to, aby se o sebe postaral sám. Co nás musí zajímat, je, jestli si nás tu svět, ve kterém žijeme, bude nebo nebude schopen udržet.  
Douglas Adams

47Editovat

  Rozmanitost historických svědectví je téměř nekonečná. Vše, co člověk říká nebo píše, vše, co vyrábí, vše, na co sáhne, o něm může a musí vypovídat.  
Marc Bloch

46Editovat

  Génius – totě trpělivá práce.  
Georges-Louis Leclerc de Buffon

45Editovat

  Pokud víte o knize, kterou byste si rádi přečetli, ale ještě ji nikdo nenapsal, musíte ji napsat sami.  
Toni Morrisonová

44Editovat

  Umění odpočinku je součástí umění práce.  
John Steinbeck

43Editovat

  Horlivost je jako oheň: v krbu je jedním z nejlepších služebníků, ale mimo krb je jedním z nejhorších pánů.  
Thomas Brooks

42Editovat

  Dokonalost je dítě času.  
Joseph Hall

41Editovat

  Naučila jsem se, že cesta pokroku není rychlá ani snadná.  
Marie Curie-Sklodowská

40Editovat

  Více mě zajímá, co pravda je, než to, co bych si přál, aby pravda byla.  
Richard Dawkins

39Editovat

  Mnoho násilí v naší společnosti je založeno na iluzi nesmrtelnosti, což je iluze, že život je majetek, který je třeba bránit, ne dar ke sdílení.  
Henri Jozef Machiel Nouwen

38Editovat

  Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.  
Miloš Forman

37Editovat

  Od člověka získáme více, když je snášen, něž když je popouzen výtkami.  
Petr Ctihodný

36Editovat

  Fantazie je jediná zbraň v boji proti skutečnosti.  
Jean-Paul Gaultier

35Editovat

  Čas: To, co se člověk snaží vždycky zabít, ale co nakonec zabije jeho.  
Herbert Spencer

34Editovat

  Jen hlupák obrací svůj omyl ve ctnost a vychloubá se tím.  
Mika Waltari

33Editovat

  ...ti, kdo mají absolutní moc, nemohou vést dialog s nikým.  
Milan Machovec

32Editovat

  To slovo neznám. Dejte mi termín.
(na otázku, kde bere inspiraci)
 
Duke Ellington

31Editovat

  Nic není obecné vzdělanosti, zvláště pak vyrovnání mezi jednotlivými stavy, tak na překážku, jako velice rozšířený nedostatek způsobilosti užívati jazyka.  
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher

30Editovat

  Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.  
Karel Čapek

29Editovat

  Mám rád samotu. Jsem víc zvyklý na své vady než na cizí.  
Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort

28Editovat

  Líný duch neví, co by chtěl.  
Quintus Ennius

27Editovat

  Aby se dostaly do pohybu masy, stačí fráze jedného hlupáka. Kolik však třeba času rozumnému človeku, aby jednoho jediného přesvědčil o svém názoru!  
Wilhelm Raabe

26Editovat

  Jako ti, co velmi mnoho jedí, nejsou zdravější než ti, co jedí jen tolik, kolik potřebují, nejsou moudří ani ti, kteří čtou mnoho, ale ti, kteří čtou užitečné věci.  
Aristippos z Kyrény

25Editovat

  Svět je parodií něčeho, co mohlo být hezké, ale není.  
Jaroslav Vrchlický

24Editovat

  Čím jsou monarchie větší, tím jsou náchylnější ke lhaní.  
Diego de Saavedra Fajardo

23Editovat

  Je pošetilé na běh světa zanevřít: vždyť vůbec toho nedbá.  
Eurípidés

22Editovat

  …nejlepší klienti na světě jsou lidé, kteří způsobí, že se snažíš.  
Peter Eisenman

21Editovat

  Optimisti a pesimisti mají jednu společnou chybu: bojí se pravdy.  
Tristan Bernard

20Editovat

  Chci, aby lidé mlčeli, když přestanou cítit.  
André Breton

19Editovat

  Nedokonalost lidského přesvědčení se rovná součinu z neznalosti jeho důvodů.  
Václav Šimerka

18Editovat

  Ticho je univerzální jazyk. Je to jako hudba nebo malování.  
Michel Hazanavicius

17Editovat

  Neztrácejte čas vysvětlováním. Lidé stejně slyší jen to, co chtějí slyšet.  
Paulo Coelho

16Editovat

  Není moudré být moudřejší než je nutno.  
Philippe Quinault

15Editovat

  …i když bojujeme, sluší nám pokora.  
Martin Komárek

14Editovat

  Cizí chvála přináší tobě jen tehdy čest, když ten, kdo tě chválí, chvály hoden jest.  
František Ladislav Čelakovský

13Editovat

  Nenávist je hněv slabých.  
Alphonse Daudet

12Editovat

  Úspěch dává jistotu, jistota dává úspěch.  
Ulrich Schamoni

11Editovat

  …tento svět je komedie pro ty, kteří myslí, tragédie pro ty, kteří cítí!  
Horace Walpole

10Editovat

  Ubezpečuji vás, že není lepší ostruhy, schopného a rozumného žáka pobádati a k učení povzbuditi, nad pochvalu.  
Roger Ascham

09Editovat

  Ať jsem, kdo jsem, nebudu jednati proti svému svědomí.  
Fjodor Michajlovič Dostojevskij

08Editovat

  Všechno je nyní relativní, s výjimkou této jedné konečné pravdy – že neexistuje jedinečná pravda. Všichni ti, kdo prohlašují jedinečnou pravdu, by v tolerantním světě měli mlčet.  
Michael Herbst

07Editovat

  Řeč je věrná ruka ducha.  
Alain de Lille

06Editovat

  Proboha, smějte se častěji, je to jediný spolehlivý lék na všechny nemoci.  
Nikolaj Vasiljevič Gogol

05Editovat

  Dej člověku masku a řekne ti pravdu. Bude-li se bát, že ho někdo pozná, bude se jen držet konvencí.  
Julian Assange

04Editovat

  Je charakterické pro dnešní dobu, že měří důležitost myšlenky četností jejího použití.  
Gustav Radbruch

03Editovat

  Inspirace je síla, potřebná pro každou lidskou činnost. Může se však rozvíjet jen tehdy, je-li provázena úsilím, a úsilí není nic jiného než práce. Práce s sebou přináší inspiraci.  
Igor Stravinskij

02Editovat

  Orlové se někdy spustí níže než slípky, ale slepice se nikdy nevznesou do oblak.  
Ivan Andrejevič Krylov

01Editovat

  To, co člověk dělá, je někdy důležitější než to, co má dělat.  
William Saroyan